Tehnologija i kontrola kvaliteta

KOnstantno tehnološko usavršavanje osnova je kvaliteta i očuvanjA prirodnih svojstAva naših proizvoda.
U Farmini verujemo da nam je tehnologija prijatelj, posebno kada je sredstvo poboljšanja kvaliteta naših proizvoda. Uvek smo u skladu sa najnovijim dostignućima koja nam omogućavaju da ispunimo našu misiju: da napravimo prirodnu hranu čija efikasnost je naučno potvrđena. U proizvodnji naše hrane, mi koristimo jedinstvenu tehnologiju i poseban sistem pakovanja koji omogućava očuvanje kvaliteta naših proizvoda i zadržava njena prirodna svojstva.
 

TEHNOLOGIJA proizvodnje
EKSTRUDER SA DVE OSOVINE
Proces ekstruzije sa dve osovine (twin screw extruder) koji se uglavnom koristi u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu (pasta, kolači, itd.) obezbeđuje bolje zgušnjavanje skroba, povećavajući efikasnost, u smislu mešanja i termičke obrade za čak 20-25% u odnosu na sisteme sa jednom osovinom. Krajnji rezultat je veće očuvanje hranljivih vrednosti i povećanje svarljivosti hrane.

 

TEHNOLOGIJA HLADNE INFUZIJE
SISTEM VAKUUMSKOG OBLAGANJA

Nakon procesa ekstruzije, granule se tretiraju u sistemu vakuumskog oblaganja. Prvo se iz njih izvlači vazduh (uključujući i kiseonik), a potom se dodaju nutrijenti (uključujući dragocene vitamine i antioksidanse) što osigurava bolju, homogenu distribuciju u sve mikro-pore granule. Nakon ovog procesa, granule se oblažu slojem masti (ulje haringe) kako bi se zaštitili vitamini i granulama dao ukus.
Zahvaljujući tehnologiji za vakuumsko oblaganje, Farmina dodaje sve vitamine na kraju procesa proizvodnje, nakon ekstruzije i dehidracije, čime štiti vitamine od mehaničkog i temalnog stresa i daje im duži život i efikasnost.
 

PAKOVANJE U KONTROLISANOM OKRUŽENJU
Velika pažnja posvećena je samom trenutku pakovanja, koristeći inertni gas azot, koji zamenjuje kiseonik i sprečava oksidaciju masti i samim tim održava svežinu proizvoda. Ovo tehnološko rešenje takođe se koristi prilikom pakovanja ljudske ishrane, tehnologije koja garantuje očuvanje hranljivih sastojaka tokom dužeg vremenskog perioda, zahvaljujući potpunoj izolaciji granula od spoljašnih uticaja.   
 

KOntrola Kvaliteta
STRIKTNA KONTROLA KVALITETA PROIZVODA RADI MAKSIMALNOG OČUVANJA HRANLJIVIH I ORGANOLEPTIČKIH SVOJSTAVA.
Kontrola kvaliteta je veoma važan sistem u prehrambenoj industriji jer omogućava korisnicima najbolji proizvod u smislu organoleptičkog kvaliteta, svežine i integriteta. Naš sistem kontrole nadgleda celokupan ciklus proizvodnje. Kontrola kvaliteta se vrši počevši od odabira dobavljača i sirovina, zatim kroz kontrolu proizvodnog ciklusa i na kraju kroz strogu kontrolu gotovog proizvoda pre isporuke i daljih provera. 
Farmina konstantno investira u kontrolu kvaliteta. Naš tim proverava sve sirovine koje se koriste u proizvodnji, dok je svaka proizvodna serija predmet detaljne analize koja može da obuhvati period do 18 meseci. Prema strogom procesu revizije, sve namirnice i sastojci dolaze od odabranih dobavljača. Kompletna proizvodnja se prati što omogućava Farmini da pravovremeno reaguje kada je potrebno i eventualno rekonstruiše istoriju svakog pojedinačnog pakovanja proizvoda. Pored toga, rade se NIR (Near Infrared) analize sirovina i gotovih proizvoda, koje omogućavaju kompletan nadzor u realnom vremenu, kako sirovina u proizvodnji, tako i gotovih proizvoda. Farmina internu laboratoriju podržavaju i eksterne, nezavisne laboratorije koje su angažovane za testiranje sirovina i gotovih proizvoda u cilju utvrđivanja svih aspekata sigurnosti u procesu proizvodnje hrane, po tačno utvrđenom analitičkom planu. Posebnu pažnju posvećujemo svim aktivnostima kako bi se osiguralo odsustvo mikotoksina i alfatoksina.

ISPORUKA U PRAVI ČAS - JUST IN TIME
UVEK SVEŽ PROIZVOD SA MAKSIMALNIM ORGANOLEPTIČKIM I HRANLJIVIM SVOJSTVIMA
U Farmini smo razvili metodu koja nam uvek omogućava da našim ljubimcima obezbedimo sveže skuvane i ukusne proizvode, koji kao da su tek napravljeni: Just In Time. Hranu proizvodimo tek nakon porudžbine naših partnera, što znači da našim četvoronožnim prijateljima služimo prozvode koji su uvek sveži i sa svim najboljim hranljivim i organoleptičkim svojstvima. Ovaj proces omogućava nam da našim distributerima isporučujemo hranu koja je u proseku četiri dana "stara". Zahvaljujući ovoj efikasnoj metodi, bez skladištenja i zaliha, uvek možemo da ponudimo proizvod visokog kvaliteta.