POLITIKA PRIVATNOSTI za FarminaGenius mobilnu aplikaciju

POLITIKA PRIVATNOSTI
Za FarminaGeniuS
 za mobilnu aplikaciju


Poštovani korisnici!

Ovom Politikom privatnosti se utvrđuju pravila za prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka prilikom korišćenja mobilne aplikacije  FarminaGenius aplikaciju (u daljem tekstu "Aplikacija" ) kojom upravljaju kompanije iz grupe Farmina Group navedene u nastavku, uzimajući u obzir važeći zakon, posebno odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (u daljem tekstu "GDPR"). Ulažemo sve napore da osiguramo da se vaša privatnost poštuje i da su podaci pruženi  od strane Korisnika zaštićeni prilikom korišćenja Aplikacije, i u tom cilju preduzimamo sve neophodne mere.

1. KO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE?
Zajednički Rukovaoci podataka o ličnosti, koji se obrađuju u vezi sa korišćenjem Aplikacije i korišćenjem usluga u okviru Aplikacije su:

 • Farmina Pet Foods doo, sa sedištem u Inđiji, ul. Save Kovačevica BB, Republika Srbija, upisana u registar društava, koji vodi Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20157658, sa PIB: 104396403 ("Rukovalac I" ili "Mi")
 • Farmina Pet Foods Holding B.V. sa sedištem u Saturnusstraat 46, 2132HB Hoofddorp, Roterdam, Holandija, Kompanija je propisno osnovana i posluje u skladu sa zakonima Holandije, sa brojem kompanije 72868341 ("Rukovalac II")
(u daljem tekstu zajednički "Zajednički rukovaoci" ili "Ko-rukovaoci"), pri čemu Rukovalac II, kao društvo koje vrši kontrolu, obrađuje podatke navedene u nastavku samo radi ostvarivanja sopstvenih legitimnih interesa, tj. u interne administrativne, kontrolne i poslovne svrhe. Rukovalac I, s druge strane, teži ciljevima navedenim u nastavku Politike privatnosti.
Kontakt:
Možete nas kontaktirati na: Farmina Pet Foods Srbija doo, Save Kovačevica BB, Inđija, Republika Srbija ili putem e-pošte:  srbija@farmina.com .

2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

2.1. Podaci potrebni za registraciju u Aplikaciji – kreiranje naloga („Nalog“), prijavljivanje na Nalog/Korisnički profil („Profil“), konfigurisanje Naloga.
 • Ime,
 • Prezime,
 • Adresa e-pošte,
 • Lozinka.
 • Država
Popunjavanje profila u Aplikaciji:
 • Adresa (opciono),
 • Broj telefona (opciono, ali neophodno za naručivanje saveta o ishrani).
Zbog specifičnosti naše IKT infrastrukture u vezi sa našom Veb stranom https://www.farmina.com/rs/ ( "Veb strana")  i mobilnom aplikacijom – na osnovu ličnih podataka navedenih prilikom registracije Naloga, na Veb strani se automatski kreira nalog. Politika privatnosti za aplikaciju Veb stranu, dostupna je https://www.farmina.com/rs/farmina/3072-politika-privatnosti.html.
 
2.2. Podaci Vašeg veterinara mogu se, prema potrebi, obraditi u vezi s uspostavljanjem saradnje u korišćenju Farmina partner aplikacijskog rešenja koje koriste zajednički rukovaoci podacima, kako bi vlasnicima kućnih ljubimaca ponudili niz usluga u oblasti nege i dobrobiti kućnih ljubimaca.
 • Naziv ordinacije,
 • Adresa,
 • Broj telefona (opciono),
 • Ime i prezime veterinara (opciono),
 • Adresa e-pošte (opciono).
2.3. Podaci dobijeni u vezi sa korišćenjem obrasca „Kontakt“ – kontakt sa nutricionističkim savetnikom putem funkcionalnosti integrisane u Aplikaciju.

2.4. Podaci koji se obrađuju u vezi sa registracijom ili prijavom putem eksternih servisa za autentifikaciju (Apple, Google)
Korisnik Aplikacije koji je ujedno i korisnik barem jednog od servisa koji omogućavaju prijavu na Aplikaciju, odnosno Google ili Apple, ima mogućnost registracije i prijavljivanja korišćenjem podataka Naloga koji se nalaze na jednom od ovih servisa. Registracijom putem Google-a, Korisnik dozvoljava Aplikaciji pristup ličnim podacima Korisnika sadržanim u njegovom profilu, u meri u kojoj je to potrebno za kreiranje Naloga u Aplikaciji, odnosno podacima u vidu e-mail adrese i imena i prezimena Korisnika. Prilikom prijave putem Apple-a, ova usluga će nam pružiti lične podatke Korisnika u skladu sa posebnim pristankom koji je Korisnik dao.
 
2.5. Podaci koji se odnose na slanje komercijalnih informacija i direktni marketing
U zavisnosti od vaše saglasnosti – možemo vam slati namenske komercijalne informacije na navedenu e-mail adresu i/ili broj telefona, kao i putem push obaveštenja na nivou Aplikacije (" Obaveštenja ").
Svoj pristanak za primanje komercijalnih informacija možete promeniti ili otkazati u bilo kom trenutku:
 • u postavkama Aplikacije na mobilnom uređaju u okviru primanja push obaveštenja,
 • korišćenjem funkcije odjave sa komercijalnih informacija dostupnih na kraju, u futeru, svake komercijalne informacije koju šaljemo,
 • izmenom relevantnih postavki pristanka u vašem Profilu (ako ste registrovani Korisnik).
Funkcionalnosti Google Customer Match i Facebook Custom Audiences koje koristimo, omogućavaju nam da putem oglašavanja dopremo do ljudi koji su već ostvarili interakciju sa nama (npr. imaju Nalog u našoj Prodavnici) i koji su dali relevantne marketinške saglasnosti u vezi sa slanjem komercijalnih informacija, uključujući u vezi sa upotrebom ličnih podataka kao što su adresa e-pošte i/ili broj telefona za primanje direktnih komercijalnih informacija na Google i Facebook reklamnim mrežama, što nam omogućava da ostvarimo efikasniju komercijalnu komunikaciju sa primaocima. Svoju saglasnost možete otkazati u svakom trenutku ako promenite relevantna podešavanja vezana za saglasnost na svom Profilu (ako ste registrovani Korisnik) ili nas kontaktirate na Dataprotection-serbia@farmina.com. Korisnici registrovani na Google-u i Facebook-u takođe mogu koristiti interfejse za upravljanje oglasima na svojim Google i Facebook profilima, kako bi sprečili da marketinški podaci sa drugih strana utiču na izbor oglasa.
U vezi sa korišćenjem alata koje pruža Google i Meta Platforms Ireland Limited, vaši lični podaci mogu biti preneti u treće zemlje, uključujući Sjedinjene Države. Pravni osnov za prenos ličnih podataka u SAD u ovom slučaju jeste učešće Google LLC i Meta Platforms, Inc. u Okviru za zaštitu podataka EU-SAD.
Imajte na umu da Google  i Meta Platforms Ireland Limited takođe može preneti podatke subjektima van Evropskog ekonomskog prostora u vezi sa korišćenjem usluga ovih subjekata. Ukoliko Google i Meta Platforms Ireland Limited koristi usluge subjekata iz zemalja koje podležu odluci Evropske komisije kojom se navodi adekvatan nivo zaštite u skladu sa evropskim zakonodavstvom o zaštiti podataka, osnov za prenos podataka u treću zemlju je takva odluka. U slučaju subjekata iz zemalja koje ne podležu odluci Evropske komisije kojom se navodi adekvatan nivo zaštite – osnov za prenos podataka u treću zemlju od strane Google i Meta Platforms Ireland Limited su relevantne klauzule ugovora u skladu sa odlukom Evropske komisije.
 
2.6. Pristup lokaciji uređaja putem Aplikacije
Prilikom registracije u Aplikaciji, Korisnik može dati pristanak na pristup Aplikaciji lokaciji mobilnog uređaja na kojem Korisnik koristi Aplikaciju kako bi mogao locirati najbliže prodavnice koje nude Farminine proizvode i usluge, kao i pronalaženje lokacije događaja koje organizujemo.
Izražavanje pristanka za odobravanje pristupa Aplikaciji lokaciji mobilnog uređaja je dobrovoljno i ne utiče na korišćenje drugih usluga koje se nude u sklopu Aplikacije.
Gore navedeni pristanak može se otkazati u bilo kom trenutku u skladu sa sledećim uputstvima:

2.6.1.  ANDROID
 • Na telefonu otvorite postavke aplikacije.
 • Kliknite na Aplikacije .
 • Kliknite na FarminaGenius aplikaciju. Ako je ne možete pronaći, dodirnite Vidi sve aplikacije . Zatim odaberite FarminaGenius aplikaciju.
 • Kliknite na Dozvole .
 • Da promenite postavku dozvole, kliknite Lokacija i odaberite Ne dozvoli .
  1.  
2.6.2.  IOS
 • Na telefonu idite na Postavke.
 • Idite na Privatnost > Usluge lokacije.
 • Odaberite aplikaciju FarminaGenius .
 • Da promenite postavku dozvole, odaberite Nikada .
2.7. Obrada podataka u vezi sa korišćenjem Analytics for Firebase
Naša Aplikacija koristi Google Analytics za Firebase, što je analitička usluga koju pruža Google LCC ("Google").
Aplikacija koristi identifikator oglašavanja sličan kolačiću (da prepozna uređaj u Google Firebase-u i omogući mu analizu ponašanja Korisnika). Podaci koji se obrađuju u sklopu upotrebe analitičkih alata obuhvataju naročito: online identifikatore, uključujući ID-ove kolačića i identifikatore uređaja; identifikatore korisnika. Kada prikuplja podatke, Google Analytics ne beleži niti čuva IP adrese. Funkcija Analytics uklanja sve IP adrese prikupljene od korisnika iz EU pre nego što ih uskladišti koristeći domene i servere u okviru EU.
Funkcija Analytics pruža približne podatke o geolokaciji izvlačenjem sledećih metapodataka iz IP adresa: grad (i geog.širina i dužina grada), kontinent, država, region, potkontinent (i ekvivalenti zasnovani na identifikatoru). U slučaju saobraćaja unutar Evropske unije, podaci o IP adresi se koriste isključivo za preuzimanje geolokacijskih podataka i odmah se odbijaju. Ovi podaci se ne snimaju, njima se ne pristupa, niti se koriste u bilo koju drugu svrhu.
Google će koristiti podatke u naše ime za analizu načina na koji Korisnici koriste Aplikaciju i za sastavljanje anonimnih izveštaja. Ovi izveštaji uključuju podatke kao što su učestalost korišćenja Aplikacije, geografski podaci i pregledani sadržaj, podaci o sesiji i korisnikov uređaj i operativni sistem. Ovi izveštaji nam pomažu da kontinuirano poboljšavamo kvalitet naše Aplikacije. Prikupljeni podaci će biti izbrisani nakon 14 meseci.
Više informacija i aktuelnu politiku privatnosti Google-a i Firebase-a možete pronaći ovde: https://www.google.de/policies/privacy/  and https://firebase.google.com/support/privacy.
Pravni osnov za ovu obradu je pristanak Korisnika Aplikacije dat u postavkama Aplikacije [član 6(1)(a) GDPR-a].
Svoj pristanak za korišćenje funkcije Analitycs možete promeniti u bilo kom trenutku tako što ćete deaktivirati funkciju "Analytics" u postavkama Aplikacije. Promena postavki zahteva promenu na svim uređajima na kojima koristite Aplikaciju.
Vaš pristanak za korišćenje funkcije Analytics for Firebase u Aplikaciji jednak je pristanku:
 • za obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe navedene u ovom odeljku na osnovu odredbi GDPR-a;
 • za instalaciju identifikatora Analytics for Firebase u skladu sa članom 173. Zakona od 16. jula 2004. godine, Zakona o telekomunikacijama u vezi čuvanja informacija o uređajima krajnjih korisnika i dobijanja pristupa njima.
U vezi sa našim korišćenjem alata koje pruža Google, vaši lični podaci mogu biti preneti u treće zemlje, uključujući naročito Sjedinjene Države. Pravni osnov za prenos ličnih podataka u SAD u ovom slučaju jeste učešće kompanije Google LLC u Okviru za zaštitu podataka EU-SAD. Imajte na umu da Google takođe može prenositi podatke subjektima van Evropskog ekonomskog prostora u vezi sa korišćenjem usluga ovih subjekata. Ukoliko Google koristi usluge subjekata iz zemalja koje podležu odluci Evropske komisije, u skladu sa evropskim zakonodavstvom o zaštiti podataka, osnov za prenos podataka od strane Google-a u treću zemlju je ta odluka. U slučaju subjekata iz zemalja koje ne podležu odluci Evropske komisije kojom se navodi adekvatan nivo zaštite – osnov za prenos podataka u treću zemlju od strane Google-a su relevantne uobičajene klauzule ugovora u skladu sa odlukom Evropske komisije.
Više informacija o prikupljanju podataka o Korisnicima od strane Google-a dostupno je na linku: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
2.8. Podaci iz evidencije servera
Korišćenje Aplikacije je uvek povezano sa slanjem zahteva našem serveru. Pojedinačni upiti se smeštaju u evidenciju servera i tamo se čuvaju. Podaci sadržani u evidenciji se sastoje od: IP adrese, vremena pristizanja zahteva, vremena slanja odgovora i informacija o operativnom sistemu Korisnika. Ovi podaci nisu vezani za konkretne Korisnike koji koriste Aplikaciju i ne koriste se za identifikaciju Korisnika na bilo koji način, već samo u svrhe administracije servera. Period čuvanja evidencija servera je 6 meseci.
 
2.9. Dodatne informacije
Aplikacija može sadržati linkove do drugih veb strana ili Aplikacija. Kada kliknete na link ili aplikaciju, imajte na umu da svaki od njih ima svoju politiku privatnosti. Iz tog razloga, molimo vas da pročitate pojedinačne politike privatnosti pre korišćenja drugih veb strana ili aplikacija.
Ne prikupljamo posebne kategorije ličnih podataka (uključujući podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke o zdravlju, seksualnosti ili seksualnoj orijentaciji). Takođe ne prikupljamo nikakve informacije o osuđivanosti ili krivičnim delima.
Naša Veb strana nije namenjena deci, ne prikupljamo svesno podatke o deci.

3. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI I PRAVNI OSNOV ZA TAKVU OBRADU
U okviru Veb strane, obrađujemo podatke o ličnosti (gde je to primenljivo) u sledeće svrhe:
 
3.1. da izvršimo svoje obaveze po ugovoru o pružanju elektronskih usluga, ako je zaključen sa vama [član 6 (1) (b) GDPR-a], uključujući omogućavanje uspostavljanja vašeg Naloga /Profila  u Aplikaciji,
3.2. da obradimo zahtev za besplatne konsultacije o ishrani [član 6 (1) (b) GDPR-a],
3.3. da obradimo upite i obaveštenja koja nam upućujete ili šaljete  – na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a],
3.4. za obavljanje direktnih marketinških aktivnosti i slanje komercijalnih informacija u vezi sa našim proizvodima i uslugama (uključujući Obaveštenja) - na osnovu vaše saglasnosti [član 6 (1) (a) GDPR-a),
3.5. da osiguramo rad funkcionalnosti koje zahtevaju da se Aplikaciji odobri pristup lokaciji vašeg mobilnog uređaja na kojem je Aplikacija instalirana, a koje vam omogućavaju lociranje najbližih prodavnica koje nude Farminine proizvode i usluge, kao i lociranje događaja u organizaciji - na osnovu vaše saglasnosti [član 6 (1) (a) GDPR] date u postavkama mobilnog uređaja,
3.6. da vas kontaktiramo, posebno u vezi sa pružanjem usluga – ako je primenljivo, u vezi sa neophodnošću izvršenja zaključenog ugovora [član 6 (1) (b) GDPR-a] ili na osnovu našeg legitimnog interesa [Član 6 (1) (f) GDPR-a],
3.7. radi skladištenja podataka u cilju osiguravanja odgovornosti (uključujući dokazivanje usklađenosti sa obavezama koje proizilaze iz zakonskih odredbi) – na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a],
3.8. radi uspostavljanja, zaštite ili podnošenja pravnog zahteva– na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a],
3.9. da omogućimo da učestvujete u programu lojalnosti, ako bude organizovan – u vezi sa izvršenjem ugovora [član 6 (1) (b) GDPR-a] (u ovom slučaju, obaveza detaljnog informisanja će biti uključena u odredbe i uslove koji se primenjuju na program),
3.10. da omogućimo da učestvujete u konkursu, ako bude organizovan – na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a] (u ovom slučaju, obaveza detaljnog informisanja će biti uključena u odredbe i uslove koji se primenjuju na konkurs),
3.11. radi razmatranja i rešavanja prigovora koje ste podneli u vezi sa našim uslugama, ako je primenjivo, u vezi sa izvršenjem naše zakonske obaveze [član 6 (1) (c) GDPR],
3.12. radi dobijanja statističkih podataka o korišćenju Aplikacije od strane korisnika, uključujući prikupljanje opštih demografskih informacija (npr. o regionu iz kog je veza uspostavljena) - na osnovu vaše saglasnosti u vezi sa instalacijom funkcije Analytics for Firebase [član 6 (1 ) (a) GDPR-a) date u postavkama Aplikacije,
3.13. radi obavljanja tehničkih aktivnosti i rešavanja tehničkih problema u vezi sa administracijom Aplikacije– na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a],
3.14. da obezbedimo sigurnost i integritet usluga koje pružamo elektronskim putem, uključujući sprečavanje prevara i zloupotreba i osiguravanje bezbednosti saobraćaja - na osnovu našeg legitimnog interesa [član 6 (1) (f) GDPR-a].

Napominjemo da možete odustati od primanja marketinških i komercijalnih komunikacija u bilo kom trenutku u skladu sa odeljkom 2.5. Poštujemo vaše odluke, tako da se možete predomisliti u bilo kom trenutku ako ne želite da primate bilo kakve marketinške informacije od nas u budućnosti.

4. TEHNIČKE MERE
Ulažemo sve napore da obezbedimo vaše podatke i zaštitimo ih od aktivnosti trećih strana. Koristimo sve neophodne mere bezbednosti za servere, veze i Aplikaciju. Konkretno, komunikacija između vašeg mobilnog uređaja i našeg servera kada prikupljamo vaše podatke o ličnosti, šifrovana je pomoću SSL-a (Secure Socket Layer). Pored toga, naše baze podataka su zaštićene od pristupa trećih strana. U slučaju korišćenja usluga podizvođača – pažljivo proveravamo njihov kredibilitet i mere bezbednosti koje oni primenjuju, kako bi zaštitili podatke Korisnika naše Aplikacije. Međutim, radnje koje mi preduzimamo možda neće biti dovoljne ako sami ne poštujete pravila bezbednosti. Naročito vas podstičemo da posebno čuvate poverljive podatke za prijavu i lozinku za Aplikaciju i da ih ne delite sa trećim stranama.

5. PRIMAOCI VAŠIH PODATAKA
Gde je to primenljivo, prenećemo vaše podatke:
 
5.1. licima koje mi ovlastimo, našim zaposlenima i saradnicima kojima je za obavljanje poslova potreban pristup podacima,
5.2. obrađivačima podataka kojima ćemo prepustiti određene zadatke, npr. kompanije koje utiču na rad naših IKT sistema ili pružaju IKT alate i usluge hostinga, kompanije koje pružaju konsultantske usluge, poslovnu podršku i marketinške usluge, dobavljači analitičkih i marketinških alata koje koristimo, u meri u kojoj oni obrađuju podatke u naše ime (uključujući one koji se odnose na obezbeđivanje alata za automatizovanu marketinšku komunikaciju),
5.3. drugim subjektima koji će obrađivati podatke o ličnosti kao nezavisni rukovaoci podacima: npr. poslovni partneri (uključujući partnere za oglašavanje),
5.4. javnim subjektima ako to zahtevaju obaveze utvrđene zakonom.

6. PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
Vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati u periodu koji je neophodan za izvršavanje pojedinačnih ugovora o pružanju usluga, kao i za period predviđen važećim zakonom, prvenstveno uzimajući u obzir, gde je to primjenjivo, period koji proizlazi iz pitanja vezanih za tužbe ili odbrane, koji proizlaze iz građanskopravnih odnosa između vas i nas.
Lične podatke koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, imamo pravo da obrađujemo dok ne opozovete svoju saglasnost ili dok obrada vaših podataka o ličnosti više ne bude neophodna za postizanje svrhe za koju su podaci obrađivani, kao i kada je svrha obrade postignuta i završena, šta god se prvo dogodi.
U slučaju odgovaranja na vaše upite ili zahteve, vaše lične podatke ćemo obrađivati dok ne odgovorimo na vaše pitanje ili dok ne obradimo zahtev. Kada je to primenljivo, možemo čuvati vaše podatke u svrhu odbrane od tužbi podignutih protiv nas i potvrđivanja tužbi koje mi možemo podići protiv vas.
Podaci koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, obrađivaće se sve dok ne uložite eventualni prigovor ili dok obrada vaših ličnih podataka više ne bude neophodna za postizanje svrhe za koju su podaci obrađivani, kao i kada je svrha obrade postignuta i završena, šta god se prvo dogodi.

7. VAŠA PRAVA
U vezi sa obradom vaših ličnih podataka, imate, u granicama propisanim zakonom i, gde je to primenljivo, sledeća prava:

7.1. da zahtevate pristup, ispravku, brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade i prenosivosti podataka, 
7.2. 
u situacijama kada obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku, ali to neće uticati na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu vaše saglasnosti pre njenog povlačenja,
7.3. da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu našeg legitimnog interesa, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju,
7.4. da podnesete žalbu predsedniku Kancelarije za zaštitu ličnih podataka (ili nadzornom organu koji se bavi zaštitom ličnih podataka u drugoj zemlji, posebno u državi članici u kojoj je vaše stalno prebivalište, mesto rada ili mesto navodnog kršenja) ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe GDPR-a.

Spisak nadležnih organa država članica može se naći ovde: https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=authority&c=RS&c2=.

Neka od gore navedenih prava možete ostvariti sami:
 • Odustajanje od primanja komercijalnih informacija, korišćenjem funkcije odjave od komercijalnih informacija, koja je dostupna u podnožju svake komercijalne informacije koju šaljemo ili promenom relevantnih podešavanja vezanih za saglasnost na vašem Profilu (ako ste registrovani Korisnik), jednako je povlačenju saglasnosti za obradu ličnih podataka u svrhu slanja komercijalnih informacija.
 • Možete sami odustati od primanja marketinških Push obaveštenja u Aplikaciji promenom postavki Aplikacije na svom mobilnom uređaju.
 • Možete sami promeniti pristup Aplikacije lokaciji vašeg mobilnog uređaja u skladu sa uputstvima navedenim u odeljku 2.6.1. ili 2.6.2. ove Politike privatnosti.
 • Možete otkazati svoju saglasnost za korišćenje funkcije Analytics for Firebase i sličnu obradu vaših podataka o ličnosti deaktiviranjem funkcije "Analitics" u postavkama Aplikacije . Promena postavki zahteva promenu na svim uređajima na kojima koristite Aplikaciju.
 • Možete povući svoju saglasnost za direktne komercijalne informacije na reklamnim mrežama Google i Facebook na osnovu vaše adrese e-pošte i/ili broja telefona u bilo kom trenutku, ako promenite relevantna podešavanja vezana za saglasnost na vašem Profilu (ako ste registrovani Korisnik) ili nas kontaktirate na srbija@farmina.com. Korisnici registrovani na Google-u i Facebook-u takođe mogu koristiti interfejse za upravljanje oglasima na svojim Google i Facebook profilima, kako bi sprečili da marketinški podaci sa drugih strana utiču na izbor oglasa.
Ostala prava možete ostvariti slanjem e-pošte na: srbija@farmina.com.
Učinićemo sve da što pre odgovorimo na vaš zahtev i na vaša pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Odgovorićemo najkasnije u roku od 30 dana od prijema vašeg zahteva. Ukoliko se ovaj rok produži zbog složenosti zahteva ili broja zahteva koje dobijemo – obavestićemo vas o njegovom produženju, uz navođenje razloga za takvo produženje.
U slučaju razumnih sumnji u identitet osobe koja nam je uputila zahtev – možemo zatražiti dodatne informacije neophodne za potvrdu identiteta osobe koja je podnela zahtev. Dostavljanje takvih podataka nije obavezno, ali njihovo nedostavljanje će rezultirati odbijanjem ispunjenja zahteva.
Čuvamo informacije u vezi sa primljenim zahtevima kako bismo pokazali usklađenost, u skladu sa principom odgovornosti iz GDPR-a, kao i radi utvrđivanja, pokretanja i zaštite od tužbi.
Vaše pružanje podataka je na dobrovoljnoj osnovi, ali ukoliko ih ne pružite, to može dovesti do nemogućnosti korišćenja većine usluga dostupnih u Aplikaciji.

8. PRENOS PODATAKA VAN EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA
Pored prenosa ličnih podataka van EEP-a, navedenih u poglavljima ove Politike privatnosti u vezi sa korišćenjem alata koje pružaju Google (podpoglavlje 2.5 i 2.7) i Meta Platforms Ireland Limited (podpoglavlje 2.5) , u vezi sa međukompanijskim odnosima i pružanjem usluga administrativne podrške od strane Farmina Pet Foods Doo sa sedištem u Inđiji, Srbija Rukovaocu II, uključujući pripremu prodajnih i finansijskih izveštaja i marketinške usluge, gde je to primenljivo, vaši podaci o ličnosti se mogu preneti i u Srbiju, koja nije deo EEP. Srbija ne podleže odluci Evropske komisije o adekvatnosti zaštite podataka prema evropskom zakonodavstvu. Pravni osnov za ovaj prenos podataka su Standardne klauzule ugovora (SCC) zaključenog između Farmina Pet Foods Holding B.V. i Farmina Pet Foods Doo. Možete dobiti kopiju SCC-a tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte na: srbija@farmina.com.

9. ZAJEDNIČKI KLJUČNI ARANŽMANI ZAJEDNIČKIH RUKOVALACA PODATAKA

9.1. Zajednički Rukovaoci obaveštavaju da će se njihova zajednička obrada ličnih podataka odvijati onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju.
9.2. Zajednički Rukovaoci će podeliti obaveze koje proizilaze iz GDPR-a na način naveden u narednim stavovima.
9.3. Zajednički Rukovaoci su saglasni da će, u okviru obaveze obaveštavanja iz člana 13. ili 14. GDPR-a, prema licu na koje se podaci odnose biti nadležan Ko-rukovalac koji je pribavio ili koji pribavi podatke o ličnosti. Radi izbegavanja sumnje, Strane su saglasne da će obaveze obaveštavanja prema licima na koje se podaci odnose, biti dostupne u dokumentaciji o zaštiti privatnosti koja se nalazi u Aplikaciji i na Veb strani.
9.4. Zajednički rukovaoci su saglasni da će, u okviru odgovaranja na zahteve lica na koje se podaci odnose (posebno, ovo se odnosi na zahteve i izjave u vezi sa pravom na informacije i transparentnu komunikaciju, pristup ličnim podacima, ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka o ličnosti, prigovor na obradu podataka o ličnosti), nadležan biti Ko-rukovalac koji je primio zahtev ili izjavu. Ako je zahtev upućen svim Zajedničkim rukovaocima, Zajednički rukovaoci su dužni, svaki od njih, da daju gore navedene odgovore, nakon prethodnog dogovora o zajedničkom stavu. Bez obzira na gore navedeno, Zajednički rukovaoci su u obavezi da sarađuju jedni sa drugima u odgovaranju na zahteve lica na koje se podaci odnose.
9.5. Zajednički rukovaoci su saglasni da će Zajednički rukovalac koji je utvrdio povredu biti nadležan za ispunjavanje svoje obaveze upravljanja povredama podataka o ličnosti i za prijavljivanje nadzornom organu i licu na koje se podaci odnose (ako se takva obaveza primenjuje). Ako svi Zajednički rukovaoci otkriju povredu (npr. ako je prijavljena svim Zajedničkim rukovaocima), Ko-rukovalac na osnovu čijeg je činjenja ili  propusta došlo do povrede, biće nadležan da izvrši obaveze navedene u članovima 33. do 34. GDPR-a.
9.6. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, lice na koje se podaci odnose može iskoristiti svoja prava prema GDPR-u protiv svakog od Zajedničkih rukovalaca i može se obratiti zahtevima u tom pogledu na zajedničku kontakt adresu navedenu u nastavku.
9.7. Zajednički rukovaoci su odlučili da uspostave zajedničku kontakt adresu e-pošte za lica na koje se podaci osnose kako sledi: srbija@farmina.com.
9.8. Zajednički rukovaoci prema trećim licima biće zajednički odgovorni za sve posledice koje nastanu kao rezultat obrade podataka o ličnosti, na način kojim se krše odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

10. OSTALE INFORMACIJE
Ova Politika privatnosti se može promeniti, između ostalog, na osnovu razvoja Veb strane ili u slučaju izmena zakona.