Uslovi i odredbe

Korisnici usluga kompanije Farmina Pet Foods upoznati su i prihvataju uslove korišćenja.


Informacije o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods je jedan od vodećih proizvođača hrane za kućne ljubimce. Farminine proizvode distribuira široka mreža distributera, prodavnica za kućne ljubimce i profesionalaca, kao i Farminin servis elektronske trgovine, koji je dostupan na ovoj veb adresi, a gde se možete informisati i nabaviti širok asortiman proizvoda i koristiti različite usluge i promocije koje nudi Farmina.

Uvod

Ovaj dokument
Ovaj dokument je zakonski ugovor između Vas, korisnika, i Farmina Pet Foods-a kao pružalaca usluge. On uređuje Vaše korišćenje onlajn sadržaja i, ukoliko dođe do poručivanja,  on se odnosi i na pružene usluge.’’Pravni dogovor’’  znači da su uslovi ovog sporazuma obavezujući i za Vas i za nas nakon prihvatanja uslova. Radi lakšeg razumevanja ovo za Vas znači da se izrazi: "Korisnik’’ , "Vi’’, "Vaši’’ i slično, bilo u jednini ili množini, odnose se na Vas, korisnika. "Mi’’, "naši’’, "nas’’ i slični pojmovi odnose se na korporaciju koja poseduje i upravlja Farmina Pet Foods kako je opisano u ovom dokumentu. "Farmina Pet Food’’ odnosi se na trenutnu veb lokaciju i/ ili aplikaciju. ’’Sporazum’’ se odnosi na  ovaj dokument, povremeno može biti izmenjen. Sporazum je zaključen na srpskom jeziku. Ostali definisani termini su navedeni u odeljku pod nazivom ‘’Definicije’’ na dnu Ugovora.

Prihvatanje ovog Ugovora
Da biste koristili Farmina Pet Foods, morate pažljivo pročitati ovaj ugovor i složiti se da prihvatite uslove tako što ćete kliknuti na dugme za prihvatanje. Ukoliko ne prihvatite uslove ugovora, ne možete koristiti naše usluge.


Registracija, sadržaj Farmina Pet Foods i zabranjena upotreba Farmina Pet Foods
Registracija
Da bi koristili Farmina Pet Foods ili bilo koji njen deo, korisnici moraju istinito i kompletno dostaviti sve potrebne podatke u odgovarajućem registracionom obrascu. Korisnici, takođe, moraju da prihvate Politiku privatnosti i ove uslove i odredbe u potpunosti. Korisnici su odgovorni za čuvanje svojih poverljivih podataka koji služe za prijavljivanje.
Podrazumeva se da procesor nije odgovoran ako se korisnički podaci za prijavljivanje izgube, obelodane, otuđe, ili neovlašćeno budu upotrebljene od strane trećih lica.

Brisanje korisničkih naloga i istek naloga 
Registrovani korisnici mogu otkazati svoje naloge i prestati koristiti uslugu u bilo kom trenutku, preko interfejsa Farmina Pet Foods ili direktnim kontaktiranjem procesora. Procesor, u slučaju kršenja uslova od strane korisnika, zadržava pravo da suspenduje ili ukine korisnički nalog u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.
Procesor zadržava pravo da suspenduje ili ukine korisnički račun u bilo koje vreme i bez obaveštenja ako smatra da:

 • Korisnik je prekršio ovaj ugovor; i / ili
 • Pristup korisnika ili korišćenje usluge može dovesti do povrede procesora, drugih korisnika ili trećih strana; i / ili
 • Upotreba Farmina Pet Foods od strane korisnika može dovesti do kršenja zakona ili propisa; i / ili
 • U slučaju istrage pravnim postupkom ili učešćem vlade; i / ili
 • Smatra, po sopstvenom nahođenju, se da je korisnikov nalog iz bilo kog razloga, neprikladan, uvredljiv ili u suprotnosti sa ovim ugovorom. 
Sadržaj dostupan na Farmina Pet Foods
Sadržaj dostupan na Farmina Pet Foods zaštićen važećim zakonima o pravima intelektualne svojine i srodnim međunarodnim ugovorima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, korišćenje bilo kog sadržaja je dozvoljeno isključivo u granicama predviđenom u ovoj klauzuli. Procesor odobrava korisniku, tokom celog trajanja ugovora, ličnu, neprenosivu i ne-ekskluzivnu dozvolu za korišćenje takvog sadržaja. Ova dozvola je isključivo namenjena za ličnu upotrebu bilo kog takvog sadržaja i nikad za njegovu komercijalnu upotrebu i ograničena je na Korisnikov uređaj.
Stoga korisnik ne sme da kopira i/ili preuzima i/ili deli (iznad ograničenja navedenih ispod), menja, objavljuje, prenosi, prodaje, podlicencira, uređuje, prenese / dodeli trećim licima ili kreira izvedene radove iz sadržaja, čak ako su to sadržaji trećih strana dostupnih preko Farmina Pet Foods, niti da dozvoli bilo kojoj trećoj strani da to učini korišćenjem korisnikovanog uređaja, čak i bez znanja Korisnika. Kada je eksplicitno navedeno u Farmina Pet Foods-u, korisnik  može biti ovlašćen, samo za ličnu upotrebu, da preuzme i/ili kopira i/ili deli sadržaj koji je dostupan preko Farmina Pet Foods-a, za njegovu ličnu upotrebu i pod uslovom da njegovo autorsko pravo i sve ostale atribucije koje zahteva procesor se pravilno primenjuju.

Sadržaj koji pružaju treća lica
 Procesor neće menjati sadržaj ili linkove koje pružaju treće strane pre objavljivanja na Farmina Pet Foods. Procesor nije odgovoran za sadržaj koji pružaju treća lica ili za njegovu dostupnost.

Sadržaj koji pruža korisnik
Korisnici su odgovorni za sopstveni sadržaj i sadržaj trećih lica koje dele kroz svoj nalog na servisu Farmina Pet Foods odnosno sadržaj koji oni šalju, objavljuju i prenose na ili preko Farmina Pet Foods servisa. Korisnici potvrđuju da poseduju sve neophodne saglasnosti od trećih lica čiji podaci i/ili sadržaj dele sa procesorom, te se na opisan način procesor ograđuje od odgovornosti ili tužbe u vezi sa ilegalnom distribucijom sadržaja trećih strana ili nezakonite upotrebe servisa.
Procesor ne uređuje sadržaj koji obezbeđuju korisnici ili treće strane, ali je u obavezi da primeni određene radnje ukoliko dobije prigovore od korisnika ili nalog od strane nadležnog organa a sve u vezi sa sadržajem koji se smatra uvredljivim ili nezakonitim.
Konkretno, procesor može odlučiti da suspenduje ili prekine vizuelizaciju sadržaja u slučaju da:
 • Drugi korisnici pošalju žalbe;
 • Je primljeno obaveštenje o povredi prava intelektualne svojine;
 • Je odlučeno da isto učini u skladu sa rezultatom pravnih radnji;
 • To traži ovlašćeni autoritet;
 • Se veruje da sadržaj dostupan preko Farmina Pet Foods, može ugroziti korisnike, treće strane, dostupnost servisa i/ili procesora.
Prava nad sadržajem koji pružaju korisnici
 Jedina prava dodeljena procesoru u odnosu na sadržaj koji pružaju korisnici su ona koja su neophodna za rad i održavanje Farmina Pet Foods servisa.
Ukoliko nije drugačije navedeno, primenjuje se sledeće:
Podnošenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem sadržaja na ili putem Farmina Pet Foods servisa, korisnik daje licencu procesoru bez teritorijalnih ograničenja, bez naknade i sa pravom na podlicenciranje, korišćenje, kopiranje, reprodukciju, obradu, prilagođavanje, izmenu, objavljivanje, prenos, prikazivanje i distribuiranje takvog sadržaja na bilo kom mediju ili metodu distribucije koji je trenutno dostupan ili će biti razvijen u narednom periodu.

Usluge koje pružaju treće strane
Korisnici mogu da koriste usluge trećih strana ili sadržaj uključen u Farmina Pet Foods, ali moraju biti upoznati sa uslovima i odredbama trećih strana i na iste dati saglasnost. Procesor neće biti odgovoran u vezi sa odgovarajućom funkcionalnošću i/ili dostupnošću trećih strana.

Zabranjena upotreba
Servis se može koristiti samo u skladu sa sledećim uslovima koji su navedeni u daljen tekstu ovog odeljka. Korisnici ne mogu da:
 • Razlažu, rastavljaju, modifikuju sadržaj ili stvaraj sopstveni alat koji je zasnovan na sadržaju Farmina Pet Foods servisa ili njegovih delova;
 • Zaobilaze tehnologiju zaštite sadržaja koju koristi servis Farmina Pet Foods;
 • Kopira, čuva, uređuje, menja i priprema bilo koji sadržaj dostavljen pomoću Farmina Pet Foods;
 • Koristite bilo koje “robot”, “spider” ili slične aplikacije za pretragu / povlačenje podataka ili drugi automatizovani uređaj, postupak ili sredstva za pristup, preuzimanje, skraćivanje ili indeksireanje bilo kog sadržaja servisa Farmina Pet Foods;
 • Iznajmljuju, zakupe ili podlicenciraju servis Farmina Pet Foods;
 • Obmanjuju, zlostavljaju, uznemiravaju, koriste opasne prakse, ugrožavaju ili krše zakonska prava drugih na bilo koji način (kao što su prava na privatnost i publicitet);
 • Distribuiraju ili objavljuju sadržaj koji je nezakonit, sraman, nelegitiman, klevetnički ili neprimeren;
 • Zloupotrebe druge korisničke naloge;
 • Registruju ili koristite servis kako bi pristupili ostalim korisnicima radi promocije, prodaje ili oglašavanja proizvoda ili usluge;
 • Koristite Farmina Pet Foods servis na način koji krši odredbe i uslove ovog sporazuma;
USLOVI I ODREDBE PRODAJE
Kupovina

Metode plaćanja
Farmina Pet Foods koristi alate trećih strana za postupke plaćanja i nije ni na koji način povezana sa dostavljenim podacima o plaćanju koje korisnici dostavljaju istima.
Sve troškove eventualnog odbijanja transakcije snosi korisnik.

Dostupnost proizvoda
Cene, opisi ili raspoloživost prikazanih proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave. Objavljene slike su samo za potrebe prezentacije i ne moraju predstavljati precizan izgled proizvoda.
Procesor će dati sve od sebe da predstavi karakteristike proizvoda sa najvećim stepenom detalja koje dozvoljava Farmina Pet Foods I to u svakoj kartici koja odgovara proizvodu a koju korisnik posmatra. Međutim, slike i boje proizvoda ponuđenih za prodaju na servisu Farmina Pet Foods mogu se razlikovati od stvarnih usled mnogih faktora, uključujući, na primer, korisnički monitor, uređaj, fotografske filtere i sl. Zbog toga korisnik prihvata i slaže se da bilo koje manje razlike ne predstavljaju nedostatak usaglašenosti proizvoda.

Proces nabavke               
Svaka narudžbina predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda. Narudžbine su predmet dostupnosti i diskrecionog prihvatanja procesora.
Korisnici moraju odabrati proizvode i kompletirati narudžbinu, nakon što su pažljivo proverili informacije u rezimeu iste. Narudžbina se realizuje potvrđivanjem iste i podleže plaćanju vrednosti naručene robe/usluge, poreza, troškova isporuke i ostalih naknada koje su navedene u rezimeu narudžbine.
Potvrda o obradi narudžbine ne predstavlja prihvatanje iste. Nalog se potvrđuje u trenutku kada procesor pošalje potvrdu narudžbine na e-mail adresu koju je korisnik priložio. Procesor zadržava pravo da poništi narudžbinu, obaveštavajući korisnika u roku od 5 radnih dana od dana unosa iste, koristeći e-mail adresu koju je korisnik priložio. U navedenom slučaju, procesor će korisniku refundirati troškove nastale ovom prilikom.


Realizacija narudžbine
U skladu sa dostupnošću predmetnih proizvoda/usluga, narudžbina se smatra realizovanom kada se ista potvrdi u skladu sa detaljima navedenim na stranici sa pregledom narudžbine i slanjem e-pošte za potvrđivanje porudžbine.
Procesor neće biti odgovoran za štetu pretrpljenu kao rezultat kašnjenja u isporuci koja ne zavisi od okolnosti koje predviđaju strane u trenutku potvrde.
Korišćenje kupona
Ukoliko nije drugačije naznačeno, uslovi koji se odnose na korišćenje kupona su sledeći:
 • Svaki kupon važi za jednu osobu i može se koristiti jedno vreme na način i na datum koji je naveden u uputstvima na web lokaciji i/ili na kuponu;
 • Parcijalna upotreba kupona nije dozvoljena;
 • Kupon mora biti iskorišćen isključivo u vremenskom periodu navedenom u ponudi. Nakon navedenog perioda, kupon će automatski isteći, sprečavajući bilo kakvu mogućnost realizacije posla po tom osnovu;
 • Ako se kupon koristi za usluge koje nisu navedene u inicijalnoj ponudi, korisnik nema pravo na bilo koji povraćaj ili kompezaciju ukoliko postoji razlika između prvobitne vrednosti ponude i iskorišćene vrednosti;
 • Korišćenje kupona namenjeno je isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Imajući navedeno u vidu, svako reprodukovanje, falsifikovanje i komercijalna trgovina kupljenog kupona strogo je zabranjena, uz bilo kakvu nezakonitu aktivnost koja se odnosi na kupovinu i/ ili upotrebu kupona. Ako je neko delo počinjeno, procesor može legitimno odbiti da ispuni svoje ugovorne obaveze i izričito zadržava pravo da preuzme odgovarajuće pravne radnje radi zaštite svojih prava i interesa.
Isporuka
Isporuke se vrše tokom radnog vremena servisa, na adresu koju je naznačio korisnik i na način naveden u rezimeu narudžbine.
Po isporuci, ukoliko postoje anomalije, korisnik iste mora potvrditi na otpremnici odnosno propratnom dokumentu koji prati isporuku.
U slučaju nepreuzimanja proizvoda do isteka roka određenog od strane kurira, proizvod će biti vraćen procesoru, koji će refundirati nabavnu cenu, ali ne i troškove isporuke. Procesor ne može biti odgovoran za greške prilikom isporuke zbog nepravilnosti ili nepotpunosti u izvršenju naloga za kupovinu od strane korisnika, za štetu nastalu na proizvodima nakon predaje istih kuriru, ili zbog kašnjenja u isporuci koje je rezultat radnje kurira.

Cene i troškovi isporuke
Ukoliko nije drugačije naznačeno, prodajne cene uključuju i važeće poreze.
Troškovi isporuke se prikazuju samo tokom faze završetka naloga i, ukoliko nije drugačije naznačeno, ne smeju se smatrati uključenim.
Ovi troškovi se mogu razlikovati, ponekad značajno, zbog odredišta koju korisnik izabere. Za isporuke u inostranstvo, carina ili uvozne dažbine koje snosi korisnik biće uračunati u troškove isporuke i oni će se naplaćivati kada paket dospe na destinaciju.
Procesor ne snosi nikakvu odgovornost za troškove koji nisu u njegovoj sferi kontole.

Plaćanje pouzećem
U nekim okolnostima korisnik može koristiti uslugu plaćanja pouzećem. Po prijemu, korisnik vrši plaćanje kuriru koji nastupa u ime Farmina Pet Foods.
Plaćanje pouzećem moguće je za narudžbine čija ukupna vrednost ne prelazi iznos od 3.000,00 eura.
Na ovu vrstu usluge, gde je to moguće, primenjuju se odredbe iz odeljka “Isporuka”.

Ponude i popusti
Procesor zadržava pravo, po svom isključivom i neophodnom izboru, da ponudi popuste i/ ili ponude u ograničenom vremenskom prostoru. Uslovi ovih popusta i/ili ponuda će biti navedeni svaki put na odgovarajućoj informativnoj stranici Farmina Pet Foods.
Svaki popust i/ili ponuda će važiti u fiksnom roku ili, ako je potrebno, dok traju zalihe. Ako je popust i/ili ponuda u ograničenom vremenu, vreme se odnosi na vremensku zonu procesora, u skladu sa njegovom lokacijom naznačenom u ovom dokumentu.

Zadržavanje vlasničkih prava
Do potpunog plaćanja cene naručenih proizvoda, proizvodi ostaju vlasništvo procesora.

Pravo povlačenja i garancija 

Povlačenje iz prehrambenog programa Farmina
U slučaju kupovine proizvoda ili usluga preko kompanije Farmina Pet Food, korisnik ima pravo da raskine ugovor u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Period povlačenja ističe nakon 14 dana od dana kada korisnik ili treća strana - osim prevoznika i određeni od strane korisnika - fizički poseduju proizvode. Da bi ostvario pravo na povlačenje, korisnik je dužan da obavesti procesora o svojoj odluci da otkaže tako što će imenovanim kontaktima poslati nedvosmislenu izjavu.
U tu svrhu, korisniku je na raspolaganju obrazac za povlačenje koji se nalazi u odeljku "Definicije" ovog dokumenta. Međutim, korisnici mogu slobodno izraziti želju da se povuku i na bilo koji drugi način.

Povlačenje iz prehrambenog programa Farmina 
Korinik može ostvariti pravo na povlačenje u svakom trenutku, bez izricanja bilo kakvih kazni i bez potrebe obrazloženja razloga raskida. Korisnik svoje pravo ostvaruje  pisanim putem.
Procesor može da se povuče u bilo kom trenutku, bez potreba za obrazloženjem i da svoju odluku pismenim putem dostavi korisniku u roku od 15 radnih dana od dana donošenja odluke.
Korisnik uzima u obzir da povlačenje ne podrazumeva povraćaj u odnosu na deo već pružene usluge, niti utvrđuje pravo za zahtev povraćaja ili nadoknade.


Efekti povlačenja
 Korisnicima koji se povuku iz ugovora biće uredno kompenzovani za sva plaćanja izvršena prema procesoru, uključujući i one koji pokrivaju troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizilaze iz mogućeg izbora određene vrste isporuke, bez nepotrebnog odlaganja a najkasnije u roku do 14 radnih dana od dana kada je procesor pisano obavešten o odluci korisnika da se povuče iz ovog ugovora. Nadoknada će biti izvršena korišćenjem istih načina plaćanja koja korisnik koristi za početnu transakciju, osim ako se korisnik izričito ne dogovori drugačije; u svakom slučaju korisnik neće imati dodatne troškove kao rezultat takvih nadoknada.
Nadoknada se može zadržati do prijema robe ili dok korisnik ne dostavi dokaze da je vratio robu.
Korisnik će poslati robu odnosno istu vratiti bez nepotrebnog odlaganja a najkasnije u roku do 14 radnih dana od dana kada je korisnik pisanim putem obavestio procesora o povlačenju iz ugovora. Troškove vraćanja robe snosi korisnik, koji će biti  nadoknađeni na prethodno objašnjeni način. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku umanjenu vrednost robe koja proizlazi iz upotrebe iste a koja utiče na rok upotrebe, kvalitet, karakteristike I funkcionalnost proizvoda.

Primena prava na povlačenje
Odeljci koje se odnose na ostvarivanje prava na povlačenje i njegove posledice i izuzetke, primenjuju se isključivo na one korisnike koji se kvalifikuju kao potrošači.

Garancije
Korisnik, odnosno potrošač, ima pravo na garanciju za kupljene proizvode i usluge, u roku od 24 meseca od kupovine, pod uslovom da se procesoru pisanim putem otkrije nedostatak u roku od 2 meseca od njihovog otkrivanja.
Da bi ostvario pravo garancije, korisnik je dužan da stupi u kontakt sa procesorom, koristeći informacije o kontaktima sadržanim u ovom dokumentu, i da obezbedi tačan opis defekta.
Ako proizvod nije u skladu sa opisom, Korisnik ima pravo na popravku ili zamenu proizvoda.
Korisnik, takođe, ima pravo da zatraži pravično smanjenje cene ili raskid ugovora u sledećim slučajevima:
 • Ako je ispravka ili zamena nemoguća ili previše skupa;
 • Ukoliko procesor ne preduzme korake da ispravi ili zameni robu u razumnom roku, koji nije kraći od 15 dana;
 • Kad god je prethodno izvršena zamena ili popravka prouzrokovala značajne neugodnosti za Korisnika.
Korisnik je obavezan vratiti proizvode koji nisu odgovarajućeg kvaliteta.

Garancija proizvođača
Svi proizvodi koje procesor prodaje putem Farmina Pet Food obuhvataju Farmina garanciju. Ako se kućnom ljubimcu nije dopao proizvod, korisnik koji se kvalifikuje kao potrošač ima pravo da traži zamenu drugog proizvoda koji ima jednaku vrednost. Ova garancija se moše aktivirati pod uslovom da se ne koristi više od 20% proizvoda. U slučaju korišćenja ‘’Farmina garancije’’, troškove transporta za prikupljanje i isporuku novog proizvoda snosi korisnik.


Odšteta I ograničenje odgovornosti

Odšteta
Korisnik se slaže da nadoknadi štetu procesora i njegovih zavisnih društva, povezanih lica, službenika, direktora, agenata, partnera i zaposlenih, u zavisnosti od slučaja, neškodljivog od i protiv bilo kakve tvrdnje ili zahteva, uključujući bez ograničenja, razumne advokatske naknade i troškove koje je napravila bilo koja treća strana zbog sadržaja korisnika, korišćenja ovih uslova ili povreda prava trećih strana.

Ograničenja odgovornosti
Farmina Pet Foods i sve funkcije koje su dostupne preko servisa Farmina Pez Foods stavljaju se na raspolaganje korisnicima pod uslovima i odredbama ovog sporazma, bez ikakvih garancija, izričitih ili implicitnih, koje nisu propisane zakonom. Konkretno, ne postoji garancija pogodnosti ponuđenih usluga za specifične ciljeve korisnika.
Farmina Pet Foods i funkcije dostupne preko Farmina Pet Foods koriste korisnici na sopstveni rizik i pod njihovom odgovornošću.
Konkretno, procesor, u granicama primenjivih zakona, odgovoran je za ugovorne i nepogodne štete za korisnike ili treće strane samo u slučaju dokazane namere ili  i samo kada su to neposredne i direktne posledice aktivnosti kompanije Farmina Pet Foods. Zbog toga, procesor neće biti odgovoran za:
 • bilo koji gubitak koji nije direktna posledica kršenja sporazuma od strane procesora;
 • bilo kakav gubitak poslovnih prilika i bilo koji drugi gubitak, čak i indirektan, koji može nastati od strane korisnika (kao što su, ali ne ograničavajući se na, gubitke u trgovini, gubitak prihoda, smanjenje dobit ili očekivane štednju, raskid ugovora ili poslovnih odnosa , gubitak ugleda ili goodwill-a i sl.)
 • nelagodnosti ili gubici nastali usled prekida ili kvarova na Farmin Pet Foods servisu usled nastanka više sile, nepredviđenim događajima odnosno situacijama na koje procesor nije mogao da utiče, kao što su npr. poremećaje telefonskih ili električnih linija, Internet i/ili druga sredstva prenosa, nedostupnost veb lokacija, štrajkovi, prirodne katastrofe, virusi i sajber napadi, prekidi u isporuci proizvoda, usluge ili aplikacije; i
 • netačna ili neadekvatna upotreba Farmina Pet Foods servisa od strane korisnika ili trećih strana;
Ostalo

Prekid u pružanju usluge
Da bi korisnicima omogućio najbolje moguće iskustvo korišćenja usluge, psocesor zadržava pravo da prekine uslugu održavanja ili ažuriranja sistema, informišući korisnika kroz stalna ažuriranja objavljena na Farmina Pet Foods-u.
Preprodaja usluge
Korisnici nisu dozvoljeni da reprodukuju, kopiraju, dupliraju, prodaju, peprodaju ili eksploatišu bilo koji deo Farmina Pet Foods servisa i njegove usluge bez prethodnog pismenog odobrenja procesora. Prethodno navedeno procesor mora odobriti direktno ili putem odgovarajućeg programa za preprodavanje. Procesor može tolerisati preprodaju izvršenu na ograničenoj osnovi (“jedan na jedan”); Svaki oblik masovne preprodaje izričito je zabranjen.

Politika privatnosti 
Za informacije o korišćenju svojih ličnih podataka, korisnici moraju da se pozovu na Politiku privatnosti kompanije Farmina Pet Foods za koju se smatra da je deo ovih uslova.

Prava intelektualne svojine
Svi zaštitni znaci, nominalni ili figurativni, kao i sve ostale oznake, trgovački nazivi, servisni znakovi, rečenice, ilustracije, slike ili logotipi koji se pojavljuju sa Farmina Pet Foods su i ostaju ekskluzivna svojina procesora ili njegovih licencara i zaštićena su prema važećim zakonima i relevantnim međunarodnim ugovorima.
Svi zaštitni znakovi i ostale oznake, trgovačka imena, uslužne oznake, rečenice, žigovi, ilustracije, slike, logotipi u vezi sa trećim licima i sadržaj objavljeni u vezi sa strane trećih lica i sadržaj objavljen od trećih strana na Farmina Pet Foods su ekskluzivna imovina trećih lica i njihovih licencora, i zaštićeni su važećim zakonima o zaštiti žiga i relavantnim međunarodnim ugovorima. Procesor ne poseduje navedena prava intelektualne svojine i može ih koristiti samo u granicama i u skladu sa ugovorima zaključenim sa trećim stranama i za svrhe navedene u ovom dokumentu.
Uslovi u pogledu starosti korisnika
Korisnici objavljuju da su odrasle osobe prema važećim zakonima. Osobe ispod 13 godina starosti ne mogu koristiti Farmina Pet Foods.
Izmene uslova
Procesor zadržava pravo da izmeni uslove navedene u ovom sporazumu u bilo kom trenutku, informišući korisnike tako što objavljuje obaveštenje u okviru servisa Farmina Pet Foods.
Korisnici koji nastavljaju da koriste Farmina Pet Foods nakon objavljivanja promena prihvataju nove uslove u celosti.
Dodela ugovora
Procesor zadržava pravo prenosa, dodeljivanja, raspolaganja novčanim ili podzakonskim ugovorima sa svim ili bilo kojim pravima ili obavezama prema ovim uslovima, dokle god ne utiču na korisnička prava prema uslovima.
Korisnici ne mogu na bilo koji način dodeliti ili preneti svoja prava ili obaveze iz ovih uslova bez pismenog odobrenja procesora.
Kontakti
Sva komunikacija koja se odnosi na Farmina Pet Foods mora biti poslata korišćenjem kontakata navedenih u ovom dokumentu.
Uklanjanje odredbi
Ako bilo koja odredba iz ovih uslova nije važeća ili se ne može primeniti, ta odredba će biti uklonjena, a preostale odredbe neće biti pod njenim uticajem i one će ostati na snazi.
Zakon i nadležnost
Ovi uslovi i svaki spor u vezi sa sprovođenjem, tumačenjem i važenjem ovog sporazuma podležu zakonu, nadležnosti države i isključivoj nadležnosti sudova u kojima procesor ima svoje sedište.
Izuzetak od ovog pravila primenjuje se u slučajevima kada zakon daje jedinstveno mesto nadležnosti za potrošače.

Rešavanje sporova
Online rešavanje sporova za potrošače
Potrošač koji živi na teritoriji Evrope mora biti svestan da je Evropska komisija uspostavila online platformu za rešavanje alternativnih sporova koja predviđa vansudsku metodu za rešavanje bilo kog spora vezanog za ugovore o prodaji i uslugama na mreži. Kao posledica toga, ako ste evropski potrošač, možete koristiti takvu platformu za rešavanje bilo kog spora koji proizlazi iz online ugovora zaključenog sa procesorom. Platforma je dostupna na sledećoj liniji.
Procesor je dostupan za sva pitanja putem e-mail adrese navedene u delu ovog dokumenta koji se odnosni na kontaktne informacije.

Definicije
Primer obrasca za povlačenje
 
  Upućen:
  Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Italija, PIB: 01239651217,
  Plaćeni osnovni kapital: 6.750.000 € Privredna komora Napulja
  info@farmina.com
  
Ovim Vas obaveštavam da se povlačim iz mog/našeg ugovora o prodaji sledeće robe/za pružanje sledeće usluge:
  ____________________________________________ (unesite opis robe / usluga koje podležu odgovarajućem povlačenju)
             • Naručeno dana: _____________________________________________ (unesite datum)
             • Primljeno dana: _____________________________________________ (unesite datum)
             • Ime potrošača: _____________________________________________
             • Adresa potrošača: _____________________________________________
             • Datum: _____________________________________________
                       
      (potpišite svojeručno ovaj dokument)
   Potvrda narudžbine
   Označava e-mail poruku koju procesor šalje kao potvrdu o isporuci u trenutku kada se kupljeni proizvodi ili njihovi delovi     otpremaju.
   Potvrda o obradi naloga
   Označava e-mail poruku koju procesor šalje po prijemu naloga.
   Servis
   Usluga koju pruža Farmina Pet Foods kako je opisano u ovom sporazumu.
   Uslovi I odredbe (ili Sporazum)
   Uslove i odredbe koje predstavlja pravno obavezujući sporazum između korisnika i procesora.
   Korisnik
   Svako fizičko ili pravno lice koje koristi servis.
 
Poslednje ažuriranje: 22. maj 2018.