Odredbe i uslovi - Vet program lojalnosti

1. Podobnost

  • Vet program lojalnosti (u daljem tesktu „Program“ ili „program“) dostupan je veterinarima i veterinarskim tehničarima koji su članovi Farmina Vet portala. Učestvovanje u Programu je dobrovoljno i besplatno.
  • Popunjavanjem obrasca za registraciju ili potvrđivanjem ovih opštih uslova, pojedinac potvrđuje da je pročitao i razumeo navedene uslove i odredbe.
2. Skupljanje kredita

Članovi programa skupljaju poene za recepte/preporuke Farmina suve i vlažne hrane za kućne ljubimce (iz linija VetLife ili N&D). Za svaki poslati recept/preporuku za proizvode iz linije VetLife, članovi dobijaju 20 kredita, dok za poslate preporuke za proizvode iz linije N&D dobijaju 10 kredita, a sve se registruje kroz Vet portal. Vlasnici kućnih ljubimaca dobijaju vaučer za popust koji mogu iskoristiti u bilo kojem prodajnom objektu koje ima Farmina program za validaciju. Kada vlasnik ljubimca kupi određeni proizvod koristeći vaučer za popust, član Programa koji je poslao preporuku (sa tim vaučerom) dobija dodatnih 40 poena.

3. Kredit

Uvid u ukupan broj skupljenih kredita obezbeđen je u Vet portal-u, ukupna broj kredita može se proveriti u svakom trenutku. Krediti se akumuliraju i važe godinu dana od datuma njihovog sticanja.
Poeni sakupljeni u okviru Programa mogu se iskoristiti za različite nagrade, kao i za pretplatu za nacionalne ili međunarodne kongrese i događaje. Lista dostupnih događaja biće dostavljena članovima. Farmina zadržava pravo da postavi maksimalan broj dostupnih registracija za svaki događaj ili kongres.
Odgovorni predstavnik kompanije proverava raspoloživi saldo kredita i obezbeđuje registraciju za kongres, istovremeno poništavajući odgovarajući broj iskorišćenih kredita, bez dodatnih troškova.
Krediti kompanije nisu prenosivi i mogu ih koristiti samo članovi Vet portala kojima su izdati. Kompanija ima pravo da zatraži lični dokument ili drugi identifikacioni dokument radi provere identiteta osobe koja koristi kredite.
Farmina Pet Food zadržava pravo da istraži i preduzme odgovarajuće mere protiv bilo kog člana za koga se utvrdi da se bavi zloupotrebom odredbi Programa.

4. Validnost

Ova pravila stupaju na snagu od dana objavljivanja na Vet portalu. Izdavalac zadržava pravo da promeni pravila, obustavi Program lojalnosti i poništi kredite. Sve izmene se objavljuju na internet portalu i stupaju na snagu od dana te objave.