O našim proizvodima

Farminina razvojna istraživanja, sprovedena u poslednjih nekoliko godina, dovela su do stvaranja široke lepeze proizvoda koji predstavljaju rešenja za specifične potrebe pasa i mačaka u odnosu na njihovu veličinu, starost i sportsku i radnu aktivnost, za posebna fiziološka stanja, kao i za stanja u kojima je potrebna podrška medicinskoj terapiji

ISTRAŽIVANJE
Farmina se u svojim istraživanjima oslanja na saradnju sa univerzitetima i specijalizovanim klinikama, a zahvaljujući uzgajivačima i vlasnicima kućnih ljubimaca, Farmina sprovodi istraživanja poštujući navike ljubimaca, u okruženju njihovih domova, pod uobičajenim uslovima i bez ograničenja, potpuno posvećena njihovoj dobrobiti.
Zahvaljujući ovom pristupu, dijete koje pospešuju rast, na primer, poređene su i vrednovane u odnosu na druge komercijalne proizvode. Rezultat koji smo dobili pokazao je visoku efektivnost Puppy Farmina proizvoda, jer su štenci ostvarili odličan napredak.
Posebna pažnja usmerena je na razvoj posebnih eksperimentalnih protokola za svaku dijetu Vet Life liniije pojedinačno.
Prema rezultatima, Farmina dijetetska linija ishrane ostvarila je efikasnost u lečenju gojaznosti, djabetesa, urolita nastalih od kalcijum oksalata i struvita.
Preliminarni rezultati protokola za lečenja gojaznosti (sprovedenih u toku sedam nedelja) javno su objavljeni širom sveta. 

Jestivost
U procesu razvoja proizvoda, za nas u Farmini jestivost predstavlja jedan od najznačajnijih faktora.
Kućni ljubimci jestivost procenjuju jednostavnim istovremenim dopadanjem na koje koji utiču ukus, miris, hranljive vrednosti, fizičke karakteristike i mehaničke osobine. Mnogo napora smo posvetili proučavanju oblika, veličine, teksture i sastojaka, kako bi naši proizvodi zadovoljili želje i potrebe naših krznenih prijatelja.
Konkretno, u razvoju proizvoda u okviru N&D i Farmina Vet Life linija, svaki proizvodni proces osim hemijske i fizičke kontrole (analitička vrednost, veličina i tekstura hrane za pse) podrazumeva i sprovođenje  kontrole jestivosti.
Tek nakon potvrde zadovoljstva i potvrđenih hranljivih vrednosti, proizvodi se puštaju u prodaju.

NAŠA HRANA ZA kućne ljubimce JE UVEK "sveže pripremljena" ... 
Jedan od najvažnijih kvaliteta koji izdvaja Farmina prozvode jeste svakako proizvodnja “u dati čas”, što znači da proizvodi koji se isporučuju iz proizvodnih pogona, u proseku, imaju za sobom samo četiri dana “života”. U Farmina pogonima ne postoje magacini, jer se roba ne skladišti: zahvaljujući radu agenata koji su rasprostranjeni svuda po svetu i upravljanjem porudžbina modernim softverskim sistemom koji ažurira porudžbine i izdaje naloge prema zahtevima tržišta, hrana za pse i mačke uvek je sveža, što naši ljubimci uviđaju i cene.