Politika kolačića

Politika kolačića Farmina Pet Foods
Kolačići se sastoje od delova koda instaliranog u pretraživaču koji pomažu procesoru prilikom pružanja usluge, a u skladu sa opisanim ciljevima. Neke od ciljeva za koji su instalirani kolačići, mogu zahtevati saglasnost korisnika.
Ako je instalacija kolačića zasnovana na saglasnosti, takva saglasnost se može povući u bilo kom trenutku poštujući uputstva navedena u ovom dokumentu.

Tehnički kolačićii kolačići koji služe u statističke svrhe
 • Aktivnost neophodna za funkcionisanje Servisa
  Farmina Pet Foods koristi kolačiće kako bi sačuvala korisničku sesiju i obavila druge aktivnosti koje su neophodne za rad Farmina Pet Foods, na primer - distribucija saobraćaja
 • Aktivnost u vezi sa čuvanjem izbora, optimizacijom i statistikom
  Farmina Pet Foods koristi kolačiće kako bi sačuvala podešavanja pretrage i optimizirala korisnkovo pretraživačko iskustvo. Primeri takvih kolačićima su oni koji se koriste za postavljanje jezika i valute, kao i kolačići za upravljanje statistikom direktno od strane zaposlenih.
Druge vrste kolačića ili treće strane koje instaliraju kolačiće 

Neke od dole navedenih usluga prikupljaju statističke podatke u anonimnom i zbirnom obliku ne tražeći za to saglasnost korisnika i ti podaci mogu biti direktno korišćeni od strane procesora - u zavisnosti kako su opisani - bez pomoći trećih strana.
 Ukoliko treća strana upravlja uslugama koje su nabrojane među alatima u nastavku teksta, one mogu biti korišćene da prate korisnikove navike pretraživanja - kao dodatak informaciji koja je ovde određene i to bez znanja procesora. Za detaljne informacije pogledajte politiku privatnosti navedenih usluga sajta.
 
 • Analitika
  Servisi navedeni u ovom odeljku omogućavaju procesoru da prati i analizira web saobraćaj i da tako prikupljene informacije koristit za praćenje ponašanja korisnika.

  Praćenje konverzija na Facebook oglasima (Facebook, Inc.)
  Praćenje konverzija na Facebook oglasima je analitička usluga koju pruža Facebook, Inc., a koja povezuje podatke iz mreže oglašavanja na Facebook-u sa akcijama koje se obavljaju na Farmina Pet Foods.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.

  Google analitika sa anonimizovanom IP (Google Inc.)
  Google analitika je usluga web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i ispitao upotrebu Farmina Pet Foods proizvoda, kako bi pripremio izveštaje o navedenim aktivnostima i delio ih sa drugim Google servisima.
  Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene oglašivačke mreže.
  Ova integracija Google analitike anonimizuje vašu IP adresu na način što skraćuje IP adresu korisnika u državama članicama Evropske unije ili državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa će biti poslata na Google server i kao takva biće anonimizirana u SAD.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.
 • Prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi
  Ova vrsta usluge vam omogućava da pregledate sadržaj objavljen na eksternim platformama direktno sa stranica kompanije Farmina Pet Foods kao i interakciju s njima.
  Ova vrsta usluge može i dalje da prikuplja podatke o web saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.
  Instagram widget (Instagram, Inc.)
  Instagram je servis za vizuelizaciju slike koju pruža Instagram, Inc., koji omogućava kompaniji Farmina Pet Foods da obezbedi sadržaj ove vrste na svoje stranice.
  Prikupljeni podaci o ličnosti: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.
 • Interakcija sa eksternim društvenim mrežama i platformama
  Ova vrsta usluge omogućava interakciju sa društvenim mrežama ili drugim spoljnim platformama direktno sa stranica kompanije Farmina Pet Foods.
  Interakcija i informacije dobijene pomoću Farmina Pet Foods-a uvek podležu podešavanjima Korisnikove privatnosti za svaku društvenu mrežu.
  Ova vrsta usluge može i dalje da prikuplja podatke o saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.

  Twitter Tweet dugme i društveni dodaci (Twitter, Inc.)
  Twitter Tweet dugme i društveni vidžeti su usluge koje omogućavaju interakciju sa društvenom mrežom Twitter koju pruža Twitter, Inc.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.

  Facebook Like dugme i društveni dodaci (Facebook, Inc.)
  Facebook Like dugme i društveni vidžeti su usluge koje omogućavaju interakciju sa društvenom mrežom Facebook koju pruža Facebook, Inc.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.
   
 • Ponovno oglašavanje i targetiranje ponašanja korisnika (ciljno targetiranje)
  Ova vrsta usluge omogućava Farmina Pet Foods i njenim partnerima da prikupe informacije, optimizuju i vrše oglašavanje na osnovu svih prikupljenih informacija u toku prethodnih  korišćenja Farmina Pet Foods-a strane korisnika.
  Ova aktivnost se vrši praćenjem podataka o korišćenju i korišćenjem kolačića, informacija koje se šalju partnerima koji upravljaju aktivnostima ponovnog oglašavanja i targetiranjem ponašanja korisnika.
  Pored nekih opcija za odjavu koje nudi neka od dole navedenih usluga, korisnik može da
  odustane od korišćenja kolačića treće strane posećujući stranicu za odjavu za oglašavanje na mreži.
   
  AdWords Remarketing (Google Inc.)
  AdWords Remarketing je usluga ponovnog oglašavanja i targetiranja ponašanja koju obezbeđuje Google Inc. i koja povezuje aktivnosti kompanije Farmina Pet Food sa Adwords reklamnom mrežom za oglašavanje i Doubleclick Cookie-em.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  Facebook Remarketing je usluga ponovnog oglašavanja i targetiranja ponašanja  koju pruža
  Facebook, Inc., i koja povezuje aktivnosti kompanije Farmina Pet Foods sa Facebook mrežom za oglašavanje.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.
   
Kako dati ili povući saglasnost za instalaciju kolačića
 
Pored navedenog u ovom dokumentu, korisnik može upravljati podešavanjima za kolačice direktno iz svog potraživača i sprečiti treće strane od instaliranja kolačića.
Preko opcija pretraživača moguće je ukloniti kolačiće instalirane u prošlosti, uključujući i kolačiće koje su možda sačuvali početnu saglasnost za instalaciju kolačića na ovoj web stranici.
Korisnici mogu, na primer pronaći informacije o tome kako upravljati kolačićima u najčešće korišćenim pretraživačima na sledećim adresama: Google, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.
Što se tiče kolačića koji su instalirani od treće strane, korisnici mogu upravljati svojim podešavanjima i povlačiti svoju saglasnost klikom na odgovarajuću opciju za odjavu opt-out ( ako je ponuđena), koristeći sredstva navedena u politici zaštite privatnosti treće strane ili kontaktiranjem treće strane.
Bez obzira na gore navedeno, procesor obaveštava korisnike da mogu sledeti uputstva koja su navedena u povezanim inicijativama EDAA (EU), Network Advertising Initiative (SAD) i Digital Advertising Aliance (SAD) , DAAC (Kanada), DDAI (Japan) i druge slične usluge. Takve inicijative dozvoljavaju korisnicima da odaberu svoja podešavanja za praćanje I to za većinu alatki za oglašavanje. Procesor tako preporučuje da korisnici koriste ove resurse  kao dodatak informacijama navedenim u ovom dokumentu.

Procesor i kontrolor podataka
 
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035-Nola (NA)
Kontakt: info@farmina.com

Pošto procesor nemože da kontroliše instalaciju kolačića trećih lica i drugih sistema za praćenje, svaka veza sa istima koje su instalirali treće strane smatraju se indikitativnim. Da biste dobili kompletne informacije , korisnik se upućuje da izvrši uvid u Politiku privatnosti za odgovarajuće usluge treće strane navedenih u ovom dokumentu.
Uzimajući u obzir objektivnu složenost  oko indetifikacije tehnologija zasnovanih na kolačićima, korisnici se podstiču da kontaktiraju procesora ako žele da dobiju dodatne informacije o korišćenju kolačića od strane Farmina Pet Foods.

 
Definicije i pravne reference 
 • Podaci o ličnosti (ili podaci)
  Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama - uključujući i lični identifikacioni broj - omogućavaju identifikaciju ili prepoznatljivost fizičkog lica.
 • Podaci o korišćenju
  Informacije koje se automatski prikupljaju pomoću Farmina Pet Foods (ili usluga trećih strana koje se koriste u Farmina Pet Foods), a koje mogu uključivati: IP adrese ili imena domena računara koje koriste korisnici Farmina Pet Foods, URI adrese (Uniform Resource Identifier ), vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličinu primljene datoteke, numerički kod koji označava status odgovora servera (uspešan ishod, greška itd.), zemlju porekla, karakteristika pretraživača i operativnog sistema koji korisnik koristi, razne vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalji o putanji koja se prati unutar aplikacije sa posebnim osvrtom na redosled posećenih stranica i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.
 • Korisnik
  Pojedinac koji koristi Farmin Pet Foods koji se, ukoliko nije drugačije naznačeno, poklapa sa
  licem čiji su podaci.
 • Predmet podataka
  Osoba na koju se odnose podaci o ličnosti.
 • Kontrolor podataka
  Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.
 • Procesor podataka (ili vlasnik)
  Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući i sigurnosne mere u vezi sa radom i korišćenjem FarminaPet Foods.
 • Farmina Pet Foods (ili aplikacija)
  Sredstva za prikupljanje i obradu ličnih podataka korisnika.
 • Usluga
  Usluga koju pruža Farmina Pet Foods na ovom sajtu / aplikaciji.
 • Evropska unija (ili EU)
  Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve reference u ovom dokumentu koje se odnose na Evropsku uniju uključuju sve sadašnje države članice u Evropske unije i Evropske ekonomske zone.
 • Kolačići
  Mali delovi podataka koji se čuva na korisnikovom uređaju.
 • Pravne informacije
  Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredaba višestrukih zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta Uredba o zaštiti podataka).
   
  Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na Farmina Pet Foods, ako u ovom dokumentu nije drugačije naznačeno.

   
Poslednje ažuriranje: 22. maj 2018.