Važnost niskog glikemijskog indeksa

ŠTA JE GLIKEMIJSKI INDEKS I ZAŠTO JE VAŽNO da bude nizak ZA  VREME ODREĐENIH FIZIOLOŠKIH/PATOLOŠKIH STANJA?
U prirodi, mačke i psi uglavnom se hrane mesom i nisu im potrebne velike količine ugljenih hidrata i žitarica. Ugljeni hidrati pružaju veliku količinu energije u obliku glukoze koja se oslobađa u krvotok. Zato je od izuzetne važnosti lučenje insulina posle obroka kao odgovor na glukozu, posebno sposobnost da reaguje na različite tipove ugljenih hidrata. Hrana sa niskim glikemijskim indeksom ima sposobnost bolje apsorpcije i smanjuje stres. Hrana koja sadrži malu količinu samo integralnih i organski gajenih žitarica, kao što su ovas i spelta, osigurava nizak glikemijski indeks. Za razliku od konvencionalno korišćenih žitarica, hrana sa niskim glikemijskim indeksom ima veću količinu dijetalnih vlakana koja olakšavaju varenje i apsorpciju hranljivih sastojaka, simulišući time telesne mehanizme odbrane.
 

Visok glikemijski indeks povezan sa žitaricama bogatim visoko svarljivim skrobom, predstavlja predisponirajući faktor za pojavu gojaznosti i dijabetesa kako kod ljudi, tako kod životinja.
U određenim psihološkim i patološkim stanjima nivo šećera u krvi je veoma važan. Ugljeni hidrati iz žitarica obezbeđuju velike količine energije koja dolazi iz glukoze koja se oslobađa u krvotok. Zato je od izuzetne važnosti lučenje insulina posle obroka kao odgovor na glukozu, posebno sposobnost da reaguje na različite tipove ugljenih hidrata. Hrana sa niskim glikemijskim indeksom ima sposobnost bolje apsorpcije i smanjuje stres. Visok glikemijski indeks kod žitarica bogatih visokosvarljivim skrobom glavni je uzrok pojave gojaznosti i dijabetesa. Upravo iz ovog razloga je nastala hrana koja sadrži samo drevne žitarice koje nisu genetski modifikovane, speltu - jednu vrstu pšenice i ovas: N&D Low Grain, Obesity, Diabetic, Neutered, Joint. Njih karakteriše nizak glikemijski indeks i umerena upotreba skroba. Zahvaljujući njihovom smanjenom glikemijskom indeksu dolazi do umerenog glikemijskog odgovora. Za razliku od uobičajenih žitarica imaju više dijetalnih vlakana koja poboljšavaju varenje i apsorpciju hranljivih supstanci stimulišući jačanje organizma.