Zašto proizvodimo bez GMO-a?

Genetski modifikovani organizam (GMO) je živi organizam sa genetski modifikovanim tehnikama genetskog inženjeringa, koji dozvoljava dodavanje, brisanje ili modifikaciju elemenata gena. Pristup UE na temu GMO-a zasnovan je na principu predostrožnosti, prema kojem svaki proizvod koji sadrži transgene useve može imati potencijalno opasne efekte i budući da u ovom trenutku nema načina da se takvi rizici utvrde sa dovoljnom sigurnošću, svi ovi proizvodi prolaze kroz posebne propise i ograničenja čime se štiti zdravlje ljudi, životinja i bilja, osim životne sredine.
Iako Evropska unija dozvoljava upotrebu GMO-a, iako ga restriktivno reguliše, Farmina poštuje ovaj princip predostrožnosti tako što iz svake formulacije isključuje sve potencijalno GMO sastojke. U tu svrhu, u našim hranama Natural & Delicious i Farmina Vet Life, koristimo samo sirovine bez GMO-a, ne koristimo kukuruz i  favorizujemo upotrebu drevnih žitarica tipičnih za italijansku tradiciju kao što su ovas, zob i lukovice kao što je: krompir.
Odlučili smo da izbegavamo GMO  zato što želimo da očuvamo zdravlje naših ljubimaca: pretpostavlja se da GMO hrana može potencijalno da uvede nove toksine ili alergene u prethodno bezbednu i zdravu hranu, da prenese otpornost na antibiotike, da smanji nutritivnu vrednost hrane posebno na duže staze. Neke studije su otkrile kako bi životinje koje su hranjene genetski modifikovanim usevima mogle imati strukturalne promene u ileumu, proliferaciju ćelija u zidovima želuca i creva, abnormalne genske ekspresije, strukturne i funkcionalne promene u hepatocitima, smanjenu sintezu zimogena i povećanje nivoa laktat dehidrogenaze u bubrezima i u srcu. Kod istih ispitanika je takođe zabeleženo povećanje triglicerida, hipertrofija jetre, promene parametara u bubrezima i opšta hepatorenalna toksičnost,  koja je povremeno povezana sa poremećajima u srcu, nadbubrezima ili u slezini.
Masovnija upotreba GMO-a dovodi do promena samo kod životinja koje se hrane njima, ali i u okolini (smanjenje biodiverziteta, prenošenje otpornosti biljaka na pesticide, čime se utiče na evoluciju sve otpornijih parazita) na rizik promene delikatne ravnoteže osnove našeg ekosistema.
Iz svih ovih razloga jedan od temelja naše proizvodnje je poštovanje prirode kao ekosistema u kojem živimo, kao i fiziologije prirode našeg četvoronožnog  člana porodice i kome želimo ponuditi samo najbolje kako bi osigurali njegovu dobrobit, zdravlje i  sreću zbog toga.