Zašto Farmina?

Misija Farmine je da spajanjem prirode i nauke razvije najbolji prirodni i naučno potvrđen sistem ishrane. Korišćenjem samo pažljivo odabranih sastojaka, pravilno izmešanih i kuvanih zdravim metodama, sledimo smernice  stručnjaka za ishranu pasa i mačaka koji se bave izučavanjem nutritivnih potreba mesojeda.
Velika briga i pažnja posvećena razumevanju i razvoju naše hrane je tipična za našu porodicu i odatle potiče naša filozofija ishrane.
Psi i mačke su naši četvoronožni članovi porodice i uživaju emocije koje se mogu naći samo kod kuće.
Ishrana je osnova njihovog blagostanja koje je preduslov za njihovu svakodnevnu sreću i radost. Iz tog razloga naša osnova i moto je: Happy Pet Happy You.
 

PRIRODA JE NAŠA INSPIRACIJA
Priroda je najveći izvor zdravlja, i iz tog razloga zadržavamo prirodne karakteristike hrane upotrebljavajući metode koje nam je priroda pružila i koristeći:

SAMO PRIRODNI ANTIOKSIDANTI
Tokoferol bogat ekstrakt omogućava prirodno očuvanje svežine proizvoda.
> Saznaj više o važnosti prirodnog načina očuvanja svežine...

ČUVANO U KONTROLISANOM OKRUŽENJU
Dok pakujemo proizvode, mi unosimo azot (N2) u zameni za kiseonik, na taj način garantujući prirodno očuvanje proizvoda prilikom pakovanja u modifikovanu atmosferu. Ovaj koncept i tehnika se primenjuju u ljudskoj ishrani, jer je azot inertni gas koji je široko rasprostranjen u prirodi, odnosno vazduhu koji mi svakodnevno udišemo.
> Saznaj više o važnosti prirodnog načina očuvanja svežine.

NAUKA JE NAŠ METOD

Nauka vodi naša dela, stoga u našim istraživanjima sarađujemo sa Katedrom za ishranu životinja Univerziteta u Napulju „Federico II”. Klinička istraživanja na kojima zasnivamo našu recepturu, kao i saradnja sa nezavisnim naučnim institucijama pri sprovođenju ispitivanja, garantuju naučnu relevantnost i potvrđuju stvarnu efikasnost naših proizvoda. Ova dugogodišnja saradnja je omogućila razvoj različitih linija ispitivanja, potvrđenih naučnim studijama objavljenim u međunarodnim časopisima sa visokim bibliometrijskim indeksima. Saradnja između Univerziteta i Farmine ogleda se u odeljenju Farmina Vet Research (FVR) čija svrha i cilj jesu istraživanje i receptura novog koncepta ishrane na osnovu najnovijih naučnih ispitivanja.
Ta ispitivanja istakla su, na primer, prevenciju gojaznosti i dijabetesa ishranom sa niskim glikemijskim indeksom.

FARMINA: PRIRODA I NAUKA U SAVRŠENOJ HARMONIJI
Savršen spoj prirode i nauke dovele su do prvih, revolucionarnih linije ishrane prirodnih veterinarskih dijeta, Farmina Vet Life i do razvoja naučno potvrđene recepture u ishrani mesojeda: Natural & Delicious Grain Free (bez žitarica) i Low Grain (samo sa drevnim žitaricama – ovas i spelta).