Farmina Vet Life za mačke

Farmina Vet Life za mačke

Prirodno rešenje za dobrobit mačaka
Farmina Vet Life „Natural Diet” je revolucionarna linija prve prirodne Farmina veterinarske hrane za ljubimca.
Nutritivna rešenja razvijena za dobrobit pasa i mačaka, rezultat su obimnih i temeljnih naučnih ispitivanja, sprovedenih u saradnji sa Katedrom za ishranu životinja na Univerzitetu „Federiko II” u Napulju, uz opredeljenost za primenu potpuno prirodnih, svežih sastojaka i poštovanje fiziologije mačaka i pasa.