Istraživanje u prijateljskom okruženju

MI NE RADIMO TESTIRANJA NA ŽIVOTINJAMA
Naše istraživanje ima za cilj da proveri funkcionalnost novostvorenih proizvoda i zasniva se na saradnji odgajivača i vlasnika kućnih ljubimaca, koji nam omogućavaju da radimo sa njihovim ljubimcima pod uobičajenim životnim uslovima i u njihovom kućnom okruženju.
Takođe, u izboru naših dobavljača, mi uvek dajemo prioritet kompanijama koje svoje sirovine obezbeđuju na human način, u prijateljskom okruženju. Na primer, tunjevina, sardina, list i bakalar koje mi koristimo u našoj hrani nisu iz uzgoja, već su ulovljeni "offshore" metodom ribolova koji štiti delfine, kitove i druge stanovnike mora.