Általános szerződési feltételek

A Farmina Pet Foods általános szerződési feltételei

A Farmina Pet Foods által kínált Szolgáltatások Felhasználói tudomásul veszik és elfogadják ezeket az általános szerződési feltételeket.
A Farmina Pet Foods-ra vonatkozó információk
A Farmina Pet Foods egy kisállattápokat (főként kutya- és macskatápokat) értékesítő webáruház. A Tulajdonos kínálata a „fogyasztóknak” minősülő Felhasználóknak szól, tehát az olyan Felhasználóknak, akik nem szakmai és/vagy vállalkozói tevékenységük keretében járnak el. Az e-kereskedelem számos internetes alkalmazáshoz kapcsolódik, melyek lehetővé teszik a vételi javaslatok benyújtását az e-kereskedelmen keresztül vagy a kisállatokra szakosodott boltokban.
Bevezetés
Jelen dokumentum
Jelen dokumentum jogi szerződés Ön - tehát a Felhasználó - és a Farmina Pet Foods-ot nyújtó jogi személy között, és az internetes tulajdonságok Ön általi használatát, valamint a szolgáltatásnyújtás igénybevételét szabályozza. A „jogi szerződés” azt jelenti, hogy miután Ön a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azok kötelező érvényűekké válnak az Ön és a mi köztünk fennálló viszonyra vonatkozóan. Az egyszerűség kedvéért a „Felhasználó”, „Ön”, „Öné” és a hasonló kifejezések akár egyes számban, akár többes számban Önre mint Felhasználóra vonatkoznak. A „mi”, „miénk”, „minket” és hasonló kifejezések arra a vállalatra vonatkoznak, mely a Farmina Pet Foods tulajdonosa és irányítója, mint ahogy azt a jelen dokumentum feltünteti. A „Farmina Pet Foods” a jelen weboldalra és/vagy alkalmazásra vonatkozik. A „szerződés” a jelen dokumentumra, illetve annak mindenkori hatályos szövegére utal. A Szerződés angol nyelven jön létre. A további fogalommeghatározások a jelen Szerződés alján található „Meghatározások” részben vannak feltüntetve.
A Farmina Pet Foods oldalán található tartalom
A Farmina Pet Foods oldalon található tartalom a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó hatályos törvények, valamint az ezekhez kapcsolódó nemzetközi egyezmények védelmét élvezi. Hacsak nincs másként meghatározva, a tartalom használata kizárólag a jelen rendelkezésben feltüntetett kereteken belül engedélyezett.
A Tulajdonos a Szerződés teljes idejére vonatkozóan személyes, át nem ruházható és nem kizárólagos engedélyt ad a Felhasználónak ezen tartalom használatára. Ez az engedély kizárólag a tartalom személyes használatára szól, nem vonatkozik kereskedelmi használatra, és a Felhasználó készülékére korlátozódik.
Tehát a Felhasználó a Farmina Pet Foods-on található tartalmat nem másolhatja és/vagy nem töltheti le és/vagy nem oszthatja meg (az alább feltüntetett korlátozáson túl), nem módosíthatja, nem hozhatja nyilvánosságra, nem viheti át, nem értékesítheti, nem engedélyezheti tovább, nem szerkesztheti, nem engedményezheti/ruházhatja át harmadik felekre és nem hozhat létre származékos művet belőle, és mindezeket nem teheti lehetővé harmadik fél számára sem a Felhasználó vagy a Felhasználó készülékén keresztül, még a Felhasználó tudtán kívül sem. Ahol azt a Farmina Pet Foods kifejezetten feltünteti, a Felhasználó engedélyt kap - de csak személyes használatra - arra, hogy a Farmina Pet Foods-on található tartalom egy részét letöltse és/vagy másolja és/vagy megossza saját, személyes használatára, amennyiben a szerzői jogokat és a Tulajdonos által megkövetelt egyéb adatokat helyesen feltünteti.
Harmadik felek által nyújtott tartalom
A Farmina Pet Foods oldalon történő megjelenítésük előtt a Tulajdonos nem moderálja a harmadik felek által nyújtott tartalmat és hivatkozásokat. A Tulajdonos nem vállal felelősséget a harmadik felek által nyújtott tartalomért, illetve annak elérhetőségéért.
Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások
A Felhasználók igénybe vehetik a Farmina Pet Foods-on található, harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat és tartalmakat, de tájékozódniuk kell ezen harmadik felek általános szerződési feltételeiről, és el kell fogadniuk azokat. A Tulajdonos semmilyen körülmények között sem felel a harmadik felek szolgáltatásainak megfelelő működéséért és/vagy elérhetőségéért.
Tiltott használat
A Szolgáltatás kizárólag jelen ÁSZF-nek megfelelően vehető igénybe.
A Felhasználók számára tilos:

 • a Farmina Pet Foods-on vagy annak bármely részén alapuló származékos művet visszájára fordítani, dekompilálni, lebontani, módosítani vagy létrehozni;
 • a Farmina Pet Foods vagy a licencadói által a Farmina Pet Foods-on keresztül elérhető tartalom védelme érdekében használt bármilyen technológiát kijátszani;
 • a Farmina Pet Foods-on keresztül nyújtott bármilyen tartalom bárminemű másolása, tárolása, szerkesztése, módosítása és származékos művek létrehozása;
 • bármilyen robot, indexáló robot (pók), kereső/lehívó alkalmazás vagy egyéb automatizált eszköz használata a Farmina Pet Foods és tartalma bármely részéhez való hozzáférésre, előhívására, kaparására vagy indexelésére;
 • a Farmina Pet Foods oldalt bérbe adni, kölcsönözni vagy továbbengedélyezni (allicencelni);
 • mások törvényes jogait (pl. magánélethez való jog) bármilyen módon rágalmazni, gyalázni, zaklatni, veszélyeztetni vagy megsérteni, illetve fenyegető módszereket alkalmazni;
 • törvénytelen, obszcén, törvényellenes, becsületsértő vagy nem helyénvaló tartalmat terjeszteni vagy közzétenni;
 • más Felhasználó által használt fiókot elsikkasztani;
 • a Farmina Pet Foods-on keresztül bárminemű termék vagy szolgáltatás bármilyen módon történő promóciójának, értékesítésének vagy reklámozásának céljából regisztrálni a Szolgáltatásra vagy a Szolgáltatást ilyen célra használni;
 • a Farmina Pet Foods-ot az ÁSZF-et sértő bármilyen helytelen módon használni.
Ajánlatok és kedvezmények
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy saját, megkérdőjelezhetetlen belátása szerint korlátozott ideig kedvezményeket és/vagy ajánlatokat kínáljon. Ezen kedvezmények és/vagy ajánlatok feltételei minden esetben a Farmina Pet Foods erre vonatkozó tájékoztató oldalán kerülnek feltüntetésre.
Minden egyes kedvezmény és/vagy ajánlat előre meghatározott ideig vagy - adott esetben - a készlet erejéig érvényes. Amennyiben a kedvezmény és/vagy a kínálat csak korlátozott ideig érvényes, az idő a Tulajdonos jelen dokumentumban feltüntetett székhelye szerinti időzónára vonatkozik.
Kuponhasználat
Hacsak nincs másként meghatározva, a kuponhasználatra az alábbi feltételek vonatkoznak.
 • Minden kupon egy személyre érvényes, és egyszeri alkalommal használható fel, a weboldalon és/vagy a kuponon feltüntetett módon és napon.
 • A kuponok részleges használata nem engedélyezett, és nem használhatók fel olyan módon sem, ami csak később vezetne a teljes beváltásukhoz;
 • A Kuponok kizárólag az ajánlatban meghatározott időszakban válthatók be. Ezen időszak után a Kuponok érvényességi ideje automatikusan lejár, és a Felhasználó erre vonatkozó jogai érvényesítésének lehetősége kizárt.
 • Amennyiben a Kupont más szolgáltatásra használja fel, mint az eredeti ajánlatban feltüntetett szolgáltatások, a Felhasználó nem jogosult semmilyen hitelre/visszatérítésre/kártérítésre, amennyiben az ajánlat eredeti értéke különbözik a beváltott értéktől;
 • A Kuponok kizárólag személyes, nem pedig kereskedelmi használatra szolgálnak. Tehát a megvásárolt Kuponok bárminemű másolása, hamisítása vagy az azokkal való kereskedés szigorúan tilos, mint ahogy szigorúan tilos a Kuponok vételéhez és/vagy használatához kapcsolódó mindennemű törvényellenes tevékenység is. Bárminemű törvénytelen tett elkövetése esetén a Tulajdonos törvényesen visszautasíthatja szerződéses kötelezettségei teljesítését, és kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy megtegye a megfelelő jogi lépéseket jogai és érdekei védelmében.
Árak és szállítási költségek
Hacsak nincs másként meghatározva, az árak tartalmazzák a vonatkozó adót.
A szállítási költségek csak a megrendelés végső szakaszában kerülnek feltüntetésre, és - hacsak nincs másként meghatározva - az ár nem tartalmazza azokat.
A szállítási költségek a Felhasználó által kiválasztott kézbesítési helytől függően változnak, néha jelentős mértékben. Külföldre történő kézbesítések esetén a szállítási költségekhez a Felhasználó által viselt vám- és behozatali költségek is járulnak, és ezeket akkor róják ki, amikor a csomag megérkezik a célországba.
A Tulajdonos nem felel az esetleges, hatáskörén kívül álló beavatkozásokért a fent említett költségek tekintetében.
Utánvét
Bizonyos körülmények között a Felhasználók utánvétes szolgáltatást is igénybe vehetnek; ebben az esetben a Farmina vállalatot megillető összeg behajtásáért a futár felel.
Az utánvét olyan megrendelések esetében lehetséges, melyek teljes értéke nem haladja meg a 3.000 eurót, és minden esetben a készpénzes tranzakcióknál engedélyezett határértéken belül.
Amennyiben ezzel összhangban állnak, a „Kézbesítés” rész rendelkezései vannak érvényben.
A Farmina tápprogramtól való elállás
A Felhasználó bármikor gyakorolhatja az elálláshoz való jogát anélkül, hogy bárminemű bírság sújtaná és anélkül, hogy fel kellene tüntetnie az elállás okát. A Felhasználó ezt a jelen dokumentumban feltüntetett Tulajdonosnak küldött írásbeli tájékoztatás útján teheti meg.
A Tulajdonos az ok feltüntetésének szükségessége nélkül bármikor elállhat a programtól; az elállásról köteles 15 munkanapon belül írásban értesíteni a Felhasználót. Mindez nem vonatkozik azon, enyhítő körülményekkel járó esetekre, melyekben a Tulajdonos a programtól azonnali hatállyal elállhat
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elállás nem von maga után semmilyen visszatérítést a Szolgáltatás azon részére vonatkozóan, melyet már igénybe vett, és nem von maga után semmiféle visszatérítésre vagy visszafizetésre való jogosultságot.
Gyártói garancia
A Tulajdonos által az Alpha-Vet Kft-én keresztül értékesített minden termékre „Farmina garancia” vonatkozik. Amennyiben a kisállatnak nem ízlik a termék, a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy a terméket tetszés szerinti, azonos értékű más termékre cserélje. Ez a garancia akkor érvényesíthető, ha a terméknek csak max. 20%-a került felhasználásra. A „Farmina garancia” érvényesítésének esetén az átvételi költséget és az új termék szállítási költségét a Felhasználó viseli.
Kártérítés és felelősségkorlátozás
Kártérítés
A Felhasználó beleegyezését adja abba, hogy megtéríti a Tulajdonos és a Tulajdonos leányvállalatainak, kapcsolt vállalatainak, tisztségviselőinek, igazgatóinak, ügynökeinek, márkatársainak, partnereinek és alkalmazottainak kárát, illetve azokat vétlennek tartja és mentesíti a Felhasználó tartalmából vagy a Szolgáltatás használatából származó, a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő vagy a jelen ÁSZF megsértéséből vagy harmadik felek jogainak bárminemű megsértéséből eredő mindennemű követelés vagy igény alól.
Vegyes rendelkezések
A szolgáltatás szüneteltetése
A Szolgáltatás lehető legoptimálisabb használatának a Felhasználók számára történő biztosítása céljából a Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy karbantartás vagy rendszerfrissítés miatt szüneteltesse a szolgáltatást; erről a Felhasználókat a Farmina Pet Foods oldalon közzétett hírüzenettel tájékoztatja.
A Szolgáltatás viszonteladása
A Tulajdonos kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül - akár közvetlenül, akár egy megfelelő viszonteladási programon keresztül adja azt meg - a Felhasználók számára nem engedélyezett a Farmina Pet Foods és a Farmina Pet Foods Szolgáltatás semmilyen részének sokszorosítása, másolása, értékesítése, viszonteladása vagy használata.
Szellemi tulajdonjogok
A Farmina Pet Foods-szal kapcsolatos minden - akár szöveges, akár ábrás - védjegy és minden egyéb jegy, kereskedelmi név, szolgáltatás-védjegy, szóvédjegy, illusztráció, ábra és logó a Tulajdonos vagy a Tulajdonos licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad, és a hatályos, védjegyekre vonatkozó törvények és az azokhoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények védelmét élvezi.
A harmadik felekre vonatkozó minden védjegy és minden egyéb jegy, kereskedelmi név, szolgáltatás-védjegy, szóvédjegy, illusztráció, ábra és logó, valamint a Farmina Pet Foods oldalon az ilyen harmadik felek által megjelentetett tartalom ezen harmadik felek és az ő licencadóik kizárólagos tulajdona marad, és a védjegyekre vonatkozó törvények és az azokhoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények védelmét élvezi. A Tulajdonos nem tulajdonosa a fent említett szellemi tulajdonjogoknak, és kizárólag a harmadik felekkel kötött szerződések keretein belül, azokkal összhangban és az azokban feltüntetett célokra használhatja őket.
Korhatár
A Felhasználók kijelentik, hogy a rájuk vonatkozó törvények szerint felnőttnek minősülnek. A Farmina Pet Foods-ot semmilyen körülmények között sem használhatják 13 évnél fiatalabb személyek.
Jelen ÁSZF módosításai
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa; erről a Felhasználókat a Farmina Pet Foods-on megjelenített értesítésen keresztül tájékoztatja.
Azon Felhasználók, akik a Farmina Pet Foods-ot a módosítás megjelenítése után továbbra is használják, teljes mértékben elfogadják az új ÁSZF-et.
A szerződés engedményezése
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF szerinti bármilyen jogát vagy kötelezettségét átruházza, engedményezze, illetve megújítás vagy alvállalkozásba adás által átadja, amennyiben mindez nem érinti a Felhasználó ÁSZF szerinti jogait.
A Tulajdonos írásbeli engedélye nélkül a Felhasználók semmilyen módon sem engedményezhetik vagy ruházhatják át a jelen ÁSZF szerinti jogaikat és kötelezettségeit.
Kapcsolattartási adatok
A Farmina Pet Foods-ra vonatkozó mindennemű kommunikációt a jelen dokumentumban feltüntetett kapcsolattartási adatokra kell kézbesíteni.
Részleges érvényesség
Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, ezen rendelkezés töröltetik, a fennmaradó rendelkezéseket viszont ez nem érinti, és azok érvényben maradnak.
Hatályos jog és illetékesség
Jelen ÁSZF és a jelen szerződés megvalósítására, értelmezésére és érvényességére vonatkozó mindennemű vita azon törvény, azon állam joghatósága, valamint azon bíróságok kizárólagos illetékessége alá esik, melyben a Tulajdonos székhelye található.
Ezen szabály alól kivételt képeznek azon esetek, melyekben a törvény a fogyasztók számára kizárólagos illetékességű bíróságot határoz meg.
Jelen ÁSZF hiteles változata
Jelen ÁSZF olasz nyelven kerül kidolgozásra és módosításra. A más nyelvű változatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Amennyiben a különböző nyelvű változatok között eltérés áll fenn, az olasz nyelven kidolgozott változat a hiteles és irányadó.
Meghatározások
Szolgáltatás
A Farmina Pet Foods által nyújtott, jelen ÁSZF-ben, valamint a Farmina Pet Foods-on ismertetett szolgáltatás.
Általános szerződési feltételek (vagy ÁSZF)
Jelen Általános szerződési feltételek, melyek a Felhasználó és a Tulajdonos közötti, jogilag kötelező érvényű szerződésnek minősülnek.
Felhasználó
A Szolgáltatás bármely felhasználója, akár természetes, akár jogi személy.
Utolsó frissítés: 2018. május 11.
Ezt a tartalmat a Iubenda tárolja a weben, és csak a feltétlenül szükséges személyes adatokat gyűjti be