Adatvédelmi Nyilatkozat

A Farmina Pet Foods adatvédelmi szabályzata
A Farmina Pet Foods a Felhasználóitól személyes adatokat gyűjt.
Tulajdonos és Adatkezelő
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
A Tulajdonos kapcsolattartási e-mail címe: info@farmina.com
A gyűjtött adatok típusa
A Farmina Pet Foods saját maga vagy harmadik feleken keresztül az alábbi típusú személyes adatokat gyűjti: utónév, vezetéknév, telefonszám, cím, e-mail cím, megye, postai irányítószám, város, különféle adattípusok, nem, születési idő, cégnév, adószám, kézbesítési cím, házszám, HTTP-sütik, felhasználási adatok.
A gyűjtött személyes adatok egyes típusaira vonatkozó részletes információk a jelen adatvédelmi szabályzat erre vonatkozó részeiben vagy az adatgyűjtés előtt megjelenített konkrét tájékoztató szövegekben találhatók.
A Felhasználó a személyes adatait önként adja meg, illetve a felhasználási adatok esetében a Farmina Pet Foods használata által automatikusan kerülnek begyűjtésre.
Hacsak nincs másként meghatározva, a Farmina Pet Foods által kért minden adat kötelező, és ezen adatok megadásának hiányában a Farmina Pet Foods számára lehetetlenné válhat a szolgáltatásnyújtás. Amennyiben a Farmina Pet Foods konkrétan feltünteti, hogy valamelyik adat nem kötelező, a Felhasználók szabadon dönthetnek arról, megadják-e az adott adatot, a szolgáltatás rendelkezésre állására illetve működésére való következmények nélkül.
Amennyiben a Felhasználó bizonytalan afelől, hogy melyik személyes adat kötelező, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Tulajdonossal.
A HTTP-sütik – vagy egyéb követőeszközök – Farmina Pet Foods általi használata vagy a Farmina Pet Foods által igénybe vett harmadik fél szolgáltató általi használata a jelen dokumentumban, valamint a HTTP-süti szabályzatban (amennyiben van ilyen) feltüntetett célok mellett a Felhasználó által igényelt Szolgáltatásnyújtás célját szolgálja.
A Felhasználók felelnek minden olyan harmadik fél személyes adatáért, melyet a Farmina Pet Foods-on keresztül szereznek meg, hoznak nyilvánosságra vagy osztanak meg, és megerősítik, hogy rendelkeznek az adott harmadik személy beleegyezésével ahhoz, hogy az Adatot a Tulajdonossal közöljék.
Az adatfeldolgozás módja és helye
Az adatfeldolgozás módja
A Tulajdonos kellő biztonsági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megakadályozza az Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok közlését, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítését,
Az adatfeldolgozás számítógépeken és/vagy számítástechnikai eszközökön történik, az adott célhoz kapcsolódó szervezeti folyamatok és módok szigorú betartásával. Esetenként a Tulajdonos mellett az Adatok hozzáférhetőek néhány, a Farmina Pet Foods működésében részt vevő felelős személy számára (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi osztály, rendszerkezelés) vagy külső felek számára is (pl. technikaiszolgáltatásnyújtók, postai szolgáltatásnyújtók, webtárhelyet biztosító szolgáltatásnyújtók, számítástechnikai cégek, kommunikációs ügynökségek), melyeket szükség esetén a Tulajdonos nevez ki Adatfeldolgozónak. Ezen felek aktuális jegyzéke a Tulajdonostól bármikor igényelhető.
Az adatfeldolgozás jogalapja
A Tulajdonos a Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat akkor dolgozhatja fel, ha az alábbiak egyike fennáll:

 • A Felhasználók beleegyezésüket adták egy vagy több konkrét célból. Megjegyzés: Néhány jogrendszer a Tulajdonos számára engedélyezi a személyes adatok feldolgozását mindaddig, míg a Felhasználó ez ellen nem emel kifogást („lemondó nyilatkozat” által), anélkül, hogy szükség lenne a Felhasználó beleegyezésére vagy az alábbi jogalapok bármelyikére. Ez viszont nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi törvény hatálya alá esik;
 • az adatok megadása szükséges a Felhasználóval kötött szerződés és/vagy az ehhez kapcsolódó, szerződés előtti kötelességek teljesítéséhez;
 • az adatfeldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatfeldolgozás közérdekű feladathoz vagy a Tulajdonosra ruházott hatalom gyakorlásához kapcsolódik;
 • az adatfeldolgozás a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek céljából szükséges;
A Tulajdonos minden esetben szívesen tisztázza az adatfeldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, valamint azt, hogy a személyes adatok megadása törvény által előírt vagy szerződéses követelmény, illetve a szerződéskötéshez szükséges követelmény-e.
Hely
Az adatok a Tulajdonos irodáiban, valamint egyéb olyan helyeken kerülnek feldolgozásra, ahol az adatfeldolgozást végző felek működnek.

A Felhasználó lakcímétől függően az adatátvitel kiterjedhet a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba történő átvitelére is. Az ilyen módon átvitt adatok feldolgozási helyéről a Felhasználók a személyes adatok feldolgozásának részleteit tartalmazó részben olvashatnak bővebben.
A Felhasználóknak jogukban áll megismerni az Európai Unión kívüli országba vagy a nemzetközi közjog hatálya alá eső, illetve két vagy több ország által alapított nemzetközi szervezetbe (pl. ENSZ) történő adatátvitelek jogalapját, valamint a Tulajdonos által az adataik védelmében meghozott biztonsági intézkedéseket.

Ilyen fajta adatátvitelről a Felhasználók a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben olvashatnak bővebben, illetve érdeklődhetnek a Tulajdonosnál is, a kapcsolattartási részben feltüntetett adatokon keresztül.
Adatmegőrzési időszak
A személyes adatok az azon célra szükséges idő alatt kerülnek feldolgozásra és megőrzésre, melyre begyűjtésre kerültek.
Tehát:
 • A Tulajdonos és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítésével kapcsolatos célokra begyűjtött személyes adatok ezen szerződés teljes mértékű teljesítéséig kerülnek megőrzésre.
 • A Tulajdonos jogos érdekei céljából begyűjtött adatok az ezen célok teljesüléséhez szükséges ideig kerülnek megőrzésre. A Felhasználók a Tulajdonos jogos érdekeire vonatkozó konkrét információkat a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben találhatják meg, illetve kérhetik azokat a Tulajdonostól is.
A Tulajdonos esetenként hosszabb ideig is megőrizheti a személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ezen adatfeldolgozásba beleegyezését adta és amennyiben ezen beleegyezését nem vonta vissza. Továbbá a Tulajdonos esetenként köteles a személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizni, amennyiben ezt egy jogi kötelezettség teljesítése vagy egy hatósági határozat megköveteli.

A megőrzési idő lejárta után a személyes adatok törlésre kerülnek. Tehát a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető a hozzáférésre, törlésre, módosításra való jog, valamint az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog.
Az adatfeldolgozás céljai
A Felhasználóra vonatkozó adatok azért kerülnek begyűjtésre, hogy a Tulajdonos számára lehetővé váljon a szolgáltatásnyújtás, valamint az alábbi célokból is: Regisztráció és hitelesítés, fizetéskezelés, kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, kapcsolattartási adatok kezelése és üzenetküldés, remarketing és szokásokon alapuló reklámozás, elemzések, webtárhely és backend infrastruktúra, külső közösségi hálózatokkal és platformokkal történő interakció, külső platformokból származó tartalmak megjelenítése.
Az adatfeldolgozás ezen céljaira, valamint az egyes célokra használt konkrét személyes adatokra vonatkozó további, részletes információkat a Felhasználók a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben olvashatnak.
A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk
A személyes adatok az alábbi célokból és az alábbi szolgáltatások felhasználásával kerülnek begyűjtésre:
 • Elemzések
Az ebben a részben található szolgáltatások a Tulajdonos számára lehetővé teszik az internetes forgalom elemzését, és a Felhasználói viselkedés nyomon követésére szolgálnak.
Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook, Inc.)
A Facebook hirdetések konverziókövetése a Facebook, Inc. által nyújtott elemző szolgáltatás, mely a Facebook hirdetési hálózatából származó adatokat a Farmina Pet Foods által végzett tevékenységekkel összeköti.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat.
Google Analytics anonimizált IP-címmel (Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google a begyűjtött adatokat a Farmina Pet Foods használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja fel, hogy jelentéseket készítsen a Farmina Pet Foods tevékenységeiről és megossza azokat más Google szolgáltatásokkal.
A Google a begyűjtött adatokat a saját hirdetési hálózatán belüli hirdetések kontextualizálására és személyre szabására használja fel.
A Google Analytics általi ezen integráció anonimizálja az IP-címet. Az Európai Unió tagállamain belüli, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb államain belüli felhasználói IP-címeket lerövidíti. Csak kivételes esetekben küld teljes IP-címet a Google-szerverre, ami ezt követően a USA-ban kerül lerövidítésre.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat – Lemondó nyilatkozat.
 • Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
Levelezőlista és hírlevél (Farmina Pet Foods)
A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő feliratkozás által a Felhasználó e-mail címe azon személyek kapcsolattartási jegyzékébe kerül, akik kereskedelmi vagy reklám jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak a Farmina Pet Foods-ra vonatkozóan. Az Ön e-mail címe felkerülhet erre a listára annak következtében is, hogy beregisztrál a Farmina Pet Foods oldalára, illetve vásárol innen.
Begyűjtött személyes adatok: e-mail cím, utónév és telefonszám.
Kapcsolatfelvételi űrlap (Farmina Pet Foods)
Azáltal, hogy a Felhasználó kitölti adatait a kapcsolatfelvételi űrlapon, feljogosítja a Farmina Pet Foods-ot arra, hogy ezen adatokat felhasználja információ- és árajánlatkérésre, illetve az űrlap fejlécében feltüntetett egyéb kérésekre történő válaszadásra.
Begyűjtött személyes adatok: e-mail cím, utónév, telefonszám és különféle típusú adatok.
 • Külső platformokból származó tartalmak megjelenítése
Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat közvetlenül a Farmina Pet Foods oldalairól tekintse meg, illetve innen lépjen interakcióba velük.
Ez a fajta szolgáltatás gyűjthet adatokat azon oldalak internetes forgalmára vonatkozóan is, ahol ez a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a Felhasználók ezt nem használják.
Instagram vezérlőelem (Instagram, Inc.)
Az Instagram az Instagram, Inc. által nyújtott képmegjelenítő szolgáltatás, mely a Farmina Pet Foods számára lehetővé teszi az ilyen fajta tartalmak saját oldalaiba történő beépítését.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat.
 • Fizetéskezelés
A fizetésfeldolgozási szolgáltatások a Farmina Pet Foods számára lehetővé teszik a hitelkártyás, banki átutalással történő, illetve egyéb módon történő fizetések feldolgozását. A nagyobb biztonság érdekében a Farmina Pet Foods csak az ügylet lebonyolításához szükséges információkat osztja meg az ügyletet kezelő pénzügyi közvetítőkkel.
Néhány ilyen szolgáltatás időzített üzenetek (pl. számlákat vagy a fizetésre vonatkozó értesítéseket tartalmazó e-mailek) Felhasználóknak történő küldését is lehetővé teszi.
PayPal (PayPal Inc.)
A PayPal a PayPal Inc. által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás, mely a Felhasználók számára lehetővé teszi az interneten történő fizetést.
Begyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.
Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
A Gestpay a Banca Sella S.p.A. által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás.
Begyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.
Adatfeldolgozás helye: Olaszország – Adatvédelmi szabályzat.
 • Webtárhely és backend infrastruktúra
Az ilyen fajta szolgáltatás célja az adatok és a fájlok tárolása a weben, ami lehetővé teszi a Farmina Pet Foods futtatását és elosztását, valamint a Farmina Pet Foods konkrét funkcióinak, illetve részeinek futtatására szolgáló, kész infrastruktúra biztosítását.  Néhány ilyen szolgáltatás földrajzilag elosztott szervereken keresztül történik, ami megnehezíti a személyes adatok tárolási helyének meghatározását.
ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
Az ArubaCloud az Aruba S.p.A. által nyújtott webtárhely-szolgáltatás.
Begyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.
Adatfeldolgozás helye: Olaszország – Adatvédelmi szabályzat.
 • Külső közösségi hálózatokkal és platformokkal történő interakció
Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a közösségi hálózatokkal, illetve az egyéb külső platformokkal történő interakciót közvetlenül a Farmina Pet Foods oldalairól.
A Farmina Pet Foods-on keresztül történő interakcióra, illetve az így nyert információkra mindig a Felhasználó adott közösségi hálózaton végrehajtott saját adatvédelmi beállításai vonatkoznak.
Ez a fajta szolgáltatás gyűjthet adatokat azon oldalak forgalmára vonatkozóan is, ahol ez a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a Felhasználók ezt nem használják.
Twitter Tweet gomb és közösségi vezérlőelemek (Twitter, Inc.)
A Twitter Tweet gomb és közösségi vezérlőelemek olyan szolgáltatások, melyek lehetővé teszik a Twitter, Inc. által nyújtott Twitter közösségi hálózattal történő interakciót.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat.
A Facebook Tetszik gomb és közösségi vezérlőelemek (Facebook, Inc.)
A Facebook Tetszik gomb és közösségi vezérlőelemek olyan szolgáltatások, melyek lehetővé teszik a Facebook, Inc. által nyújtott Facebook közösségi hálózattal történő interakciót.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat.
 • Kapcsolattartási adatok kezelése és üzenetküldés
Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi az e-mail címeket, telefonszámokat és egyéb kapcsolattartási adatokat tartalmazó adatbázis kezelését a Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából.
Ezek a szolgáltatások gyűjthetnek adatokat arra vonatkozóan is, hogy mikor (nap és óra) tekintette meg a Felhasználó az üzenetet, valamint hogy mikor lépett a Felhasználó interakcióba vele (pl. az üzenetben feltüntetett hivatkozásra történő kattintással).
MailUp (MailUp)
A MailUp a MailUp SpA által nyújtott, e-mail cím kezelési és üzenetküldési szolgáltatás.
Begyűjtött személyes adatok: e-mail cím.
Adatfeldolgozás helye: Olaszország – Adatvédelmi szabályzat.
 • Regisztráció és hitelesítés
A regisztrálás és hitelesítés által a Felhasználók a Farmina Pet Foods számára lehetővé teszik, hogy azonosítsa őket és hozzáférést biztosítson számukra a dedikált szolgáltatásokhoz.
Az alábbiakban leírtaktól függően harmadik felek is nyújthatnak regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat. Ilyen esetben a Farmina Pet Foods hozzáfér az ilyen, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokon tárolt bizonyos adatokhoz regisztráció és hitelesítés céljából.
Közvetlen regisztráció (Farmina Pet Foods)
A Felhasználó közvetlenül a Farmina Pet Foods-nál a regisztrációs űrlap kitöltése, valamint személyes adatainak megadása által regisztrál.
Begyűjtött személyes adatok: cím, város, cégnév, születési idő, e-mail cím, utónév, nem, házszám, vezetéknév, telefonszám, megye, kézbesítési cím, adószám, különböző adattípusok, postai irányítószám.
 • Remarketing és szokásokon alapuló reklámozás
Ez a fajta szolgáltatás a Farmina Pet Foods és partnerei számára lehetővé teszi a Farmina Pet Foods Felhasználó általi korábbi használatán alapuló tájékoztatást, optimalizációt és hirdetést.
Ez a tevékenység a felhasználási adatok nyomon követésén, valamint a HTTP-sütik használatán keresztül történik, melyek a remarketinget és a szokásokon alapuló hirdetési tevékenységet végző partnereknek kerülnek továbbításra.
Az alábbi szolgáltatások mindegyike által felkínált lemondó nyilatkozat mellett a Felhasználó lemondhat a HTTP-sütik harmadik fél szolgáltatása által történő használatáról a Network Advertising Initiative lemondó nyilatkozat oldalán keresztül is.
AdWords Remarketing (Google Inc.)
Az AdWords Remarketing a Google Inc. által nyújtott remarketing és szokásokon alapuló reklámozási szolgáltatás, mely a Farmina Pet Foods tevékenységét összeköti az Adwords hirdetési hálózattal és a DoubleClick sütivel.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat – Lemondó nyilatkozat.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
A Facebook Remarketing a Facebook Inc. által nyújtott remarketing és szokásokon alapuló reklámozási szolgáltatás, mely a Farmina Pet Foods tevékenységét összeköti a Facebook hirdetési hálózatával.
Begyűjtött személyes adatok: HTTP-sütik és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: USA – Adatvédelmi szabályzat – Lemondó nyilatkozat.
A személyes adatokra vonatkozó további információk
 • Harmadik felekkel történő adatközlés
A Tulajdonos a Felhasználó összes vagy néhány adatából, illetve profilalkotási és elemző tevékenységekből származó, második szintű adatok használatával adatbázisokat hozhat létre. A Felhasználó beleegyezésével a Tulajdonos ezen adatbázisokat közölheti az Olaszország területén kívül a Tulajdonos forgalmazójaként működő harmadik felekkel is. A Felhasználó tudatában van annak, hogy a közölt adatokat ezen harmadik felek felhasználhatják kereskedelmi és promóciós kommunikáció céljából mind a Farmina Pet Foods-on belül, mind azon kívül. A Felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését, és ehhez elég, ha küld egy e-mail üzenetet a jelen dokumentumban feltüntetett kapcsolattartási címre. A jelen bekezdés rendelkezésein kívül a személyes adatok semmilyen más formában nem kerülnek megosztásra.
 • RdCom
Az RdCom az R&D Communication s.r.l. által nyújtott, promóciós kommunikáció SMS, MMS, illetve e-mail üzenet formájában történő küldésére szolgáló szolgáltatás. 
Hely: Olaszország
PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
A Felhasználók jogai
A Felhasználók a Tulajdonos által feldolgozott adataikra vonatkozóan jogokat gyakorolhatnak.
A Felhasználóknak konkrétan jogukban áll, hogy:
 • Bármikor visszavonják beleegyezésüket. A Felhasználóknak jogukban áll visszavonni a beleegyezésüket, ha korábban beleegyezésüket adták személyes adataik feldolgozásába.
 • Kifogást emeljenek adataik feldolgozása ellen. A Felhasználóknak jogukban áll kifogást emelni adataik feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás egyéb jogalapon, nem pedig a beleegyezésük alapján történik. További részletek az erre vonatkozó részben találhatók.
 • Adataikhoz hozzáférjenek. A Felhasználóknak jogukban áll megtudni, hogy a Tulajdonos feldolgozza-e adataikat, továbbá jogukban áll a feldolgozás bizonyos szempontjairól tájékoztatást kérni és a feldolgozott adataikról másolatot kapni.
 • Adataikat ellenőrizzék és módosítsák. A Felhasználóknak jogukban áll adataik pontosságának ellenőrzése, és jogukban áll adataik frissítését vagy javítását kérni.
 • Korlátozzák adataik feldolgozását. Bizonyos körülmények között a Felhasználóknak jogukban áll adataik feldolgozásának korlátozása. Ilyen esetben a Tulajdonos az adataikat csak tárolni fogja, és nem fogja azokat feldolgozni semmilyen más célból.
 • Személyes adataikat töröltessék vagy más módon történő eltávolításukat kérjék. Bizonyos körülmények között a Felhasználóknak jogukban áll az adataik törlését követelni a Tulajdonostól.
 • Megkapják adataikat és más adatkezelőhöz vigyék át őket. A Felhasználóknak jogukban áll megkapni Adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - jogukban áll, hogy más adatkezelőhöz vigyék át őket mindenféle hátráltatás nélkül. Jelen rendelkezés abban az esetben érvényes, ha az adatfeldolgozás automatizált és a Felhasználó beleegyezésén, illetve olyan szerződésen alapul, melynek a Felhasználó is résztvevője, illetve az ilyen szerződés előtti kötelezettségén alapul.
 • Panaszt nyújtsanak be. A Felhasználóknak jogukban áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál.
Az adatfeldolgozás elleni kifogásemelésre vonatkozó jog
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása közérdeket szolgál, a Tulajdonosra ruházott hatalom gyakorlásához kapcsolódik vagy a Tulajdonos törvényes érdekeit szolgálja, a Felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen adatfeldolgozás ellen a konkrét helyzetükkel kapcsolatos, a kifogásukat igazoló indokok feltüntetésével.
Viszont amennyiben a Felhasználók személyes adatai direkt marketing célokra kerülnek feldolgozásra, az ilyen adatfeldolgozás ellen mindenféle indoklás nélkül is bármikor kifogást emelhetnek. Azt, hogy a személyes adataik direkt marketing célokra kerülnek-e feldolgozásra, a Felhasználók megtudhatják a jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben.
A jogok érvényesítésének módja
A Felhasználói jogok érvényesítésére vonatkozó mindennemű kérelmet a Tulajdonosnak kell benyújtani, a jelen dokumentumban feltüntetett kapcsolattartási adatokon keresztül. Az ilyen kérelmek díjmentesen érvényesíthetők, és a Tulajdonos a lehető legkorábban - mindenképpen egy hónapon belül - elbírálja őket.
HTTP-sütikre vonatkozó szabályzat
A Farmina Pet Foods HTTP-sütiket használ. A Felhasználók a HTTP-sütikre vonatkozó szabályzatban olvashatnak többet erre vonatkozóan.
Az adatgyűjtésre és -feldolgozásra vonatkozó további információk
Kereset
A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos felhasználhatja jogi célokra a bíróságokon, illetve a Farmina Pet Foods vagy a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások helytelen használatából fakadó esetleges keresethez vezető szakaszban.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy hatósági kérésre a Felhasználó közölheti személyes adatait.
A Felhasználók személyes adataira vonatkozó további információk
Kérésre a jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkon kívül a Farmina Pet Foods további információkat, illetve háttérinformációkat is nyújthat a Felhasználóknak a konkrét Szolgáltatásokat vagy a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozóan.
Rendszernaplók és karbantartás
Üzemeltetés és karbantartás céljából a Farmina Pet Foods, valamint a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások olyan fájlokat gyűjthetnek, melyekben a Farmina Pet Foods-szal történő interakció került feljegyzésre (rendszernaplók), illetve amelyek erre a célra egyéb személyes adatokat használnak fel (pl. az IP-címet).
A jelen szabályzatban nem szereplő információk
A Tulajdonostól bármikor igényelhetők a személyes adatok gyűjtésére, illetve feldolgozására vonatkozó további információk. Kérem tekintse meg a jelen dokumentum elején található kapcsolattartási adatokat.
A „Ne kövess nyomon” kérelmek kezelése
A Farmina Pet Foods nem támogatja a „Ne kövess nyomon” („Do Not Track”) kérelmeket.
Az arra vonatkozó információk, hogy a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások tiszteletben tartják-e a „Ne kövess nyomon” kérelmeket, az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatában találhatók.
A jelen adatvédelmi szabályzat módosítása
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa és erről Felhasználóit a Farmina Pet Foods ezen oldalán tájékoztassa, illetve - amennyiben ez technikailag és jogilag megvalósítható - a Felhasználóknak értesítést küldjön a Tulajdonos számára rendelkezésre álló kapcsolattartási adatokon keresztül. Feltétlenül ajánlott gyakran ellátogatni erre az oldalra, és ellenőrizni az utolsó módosítás dátumát, mely az oldal alján van feltüntetve. 

Amennyiben a módosítások a Felhasználó beleegyezésén alapuló feldolgozási tevékenységet érintik, a Tulajdonos a Felhasználótól szükség esetén új beleegyezést szerez be.
Meghatározások és jogszabályi hivatkozások
Személyes adatok (illetve adatok)
Minden olyan információ, ami közvetlenül, közvetve vagy más információkkal kapcsolatban - beleértve a személyi azonosító számot is - lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.
Felhasználási adatok
A Farmina Pet Foods-on (vagy a Farmina Pet Foods által igénybe vett, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokon) keresztül automatikusan begyűjtött információk a következők: a Farmina Pet Foods-ot használó Felhasználó által használt számítógépek IP-címei illetve tartománynevei, URI (egységes erőforrás azonosító) címek, a kérelem ideje, a kérelem szervernek történő benyújtására használt mód, a válaszban kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (siker, hiba, stb.), származási ország, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer funkciói, az egyes látogatások idejére vonatkozó különféle adatok (pl. az Alkalmazáson belüli egyes oldalakon eltöltött idő), valamint az Alkalmazáson belül követett elérési útra vonatkozó adatok, különös tekintettel a megtekintett oldalak sorrendjére, valamint a készülék operációs rendszerének és/vagy a Felhasználó számítástechnikai környezetének egyéb paraméterei.
Felhasználó
A Farmina Pet Foods-ot használó egyén, aki - hacsak nincs másként meghatározva - azonos az érintett személlyel.
Érintett személy
Azon természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.
Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)
Azon természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, mely a személyes adatokat az Adatkezelő nevében feldolgozza, mint ahogy azt a jelen Adatvédelmi szabályzat feltünteti.
Adatkezelő (vagy Tulajdonos)
Azon természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, mely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, beleértve a Farmina Pet Foods üzemeltetésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az adatkezelő - hacsak nincs másként meghatározva - a Farmina Pet Foods Tulajdonosa.
Farmina Pet Foods (vagy jelen Alkalmazás)
Azon eszköz, mely által a Felhasználó személyes adatai begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek.
Szolgáltatás
A Farmina Pet Foods által nyújtott szolgáltatás, mint ahogy azt az ezzel kapcsolatos feltételek (amennyiben rendelkezésre állnak), valamint jelen oldal/alkalmazás feltüntetik.
Európai Unió (vagy EU)
Hacsak nincs másként meghatározva, az Európai Unióra való minden hivatkozás a jelen dokumentumban magába foglalja az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség minden tagállamát.
HTTP-sütik
A Felhasználó készülékén tárolt kis méretű adatok.
 
Jogi információk
Jelen adatvédelmi szabályzat több jogszabály rendelkezései alapján került kidolgozásra, beleértve a 2016/679/EU Rendelet (Általános adatvédelmi rendelet) 13/14 cikkeit is.
Hacsak a jelen dokumentumban nincs feltüntetve másként, a jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Farmina Pet Foods-ra vonatkozik.
Utolsó frissítés: 2018. május 11.
Ezt a tartalmat a Iubenda tárolja a weben, és csak a feltétlenül szükséges személyes adatokat gyűjti be