Jak na výchovu koček? Odměny nebo tresty?

Jak na výchovu koček? Odměny nebo tresty?

Výchova koček: odměny nebo tresty?

Učení

Učení je změna chování jako výsledek určité zkušenosti. Je hlavní vlastností, která charakterizuje většinu  "bytostí", včetně koček. Konkrétněji jde o schopnost porozumění, jak některé události spolu souvisejí a jak se z nich poučit. Již během březosti kočky objevují a učí se novým informacím o vnějším světě díky smyslovým orgánům. Během růstu, koťata, stejně jako děti, procházejí určitými momenty ve vývoji nervového systému, nazvaného jako senzitivní období. Vším, čím koťátka v tomto období procházejí, především během prvních tří měsíců života, tvoří její individuální ,,databázi“. Objekty, zvuky, pachy, lidi, další kočky, psy a mnoho dalších kotě zkoumá, ukládá do své paměti a tak se těchto podnětů nebude v budoucnu bát. K dosažení všeho toho je role matky nenahraditelná. Koťátka musí být schopna zvládat emoce, aby tak využila všechen potenciál. Učení probíhá pouze v případě, kdy jsou emoce vnímány s průměrnou intenzitou. Kočky jsou schopné se učit v průběhu života, dokonce i ve stáří.

Vychovávání koček

Podle slovníku, slovo Educate pochází z latinské ex – ducere, což znamená vytáhnout či vypustit. Vzdělávací proces rozvíjí a zdokonaluje schopnosti jedince. Může se jednat o cestu, která vede k tomu, aby se projevilo něco, co je jinak skryté. Vzdělání neznamená přetvářet kočku tak, jak si rodiče představují nebo eliminovat to, co se jim nelíbí, ale doprovázet je při jejich dospívání a odkrýt tak svoji jedinečnou osobnost. Často si myslíme, že hodná kočka znamená klidné, mírumilovné stvoření, které neruší, když musíme pracovat nebo odpočívat, nechá se pohladit, pokud my chceme nebo si hraje, když my máme volný čas.

Výchova kočky – odměny a tresty

Pozitivní trest spočívá v objevení stimulu vyvolávající bolest (jako je zvýšení hlasu, plácnutí, izolace kotěte), které vyvolávají negativní emoci spojenou se strachem. Nejen že brání učení ale může vyvolat agresivní chování jako prostředek pro komunikaci u koček.  Tresty také podporují zrod konfliktního vztahu. V rodinném prostředí, je kočka často považována za dítě a následuje vzorce nastavené rodinou. Mladá kočka se učí využít sílu pro řešení problémů. Není možné určit přesnou hranici, kdy může být trest považovat za přijatelný. Násilí je vždy a v každém případě považován za nepřijatelný a může ovlivnit osobní fyzickou a mentální integritu zvířete. Zvířata nejsou jen vnímající bytosti ale také bytosti, které mají svá práva a musí být respektována, je nutné vyhnout se násilí, které není považováno za přijatelnou formu vzdělání. Naopak vzdělání založené na pozitivním upevnění / utužení umožňuje rychlejší a jednodušší učení. Pohled, pohlazení, milý tón hlasu, nebo pamlsek jsou odměny, které učení podporují. Co dělat:

 
  • Je vhodné se zaměřit více na věci, které kotě dělá správně, než naopak.
  • Pochvalte ji, když se chová správně
  • Pokud kotě udělá něco špatně, mohou členové rodiny zvolat ,,ale no tak…co děláš?“ A provést určitou alternativu

Například, pokud jim chceme zabránit v močení na naši oblíbenou pohovku, je vhodné umístit škrábadla poblíž pohovky, aby se mohlo projevit jejich přirozené chování a zároveň aby nepoškodili nábytek. Nebo, v případě, kdy kočka skáče na stůl, k čemuž nejčastěji dochází během jídla, můžeme ji nabídnout vyšší stoličkou, na kterou se může posadit.