Cookie pravidla

Cookies politika Farmina Pet Foods

Soubory Cookies se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají Farmina Pet Foods i při poskytování Služby podle popsaných účelů. Některé z účelů, pro které jsou soubory Cookies nainstalovány, mohou také vyžadovat souhlas Uživatele.

Pokud je instalace souborů Cookies založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně odvolán kdykoliv podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Technické soubory Cookies a soubory Cookies, které slouží k agregovaným statistickým účelům
 • Činnost, která je nezbytně nutná pro fungování Služby
  Farmina Pet Foods  používá Cookies k uložení uživatelské relace a k provádění dalších činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz Farmina Pet Foods, například ve vztahu k distribuci provozu domény/webu.
 • Činnost týkající se uložení preferencí, optimalizace a statistik
  Farmina Pet Foods  používá Cookies k uložení předvoleb prohlížení a optimalizaci uživatelského zážitku při prohlížení. Mezi těmito soubory Cookies jsou například ty, které se používají pro nastavení jazykových a měnových preferencí nebo pro správu statistik prvních stran, které přímo používají vlastníci stránek.
Jiné typy souborů Cookies nebo třetích stran, které instalují soubory Cookies

Některé z níže uvedených Služeb shromažďují statistiky v anonymní a agregované podobě a nemusí vyžadovat souhlas Uživatele nebo mohou být spravovány přímo Farmina Pet Foods - v závislosti na tom, jak jsou popsány - bez pomoci třetích stran.
Pokud jsou některé služby třetích stran uvedeny mezi níže uvedenými nástroji, lze je použít k sledování uživatelských zvyklostí při procházení - kromě zde uvedených informací a bez znalostí Farmina Pet Foods. Podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených služeb.
 • Služby obsažené v této kapitole umožňují Farmina Pet Foods sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele.
  Sledování konverzí reklam na Facebook (Facebook, Inc.).
  Sledování konverzí na Facebooku je služba analýzy poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje osobní data z reklamní sítě Facebook s akcemi prováděnými za strany Farmina Pet Foods.
  Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí.

  Služba Google Analytics je služba analýzy poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google využívá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání používání Farmina Pet Foods, k přípravě zpráv o činnostech Farmina Pet Foods a ke sdílení s dalšími službami Google.
  Společnost Google může využívat shromážděná osobní data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.
  Tato integrace služby Google Analytics anonymizuje vaši IP adresu. Funguje tím, že zkracuje adresy IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google a zkrácena v rámci USA.
  Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US – Zásady soukromí – Odkaz Opt Out.
   
 • Zobrazení obsahu z externích platforem
  Tento typ služby Vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek Farmina Pet Foods a komunikovat s nimi.
  Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o návštěvnosti webových stránek pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

  Instagram widget (Instagram, Inc.)
  Instagram je služba vizualizace obrazu poskytovaná společností Instagram, Inc., která společnosti Farmina Pet Foods  umožňuje začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.
  Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí.
   
 • Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami
  Tento typ služeb umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek Farmina Pet Foods.
  Interakce a informace získané prostřednictvím Farmina Pet Foods  vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť.
  Tento typ služby může stále shromažďovat osobní data o provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

  Twitter Tweet tlačítko a sociální widgety (Twitter, Inc.)
  Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Twitter poskytovanou společností Twitter, Inc.
  Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí.

  Facebook Like tlačítko a sociální widgety (Facebook, Inc.)
  Tlačítko Facebook LIKE a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebook poskytovanou společností Facebook, Inc.
  Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí.
   
 • Remarketing a cílení na chování
  Tento typ služby umožňuje Farmina Pet Foods  a jejím partnerům informovat, optimalizovat a obsluhovat reklamu na základě předchozího používání Farminy Pet Foods uživatelem.
  Tato aktivita se provádí sledováním údajů o využití a použitím souborů Cookiess, které jsou přeneseny na partnery, kteří spravují remarketing a aktivitu cílení na chování.
  Kromě výjimky, kterou nabízejí některé z níže uvedených služeb, může uživatel odhlásit od používání služby Cookies třetí stranou návštěvu stránky pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative opt-out stránka.

  AdWords Remarketing (Google Inc.)
  Remarketing AdWords je služba remarketingu a cílení na chování poskytovaná společností Google Inc., která spojuje činnost Farmina Pet Foods s reklamní sítí Adwords a Cookies Doubleclick.
  Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí - Odkaz Opt Out.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  Remarketing Facebook je služba remarketingu a cílení na chování poskytovaná společností Facebook, Inc., která spojuje činnost Farminy Pet Foods s reklamní sítí Facebook.
  Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
  Místo zpracování: US - Zásady soukromí - Odkaz Opt Out.
Jak poskytnout nebo odvolat souhlas s instalací souborů Cookies

Kromě toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, Uživatel může spravovat předvolby pro soubory Cookies přímo z vlastního prohlížeče a zabránit například instalaci souborů Cookies od třetích stran.
Prostřednictvím předvoleb prohlížeče je také možné smazat soubory Cookies, které byly v minulosti nainstalovány, včetně souborů Cookies, které mohou ukládat původní souhlas s instalací souborů Cookies tímto webem.

Uživatelé mohou například najít informace o tom, jak spravovat soubory Cookies v nejčastěji používaných prohlížečích na následujících adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple SafariMicrosoft Internet Explorer.
Pokud jde o soubory Cookies nainstalované třetími stranami, Uživatelé mohou spravovat své preference a odvolat svůj souhlas kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení (pokud je k dispozici), a to pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany soukromí třetí strany nebo kontaktováním třetí strany.

Bez ohledu na výše uvedené, Farmina Pet Foods  informuje, že uživatelé mohou dodržovat pokyny poskytnuté na následně propojených iniciativách EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) a Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) nebo jiné podobné služby. Takové iniciativy umožňují uživatelům volbu svých preferencí sledování pro většinu reklamních nástrojů. Farmina Pet Foods  proto doporučuje, aby Uživatel využíval tyto zdroje kromě informací uvedených v tomto dokumentu.

Správce osobních údajů:

Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Kontaktní email Farmina Pet Foods: info@farmina.com

Vzhledem k tomu, že instalace Cookies třetích stran a dalších sledovacích systémů prostřednictvím služeb používaných v rámci programu Farmina Pet Foods nemůže být technicky řízena ze strany Farmina Pet Foods, je třeba považovat jakékoli konkrétní odkazy na soubory Cookies a sledovací systémy instalované třetími stranami. Za účelem získání úplných informací Vás žádáme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů pro příslušné služby třetích stran uvedené v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti v oblasti identifikace technologií založených na Cookies je uživatelům doporučeno, aby se obrátili na Farmina Pet Foods a, pokud by chtěli obdržet další informace o používání Cookies od Farmina Pet Foods.
 
Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo osobní data)
Veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s dalšími informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Uživatelská data
Informace shromážděné automaticky prostřednictvím Farmina Pet Foods (nebo služeb třetích stran pověřených ze strany Farmina Pet Foods), které mohou zahrnovat: adresy IP nebo názvy domén počítačů využívaných uživateli, kteří používají služby Farmina Pet Foods, adresy URI (Uniform Resource Identifier ), čas žádosti, způsob, který byl použit k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě sledované v rámci aplikace se zvláštním odkazem na posloupnost navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a / nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel
Jednotlivci, kteří používají Farmina Pet Foods, kteří, pokud není uvedeno jinak, se shodují se subjektem údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel
Fyzická nebo právnická osoba, veřejná moc, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce
Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání Farmina Pet Foods. Správce, pokud není uvedeno jinak, je vlastník Farmina Pet Foods.

Služba/-y
Služba poskytovaná firmou Farmina Pet Foods popsaná v souvisejících podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na tomto webu/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)
Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy uvedené v tomto dokumentu na Evropskou unii zahrnují všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies
Určitá data uložená v zařízení Uživatele.

Právní informace
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů).
Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze Farmina Pet Foods, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.
 
Poslední aktualizace: 11.5.2018