Více o našem přírodním řešení

význam konzervace přírodními látkami
Celá řada Farmina Vet Life a Natural & Delicious je konzervovaná výlučně přírodními antoxidanty (výtažky bohaté na tokoferol), které uchovávají kvality našeho krmiva v dokonalém souladu s přírodou.
Konzervanty a zejména antioxidanty jsou látky se schopností oddálit, předcházet, redukovat a eliminovat oxidaci krmiva. Od starověku lidstvo přidávalo do potravin látky s konzervačními vlastnostmi, zejména koření bylo jednou z mála účinných metod jak konzervovat jídlo a předcházet tak jeho zkažení, zejména v teplých oblastech.
Některé živiny v krmivu lehce podléhají oxidaci: tuky mají obecně vyšší tendeci ztrácet elektrony a samo-oxidovat, což vede ke změnám barvy, chuti, struktury, kvality, pravosti a bezpečnosti krmiva. Oxidace například mění esenciální mastné kyseliny (EFA) anebo v tuku rozpustné vitamíny, což vede k podstatným změnám kvality krmiva a vzniku prchlavých zapáchajících látek a hydroxykyselin, které ovlivňují aroma a chuť.

Dietetické antioxidanty konzervují krmivo a mají také prospěšný účinek na zvířata, která ho konzumují: v organismu dokážou antioxidanty redukovat poškození způsobené volnými radikály. Obecně, reaktivní druhy kyslíku (ROS) navíc bojují proti stárnutí buněk a snižují riziko vzniku degenerativních onemocnění často spojených s oxidačním stresem.

Cíl přírodní povahy našich diet se proto dosahuje výměnou klasických umělých antioxidantů za výlučně přírodní antioxidanty. Umělé konzervanty, například BHS a BHT mohou mít negativní účinky na zdraví zvířat, i když některé z nich jsou následkem akumulace pozorovatelné jen v dlouhodobějším časovém horizontu.

Syntetické antioxidanty vznikly v roce 1940 a jejich cílem bylo stabilizovat oleje a předcházet tak jejich zatuchnutí. Obecně mají vyšší antioxidační účinek a jsou lépe dostupné než přírodní antioxidanty.

TBHQ, BHA, BHT jsou umělé antioxidanty často používané v potravinách a jejich účinek na zdraví je stále kontroverzní. Vícero studií prokázalo existující souvislost mezi přísunem těchto látek a změnami orgánů živočichů, kterým se podávaly, a to zejména v případě vysokých dávek. 

Literatura uvádí vedlejší účinky, například supresivní účinek na pocit sytosti závislý na leptinu, abnormality chromozomů a spermií, zásah do syntézy prostaglandínů a imunitní odezvy, vyvolává mikrozomální vznik H2O2, sníženou schopnost kontrakce hladkého srdečního svalu, ovlivňuje metabolismus tuků a hladinu vitamínu E a přechodné zvýšení tuků a cholesterolu v krevní plazmě, podporuje vznik karcinomu žaludku, močového měchýře, štítné žlázy a plic, vyvolává hyperplazii a cytotoxicitu žaludku a jater a hypertrofii jater, štítné žlázy, ledvinových žláz a plic.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli přidávat do našich krmiv výlučně přírodní antioxidanty z přírodních zdrojů, mezi které patří kartenoidy (vitamín A), bioflavonoidy (citrin), polyfenoly (hydroxytyrozol), tokoferol (vitamín E) a kyselina citrónová (vitamín C) a které přidáváme do našich krmiv a používáme též při uskladnění surovin. Mnoho rostlin má přirozeně vysoký obsah antioxidantů, například některé obiloviny (oves, řepa a brambory, ovoce, například granátová jablka a pomeranče, ale především bobuloviny (borůvky, rybíz) a zelený čaj. 

Přírodní antioxidanty je možné přidávat do krmiva ve vyšších dávkách než umělé, jelikož bezpečnostní limity jsou vyšší; to značí vyšší výrobní náklady pro společnost, která je používá, ale jsou odůvodněné zdravotním přínosem.

Jako další garance dokonalé a ideální trvanlivosti, jsou všechny řady Farmina  Vet Life and Natural & Delicious balené v ochranné atmosféře, aby se předešlo další oxidaci tuků a uchovala se chuť a čerstvost a proto je produkt jako čerstvě upečený. Technologie se často používá v potravinářském průmyslu, protože dusík je prchlavý plyn obsažený ve vzduchu, který denně dýcháme.

proč si vybrat GMO FREE?
Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou živé organismy geneticky modifikované technikami, které umožňují přidání, oddělení anebo
úpravu prvků genu. Přístup Evropské Unie k tématice GMO se zakládá na principu předběžné opatrnosti, podle kterého by jakýkoliv produkt s obsahem plodin se změněným genem mohl mít potenciálně nebezpečné účinky a protože v současnosti není možné s jistotou určit tyto rizika, všechny produkty podléhají specifickým nařízením a omezením z důvodu ochany zdraví lidí, zvířat, rostlin a také životního prostředí.
I když Evropská Unie povoluje používání GMO a má restriktivní opatření, společnost Farmina rozšiřuje princip předběžné opatrnosti a vylučuje z receptur používání všech potenciálně geneticky modifikovaných surovin. Z tohoto důvodu používáme výlučně 100% GMO Free certifikovaných surovin pro naše nutriční systémy Natural & Delicious a Vet Life Natural Diets. Nepoužíváme kukuřici a podporujeme používání původně pěstovaných obilnin typických pro tradiční italská jídla jako je špalda, oves a hlízy, například brambory.
Rozhodli jsme se nepoužívat GMO a zejména proto, že máme zájem chránit zdraví našich zvířat: existuje hypotéza, že GMO krmivo může potenciálně spustit nové toxiny a alergeny v původně bezpečném a zdravém krmivu, může přenášet antibiotickou rezistenci, snížit nutriční hodnotu krmiva zejména v dlouhodobém časovém horizontu. Některé studie odhalily, že zvířata, kterým byly podávány GMO plodiny, vykazovala strukturální konfigurace ilea, bujení buněk žaludeční stěny a střev, abnormální expresi genu, strukturální a funkční změny hepatocytů, poškození syntézy zymogenu a nárůst hladiny laktátdehydrogenázy ledvin a srdce. U těch stejných jedinců byl také pozorovaný nárůst hladiny triglyceridů, hypertrofie jater, změny renálních hodnot a všeobecná hepatorenální toxicita, příležitostně spojená se srdečními, ledvinovými a slezinovými komplikacemi. 
Rozšíření GMO může vést ke změnám nejen u zvířat, kterým se podávají, ale také v životním prostředí (snižuje biodiverzitu, přenos pesticidní rezistence na invazivní rostliny, podporuje vývin stále rezistentnějších parazitů) a představuje riziko porušení jemné rovnováhy, která je základem našeho ekosystému.
Z těchto důvodů je pro nás základem respektovat přírodu jako ekosystém v kterém žijeme a také fyziologickou povahu našich čtyřnohých členů rodiny, kterým chceme nabídnout jen to nejlepší pro jejich pohodu, zdraví a tím i štěstí.

Farmina, šťastný mazlíček, šťastný majitel.