Humánní přístup k výzkumu

Úcta PŘEDSTAVUJE ZÁKLAD NAŠEHO VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Jednou z charakteristik klinických zkoušek navržených FVR je zabezpečit spolupráci desítek veterinárních lékařů, kteří zdarma nabízí nutriční řešení pro zvířata již trpící onemocněním. Zvířatům je tak dána možnost zlepšit jejich zdravotní stav a nadále žít svůj běžný život v rodinách během celé doby trvání klinické studie, s plným ohledem na jejich pohodu, kdy změnu představuje pouze podávaná dieta.