ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRIVACY POLICY
www.farmina.com/cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v rámci používání webových stránek www.farmina.com/cz (dále jen "webové stránky") a internetového obchodu (dále jen "obchod") provozovaného v rámci webových stránek níže uvedenými společnostmi skupiny Farmina s ohledem na platné právní předpisy, zejména na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"). Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili respektování vašeho soukromí a ochranu informací získaných při používání webových stránek uživateli, a za tímto účelem přijímáme veškerá nezbytná opatření.

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Společnými správci Vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s návštěvou našich webových stránek a využíváním služeb v jejich rámci nabízených jsou:

1) Farmina Czech Republic s.r.o. se sídlem Vranovská 167/74, 614 00 Brno, DIČ 10918132 ("správce I" nebo "my").

2) Farmina Pet Foods Holding B.V. se sídlem Saturnusstraat 46, 2132HB Hoofddorp, Rotterdam, Nizozemsko, společnost řádně založená a působící podle nizozemského práva, s číslem společnosti 72868341 ("Správce II").
(dále společně jen "Společní správci" nebo "Spolu-správci"), přičemž Správce II jako ovládající společnost zpracovává níže uvedené údaje pouze za účelem realizace svých oprávněných zájmů, tj. v souvislosti s realizací interních administrativních, kontrolních a obchodních účelů. Správce I naproti tomu sleduje cíle uvedené v další části Zásad ochrany osobních údajů.

Kontakt:
Můžete nás kontaktovat na adrese: Vranovská 167/74, 614 00 Brno, nebo e-mailem: czech@farmina.com.

2. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
2.1. Údaje nezbytné pro registraci - vytvoření zákaznického účtu (dále jen "účet" nebo "zákaznický účet"), přihlášení k účtu; správu profilu uživatele (dále jen "profil"); provedení nákupu na webových stránkách - https://www.farmina.com/cz/eshop-d-Krmivo-pro-Va%C5%A1eho-psa.html
- Jméno a příjmení,
- Název společnosti (pro firemní zákazníky),
- DIČ (pro firemní zákazníky),
- Adresa,
- E-mailová adresa,
- Telefonní číslo,
- Heslo.

Předmětné osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy o vedení zákaznického účtu a případně za účelem realizace kupní smlouvy v souvislosti s podanou objednávkou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro plnění předmětných smluv. Poskytnutí telefonního čísla je nezbytné za účelem zaslání objednávky kurýrem.

Vzhledem ke specifičnosti naší ICT (informační a komunikační technologie) infrastruktury související s našimi webovými stránkami a mobilní aplikací FarminaGenius (dále jen "aplikace") - na základě osobních údajů uvedených při registraci účtu je automaticky vytvořen účet v aplikaci. Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci FarminaGenius jsou k dispozici ZDE.

2.2. Údaje nezbytné pro objednání individuální výživové konzultace - https://www.farmina.com/cz/pet-care/nc-contact/%C5%BE%C3%A1dost-o-v%C3%BD%C5%BEivov%C3%A9-poradenstv%C3%AD.html?provenance=farminacom
- Jméno a příjmení,
- E-mailová adresa,
- Telefonní číslo,
- Poštovní směrovací číslo.
2.3. Údaje potřebné k objednání individuální výživové konzultace - objednání bezplatné telefonické konzultace - https://www.farmina.com/cz/pet-care/farminagenius/app.html
- Telefonní číslo.
2.4. Údaje potřebné k objednání individuálního výživového plánu - objednávka "Vytvoření výživového plánu":
- Jméno a příjmení,
- Poštovní směrovací číslo,
- E-mailová adresa,
- Telefonní číslo.
2.5. Údaje nezbytné pro použití kontaktního formuláře - https://www.farmina.com/cz/contact.html
- Jméno a příjmení,
- E-mailová adresa,
- Telefonní číslo (nepovinné),
- Město,
- Téma, kterého se dotaz týká,
- Obsah zprávy.

2.6. V případě potřeby můžeme na základě vašeho souhlasu získat vaše osobní údaje, jako jsou:
- Jméno a příjmení
- PSČ
- Země
- e-mailová adresa,
- Telefonní číslo

a to od našich partnerů, jako jsou chovatelé, ošetřovatelé, veterináři, v souvislosti s vaší žádostí o individuální výživový plán a poradenství pro vaše zvíře. 

V takovém případě obdržíte e-mail umožňující potvrzení objednávky bezplatné konzultace a individuálního výživového plánu. Po potvrzení budou údaje zpracovány za účelem poskytnutí objednané služby/služeb v souladu s bodem 3.3 a 3.4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

2.7. Údaje sdílené s námi v souvislosti s používáním funkce chatu
Na našich Webových stránkách poskytujeme Uživatelům možnost používat Chat. V rámci funkce Chat si můžete mimo jiné objednat bezplatnou individuální výživovou konzultaci pro svého domácího mazlíčka a také nahlásit problém se svým domácím mazlíčkem. Používání Chatu zahrnuje zpracování osobních údajů v podobě vašeho telefonního čísla (pokud nám toto číslo poskytnete) a případně dalších údajů, které nám poskytnete. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na vyřízení vaší žádosti a případně na základě nezbytnosti plnění smlouvy v souvislosti s vyřízením vaší objednávky na bezplatnou výživovou konzultaci. Poskytnutí osobních údajů v rámci používání chatu je dobrovolné, ale nezbytné pro nahlášení problému prostřednictvím chatu nebo pro objednání bezplatné výživové konzultace.

2.8. Údaje související se zasíláním obchodních informací a přímým marketingem
Na základě souhlasů, které jste nám udělili vám můžeme zasílat komerční informace na vámi uvedenou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo.
Svůj souhlas se zasíláním komerčních informací můžete kdykoli změnit nebo odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení připojený ke každé komerční zprávě, kterou zasíláme, nebo změnou příslušného nastavení souhlasu ve svém Profilu (pokud jste registrovaným uživatelem).
Nástroje společností Google a Meta Platforms Ireland Limited, které používáme, nám umožňují oslovit reklamou také osoby, které s námi již komunikovaly (např. si vytvořily Účet v našem Obchodě) a vyjádřily příslušné marketingové souhlasy související se zasíláním obchodních informací, včetně použití osobních údajů, jako je e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, pro přímé zasílání obchodních informací v reklamních sítích Google a Facebook, což nám umožňuje efektivněji doručovat obchodní sdělení příjemcům. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou příslušného nastavení souhlasu ve svém Profilu (pokud jste registrovaným uživatelem) nebo nás můžete kontaktovat na adrese czech@farmina.com. Uživatelé registrovaní u společností Google a Facebook mohou také pomocí rozhraní pro správu reklamy ve svých profilech Google a Facebook zabránit tomu, aby marketingové údaje z jiných stránek ovlivňovaly výběr reklam.

2.9. Další informace
Kromě toho shromažďujeme, používáme a sdílíme souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje. Můžeme například agregovat údaje o používání našich webových stránek, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webových stránek. Pokud však kombinujeme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji, může to vést k vaší přímé či nepřímé identifikaci.
Neshromažďujeme zvláštní kategorie osobních údajů (včetně údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví, sexuality nebo sexuální orientace). Rovněž neshromažďujeme žádné informace o odsouzeních nebo trestných činech.
Naše webové stránky nejsou určeny k používání dětmi, údaje o dětech vědomě neshromažďujeme.

2.10. Údaje z protokolů serverů
Používání Webových stránek je spojeno s odesláním každého dotazu na náš server. Jednotlivé dotazy se zapisují do protokolů serveru a tam jsou ukládány. Údaje obsažené v protokolech se skládají z následujících údajů: IP adresa, čas příchodu dotazu, čas odeslání odpovědi a informace o operačním systému uživatele. Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními Uživateli používajícími Webové stránky a nejsou také používány k jakékoliv identifikaci Uživatelů, jsou používány pouze pro účely správy serveru a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k poskytování a správě služby.

2.11. Údaje ze souborů cookies
Naše Webové stránky shromažďují údaje obsažené v souborech cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané Webovou stránkou a ukládané do vašeho zařízení, které obsahují určité informace související s používáním Webové stránky.
Soubory cookies slouží mimo jiné k vytvoření možnosti navštívit naše Webové stránky, k jejich správnému zobrazení a k umožnění využívání všech jejich funkcí, jakož i k ochraně našich Webových stránek před zneužitím a spamem.

S vaším souhlasem můžeme soubory cookies používat k personalizaci obsahu a reklamy na našich Webových stránkách (a dalších stránkách) a k analýze návštěvnosti našich Webových stránek. V případě potřeby můžeme také sdílet informace o vašem používání našich Webových stránek s našimi partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v důsledku vašeho používání jejich služeb.
Souhlasem s marketingovými soubory cookies souhlasíte se sdílením vašich údajů s reklamními a obchodními partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku vašeho využívání jejich služeb, a s automatizovaným zpracováním vašich údajů za účelem personalizace obsahu a reklamy na našich webových stránkách i mimo ně.
Podrobnější informace o jednotlivých nástrojích používaných na našich Webových stránkách naleznete v další části Zásad ochrany osobních údajů.

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace, včetně stránek našich obchodních partnerů. Upozorňujeme, že webové stránky třetích stran mohou rovněž používat soubory cookies. Na webové stránky třetích stran nemáme žádný vliv a nejsme zodpovědní za soubory cookies, které shromažďují nebo ke kterým mají přístup. Při kliknutí na odkaz nebo aplikaci mějte na paměti, že každá z nich má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si před použitím jiných webových stránek nebo aplikací přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

2.11.1. Typy souborů cookie
V závislosti na době uložení ve vašem koncovém zařízení lze soubory cookie, které používáme, rozdělit na:

Soubory cookies relace: ukládají se v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté z paměti zařízení trvale vymazány.
Trvalé soubory cookie: ukládají se v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.

Používáme následující typy souborů cookie:

Přísně nezbytné soubory cookies přispívají k použitelnosti webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na webových stránkách. Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat.

Volitelné soubory cookies umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění vzhled nebo fungování webové stránky, například preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak různí uživatelé webové stránky používají.

Marketingové soubory cookies se používají ke sledování uživatelů na webových stránkách. Cílem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a zajímavé pro jednotlivé uživatele, a tím i cennější pro vydavatele a inzerenty.

2.11.2. Správa souborů cookies v prohlížeči
V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek umožňuje ve výchozím nastavení ukládání souborů cookies do vašeho zařízení a dává vám možnost spravovat a/nebo mazat soubory cookies podle vašich preferencí.
Odkaz na nástroj používaný na webových stránkách pro správu vašich preferencí týkajících se instalace souborů cookies najdete v zápatí našich webových stránek pod názvem "Správa souborů cookies".
Chcete-li odstranit soubory cookies uložené ve vašem počítači, postupujte podle pokynů, které poskytovatel vašeho prohlížeče zpřístupní na stránce nápovědy pro správu souborů cookies ve svých produktech.

3. ÚČELY, PRO KTERÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
V rámci webových stránek zpracováváme osobní údaje (v příslušných případech) pro následující účely:

3.1. abychom umožnili Uživatelům Webových stránek vytvořit Zákaznický účet a nakupovat na Webových stránkách, včetně zejména:
3.1.1. plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud byla uzavřena [čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], včetně smlouvy o vedení zákaznického účtu, kupní smlouvy, jakož i dodání objednaných produktů; v případě klientů, kteří jsou právnickými osobami - v takové situaci zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - na základě našeho oprávněného zájmu na dosažení daného účelu,
3.1.2. za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, mimo jiné z předpisů o zárukách (včetně projednávání a vyřizování vámi podaných reklamací týkajících se našeho zboží a služeb), daňových a účetních předpisů [na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR], jakož i čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě poskytnuté záruky,
3.1.3. kontaktování uživatele, zejména za účelem souvisejícím s poskytováním služeb - případně v souvislosti s nutností plnění uzavřené smlouvy [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] nebo na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.2. aby uživatelé webových stránek mohli využít kontaktní formulář v záložce "Kontakt", a to zejména za účelem:
3.2.1. odpovědět na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],
3.2.2. navázat nebo udržovat obchodní vztahy mezi námi a vámi nebo subjekty, které zastupujete, nebo vystupovat v orgánech těchto subjektů - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],
3.2.3. vaše osobní údaje, jako je telefonní číslo, jehož uvedení v kontaktním formuláři není pro použití formuláře povinné, zpracováváme na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] za účelem zlepšení komunikace v souvislosti s podaným dotazem a jeho vyřízením,

3.3. za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování elektronických služeb, pokud s vámi byla uzavřena [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR], včetně vyřízení vaší objednávky na personalizovaný výživový plán,

3.4. vyřízení objednávky na bezplatnou výživovou konzultaci [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],

3.5. abychom uživatelům webových stránek umožnili využívat funkce chatu - na základě našeho oprávněného zájmu na vyřizování žádostí [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], včetně případného vyřízení objednávky na bezplatnou výživovou konzultaci [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],

3.6. k provádění činností souvisejících s marketingem našich produktů a služeb - na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], s přihlédnutím k souhlasům uděleným pro používání jednotlivých typů souborů cookie,

3.7. k zasílání obchodních informací, pokud jste s jejich zasíláním souhlasili, včetně - pokud je to relevantní - směřování obchodních informací v reklamních sítích Google a Facebook - na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR],

3.8. k analýze vaší aktivity (včetně profilování) na webových stránkách za účelem přizpůsobení (včetně automatizovaného) služeb a obsahu vašim individuálním preferencím, včetně cílené reklamy - na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], s přihlédnutím k souhlasům s používáním jednotlivých typů souborů cookie,

3.9. k měření účinnosti reklam a konverzí v rámci příslušných reklamních sítí - na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], s přihlédnutím k souhlasům s používáním jednotlivých typů souborů cookie,

3.10. k vypracování obecných statistik o používání webových stránek uživateli, včetně shromažďování obecných demografických informací - na základě vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], s přihlédnutím k souhlasům s používáním jednotlivých typů souborů cookie,

3.11. umožnit Uživatelům Webových stránek spravovat jejich souhlasy s instalací souborů cookie a případně souvisejícím zpracováním osobních údajů - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.12. k průzkumu vaší spokojenosti s nákupy v našem Obchodě - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.13. umožnit vám účast ve věrnostním programu, pokud bude organizován - v souvislosti s plněním smlouvy [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] (v tomto případě bude podrobná informační povinnost obsažena v podmínkách platných pro program),

3.14. abychom vám umožnili účast v soutěži, pokud bude organizována - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] (v tomto případě bude podrobná informační povinnost obsažena v podmínkách vztahujících se k soutěži),
3.15. k provádění technických činností a řešení technických problémů souvisejících se správou webových stránek - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.16. k ukládání údajů za účelem zajištění odpovědnosti (včetně prokazování plnění povinností vyplývajících z právních předpisů) - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.17. případně ke stanovení, ochraně a vymáhání pohledávek - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],

3.18. k zajištění bezpečnosti a integrity služeb, které poskytujeme elektronicky, včetně prevence podvodů a zneužití, prevence spamu a zajištění bezpečnosti provozu na Webových stránkách - na základě našeho oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

Nezapomeňte, že zasílání obchodních informací můžete kdykoli odmítnout změnou příslušného nastavení souhlasu ve svém Profilu (pokud jste registrovaným Uživatelem) a také kdykoli kliknutím na odkaz pro odhlášení připojený ke každé námi zaslané obchodní informaci. Respektujeme vaše rozhodnutí, takže pokud si nepřejete od nás v budoucnu dostávat žádné marketingové informace, můžete své rozhodnutí kdykoli změnit.

Svůj souhlas s přímým zasíláním obchodních informací v reklamních sítích Google a Facebook na základě vaší e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla můžete kdykoli odvolat změnou příslušného nastavení souhlasu ve vašem Profilu (pokud jste registrovaným uživatelem) nebo nás můžete kontaktovat na adrese czech@farmina.com. Uživatelé registrovaní u společností Google a Facebook mohou také pomocí rozhraní pro správu reklam ve svých profilech na Googlu a Facebooku zabránit tomu, aby marketingové údaje z jiných stránek ovlivňovaly výběr reklam.

4. NÁSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁME
Abychom mohli optimalizovaně využívat informace získané pomocí souborů cookie a podobných technologií, používáme analytické nástroje a nástroje, které nám umožňují řídit reklamu a marketing našich produktů a služeb, včetně zobrazování cílené reklamy na základě rozpoznání vašeho zařízení.
Tyto nástroje nám také umožňují zpracovávat shromážděné informace tak, aby podporovaly naši výzkumnou a vývojovou činnost a podporovaly naše marketingové aktivity.

Na základě vašich souhlasů mohou být vaše osobní údaje (shromážděné mimo jiné pomocí souborů cookie) zpracovávány automatizovaně (mimo jiné formou profilování) a na základě shromážděných informací (např. údajů o vašich preferencích) můžeme přizpůsobit reklamní obsah prezentovaný na našich webových stránkách i mimo ně.

V rozsahu vašich souhlasů můžeme také sdílet informace o vašem používání našich Webových stránek s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v důsledku vašeho používání jejich služeb.

4.1 Platforma umožňující uživatelům spravovat soubory cookies
Abychom Uživatelům našich Webových stránek zákonným způsobem umožnili souhlasit s instalací příslušných souborů cookies a případně se souvisejícím zpracováním a sdílením osobních údajů, používáme k tomuto účelu specializovanou platformu.
Souhlas Uživatele je zaznamenán a zdokumentován registrací anonymního čísla IP Uživatele, agenta prohlížeče Uživatele, adresy URL webové stránky, data a času souhlasu a jedinečného, šifrovaného klíče. Po 12 měsících je souhlas automaticky odstraněn ze záznamu.
Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem související s uplatňováním zásady odpovědnosti vyplývající z ustanovení GDPR.

4.2 Google Analytics, Google Ads, YouTube
Pomocí marketingových nástrojů Google Ads a analytických nástrojů Google Analytics zpracováváme údaje související s vaší aktivitou na našich webových stránkách, včetně online identifikátorů, abychom vám mohli poskytovat personalizovanou reklamu na základě profilování nebo sledování vašich voleb pomocí statistických a marketingových souborů cookies. Naše kroky pomocí těchto nástrojů provádíme pouze v rámci vašich souhlasů s používáním určitých typů souborů cookies, včetně souhlasů týkajících se automatizovaného rozhodování a předávání údajů reklamním partnerům. Nastavení souhlasů můžete kdykoli zkontrolovat/změnit v nástroji pro správu souhlasů s instalací souborů cookies, na který najdete odkaz v zápatí našich webových stránek. Chcete-li odstranit soubory cookies již uložené ve vašem počítači, postupujte podle pokynů výrobce vašeho prohlížeče na stránce nápovědy pro správu souborů cookies v jeho produktech.

4.2.1 Služba Google Analytics nám umožňuje vytvářet podrobné statistiky o tom, jak Uživatelé používají naše Webové stránky. V rámci tohoto nástroje jsou shromažďovány údaje ve formě online identifikátorů, včetně ID souborů cookie, identifikátorů zařízení a ID uživatelů. Při shromažďování údajů Google Analytics 4 nezaznamenává ani neukládá IP adresy. Nástroj Analytics odstraňuje veškeré IP adresy shromážděné od uživatelů z EU před jejich uložením pomocí domén a serverů v EU.
 
Shromážděné údaje budou po 14 měsících odstraněny.

Další informace o shromažďování údajů Uživatelů společností Google jsou k dispozici na odkazu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Odkaz na nástroj používaný na Webových stránkách pro správu vašich preferencí týkajících se instalace souborů cookies (včetně souborů cookies souvisejících s používáním služby Google Analytics) naleznete v zápatí našich Webových stránek pod názvem "Správa souborů cookies".

Chcete-li se odhlásit z používání souborů cookies služby Google Analytics, můžete se také podívat na aktuálně dostupné možnosti odhlášení pro webovou službu Google Analytics.

Používáme také reklamní funkce Google Analytics, které umožňují některé možnosti reklamy, včetně remarketingu Google Analytics, přehledů impresí Google Display Network, přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics a integrovaných služeb, které vyžadují, aby Google Analytics shromažďoval údaje pro reklamní účely, včetně použití reklamních identifikátorů a souborů cookies.
4.2.2. Reklamy Google: Reklamní systém společnosti Google umožňuje v příslušných případech zobrazování personalizovaných reklam v síti Google Display Network a na YouTube.
 
V souvislosti s používáním nástrojů Google Ads mohou v případě potřeby a s přihlédnutím k souhlasu Uživatelů jiné společnosti umisťovat soubory cookie nebo identifikátory zařízení do prohlížečů Uživatelů a číst je za účelem shromažďování informací v důsledku zobrazování reklam na webových stránkách a také za účelem zobrazování reklam na základě něčích předchozích návštěv našich webových stránek.

Společnost Google používá informace sdílené na webových stránkách (případně včetně našich webových stránek) a v aplikacích k poskytování, správě a zlepšování našich služeb, vývoji nových služeb, měření účinnosti reklam, ochraně před podvody a zneužitím a k personalizaci obsahu a reklam, které se zobrazují na webových stránkách a v aplikacích společnosti Google a jejích partnerů. Podrobné informace o používání údajů společností Google najdete na následujícím odkazu: Jak Google používá data z webových stránek a aplikací, které využívají naše služby.

Každý uživatel s účtem Google může zakázat personalizaci online reklam v Nastavení reklam Google .

Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžete také exportovat všechny záznamy ze sekce "Moje aktivita" (včetně těch, které se týkají reklam) pomocí funkce Stáhnout vaše data Google.
 
4.3 Nástroje pro reklamu na Facebooku
V souvislosti s používáním marketingových nástrojů nabízených společností Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) mohou třetí strany, včetně společnosti Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování nebo získávání informací z Webových stránek a jiných míst na internetu a používat je k poskytování služeb měření a cílení reklamy. Facebook pixel je krátký kód umístěný na webových stránkách inzerentů, který umožňuje majitelům webových stránek měřit účinnost reklam na základě analýzy akcí provedených Uživateli na webových stránkách. Použití pixelu nám umožňuje zobrazovat reklamy správnému publiku, zvyšovat prodeje a měřit výsledky našich reklam.

Funkce Vlastní publikum poskytovaná společností Meta Platforms Ireland Limited nám umožňuje vytvořit publikum pomocí údajů, jako jsou e-mailové adresy a/nebo telefonní čísla. Při použití této funkce jsou údaje před odesláním do společnosti Meta Platforms Ireland Limited za účelem vytvoření publika v našem systému zaheslovány.

Tyto nástroje nám umožňují oslovit s reklamou také osoby, které s námi již komunikovaly (např. si vytvořily účet v našem obchodě) a vyjádřily příslušné marketingové souhlasy související se zasíláním obchodních informací, včetně použití osobních údajů, jako je e-mailová adresa /a nebo telefonní číslo, k nasměrování obchodních informací v reklamní síti Facebook, což nám umožňuje nasměrovat naše obchodní sdělení na příjemce, kteří s naší značkou více interagovali.

Svůj souhlas s přímým zasíláním komerčních informací v reklamní síti Facebook na základě vaší e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla můžete kdykoli odvolat změnou příslušného nastavení souhlasu ve svém profilu (pokud jste registrovaným uživatelem) nebo nás můžete kontaktovat na adrese czech@farmina.com. Uživatelé registrovaní na Facebooku mohou také pomocí rozhraní pro správu reklam ve svém profilu na Facebooku zabránit tomu, aby marketingové údaje z jiných stránek ovlivňovaly výběr reklam.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být v rámci používání obchodních nástrojů Meta zpracovávány osobní údaje, a to zejména ve formě:
informací obsažených v hlavičkách HTTP, které obsahují informace o použitém prohlížeči nebo aplikaci (např. User agent, země/jazyk umístění),
informace o standardních/volitelných událostech, např. "zobrazení stránky" nebo "instalace aplikace", dále vlastnosti objektů a tlačítka stisknutá návštěvníky webových stránek v závislosti na konfiguraci obchodního nástroje,
online identifikátory, včetně IP adres, a pokud jsou poskytnuty, identifikátory související s Facebookem nebo identifikátory zařízení (např. reklamní ID mobilních OS) a odhlášení/omezení sledování reklamy.
Společnost Meta Platforms Ireland Limited je společným správcem v rámci společného s námi zpracování údajů v rozsahu cílení reklamy na osoby, které s námi mají vztah. Podrobné informace vyžadované ustanoveními GDPR a další informace o tom, jak společnost Meta Platforms Ireland Limited zpracovává osobní údaje, jaký je právní základ zpracování a jak uplatnit práva subjektů údajů vůči společnosti Meta Platforms Ireland Limited, naleznete v "Zásadách ochrany osobních údajů", které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy  . Ujednání společných správců jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  .
V souvislosti s používáním nástrojů poskytovaných společností Meta Platforms Ireland Limited mohou být vaše osobní údaje předávány do třetích zemí, včetně Spojených států. Právním základem pro předávání osobních údajů do USA je v tomto případě účast společnosti Meta Platforms, Inc. v rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že společnost Meta Platforms Ireland Limited může předávat údaje také subjektům mimo Evropský hospodářský prostor v souvislosti s využíváním služeb těchto subjektů. Pokud společnost Meta Platforms Ireland Limited využívá služeb subjektů ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí Evropské komise uvádějící odpovídající úroveň ochrany v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů, je základem pro předání údajů do třetí země takové rozhodnutí. V případě subjektů ze zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise uvádějící odpovídající úroveň ochrany - základem pro předání údajů do třetí země společností Meta Platforms Ireland Limited jsou příslušné standardní smluvní doložky v souladu s rozhodnutím Evropské komise.

Můžete se také odhlásit ze shromažďování a používání informací pro cílení reklamy.Mechanismus umožňující uživatelům provést volbu naleznete na níže uvedených odkazech:
http://www.aboutads.info/choices , http://www.youronlinechoices.eu/ .

5.TECHNICKÁ OPATŘENÍ
Vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše údaje zabezpečili a ochránili je před zásahy třetích stran.Používáme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření pro servery, připojení a webové stránky.Zejména komunikace mezi vaším zařízením a naším serverem při shromažďování vašich osobních údajů je šifrována pomocí SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho jsou naše databáze chráněny proti přístupu třetích stran.Veškerá spojení související s vašimi elektronickými platbami, pokud si tuto možnost zvolíte, budou probíhat prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení. V případě využití služeb subdodavatelů - pečlivě ověřujeme jejich důvěryhodnost a bezpečnostní opatření, která používají k ochraně údajů uživatelů našich webových stránek. Opatření, která jsme přijali, však nemusí být dostatečná, pokud sami nedodržujete bezpečnostní pravidla.Zejména vás vyzýváme, abyste vždy uchovávali přihlašovací jméno a heslo k zákaznickému účtu v tajnosti a nesdělovali je třetím osobám.

6.PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ
Vaše údaje případně předáváme následujícím subjektům:

6.1. námi pověřeným osobám, našim zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří potřebují přístup k údajům pro plnění svých povinností,

6.2. zpracovatelům, kterým zadáme určité úkoly, např. společnostem zabývajícím se provozem našich systémů ICT nebo poskytujícím nástroje ICT a hostingové služby, společnostem poskytujícím poradenské služby, podporu podnikání a marketingové služby, dodavatelům námi používaných analytických a marketingových nástrojů, pokud zpracovávají údaje naším jménem (včetně těch, které souvisejí s poskytováním nástrojů pro automatizovanou marketingovou komunikaci),

6.3. další subjekty, které budou zpracovávat osobní údaje jako nezávislý správce údajů: např. kurýrní společnosti za účelem přepravy, společnosti zpracovávající platby v rámci obchodu, obchodní partneři (včetně reklamních partnerů) v rámci marketingových nástrojů používaných na webových stránkách,

6.4. veřejnoprávní subjekty, pokud to vyplývá z povinnosti uložené zákonem.

7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, včetně případné smlouvy o poskytování služby zákaznického účtu (je-li uzavřena), plnění kupní smlouvy (je-li uzavřena), a dále po dobu stanovenou platnými právními předpisy, především s přihlédnutím k promlčecí době nároků vyplývajících z občanskoprávních vztahů mezi Vámi a námi.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsme oprávněni zpracovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte nebo dokud zpracování Vašich osobních údajů nebude nadále nezbytné k dosažení účelu, pro který byly údaje zpracovávány, jakož i po dosažení a ukončení účelu zpracování, podle toho, co nastane dříve.

V případě zodpovídání vašich dotazů nebo žádostí budeme vaše osobní údaje zpracovávat až do zodpovězení vašeho dotazu nebo vyřízení žádosti. Případně mohou být vaše údaje námi uchovávány za účelem obrany proti nárokům vzneseným vůči nám a za účelem uplatnění nároků, které vůči vám můžeme mít.

Údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, budeme zpracovávat do doby, než vznesete případnou námitku nebo dokud zpracování vašich osobních údajů nebude nadále nezbytné k dosažení účelu, pro který byly údaje zpracovávány, a také po dosažení a ukončení účelu zpracování, podle toho, co nastane dříve.

Podrobné informace o přetrvávání jednotlivých souborů cookie jsou uvedeny v nástroji používaném na webových stránkách, který vám umožňuje spravovat preference a souhlasy týkající se používání souborů cookie.

8.VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte v mezích stanovených zákonem a případně následující práva:

8.1. požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a na přenositelnost údajů,

8.2. v situacích, kdy zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním,

8.3. kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, a to z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací,

8.4. podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (nebo dozorovému úřadu zabývajícímu se ochranou osobních údajů v jiné zemi, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
Seznam příslušných orgánů členských států naleznete zde: https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=authority&c=CZ&c2=  .
Některá z výše uvedených práv můžete uplatnit sami:
Odhlášení odběru obchodních informací pomocí funkce odhlášení odběru obchodních informací, která je k dispozici v zápatí každé námi zaslané obchodní informace, nebo změnou příslušného nastavení souhlasu ve vašem profilu (pokud jste registrovaným uživatelem) se rovná odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních informací.
Svůj souhlas s instalací souborů cookies v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely určené funkcí těchto souborů cookie můžete odvolat v nástroji pro správu instalace souborů cookies, na který najdete odkaz v zápatí našich Webových stránek pod nadpisem "Správa souborů cookies".
Svůj souhlas s přímým komerčním informováním v reklamních sítích Google a Facebook na základě vaší e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla můžete kdykoli odvolat změnou příslušného nastavení souhlasu ve vašem Profilu (pokud jste registrovaným Uživatelem) nebo nás můžete kontaktovat na adrese czech@farmina.com.Uživatelé registrovaní u společností Google a Facebook mohou také pomocí rozhraní pro správu reklam ve svých profilech na Googlu a Facebooku zabránit tomu, aby marketingové údaje z jiných stránek ovlivňovaly výběr reklam.

Svá další práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu: dataprotectionczechrepublic@farmina.com.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaši žádost neprodleně vyřídili a zodpověděli vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů.Odpovíme vám nejpozději do 30 dnů od obdržení vaší žádosti.Pokud by tato lhůta musela být v případech z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí, které jsme obdrželi, prodloužena - budeme vás o jejím prodloužení informovat spolu s uvedením důvodů tohoto prodloužení.
V případě důvodných pochybností o totožnosti osoby, která nám žádost podává - můžeme si vyžádat dodatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti osoby, která žádost podává.Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek odmítnutí vyřízení žádosti.

Informace o přijatých žádostech uchováváme za účelem prokázání souladu se zásadou odpovědnosti uvedenou v nařízení GDPR a za účelem zjištění, ochrany a vymáhání nároků.
Profilování osobních údajů za účelem prezentace reklamy na míru probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Poskytnutí údajů z vaší strany je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost využívat většinu služeb dostupných na webových stránkách.

9. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
Kromě předávání osobních údajů mimo EHP, které je uvedeno v kapitolách těchto Zásad ochrany osobních údajů týkajících se používání nástrojů poskytovaných společnostmi Google a Meta Platforms Ireland Limited, v souvislosti s mezipodnikovými vztahy a poskytováním služeb administrativní podpory, včetně přípravy prodejních a finančních zpráv a případných marketingových služeb, společností Farmina Pet Foods Doo se sídlem v Indjija v Srbsku Správci II, mohou být vaše osobní údaje předávány do Srbska, které není součástí EHP. Na Srbsko se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně údajů podle evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro tento přenos údajů jsou standardní smluvní doložky (SCC) uzavřené mezi společnostmi Farmina Pet Foods Holding B.V. a Farmina Pet Foods Doo. Kopii SCC můžete získat, pokud nás kontaktujete e-mailem:
czech@farmina.com.

10.SPOLEČNÁ ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ
10.1.    Společní správci informují, že společné zpracování osobních údajů jimi bude probíhat po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které jsou údaje zpracovávány.

10.2.    Společní správci si rozdělí povinnosti vyplývající z GDPR způsobem uvedeným v následujících odstavcích.

10.3.    Společní správci se dohodli, že v rámci informační povinnosti uvedené v čl. 13 nebo 14 GDPR vůči subjektu údajů bude příslušný ten spolusprávce, který osobní údaje získal nebo získá. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že informační povinnosti vůči subjektům údajů budou zpřístupněny v dokumentaci o ochraně osobních údajů poskytované v rámci Aplikace a na Webových stránkách.

10.4.    Společní správci se dohodli, že v rámci reagování na žádosti subjektu údajů (zejména se jedná o žádosti a prohlášení týkající se práva na informace a transparentní komunikaci, přístupu k osobním údajům, opravy, výmazu, omezení zpracování, přenositelnosti osobních údajů, námitky proti zpracování osobních údajů) bude příslušný ten Společný správce, který žádost nebo prohlášení obdržel. Pokud je žádost adresována všem Společným správcům, jsou Společní správci povinni, každý z nich, poskytnout výše uvedené odpovědi, a to po předchozí dohodě na společném stanovisku. Bez ohledu na výše uvedené jsou společní správci povinni při odpovídání na žádosti subjektu údajů vzájemně spolupracovat.

10.5.    Společní správci souhlasí s tím, že společný správce, který porušení zjistil, je příslušný k plnění svých povinností při řešení případů porušení zabezpečení osobních údajů a jejich ohlašování dozorovému úřadu a subjektu údajů (pokud se na něj taková povinnost vztahuje). Pokud porušení zjistí všichni společní správci (např. pokud bylo ohlášeno všem společným správcům), je k plnění povinností stanovených v článcích 33 až 34 GDPR příslušný ten ze společných správců, z jehož jednání nebo opomenutí porušení vzniklo. 

10.6.    Bez ohledu na výše uvedené může subjekt údajů uplatňovat svá práva podle GDPR vůči každému ze společných správců a obracet se s žádostmi v tomto ohledu na níže uvedené společné kontaktní místo.

10.7.    Společní správci se rozhodli zřídit společné kontaktní místo pro subjekty údajů na následující e-mailové adrese: dataprotectionczechrepublic@farmina.com. 

10.8.    Společní správci vůči třetím stranám budou společně a nerozdílně odpovědní za případné důsledky zpracování osobních údajů způsobem, který porušuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 

11. DALŠÍ INFORMACE
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit, například v souvislosti s rozvojem Webových stránek nebo v případě změn právních předpisů.

Poslední aktualizace: 01. dubna 2024