Proč si vybrat GMO Free?

PROČ SI VYBRAT GMO FREE?
Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou živé organismy geneticky modifikované technikami, které umožňují přidání, oddělení, anebo úpravu prvků genu. Přístup Evropské Unie k tématice GMO se zakládá na principu předběžné opatrnosti, podle kterého jakýkoliv produkt s obsahem plodin se změněným genem, by mohl mít potenciální nebezpečné účinky a jelikož momentálně není možné s jistotou určit tato rizika, všechny produkty podléhají specifickým nařízením a omezením z důvodu ochrany zdraví lidí, zvířat, rostlin a také životního prostředí.
I když Evropská Unie povoluje používání GMO a má restriktivní opatření, společnost Farmina rozšiřuje princip předběžné opatrnosti a vylučuje z receptur používání všech potenciálně geneticky modifikovaných surovin. Z tohoto důvodu používáme výhradně 100% GMO Free certifikované suroviny pro naše nutriční systémy Natural & Delicious a Vet Life Natural Diets. Nepoužíváme kukuřici a podporujeme používání původně pěstovaných obilnin typických pro tradiční italská jídla jako jsou špalda, oves a hlízy, například brambory.
Rozhodli jsme se nepoužívat GMO zejména proto, že máme zájem chránit zdraví našich zvířat: existuje hypotéza, že GMO krmivo může potenciálně spustit nové toxiny a alergeny v původně bezpečném a zdravém krmivu, může přenášet rezistence na antibiotika, snížit nutriční hodnotu krmiva, a to zejména v dlouhodobém časovém horizontu. Některé studie odhalily, že zvířata, kterým byly podávany GMO plodiny, vykazovala strukturální konfigurace ilea, bujení buněk žaludeční stěny a střev, abnormální exprese genu, strukturální a funkční změny hypatocytů, poškození syntézy zymogenu a nárůst hladiny laktátdehydrogenázy ledvin a srdce. U těch stejných jedinců byl také pozorován nárůst hladiny triglyceridů, hypertrofie jater, změny renálních hodnot a všeobecná hepatorenální toxicita, někdy spojená se srdečními, ledvinovými a slezinovými komplikacemi.
Rozšíření GMO může vést ke změnám nejen u zvířat, kterým se podávají, ale také v životním prostředí (snižuje biodiverzitu, přenos pesticidní rezistence na invazivní rostliny, podporuje vývin čím dál více rezistentních parazitů) a představuje riziko porušení jemné rovnováhy, která je základem našeho ekosystému.
Z těchto důvodů je pro nás základem respektovat přírodu jako ekosystém v kterém žijeme a také fyziologickou povahu našich čtyřnohých členů rodiny, kterým chceme nabídnout jen to nejlepší pro jejich pohodu, zdraví a tím pádem i štěstí.

Farmina, šťastný mazlíček, šťastný majitel.