Privacy policy

Privacybeleid
www.farmina.com/nl

Beste gebruiker,

Deze Privacyverklaring legt de regels vast voor de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de www.farmina.com/nl (hierna te noemen de "Website" of "Websites") en de online winkel ("Winkel") die wordt geëxploiteerd binnen de Website door de bedrijven van de Farmina Group hieronder aangegeven, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna te noemen "AVG"). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat informatie die wordt verkregen tijdens het gebruik van de Website door Gebruikers wordt beschermd, en daartoe nemen we alle nodige maatregelen.

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het bezoeken van onze website en het gebruik van de aangeboden diensten daarbinnen zijn:

1) FARMINA Pet Foods Holding B.V. met haar hoofdkantoor aan Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland, met fiscaal identificatienummer NL859267131B01, bedrijfsnummer 72868341 ("Verwerkingsverantwoordelijke " of "Wij")

2) Farmina Pet Foods Holding B.V. met haar hoofdkantoor aan Saturnusstraat 46, 2132HB Hoofddorp, Nederland, een bedrijf dat rechtsgeldig is opgericht en opereert onder de wetten van Nederland met bedrijfsnummer 72868341 ("Verwerkingsverantwoordelijke II")
(hierna gezamenlijk aangeduid als "Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken" of "Mede-verwerkingsverantwoordelijken"), waarbij Verwerkingsverantwoordelijke II, als het controlerende bedrijf, de hieronder genoemde gegevens verwerkt, uitsluitend om haar legitieme belangen na te streven, dat wil zeggen in verband met de uitvoering van interne administratieve, controlerende en zakelijke doeleinden. Verwerkingsverantwoordelijke I daarentegen streeft de doelstellingen na die verder worden beschreven in het Privacybeleid.

Contact:
U kunt contact met ons opnemen op: FARMINA Pet Foods Holding BV met haar hoofdkantoor aan Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland, of per e-mail: dataprotectionnetherlands@farmina.com

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

2.1. Gegevens die nodig zijn voor registratie - het aanmaken van een klantaccount ("Account" of "Klantaccount"), inloggen op het account; beheren van het gebruikersprofiel ("Profiel"); een aankoop doen op de website - https://www.farmina.com/nl/eshop

 • Naam,
 • Achternaam,
 • Bedrijfsnaam (voor zakelijke klanten),
 • BTW-nummer (voor zakelijke klanten),
 • Adres,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Wachtwoord.

De persoonlijke gegevens in kwestie worden verwerkt met name met het doel om het contract voor het onderhouden van het klantaccount uit te voeren en, indien van toepassing, voor het uitvoeren van het verkoopcontract in verband met de geplaatste bestelling. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de genoemde contracten uit te voeren. Het verstrekken van een telefoonnummer is noodzakelijk om de bestelling per koerier te verzenden.

Vanwege de specificiteit van onze ICT-infrastructuur met betrekking tot onze website en de FarminaGenius mobiele applicatie (de "Applicatie") - op basis van de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie van het account, wordt automatisch een account in de Applicatie aangemaakt. Het privacybeleid voor de FarminaGenius App is hier beschikbaar.

2.2. Gegevens die nodig zijn om een gepersonaliseerd voedingsadvies te bestellen - https://www.farmina.com/nl/pet-care/nc-contact/vraag-uw-gratis-voedingsplan-aan.html?provenance=farminacom
 • Naam,
 • Achternaam,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Postcode.
2.3. Gegevens die nodig zijn om een gepersonaliseerd voedingsadvies te bestellen - het bestellen van een gratis telefonisch consult - https://www.farmina.com/nl/pet-care/farminagenius/app.html
 • Telefoonnummer
2.4. Gegevens die nodig zijn om een gepersonaliseerd voedingsplan te bestellen - bestel "Maak een voedingsplan aan": https://www.farmina.com/nl/e-farmina/4849-pet-care-program-voor-uw-huisdier.html
 • Naam,
 • Achternaam,
 • Postcode,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer.

2.5. Gegevens die nodig zijn om het contactformulier te gebruiken - https://www.farmina.com/nl/contact.html
 • Naam,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer (optioneel),
 • Stad,
 • Het artikel waarop de vraag betrekking heeft,
 • De inhoud van het bericht.
2.6. Indien van toepassing, kunnen we, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens ontvangen, zoals:
 • Naam,
 • Achternaam
 • Postcode
 • Land
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer
van onze Partners, zoals Fokkers, Huisdierverzorgers, Dierenartsen, in verband met uw verzoek om een gepersonaliseerd voedingsplan en advies voor uw huisdier te ontvangen.

In dat geval ontvangt u een e-mail waarmee u de bestelling voor een gratis consult en gepersonaliseerd voedingsplan kunt bevestigen. Na bevestiging worden de gegevens verwerkt om de bestelde service/diensten te leveren in overeenstemming met punt 3.3. en 3.4 van dit privacybeleid.

2.7. Gegevens die met ons worden gedeeld in verband met het gebruik van de chatfunctionaliteit
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om de chat te gebruiken. Als onderdeel van de chatfunctionaliteit kunt u onder andere een gratis gepersonaliseerd voedingsadvies voor uw huisdier bestellen, evenals een probleem met uw huisdier melden. Het gebruik van de chat houdt de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van uw telefoonnummer (indien u dit nummer aan ons verstrekt) en mogelijk andere gegevens die u indient. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek af te handelen, en indien van toepassing, op basis van de noodzaak om het contract uit te voeren in verband met de afhandeling van uw bestelling voor een gratis voedingsconsult. Het verstrekken van persoonlijke gegevens als onderdeel van het gebruik van de chat is vrijwillig, maar noodzakelijk om een probleem via de chat te melden of om een gratis voedingsconsult te bestellen.

2.8. Gegevens met betrekking tot het verzenden van commerciële informatie en direct marketing
Onder voorbehoud van de toestemmingen die u ons heeft gegeven - kunnen wij commerciële informatie naar het door u opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer sturen.
U kunt uw toestemming om commerciële informatie te ontvangen op elk moment wijzigen of intrekken door te klikken op de afmeldlink die is toegevoegd aan elk commercieel bericht dat we sturen of door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent).
De tools van Google en Meta Platforms Ireland Limited die we gebruiken, stellen ons in staat om ook mensen te bereiken die al interactie met ons hebben gehad (bijv. een account hebben aangemaakt in onze winkel) en die passende marketingtoestemmingen hebben gegeven met betrekking tot het ontvangen van commerciële informatie, inclusief het gebruik van persoonsgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer om directe commerciële informatie te ontvangen in de advertentienetwerken van Google en Facebook, waardoor we commerciële communicatie effectiever naar ontvangers kunnen sturen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent) of door contact met ons op te nemen via dataprotectionnetherland@farmina.com. Gebruikers die zijn geregistreerd bij Google en Facebook kunnen ook de advertentiebeheerinterfaces in hun Google- en Facebook-profielen gebruiken om te voorkomen dat marketinggegevens van andere sites de selectie van advertenties beïnvloeden.

2.9. Aanvullende informatie
Daarnaast verzamelen, gebruiken en delen we geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens. Bijvoorbeeld, we kunnen gegevens over het gebruik van onze website aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een bepaalde functie van de website. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens, kunnen deze u direct of indirect identificeren.
We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens (waaronder gegevens die raciale of etnische afkomst onthullen, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid). We verzamelen ook geen informatie over veroordelingen of strafbare feiten.
Onze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

3.0. Gegevens uit serverlogs
Het gebruik van de website is gekoppeld aan het telkens verzenden van een verzoek naar onze server. Individuele verzoeken worden opgeslagen in serverlogs en daar bewaard. De gegevens in de logs bestaan uit: IP-adres, het tijdstip van ontvangst van het verzoek, het tijdstip van verzending van de respons en informatie over het besturingssysteem van de gebruiker. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan specifieke gebruikers die de website gebruiken en worden ook niet gebruikt om gebruikers op enigerlei wijze te identificeren. Ze worden alleen gebruikt voor serveradministratiedoeleinden en verwerkt alleen zolang het nodig is om de service te verlenen en te beheren.

3.10. Gegevens uit cookies
Onze website verzamelt gegevens die zijn opgeslagen in cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website worden verzonden en op uw apparaat worden opgeslagen, met bepaalde informatie over uw gebruik van de website.Cookies worden onder andere gebruikt om de mogelijkheid te bieden onze website te bezoeken, deze correct weer te geven en het gebruik van al haar functies mogelijk te maken, evenals om onze website te beschermen tegen misbruik en spam.

Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen we cookies gebruiken om inhoud en advertenties op onze website (en andere sites) te personaliseren en om het verkeer op onze website te analyseren. Indien van toepassing kunnen we ook informatie over uw gebruik van onze website delen met onze partners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld als gevolg van uw gebruik van hun diensten.

Door in te stemmen met marketingcookies stemt u in met het delen van uw gegevens met advertentie- en zakenpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld als gevolg van uw gebruik van hun diensten, en met de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens om inhoud en advertenties op en buiten onze website te personaliseren.
Gedetailleerde informatie over de individuele tools die op onze website worden gebruikt, is te vinden in het verdere deel van het privacybeleid.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of applicaties, inclusief die van onze zakelijke partners. Houd er rekening mee dat websites van derden ook cookies kunnen gebruiken. We hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de cookies die ze verzamelen of openen. Wanneer u op een link of applicatie klikt, merk dan op dat elk van hen zijn eigen privacybeleid heeft. Daarom vragen we u om hun privacybeleid te lezen voordat u andere websites of applicaties gebruikt.

3.10.1. Soorten cookies
Afhankelijk van de opslagperiode op uw eindapparaat kunnen de cookies die we gebruiken worden onderverdeeld in:

Sessiecookies: opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en daar blijven tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt vervolgens permanent verwijderd uit het geheugen van het apparaat.

Permanente cookies: opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de in de parameters van cookies gespecificeerde tijd of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
We gebruiken de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies dragen bij aan de bruikbaarheid van de website door basisfuncties zoals website-navigatie mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de uitstraling of werking van de website verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe verschillende gebruikers de website gebruiken.

Marketingcookies worden gebruikt om gebruikers op websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor individuele gebruikers en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en adverteerders.

3.10.2. Beheer van cookies in uw browser
In veel gevallen staat webbrowsersoftware standaard toe dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, waardoor u de mogelijkheid heeft om cookies te beheren en/of te verwijderen volgens uw voorkeuren.
U kunt een link naar de tool die op de website wordt gebruikt om uw voorkeuren met betrekking tot het installeren van cookies te beheren, vinden in de footer van onze website onder de kop "Cookiebeheer".
Om cookies die op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen, volgt u de instructies die worden aangeboden door uw browserprovider op de helppagina voor het beheren van cookies van hun producten.

4. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING

Als onderdeel van de Website verwerken wij persoonsgegevens (indien van toepassing) voor de volgende doeleinden:

4.1.   Om gebruikers van de Website in staat te stellen een klantaccount aan te maken en aankopen te doen op de Website, met name:

4.1.1.    Uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit het contract, indien dit is afgesloten [Artikel 6 (1) (b) van de AVG], inclusief het contract voor het onderhouden van het klantaccount, het verkoopcontract, evenals de levering van de bestelde producten; in het geval van klanten die rechtspersonen zijn - in een dergelijke situatie verwerken we de gegevens op basis van art. 6 par. 1 (f) AVG - op basis van ons gerechtvaardigd belang om het betreffende doel te bereiken,

4.1.2.    Om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke bepalingen, waaronder garantievoorschriften (inclusief overweging en afhandeling van klachten die door u zijn ingediend met betrekking tot onze goederen en diensten), belasting- en boekhoudrecht [overeenkomstig artikel 6 (1) (c) van de AVG] evenals artikel 6 (1) (b) van de AVG in het geval van een verleende garantie,

4.1.3.    Het contacteren van de gebruiker, met name voor het doel gerelateerd aan de dienstverlening - indien van toepassing, in verband met de noodzaak om het gesloten contract uit te voeren [Artikel 6 (1) (b) van de AVG] of op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.2.    Om gebruikers van de Website in staat te stellen het contactformulier in het tabblad "Contact" te gebruiken, en met name om:

4.2.1.    Uw vragen die via het contactformulier zijn verzonden te beantwoorden - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.2.2.    Het tot stand brengen of onderhouden van zakelijke relaties tussen ons en u of entiteiten die u vertegenwoordigt of waarin u voorkomt in de organen van deze entiteiten - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.2.3.    Uw persoonsgegevens, zoals een telefoonnummer, waarvan de verstrekking in het contactformulier niet verplicht is om het formulier te gebruiken, worden verwerkt op basis van uw toestemming [art. 6 lid 1 (a) AVG] voor het verbeteren van de communicatie in verband met de ingediende vraag en de afhandeling ervan,

4.3.    Om onze verplichtingen uit hoofde van het contract voor de levering van elektronische diensten na te komen, indien dit met u is afgesloten [Artikel 6 (1) (b) van de AVG], inclusief de afhandeling van uw bestelling voor een gepersonaliseerd voedingsplan,

4.4.    Om een bestelling voor een gratis voedingsconsult af te handelen [Artikel 6 (1) (b) van de AVG],

4.5.    Om gebruikers van de Website in staat te stellen de functionaliteit van de Chat te gebruiken - op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het afhandelen van verzoeken [Artikel 6 (1) (f) van de AVG], inclusief, indien van toepassing, het afhandelen van bestellingen voor een gratis voedingsconsult [Artikel 6 (1) (b) van de AVG],

4.6.    Om activiteiten met betrekking tot de marketing van onze producten en diensten uit te voeren - op basis van uw toestemming [Artikel 6 (1) (a) van de AVG], rekening houdend met de gegeven toestemmingen voor het gebruik van individuele soorten cookies,

4.7.    Om commerciële informatie te verzenden, indien u ermee heeft ingestemd deze te ontvangen, inclusief - indien van toepassing - het sturen van commerciële informatie in Google- en Facebook-advertentienetwerken - op basis van uw toestemming [Artikel 6 (1) (a) van de AVG],

4.8.    Om uw activiteit (inclusief profilering) op de Website te analyseren om diensten en inhoud aan te passen (inclusief op geautomatiseerde wijze) aan uw individuele voorkeuren, inclusief gerichte reclame - op basis van uw toestemming [Artikel 6 (1) (a) van de AVG], rekening houdend met de toestemmingen voor het gebruik van individuele soorten cookies,

4.9.    Om de effectiviteit van advertenties en conversies binnen de relevante advertentienetwerken te meten - op basis van uw toestemming [Artikel 6 (1) (a) van de AVG], rekening houdend met de toestemmingen voor het gebruik van individuele soorten cookies,

4.10.    Om algemene statistieken te ontwikkelen over het gebruik van de Website door gebruikers, inclusief het verzamelen van algemene demografische informatie - op basis van uw toestemming [Artikel 6 (1) (a) van de AVG], rekening houdend met de toestemmingen voor het gebruik van individuele soorten cookies,

4.11.    Om gebruikers van de Website in staat te stellen hun toestemmingen voor het installeren van cookies en, indien van toepassing, de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens te beheren - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.12.    Om uw tevredenheid met aankopen in onze winkel te onderzoeken - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.13.    Om u in staat te stellen deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma, indien dit wordt georganiseerd - in verband met de uitvoering van het contract [Artikel 6 (1) (b) van de AVG] (in dit geval zal een gedetailleerde informatieplicht worden opgenomen in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van het programma),

4.14.    Om u in staat te stellen deel te nemen aan de wedstrijd, indien deze wordt georganiseerd - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG] (in dit geval zal een gedetailleerde informatieplicht worden opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijd),

4.15.    Om technische activiteiten uit te voeren en technische problemen op te lossen die verband houden met de administratie van de Website - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.16.    Om gegevensopslag uit te voeren om verantwoordingsplicht te waarborgen (inclusief het aantonen van naleving van verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke bepalingen) - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.17.    Indien van toepassing, voor het vaststellen, beschermen en innen van vorderingen - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG],

4.18.    Om de veiligheid en integriteit van de door ons elektronisch geleverde diensten te waarborgen, inclusief het voorkomen van fraude en misbruik, het voorkomen van spam en het waarborgen van de veiligheid van het verkeer op de Website - op basis van ons gerechtvaardigd belang [Artikel 6 (1) (f) van de AVG].

Onthoud dat u zich op elk moment kunt afmelden voor het ontvangen van commerciële informatie door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent), evenals op elk moment door te klikken op de afmeldlink die is toegevoegd aan elke commerciële informatie die door ons wordt verzonden. We respecteren uw beslissingen, dus u kunt op elk moment van gedachten veranderen als u in de toekomst geen marketinginformatie meer van ons wilt ontvangen.

U kunt uw toestemming voor directe commerciële informatie in Google- en Facebook-advertentienetwerken op basis van uw e-mailadres en/of telefoonnummer op elk moment intrekken door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent) of door contact met ons op te nemen via dataprotectionnetherland@farmina.com. Gebruikers die zijn geregistreerd bij Google en Facebook kunnen ook de advertentiebeheerinterfaces in hun Google- en Facebook-profielen gebruiken om te voorkomen dat marketinggegevens van andere sites de selectie van advertenties beïnvloeden.

5. GEBRUIKTE TOOLS

Om de informatie verzameld door cookies en vergelijkbare technologieën op een geoptimaliseerde manier te gebruiken, maken we gebruik van analysetools en tools die ons in staat stellen om de reclame en marketing van onze producten en diensten te beheren, inclusief het tonen van gerichte advertenties op basis van de herkenning van uw apparaat.
Met behulp van deze tools kunnen we ook de verzamelde informatie verwerken op een manier die ons onderzoek en ontwikkelingswerk ondersteunt en onze marketingactiviteiten ondersteunt.

Overeenkomstig uw toestemmingen kunnen uw persoonlijke gegevens (onder meer verzameld door cookies) op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (inclusief in de vorm van profilering), en op basis van de verzamelde informatie (bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeuren) kunnen we de gepresenteerde advertentie-inhoud op en buiten onze website aanpassen.

Voor zover uw toestemmingen reiken, kunnen we ook informatie over uw gebruik van onze website delen met onze sociale, reclame- en analytische partners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld als gevolg van uw gebruik van hun diensten.

5.1 Platform om gebruikers in staat te stellen cookies te beheren
Om gebruikers van onze website op wettige wijze in staat te stellen in te stemmen met de installatie van de relevante cookies en, indien van toepassing, de bijbehorende verwerking en deling van persoonsgegevens, maken we gebruik van een speciaal platform voor dit doel.
De toestemming van de gebruiker wordt geregistreerd en gedocumenteerd door het anonieme IP-nummer van de gebruiker, de browser-agent van de gebruiker, de website-URL, de datum en tijd van de toestemming en een unieke, versleutelde sleutel te registreren. Na 12 maanden wordt de toestemming automatisch uit het logbestand verwijderd.
De juridische basis voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang met betrekking tot de uitvoering van het beginsel van verantwoording zoals voortvloeit uit de bepalingen van de AVG.

5.2 Google Analytics, Google Ads, YouTube
Met behulp van Google Ads marketingtools en Google Analytics analysetools verwerken we gegevens met betrekking tot uw activiteit op onze website, inclusief online identificatiemiddelen, om u gepersonaliseerde advertenties te bieden op basis van profilering of het monitoren van uw keuzes met behulp van statistische en marketingcookies. We nemen alleen actie met behulp van deze tools binnen de grenzen van uw toestemming voor het gebruik van bepaalde soorten cookies, inclusief toestemmingen met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en gegevensoverdracht naar advertentiepartners. U kunt te allen tijde uw toestemmingsinstellingen controleren/wijzigen in de tool voor het beheren van toestemmingen voor het installeren van cookies, waarvan u een link kunt vinden in de footer van onze website. Om cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen, volgt u de instructies van uw browserfabrikant op de helppagina voor het beheren van cookies op hun producten.

5.2.1 Google Analytics enables us to generate detailed statistics on how Users use our Website. As part of this tool, data is collected in the form of online identifiers, including cookie IDs, device identifiers and User IDs. When collecting data, Google Analytics 4 does not record or store IP addresses. Analytics removes any IP addresses collected from EU users before storing them using domains and servers within the EU.
 
De verzamelde gegevens worden na 14 maanden verwijderd.

Meer informatie over de verzameling van gebruikersgegevens door Google is beschikbaar via de volgende link:
 https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Een link naar de tool die op de website wordt gebruikt om uw voorkeuren met betrekking tot de installatie van cookies (inclusief cookies die verband houden met het gebruik van Google Analytics) te beheren, is te vinden in de footer van onze website onder de kop "Cookiebeheer".

Om af te melden voor Google Analytics-cookies, kunt u ook de momenteel beschikbare opties voor afmelden van Google Analytics op het web controleren.

We maken ook gebruik van Google Analytics-advertentiefuncties die enkele advertentieopties mogelijk maken, waaronder Google Analytics remarketing, Google Display Network-impressierapporten, Google Analytics-demografie- en interesse-rapporten en geïntegreerde services die vereisen dat Google Analytics gegevens verzamelt voor advertentiedoeleinden, inclusief het gebruik van advertentie-identifiers en cookies.

5.2.2. Google Ads: Het advertentiesysteem van Google maakt, indien van toepassing, het tonen van gepersonaliseerde advertenties mogelijk op het Google Display Network en op YouTube.

In verband met het gebruik van Google Ads-tools kunnen, indien van toepassing en rekening houdend met de toestemming van gebruikers, andere bedrijven cookies of apparaatidentificatiemiddelen in de browsers van gebruikers plaatsen en deze lezen om informatie te verzamelen als gevolg van het tonen van advertenties op websites, evenals om advertenties te serveren op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website.

Google gebruikt de informatie die wordt gedeeld op websites (inclusief, indien van toepassing, onze websites) en apps om onze diensten te bieden, te beheren en te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik, en de inhoud en advertenties die u ziet op Google en de sites en apps van Google-partners te personaliseren. U kunt gedetailleerde informatie vinden over het gebruik van gegevens door Google in de volgende link: Hoe Google gegevens gebruikt van websites en apps die onze diensten gebruiken.

Elke gebruiker met een Google-account kan de personalisatie van online advertenties uitschakelen in de Google Ads-instellingen.

Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u ook alle gegevens uit het gedeelte "Mijn Activiteit" van Google exporteren (inclusief die gerelateerd zijn aan advertenties) met behulp van de functie 'Uw gegevens downloaden' van Google.

5.3 Facebook-advertentietools
In verband met het gebruik van marketingtools aangeboden door Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), kunnen derden, waaronder Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen of te ontvangen van de website en andere plaatsen op het internet en deze gebruiken voor het bieden van advertentiemeting- en targetingdiensten. De Facebook-pixel is een kort codefragment geplaatst op websites van adverteerders waarmee website-eigenaars de effectiviteit van advertenties kunnen meten op basis van de analyse van acties die gebruikers op de website ondernemen. Het gebruik van een pixel stelt ons in staat om advertenties aan het juiste publiek te tonen, de verkoop te verhogen en de resultaten van onze advertenties te meten.

De functie Aangepaste Doelgroepen, geleverd door Meta Platforms Ireland Limited, stelt ons in staat om een doelgroep te creëren met behulp van gegevens zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers. Wanneer we deze functie gebruiken, worden de gegevens gehasht in ons systeem voordat ze naar Meta Platforms Ireland Limited worden verzonden om een doelgroep te maken.

Deze tools stellen ons in staat om met advertenties ook mensen te bereiken die al met ons hebben geïnteracteerd (bijv. een account hebben aangemaakt in onze winkel) en passende marketingtoestemmingen hebben gegeven met betrekking tot het ontvangen van commerciële informatie, inclusief het gebruik van persoonsgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer om commerciële informatie rechtstreeks in het Facebook-advertentienetwerk te richten, waardoor we onze commerciële communicatie kunnen richten op ontvangers die meer interactie hebben gehad met ons merk.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor directe commerciële informatie in het Facebook-advertentienetwerk intrekken op basis van uw e-mailadres en/of telefoonnummer door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent) of door contact met ons op te nemen via dataprotectionnetherlands@farmina.com. Gebruikers die zijn geregistreerd bij Facebook kunnen ook de advertentiebeheerinterface in hun Facebook-profiel gebruiken om te voorkomen dat marketinggegevens van andere sites de selectie van advertenties beïnvloeden.

Onverminderd het voorgaande kunnen als onderdeel van het gebruik van Meta Business-tools persoonlijke gegevens worden verwerkt, met name in de vorm van:
 1. informatie die is opgenomen in HTTP-headers, die informatie bevatten over de browser of applicatie die wordt gebruikt (bijvoorbeeld User Agent, land/taal van locatie),
 2. informatie over standaard/optionele gebeurtenissen, zoals "paginaweergave" of "toepassingsinstallatie", verdere objecteigenschappen en knoppen die worden ingedrukt door websitebezoekers, afhankelijk van de configuratie van de bedrijfstool,
 3. online identificatiemiddelen, waaronder IP-adressen en, indien verstrekt, Facebook-gerelateerde identificatiemiddelen of apparaatidentificatiemiddelen (bijv. mobiele OS-advertentie-IDs) en opt-out/beperking van advertentievolgen.
Meta Platforms Ireland Limited is een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke als onderdeel van de gezamenlijke verwerking met ons van gegevens met betrekking tot het richten van advertenties op personen die een relatie met ons hebben. Gedetailleerde informatie die vereist is volgens de bepalingen van de GDPR en meer informatie over hoe Meta Platforms Ireland Limited persoonsgegevens verwerkt, de wettelijke grondslag van de verwerking en hoe de rechten van betrokkenen tegen Meta Platforms Ireland Limited kunnen worden uitgeoefend, is te vinden in het "Privacybeleid" dat beschikbaar is op: https://www.facebook.com/about/privacy . De regelingen van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn beschikbaar op: Attachment Personal data administrator.

In verband met het gebruik van tools die worden geleverd door Meta Platforms Ireland Limited, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derde landen, waaronder de Verenigde Staten. De wettelijke basis voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS in dit geval is de deelname van Meta Platforms, Inc. aan het EU-VS Data Privacy Framework.

Houd er rekening mee dat Meta Platforms Ireland Limited ook gegevens kan overdragen aan entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte in verband met het gebruik van de diensten van deze entiteiten. Als Meta Platforms Ireland Limited de diensten van entiteiten uit landen gebruikt die onderworpen zijn aan een besluit van de Europese Commissie waarin een adequaat beschermingsniveau wordt vastgesteld in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, is de basis voor de overdracht van gegevens naar een derde land een dergelijk besluit. In het geval van entiteiten uit landen die niet onderworpen zijn aan het besluit van de Europese Commissie waarin een adequaat beschermingsniveau wordt vastgesteld - is de basis voor de overdracht van gegevens naar een derde land door Meta Platforms Ireland Limited de relevante standaardcontractuele clausules in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie.

U kunt er ook voor kiezen om de verzameling en het gebruik van informatie voor advertentietargeting uit te schakelen. Het mechanisme waarmee gebruikers een keuze kunnen maken, is te vinden in de onderstaande links:

http://www.aboutads.info/choices , http://www.youronlinechoices.eu/ .

6. TECHNISCHE MAATREGELEN
We doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen de acties van derden. We gebruiken alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor servers, verbindingen en de website. In het bijzonder is de communicatie tussen uw apparaat en onze server wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). Bovendien zijn onze databases beschermd tegen toegang door derden. Alle verbindingen met betrekking tot uw elektronische betalingen, indien u voor deze optie kiest, vinden plaats via een veilige versleutelde verbinding. In het geval van het gebruik van de diensten van onderaannemers - controleren we zorgvuldig hun geloofwaardigheid en de beveiligingsmaatregelen die ze toepassen om de gegevens van gebruikers van onze website te beschermen. De genomen maatregelen kunnen echter onvoldoende zijn als u zelf de veiligheidsregels niet volgt. We raden u met name aan om altijd de aanmeldingsgegevens van het klantaccount vertrouwelijk te houden en deze niet met derden te delen.

7. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS
Indien van toepassing zullen wij uw gegevens overdragen aan:

7.1. personen die door ons gemachtigd zijn, onze werknemers en medewerkers die toegang tot gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren,

7.2. verwerkers aan wie we bepaalde taken zullen uitbesteden, zoals bedrijven die zich bezighouden met de werking van onze ICT-systemen of het leveren van ICT-tools en hostingdiensten, bedrijven die adviesdiensten, bedrijfsondersteuning en marketingdiensten leveren, leveranciers van analytische en marketingtools die door ons worden gebruikt, voor zover zij gegevens namens ons verwerken (inclusief die welke verband houden met de verstrekking van tools voor geautomatiseerde marketingcommunicatie),

7.3. andere entiteiten die persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke gegevensbeheerders: bijvoorbeeld koeriersbedrijven voor verzending, bedrijven die betalingen verwerken binnen de winkel, zakelijke partners (inclusief reclamepartners) als onderdeel van de marketingtools die op de website worden gebruikt,

7.4. openbare entiteiten indien dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

8. PERIODE VAN OPSLAG VAN UW GEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van het contract, inclusief, indien van toepassing, het contract voor de levering van de klantaccountdienst (indien gesloten), de uitvoering van het verkoopcontract (indien gesloten), evenals voor de periode zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving, waarbij met name rekening wordt gehouden met de verjaringstermijn van vorderingen die voortvloeien uit civielrechtelijke betrekkingen tussen u en ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, mogen wij verwerken tot u uw toestemming intrekt of totdat de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verwerkt, evenals wanneer het doel van de verwerking is bereikt en voltooid, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

In het geval van het beantwoorden van uw vragen of verzoeken, zullen uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt totdat uw vraag is beantwoord of het verzoek is afgehandeld. Indien van toepassing, kunnen uw gegevens door ons worden bewaard om ons te verdedigen tegen tegen ons ingediende vorderingen en om vorderingen die wij tegen u hebben geldend te maken.

Gegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang zullen worden verwerkt totdat u mogelijk bezwaar maakt of totdat de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verwerkt, evenals wanneer het doel van de verwerking is bereikt en voltooid, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Gedetailleerde informatie over de persistentie van individuele cookies wordt aangegeven in de tool die op de website wordt gebruikt, waarmee u voorkeuren en toestemmingen met betrekking tot het gebruik van cookies kunt beheren.

9. UW RECHTEN
In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u, binnen de door de wet gestelde grenzen en, indien van toepassing, de volgende rechten:

9.1.    het recht om toegang te vragen tot, rectificatie, verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid,

9.2.    in situaties waarin wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken,

9.3.    te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie,

9.4.    een klacht in te dienen bij de President van het Persoonsgegevensbeschermingsbureau (of de toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens in een ander land, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van vermeende inbreuk) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de GDPR. 
Een lijst van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten is hier te vinden: https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=authority&c=GB&c2=

U kunt zelf enkele van de bovengenoemde rechten uitoefenen:
 • Door u af te melden voor het ontvangen van commerciële informatie, door gebruik te maken van de functie om u af te melden voor commerciële informatie die beschikbaar is in de voettekst van elke door ons verzonden commerciële informatie, of door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent), trekt u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van commerciële informatie in.
 • U kunt uw toestemming voor het installeren van cookies in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden bepaald door de functie van dergelijke cookies intrekken via het cookie-installatiebeheerinstrument, dat u kunt vinden in de voettekst van onze website onder de kop "Cookiebeheer".
 • U kunt uw toestemming voor directe commerciële informatie in Google en Facebook advertentienetwerken intrekken op basis van uw e-mailadres en/of telefoonnummer op elk moment door de relevante toestemmingsinstellingen in uw profiel te wijzigen (indien u een geregistreerde gebruiker bent) of door contact met ons op te nemen via dataprotectionnetherland@farmina.com. Gebruikers die zijn geregistreerd bij Google en Facebook kunnen ook de advertentiebeheerinterfaces in hun Google- en Facebook-profielen gebruiken om te voorkomen dat marketinggegevens van andere sites van invloed zijn op de selectie van advertenties.
 • You can exercise your other rights by sending an e-mail to: dataprotectionnetherland@farmina.com.
We zullen er alles aan doen om uw verzoek tijdig te verwerken en uw vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te beantwoorden. We zullen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren. Als deze periode wordt verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat door ons wordt ontvangen, zullen we u informeren over de verlenging, samen met een indicatie van de redenen voor een dergelijke verlenging.

In geval van redelijke twijfel over de identiteit van de persoon die het verzoek bij ons indient, kunnen we aanvullende informatie verzoeken die nodig is om de identiteit van de persoon die het verzoek indient te bevestigen. Het verstrekken van dergelijke gegevens is niet verplicht, maar het niet verstrekken ervan zal resulteren in weigering om het verzoek in te willigen.

We bewaren informatie over ontvangen verzoeken om naleving te demonstreren in overeenstemming met het principe van verantwoording zoals bedoeld in de GDPR, en om claims vast te stellen, te beschermen en na te streven.
Profilering van persoonsgegevens met het oog op het presenteren van op maat gemaakte advertenties vindt alleen plaats op basis van uw toestemming.

Het verstrekken van gegevens door u is vrijwillig, maar het niet verstrekken ervan kan resulteren in het onvermogen om de meeste diensten die op de website beschikbaar zijn, te gebruiken.


10. TRANSFER VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Naast de overdrachten van persoonsgegevens buiten de EER, zoals vermeld in de hoofdstukken van dit privacybeleid met betrekking tot het gebruik van tools die worden aangeboden door Google en Meta Platforms Ireland Limited, kan uw persoonlijke gegevens in verband met interne bedrijfsrelaties en de verstrekking door Farmina Pet Foods Doo met haar statutaire zetel in Indjija, Servië aan Controller II van administratieve ondersteunende diensten, waaronder de voorbereiding van verkoop- en financiële rapporten en marketingdiensten, waar van toepassing, worden overgedragen naar Servië, dat geen deel uitmaakt van de EER. Servië is niet onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De juridische basis voor deze gegevensoverdracht is de Standaard Contractuele Clausules (SCC) gesloten tussen Farmina Pet Foods Holding B.V. en Farmina Pet Foods Doo. U kunt een kopie van de SCC verkrijgen door contact met ons op te nemen via e-mail: dataprotectionnetherland@farmina.com.

11. GEMEENSCHAPPELIJKE ESSENTIËLE REGELINGEN VAN GEZAMENLIJKE VERWERKERS

11.1.    De Gezamenlijke Verwerkers informeren dat de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens door hen zal plaatsvinden voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt.

11.2.    De Gezamenlijke Verwerkers zullen de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR verdelen zoals gespecificeerd in de volgende paragrafen.

11.3.    De Gezamenlijke Verwerkers komen overeen dat binnen het bereik van de informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 13 of 14 van de GDPR ten opzichte van de betrokkene, de Co-Verwerkingsverantwoordelijke die de Persoonsgegevens heeft verkregen of verkrijgt, bevoegd zal zijn. Ter voorkoming van twijfel komen de Partijen overeen dat de informatieverplichtingen jegens betrokkenen beschikbaar zullen worden gesteld in de privacydocumentatie die wordt verstrekt binnen de Applicatie en op de Website.

11.4.    De Gezamenlijke Verwerkers komen overeen dat binnen het bereik van het reageren op verzoeken van de betrokkene (met name dit geldt voor verzoeken en verklaringen met betrekking tot het recht op informatie en transparante communicatie, toegang tot persoonsgegevens, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van persoonsgegevens, bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens), de Co-Verwerkingsverantwoordelijke die het verzoek of de verklaring heeft ontvangen, bevoegd zal zijn. Als het verzoek aan alle Gezamenlijke Verwerkers is gericht, zijn de Gezamenlijke Verwerkers elk verplicht om de bovengenoemde antwoorden te verstrekken, na voorafgaande overeenstemming over een gemeenschappelijke positie. Onverminderd het voorgaande zijn de Gezamenlijke Verwerkers verplicht om met elkaar samen te werken bij het reageren op de verzoeken van de betrokkene.

11.5.    De Gezamenlijke Verwerkers komen overeen dat de Gezamenlijke Verwerker die de inbreuk heeft geconstateerd, bevoegd zal zijn om hun verplichtingen met betrekking tot het beheer van inbreuken op persoonsgegevens te vervullen en deze te melden aan de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene (indien een dergelijke verplichting van toepassing is). Als een inbreuk wordt vastgesteld door alle Gezamenlijke Verwerkers (bijvoorbeeld als deze aan alle Gezamenlijke Verwerkers is gemeld), zal de Co-Verwerkingsverantwoordelijke van wiens handeling of nalatigheid de inbreuk is ontstaan, bevoegd zijn om de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 tot 34 van de GDPR uit te voeren.

11.6.    Niettegenstaande het voorgaande kan de betrokkene zijn of haar rechten uitoefenen onder de GDPR tegen elk van de Gezamenlijke Verwerkers, evenals verzoeken in dit verband richten aan het gemeenschappelijke contactpunt zoals hieronder vermeld.

11.7.    De Gezamenlijke Verwerkers hebben besloten om een gemeenschappelijk contactpunt voor betrokkenen in te stellen op het volgende e-mailadres: dataprotectionnetherland@farmina.com.

11.8.    De Gezamenlijke Verwerkers zijn jegens derden hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die in strijd is met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. ANDERE INFORMATIE
Dit Privacybeleid kan veranderen, bijvoorbeeld in verband met de ontwikkeling van de Website of in geval van wijzigingen in de wetgeving.

Laatste update: 1 april 2024