Terms and conditions

Gebruikers van de diensten die door Farmina Pet Foods worden aangeboden, erkennen en accepteren deze algemene voorwaarden.

Informatie over Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods is een van de toonaangevende fabrikanten van voedsel voor huisdieren. Farmina producten worden verkocht door een uitgebreid netwerk van distributeurs, dierenwinkels en professionals, evenals door Farmina e-commerce, beschikbaar op dit adres, waar u raadplegen en kopen van het brede scala van aangeboden producten en profiteren van de verschillende diensten en promoties door Farmina.

INLEIDING

Dit document
Dit document is een juridische overeenkomst tussen u, de gebruiker en de entiteit die Farmina Pet Foods verstrekt. Het regelt uw gebruik van de online eigendommen en, in ieder geval, voor het gebruik van de geleverde diensten. "Juridische overeenkomst" betekent dat de voorwaarden van deze overeenkomst bindend zijn voor de relatie tussen u en ons zodra u de voorwaarden hebt aanvaard. Voor de eenvoud verwijzen 'Gebruiker', 'u', 'uw' en vergelijkbare termen, in enkelvoud of meervoudsvorm, naar u, de Gebruiker. "Wij", "onze", "ons", "eigenaar" en soortgelijke termen verwijzen naar het bedrijf dat Farmina Pet Foods bezit en beheert, zoals beschreven in het onderhavige document. "Farmina Pet Foods" verwijst naar de huidige website en/of applicatie. "Overeenkomst" verwijst naar dit document, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De overeenkomst wordt in het Engels gesloten. Andere gedefinieerde termen zijn opgenomen in de sectie "Definities" onder aan de overeenkomst.

Aanvaarding van deze overeenkomst
Om Farmina Pet Foods te kunnen gebruiken, moet u deze overeenkomst zorgvuldig lezen en ermee instemmen door op de knop accepteren te klikken voor de aanvaarding ervan. Als u deze overeenkomst niet accepteert, kunt u de Service niet gebruiken.

Registreren
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst of een deel daarvan, moeten gebruikers zich op een waarheidsgetrouwe en volledige manier registreren door alle vereiste gegevens in het desbetreffende registratieformulier te verstrekken. De Gebruikers moeten ook het privacybeleid en deze algemene voorwaarden volledig accepteren. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun inloggegevens. Het is duidelijk dat de Eigenaar onder geen beding verantwoordelijk is in geval van verlies, openbaarmaking, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden, om welke reden dan ook, van de toegangsgegevens van de Gebruiker.

Gebruikersaccounts verwijderen en accountbeëindiging
Geregistreerde gebruikers kunnen hun accounts opzeggen en op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van de Service, via de interface van Farmina Pet Foods of door rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar. De Eigenaar behoudt zich, in geval van schending van de voorwaarden door de Gebruiker, het recht voor om het account van de Gebruiker op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om het account van de Gebruiker te allen tijde en zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen als hij van mening is dat:

 • De gebruiker heeft deze overeenkomst geschonden; Of
 • De toegang of het gebruik van de Service door de gebruiker kan leiden tot schade aan de eigenaar, andere gebruikers of derden; Of
 • het gebruik van Farmina Pet Foods door de Gebruiker kan leiden tot overtreding van wet- en regelgeving; Of
 • in geval van een onderzoek door gerechtelijke of betrokkenheid van de overheid; Of
 • het account wordt geacht, naar eigen goeddunken van de Eigenaar, om welke reden dan ook ongepast of beledigend of in strijd met deze overeenkomst te zijn.
Content beschikbaar op Farmina Pet Foods
De inhoud die beschikbaar is op Farmina Pet Foods wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde internationale verdragen. Tenzij anders vermeld, is het gebruik van inhoud uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van de onderhavige clausule. De Eigenaar verleent de Gebruiker voor de gehele duur van de overeenkomst een persoonlijke, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van dergelijke inhoud. Een dergelijke licentie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van dergelijke inhoud en nooit voor commercieel gebruik en is beperkt tot het apparaat van de gebruiker. Daarom mag de gebruiker niet kopiëren en/of downloaden en/of delen (buiten de gestelde limieten), wijzigen, publiceren, verzenden, verkopen, sublicentieren, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken maken van de inhoud, zelfs van derden, beschikbaar op Farmina Pet Foods, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de gebruiker. Indien uitdrukkelijk vermeld op Farmina Pet Foods, kan de Gebruiker alleen voor persoonlijk gebruik worden gemachtigd om bepaalde inhoud die beschikbaar is via Farmina Pet Foods te downloaden en/of te kopiëren en/of te delen, voor zijn enige persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtelijke toeschrijvingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde toeschrijvingen correct zijn uitgevoerd.

Inhoud die door derden wordt verstrekt
De Eigenaar modereerd de inhoud of links die door derden worden verstrekt niet vóór hun publicatie op Farmina Pet Foods. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden wordt geleverd of voor de beschikbaarheid ervan.

Content die door de gebruikers​ wordt verstrekt
De content die door gebruikers wordt verstrekt, zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud en die van derden die ze delen via Farmina Pet Foods, die ze uploaden en plaatsen op of via Farmina Pet Foods, of die ze op een andere manier overdragen. Gebruikers bevestigen dat zij over alle nodige toestemmingen beschikken van derden waarvan de gegevens en/of inhoud die zij met de Eigenaar delen en hierbij de Eigenaar schadeloos stellen voor enige aansprakelijkheid of claim die voortvloeit uit de Eigenaar in verband met illegale distributie van inhoud van derden of onrechtmatig gebruik van de Service.De Eigenaar matigt de inhoud die door Gebruikers of door derden wordt verstrekt niet, maar treedt op als er klachten worden ontvangen van Gebruikers of als er door de overheid bestellingen worden gedaan met betrekking tot inhoud die als beledigend of illegaal wordt beschouwd. In het bijzonder kan de Eigenaar besluiten de visualisatie van inhoud op te schorten of te onderbreken in het geval dat:
 • andere gebruikers dienen klachten in;
 • een bericht van schending van intellectuele-eigendomsrechten wordt ontvangen;
 • besloten dit te doen met het oog op of als gevolg van gerechtelijke stappen;
 • deze actie wordt gevraagd door een overheidsinstantie; Of
 • als wordt aangenomen dat de inhoud, hoewel deze toegankelijk is via Farmina Pet Foods, de gebruikers, derden, de beschikbaarheid van de Dienst en/of de Eigenaar in gevaar kan brengen.
Rechten op door gebruikers verstrekte inhoud
De enige rechten die aan de Eigenaar worden toegekend met betrekking tot de door gebruikers verstrekte inhoud zijn die welke nodig zijn om Farmina Pet Foods te exploiteren en te onderhouden.Tenzij anders vermeld, het volgende is van toepassing:Door het indienen, plaatsen of weergeven van inhoud op of via Farmina Pet Foods, verleent de Gebruiker een licentie aan de Eigenaar zonder territoriale beperkingen, niet-exclusief, royaltyvrij en met het recht op sublicentie, om te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren in alle media of via distributiemethoden die momenteel later beschikbaar zijn of ontwikkeld.

Diensten die door derden worden geleverd
Gebruikers kunnen gebruik maken van diensten of inhoud van derden die zijn opgenomen in Farmina Pet Foods, maar zij moeten op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van deze derden en toestemming aan hen hebben gegeven. In geen geval zal de Eigenaar aansprakelijk worden geacht met betrekking tot de juiste functionaliteit of beschikbaarheid, of beide, van diensten van derden.

Verboden gebruik
De Dienst mag alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden worden gebruikt.
Gebruikers mogen niet:
 • reverse engineer, decompile, demontage, modificeren, wijzigen of maken van afgeleide werken op basis van Farmina Pet Foods of een deel daarvan;
 • elke technologie die farmina pet foods of haar licentiegevers gebruikt om de via de dieren toegankelijke inhoud te omzeilen;
 • kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen, voorbereiden van afgeleid werk van of wijzigen op enigerlei wijze een van de inhoud die door Farmina Pet Foods;
 • gebruik maken van een robot, spin, site search / retrieval applicatie, of andere geautomatiseerde apparaat, proces of middelen om toegang te krijgen, ophalen, schrapen, of indexeren een deel van Farmina Pet Foods of de inhoud ervan;
 • huur,lease of sublicentie Farmina Pet Foods;
 • belasteren, misbruiken, lastigvallen, bedreigende praktijken gebruiken, dreigen of schenden van de wettelijke rechten van anderen op een andere manier (zoals het recht op privacy en publiciteit);
 • verspreiden of publiceren van inhoud die onwettig, obsceen, onwettig, lasterlijk of ongepast is;
 • elk account dat door een andere gebruiker wordt gebruikt, verduisteren;
 • de Dienst registreren of gebruiken om de Gebruikers te benaderen om producten of diensten van welke aard dan ook via Farmina Pet Foods op enigerlei wijze te promoten, te verkopen of te adverteren;
 • Farmina Pet Foods gebruiken op een andere ongepaste manier die in strijd is met de Voorwaarden.
VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN AANKOOP

Betalingsmogelijkheden

Farmina Pet Foods maakt gebruik van tools van derde partijen voor zijn verwerking van betalingen. Voor de verwerking van betalingen is er op geen enkele manier verbintenis met de verstrekte betalingsgegevens – zoals de creditcard. De eventuele geweigerde betalingskosten komen ten laste van de Gebruiker.

Beschikbaarheid van producten
Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van de tentoongestelde producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De geplaatste foto's zijn alleen voor representatiedoeleinden en mogen geen exacte weergave van het product zijn. De eigenaar zal zijn best doen om de kenmerken van de producten met het grootste niveau van detail toegestaan door Farmina Pet Foods presenteren in elk tabblad dat overeenkomt met het product bekeken door de gebruiker. Echter, afbeeldingen en kleuren van producten te koop aangeboden op Farmina Pet Foods kunnen verschillen van de echte als gevolg van vele factoren, waaronder, bij wijze van voorbeeld, User's device monitor, fotografische filters, enz. Daarom erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat dergelijke kleine verschillen geen gebrek aan overeenstemming van producten vormen.

Aankoopproces
Elke verzonden bestelling vormt een aanbod om de producten te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en aan de discretionaire aanvaarding van de eigenaar. Gebruikers moeten de producten selecteren en het uitchecken voltooien, nadat ze de informatie in het orderoverzicht aandachtig hebben geverifieerd. De bestelling wordt geplaatst door de bevestiging van hetzelfde, en is onderworpen aan de betaling van de prijs, belastingen en verzendkosten en verdere betalingskosten aangegeven in de ordersamenvatting. De Order Processing Receipt vormt geen aanvaarding van de bestelling. De bestelling wordt bevestigd op het moment dat de orderbevestiging door de Eigenaar wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de Gebruiker wordt opgegeven. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om een bestelling ongeldig te maken door de Gebruiker binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling te informeren, met behulp van het e-mailadres dat aan de aankoop is gekoppeld, over de onbeschikbaarheid van een of meer van de gekochte producten. In dit geval zal de Eigenaar de prijs en de leveringskosten van de Gebruiker terugbetalen.

Aanbiedingen en kortingen
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, kortingen en/of aanbiedingen aan te bieden voor een beperkte periode. De voorwaarden van deze kortingen en/of aanbiedingen worden telkens vermeld op de bijbehorende informatiepagina van Farmina Pet Foods.Elke korting en/of aanbieding is geldig voor de vaste termijn of, in voorkomend geval, zolang de voorraad strekt. Als de korting en/of aanbieding slechts voor een beperkte tijd zijn, verwijst de tijd naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven door de locatie in dit document.

Gebruik van coupons
Tenzij anders vermeld, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van coupons.
 • Elke coupon is geldig voor één persoon en kan één keer worden gebruikt op de wijze en op de datum die is vermeld in de instructies op de website en/of het begeleiden van de coupon;
 • Gedeeltelijk gebruik van de coupon is niet toegestaan, noch kan het worden gebruikt op een manier die leidt tot de volledige terugbetaling ervan in een later stadium;
 • De coupon moet uitsluitend worden ingewisseld binnen de in de aanbieding vermelde termijn. Na deze periode vervalt de coupon automatisch, waardoor de Gebruiker geen rechten kan claimen in zijn aanzien;
 • Als de coupon wordt gebruikt voor andere diensten dan die welke in de oorspronkelijke aanbieding worden beschreven, heeft de Gebruiker geen recht op krediet/terugbetaling/compensatie als er een verschil is tussen de oorspronkelijke waarde van de aanbieding en de ingewisselde waarde;
 • Het gebruik van de coupon is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Daarom is elke reproductie, namaak en commerciële handel van de gekochte coupon ten strengste verboden, samen met enige illegale activiteit in verband met de aankoop en/ of het gebruik van de coupon.
Als er een illegale handeling wordt gepleegd, kan de eigenaar rechtmatig weigeren om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Leveringen
vinden plaats tijdens de normale kantooruren op het door de Gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het orderoverzicht is aangegeven. Bij levering moet de Gebruiker de inhoud controleren waarin eventuele afwijkingen in het leveringsformulier zijn opgegeven. In het geval van het niet verzamelen van de producten binnen de door de vervoerder gestelde termijn, worden de producten teruggestuurd naar de Eigenaar, die de aankoopprijs zal terugbetalen, maar niet de verzendkosten. De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de levering als gevolg van onjuistheden of onvolledigheid bij de voltooiing van de aankooporder door de Gebruiker, voor eventuele schade aan producten na levering aan het vervoerdersbedrijf waar door de Gebruiker of voor vertragingen in de levering toe te schrijven aan het bedrijf.

Prijzen en leveringskosten
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief toepasselijke belastingen. De leveringskosten worden alleen weergegeven tijdens de voltooiingsfase van de bestelling en worden, tenzij anders vermeld, niet als inbegrepen beschouwd. Deze kosten kunnen variëren, soms aanzienlijk, als gevolg van de bestemming geselecteerd door de Gebruiker. Voor leveringen in het buitenland worden douane- of invoerrechten die door de Gebruiker worden gedragen, toegevoegd aan de verzendkosten en deze worden in rekening gebracht wanneer het pakket het land van bestemming bereikt. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor of de mogelijkheid van interventie met betrekking tot deze bovengenoemde kosten, die niet onder zijn controlegebied vallen. Als de aankoopkosten van het product boven de 29 euro liggen, dan zijn de verzendkosten 0 euro.

Onder rembours
In sommige omstandigheden kan de Gebruiker gebruik maken van de betaaldienst cash on delivery waarmee de koerier bij levering verantwoordelijk is voor het innen van het verschuldigde bedrag namens Farmina.Cash bij levering is mogelijk voor bestellingen met een totale waarde van niet meer dan 3.000,00 euro en in ieder geval binnen de toegestane limieten voor contante transacties. Indien dit consistent is, zijn de bepalingen van de afdeling "Levering" van toepassing.

Aanbiedingen en kortingen
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, kortingen en/of aanbiedingen aan te bieden voor een beperkte periode. De voorwaarden van deze kortingen en/of aanbiedingen worden telkens vermeld op de bijbehorende informatiepagina van Farmina Pet Foods. Elke korting en/of aanbieding is geldig voor de vaste termijn of, in voorkomend geval, zolang de voorraad strekt. Als de korting en/of aanbieding slechts voor een beperkte tijd zijn, verwijst de tijd naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven door de locatie in dit document.

Behoud van de titel
Tot de volledige betaling van de prijs van de bestelde producten blijven de producten eigendom van de Eigenaar.

HERROEPINGS- EN GARANTIERECHT

Bij aankoop van producten of diensten via Farmina Pet Foods heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van de reden te beëindigen. De wachttijd verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de Gebruiker of een derde partij – anders dan de vervoerder en aangewezen door de Gebruiker – de producten fysiek in bezit neemt. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht is de Gebruiker verplicht de Eigenaar op de hoogte te stellen van zijn beslissing om te annuleren door een ondubbelzinnige verklaring te sturen naar de aangewezen contactpersonen. Hiertoe is een formulier voor het intrekken van sjablonen dat wordt verstrekt binnen de sectie "definities" van dit document beschikbaar voor de Gebruiker. Gebruikers zijn echter vrij om hun wens om zich terug te trekken op een andere gelijkwaardige manier te uiten.

Intrekking van een Farmina voedingsprogramma
De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van het recht op intrekking, zonder dat er sancties worden opgelegd en zonder de redenen van beëindiging te motiveren. Hij/zij moet een schriftelijke mededeling sturen naar de eigenaar die in dit document is vermeld. De Eigenaar kan zich op elk moment terugtrekken zonder enige motivatie te hoeven geven en moet dit binnen 15 werkdagen schriftelijk aan de Gebruiker meedelen. Dit sluit gevallen van verzachtende omstandigheden waarin de Eigenaar onmiddellijk kan terugtrekken. De Gebruiker houdt er rekening mee dat de intrekking geen restitutie inhoudt met betrekking tot het deel van de reeds verleende dienst, noch een titel voor het verzoek om terugbetaling of terugbetaling vast te stellen.

Gevolgen van intrekking
Gebruikers die zich correct terugtrekken uit een contract, worden door de Eigenaar vergoed voor alle betalingen aan de Eigenaar, inclusief betalingen die de kosten van levering dekken (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een mogelijke keuze van een bepaald type levering, met uitzondering van de standaard leveringsmethode, die zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte wordt gesteld van het besluit van de Gebruiker om zich uit dit contract terug te trekken, zou hebben gemaakt. Terugbetalingen zullen worden gedaan met dezelfde betaalmiddelen als die door de Gebruiker voor de eerste transactie worden gebruikt, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval dient de Gebruiker geen extra kosten te maken als gevolg van een dergelijke terugbetaling. De terugbetaling kan worden ingehouden tot de ontvangst van de goederen, of totdat de Gebruiker het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, indien dit het vroegst is. De Gebruiker zendt de goederen terug en stuurt deze zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker zijn voornemen heeft kenbaar gemaakt om zich uit het contract terug te trekken, terug. De deadline wordt gehaald als de Gebruiker de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. De kosten van het retourneren van de goederen komen voor rekening van de Gebruiker, maar worden vergoed zoals hierboven vermeld. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor de verminderde waarde van de goederen die het gevolg zijn van de behandeling van de goederen, met uitzondering van wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:
Finest Petfoods 
Hongkongstraat 25
3047 BR Rotterdam
Nederland

Toepasselijkheid van het herroepingsrecht
De clausules die betrekking hebben op de uitoefening van het herroepingsrecht en de gevolgen en uitzonderingen daarvan zijn uitsluitend van toepassing op gebruikers die als consument in aanmerking komen, d.w.z. gebruikers die optreden voor doeleinden die als buiten hun beroep (of ondernemersactiviteit) of beroep kunnen worden beschouwd.

Garantie
De gebruiker die als consument koopt, heeft binnen 24 maanden na de aankoop recht op een conformiteitsgarantie voor gekochte producten en diensten, op voorwaarde dat de eigenaar binnen 2 maanden na ontdekking op de hoogte wordt gesteld van de geconstateerde gebreken. Om gebruik te maken van het recht van garantie is de Gebruiker verplicht contact op te nemen met de Eigenaar, met behulp van de contactgegevens in dit document, en een nauwkeurige beschrijving van het defect te geven. Als het product niet voldoet aan de beschrijving, heeft de Gebruiker recht op een reparatie of vervanging van het product. De Gebruiker heeft ook het recht om een billijke prijsverlaging of de beëindiging van het contract aan te vragen, in de volgende gevallen:
 • Als reparatie en vervanging onmogelijk of onbetaalbaar zijn;
 • Indien de eigenaar geen stappen heeft ondernomen om de goederen binnen een redelijke termijn, ten minste 15 dagen, te repareren of te vervangen;
 • Wanneer een eerder uitgevoerde vervanging of reparatie heeft veroorzaakt aanzienlijke ongemakken voor de gebruiker.
De Gebruiker is verplicht de defecte producten terug te sturen.

Fabrieksgarantie
Alle producten die door de Eigenaar via @ {this_application} worden verkocht, profiteren van de "Farmina Garantie". Indien het huisdier het product niet bevalt, heeft de gebruiker die als consument in aanmerking komt, het recht om de vervanging van het product te vragen door een ander product naar keuze dat gelijke commerciële waarde heeft. Deze garantie kan worden geactiveerd op voorwaarde dat niet meer dan 20% van het product is opgebruikt.  In geval van uitoefening van de "Farmina Garantie" komen de transportkosten voor de inzameling en levering van het nieuwe product voor rekening van de Gebruiker.

SCHADELOOSSTELLING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSvergoeding

Vergoeding
De Gebruiker stemt ermee in de Eigenaar en zijn dochterondernemingen schadeloos te stellen en aan te houden, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners en werknemers, naar gelang van het geval, onschadelijk van en tegen elke claim of eis, inclusief zonder beperking, redelijke advocaatkosten en -kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit de inhoud van de Gebruiker, het gebruik van of verbinding met de Service, schending van deze Voorwaarden of schending van rechten van derden.

Beperkingen van aansprakelijkheid
Farmina voedingsmiddelen voor huisdieren en alle functies die toegankelijk zijn via Farmina pet foods worden ter beschikking gesteld van de gebruikers onder de voorwaarden van de overeenkomst, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat is niet vereist door de wet. Er is met name geen garantie voor geschiktheid van de aangeboden diensten voor de specifieke doelstellingen van de Gebruiker. Farmina pet foods en functies toegankelijk via Farmina Pet Foods worden gebruikt door de gebruikers op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder is de Eigenaar, binnen de grenzen van het toepasselijke recht, alleen aansprakelijk voor contractuele en niet-contractuele schade aan gebruikers of derden door opzet of grove nalatigheid, wanneer dit onmiddellijke en directe gevolgen zijn van de activiteit van Farmina Pet Foods.  

De eigenaar is derhalve niet aansprakelijk voor:
 • eventuele verliezen die geen direct gevolg zijn van de schending van de overeenkomst door de eigenaar;
 • elk verlies van zakelijke kansen en andere verliezen, zelfs indirect, die door de Gebruiker kunnen worden geleden (zoals, maar niet beperkt tot, handelsverliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, reputatieverlies of goodwill, enz.);
 • schade of verliezen als gevolg van onderbrekingen of storingen van Farmina Pet Foods als gevolg van overmacht; of op zijn minst onvoorziene en onvoorziene gebeurtenissen en in ieder geval onafhankelijk van de wil en in ieder geval onafhankelijk van de wil en de controle van de Eigenaar, zoals, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, storingen of verstoringen van telefoon- of elektrische leidingen, internet en/of andere transmissiemiddelen, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of toepassingen van derden; En
 • onjuist of ongeschikt gebruik van Farmina Pet Foods door gebruikers of derden.
Overige bepalingen

serviceonderbreking
Om de gebruikers het best mogelijke gebruik van de Service te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de service te onderbreken voor onderhoud of systeemupdates, waarbij de Gebruikers worden geïnformeerd door middel van constante updates die op Farmina Pet Foods zijn gepubliceerd.
Service doorverkoop
Gebruikers mogen geen gedeelte van Farmina Pet Foods en van haar Service reproduceren, dupliceren, kopiëren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder dat de Eigenaar vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen, rechtstreeks of via een goed doorverkoopprogramma. De eigenaar kan het doorverkopen tolereren dat op een beperkte één-op-één basis wordt uitgevoerd; elke vorm van massaverkoop is uitdrukkelijk uitgesloten.
Privacybeleid
Voor informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens moeten gebruikers verwijzen naar het privacybeleid van Farmina Pet Foods dat hierbij wordt beschouwd als onderdeel van deze Voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle handelsmerken, nominaal of figuratief, en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die voorkomen met betrekking tot Farmina Pet Foods zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en worden beschermd door de geldende wetten inzake handelsmerken en aanverwante internationale verdragen.
Alle handelsmerken en alle andere merken, handelsmerken, servicemerken, woordmerken, handelsmerken, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's met betrekking tot derden en inhoud die door dergelijke derden op Farmina Pet Foods worden geplaatst, zijn en blijven het exclusieve eigendom van dergelijke derden en hun licentiegevers, en worden beschermd door toepasselijke handelsmerkwetten en relevante internationale verdragen. De Eigenaar bezit niet de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten en mag deze alleen gebruiken binnen de grenzen en in overeenstemming met de contracten die met deze derden zijn gesloten en voor de hierin beschreven doeleinden.
Leeftijdsgeschiktheid
Gebruikers verklaren volwassen te zijn volgens hun toepasselijke wetgeving. Personen jonger dan 13 jaar mogen in geen geval Farmina Pet Foods gebruiken.
Wijzigingen in deze voorwaarden
De eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en gebruikers te informeren door een bericht te publiceren binnen Farmina Pet Foods.Gebruikers die Farmina Pet Foods blijven gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, accepteren de nieuwe Voorwaarden in hun geheel.
Toewijzing van een contract
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle of eventuele rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te verkopen, te verkopen, te verkopen, te vervreemden of uit te besteden, zolang de rechten van de Gebruiker op grond van de Voorwaarden niet worden aangetast. Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden op geen enkele wijze toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de Eigenaar.
Contactpersonen
Alle communicatie met betrekking tot Farmina Pet Foods moet worden verzonden met behulp van de contacten vermeld in dit document.
Verbreekbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt die clausule geschrapt en worden de overige bepalingen niet beïnvloed en blijven ze van kracht.
Bestuursrecht en jurisdictie
Deze voorwaarden en elk geschil over de uitvoering, interpretatie en geldigheid van deze overeenkomst zijn onderworpen aan het recht, de jurisdictie van de staat en aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waar de Eigenaar zijn statutaire zetel heeft. Een uitzondering op deze regel is van toepassing in gevallen waarin de wet een enige plaats van jurisdictie voor consumenten voorziet.

GESCHILLENBESLEchting Online geschillenbeslechting voor consumenten
De in Europa woonachtige consument moet zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft opgericht voor alternatieve geschillenbeslechting dat voorziet in een buitengerechtelijke methode om geschillen op te lossen die verband houden met en voortvloeien uit online verkoop- en servicecontracten. Als u een Europese consument bent, u een dergelijk platform gebruiken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit het online contract dat met de eigenaar is aangegaan. Het platform is beschikbaar via de volgende  link. De eigenaar is beschikbaar voor vragen via het e-mailadres dat onder de gegevens van de eigenaar in dit document wordt geplaatst.  

Het terugtrekkingsformulier van het voorbeeld gericht aan:

Farmina Petfoods Holding B.V.
Saturnusstraat 46-62
2132 HB Hoofddorp
Nederland

BTW NUMMER NL859267131B01

Ik/Wij doen hierbij weten dat ik/wij ons terugtrekken uit ons koopcontract van de volgende goederen/voor het aanbieden van de volgende service:


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 • Besteld op: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Ontvangen op: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Naam van de consument(s):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Adres van de consument(s):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Datum: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(teken als dit formulier op papier wordt aangemeld)

Definities
Orderbevestiging
Geeft de e-mail aan die de eigenaar verzendt als verzendbevestiging op het moment dat de gekochte producten of delen daarvan worden verzonden.

Ontvangstbewijs voor orderverwerking
geeft de e-mail aan die de eigenaar stuurt na ontvangst van de bestelling.

Service
De service van Farmina Pet Foods zoals beschreven in deze voorwaarden en in Farmina Pet Foods.

Algemene voorwaarden (of algemene voorwaarden)
Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar.

Gebruiker
Elke gebruiker van de Service, of het nu een mens of rechtspersoon is.