Pogoji uporabe

Uporabniki Farmina Pet Foods so seznanjeni in sprejemajo pogoje uporabe.

Informacije o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods je eden vodilnih proizvajalcev hrane za hišne živali. Farminine iproizvode distribuira široka mreža distributerjev, trgovin za živali in strokovnjakov ter Farminina storitev e-trgovine, ki je na voljo na tej spletni strani, kjer lahko dobite informacije in dobite široko paleto proizvodov ter uporabite različne storitve in promocije, ki jih ponuja Farmina.

UVOD

Ta dokument
Ta dokument je pravni dogovor med vami, uporabnikom in družbo Farmina Pet Foods kot ponudnika storitev. Dokument upravlja uporabo spletne vsebine in ponujenih storitv. "Pravni dogovor" pomeni, da so pogoji tega sporazuma zavezujoči za vas in nas po sprejetju pogojev. Za lažje razumevanje: "Uporabnik", "Vi'', "Vaš" in podobni izrazi, bodisi v ednini ali v množini, se nanaša na vas, uporabnika. "Mi", "naši" , "nas" in podobni izrazi, se nanašajo na družbo, ki je v lasti in upravlja Farmina Pet Foods, kot je opisano v tem dokumentu. "Farmina Pet Foods" se nanaša na trenutno spletno stran in / ali aplikacijo. "Sporazum", se nanaša na ta dokument, se lahko občasno spremeni. Sporazum je sklenjen v slovenščini. Drugi opredeljeni izrazi so navedeni v poglavju " "Opredelitve" na dnu Sporazuma.

Sprejem tega sporazuma
Če želite uporabljati Farmina Pet Foods, morate skrbno prebrati to pogodbo in se strinjati, da sprejmete pogoje tako, da kliknete gumb za sprejem. Če ne sprejmete pogojev pogodbe, ne morete uporabljati naših storitev.


REGISTRACIJA, VSEBINA FARMINA PET FOODS IN PREPOVEDANA UPORABA FARMINA PET FOODS

Registracija

Za uporabo storitve Farmina Pet Foods ali katerega koli njenega dela morajo uporabniki v ustrezni registracijski obliki resnično in v celoti zagotoviti vse potrebne podatke. Uporabniki morajo v celoti sprejeti tudi Pravilnik o zasebnosti in te pogoje uporabe. Uporabniki so odgovorni, da shranijo in varujejo svoje zaupne podatke, ki so potrebni za prijavo.
Lastnik ni v nobenem odgovoren, če se uporabniški podatki za prijavo izgubijo, razkrijejo, odtujijo ali jih nepooblaščeno uporabljajo tretje osebe.

Brisanje uporabniških računov in zaprtje računov
Registrirani uporabniki lahko prekličejo svoje račune in kadarkoli prenehajo uporabljati storitev preko vmesnika Farmina Pet Foods ali tako, da se neposredno obrnejo na lastnika. Lastnik si v primeru kršenja pogojev s strani uporabnika pridržuje pravico, da kadarkoli in brez obvestila začasno prekine ali prekine uporabniški račun.
Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obvestila začasno prekine ali prekine račun, če meni, da:

 • Je uporabnik kršil ta sporazum; in / ali
 • Da dostop uporabnika ali uporaba storitve lahko povzroči škodo lastniku, drugim uporabnikom ali tretjim osebam; in / ali
 • Da uporaba Farmina Pet Foods s strani uporabnika lahko vodi do kršitev zakonov ali predpisov; in / ali
 • V primeru preiskave s pravnim postopkom ali z vključitvijo vlade; in / ali
 • Je uporabnik iz kakršnega koli razloga, neprimeren, žaljiv ali deluje v nasprotju s tem sporazumom.
Vsebina, ki je na voljo na Farmina Pet Foods
Vsebina, ki je na voljo na Farmina Pet Foods je zaščitena z veljavnimi zakoni o pravicah intelektualne lastnine in s tem povezanimi mednarodnimi pogodbami. Če ni drugače navedeno, je uporaba katere koli vsebine dovoljena izključno v mejah, določenih v tej določbi. Lastnik uporabniku, za celotno trajanje pogodbe, dodeli osebno, neprenosljivo in neizključno licenco za uporabo takšne vsebine. Ta licenca je namenjena izključno osebni uporabi takšne vsebine in nikoli za njeno komercialno uporabo in je omejena na uporabniško napravo.
Zato uporabniki ne smejo kopirati in / ali prevzeti in / ali deliti (poleg spodaj navedenih omejitev), spremeniti, objavljati, prenašati, prodati, podlicencirati, urejati, prenesti ali dodeliti tretjim osebam ali ustvariti izpeljana dela iz vsebine (tudi če je le ta pripada tretjim osebam), ki je na voljo na Farmina Pet Foods. Uporabniki ravno tako ne smejo dovoliti tretjim osebam, da to storijo preko uporabnika, z uporabnikovo naprave, tudi če je to brez vednosti uporabnika. Ko Farmina Pet Foods izrecno navaja, lahko uporabniku dovoli prenos in / ali kopiranje in /ali dajanje v skupno rabo nekatere vsebine, ki so na voljo preko Farmina pet Foods, a le za osebno rabo in pod pogojem, da se avtorske pravice in vse druge lastnosti, ki jih zahteva lastnik, pravilno uporabljajo.

Vsebina, ki jo priskrbijo tretje osebe
Pred objavo na Farmina Pet foods, lastnik ne bo spremenil vsebine ali povezav, ki jih tretje osebe priskrbijo. Lastnik ni odgovoren za vsebino, ki jo nudijo tretje osebe, ali za njeno razpoložljivost.

Vsebina, ki jo priskrbi uporabnik
Uporabniki so odgovorni za lastno vsebino in vsebino tretjih oseb, ki jo delijo s pomočjo Farmina Pet Foods oziroma z vsebino, ki jih pošiljajo, objavijo in posredujejo na ali preko Farmina Pet Foods storitev. Uporabniki potrjujejo, da imajo vsa potrebna dovoljenja s strani tretjih oseb, katerih podatke in / ali vsebino delijo z lastnikom, zaradi česar lastnik zavrača odgovornost ali tožbe v zvezi z nezakonito distribucijo vsebine tretjih oseb ali nezakonite uporabe storitve.
Lastnik ne ureja vsebine, ki jo zagotovijo uporabniki ali tretje osebe, ampak bo ukrepal, če bo prejel pritožbe s strani drugih uporabnikov ali če prejme naročilo pristojnega organa v zvezi z vsebino, ki se šteje za žaljivo ali nezakonito.
Lastnik se še posebej lahko odloči, da začasno prekine ali popolnoma prekine vizualizacijo vsebine v primeru:
 • Da drugi uporabniki pošiljajo pritožbe;
 • Da je prejel obvestilo o kršitvi pravic intelektualne lastnine;
 • Odločitve, da to stori ob upoštevanju ali kot posledica pravnih dejanj;
 • Da to zahteva pooblaščeni organ; ali
 • Če se domneva, da vsebina, medtem ko je dostopna na Farmina Pet Foods, lahko ogroža uporabnike, tretje osebe, razpoložljivost storitev in / ali lastnika.
Pravice nad vsebino, ki jo priskrbijo uporabniki
Edine pravice, ki jih ima lastnik v zvezi z vsebino, ki jo zagotavljajo uporabniki, so tiste, ki so potrebne za delovanje in vzdrževanje storitev Farmina Pet Foods.
Če ni navedeno drugače, velja naslednje:
S predložitvijo, objavo in prikazovanjem vsebine na ali preko Farmina Pet Foods, uporabnik podeljuje lastniku licenco brez ozemeljskih omejitev, brezplačno in s pravico do podlicenciranja, uporabe, kopiranja, razmnoževanja, obdelave, prilagajanja, spreminjanja, objavljanja, prenosa, prikazovanja in distribucije takšne vsebine na vseh medijih ali z metodami distribucije, ki so trenutno na voljo ali se bodo razvile v bodoče.

Storitve, ki jih priskrbijo tretje osebe
Uporabniki lahko uporabljajo storitve tretjih oseb ali vsebine vključene v Farmina Pet Foods, vendar pa mora biti seznanjeni s pogoji tretjih oseb in hkrati pridobiti soglasje. Lastnik ne bo pod nobenim pogojem odgovoren za ustrezno funkcionalnost in / ali razpoložljivost storitev tretjih oseb.

Prepovedana uporaba
Storitev se lahko uporablja samo v skladu z naslednjimi pogoji, ki so navedeni v besedilu tega poglavja. Uporabniki ne smejo:
 • Okrepiti, razstaviti, spremeniti vsebine ali ustvariti svoje delo, ki temelji na vsebini Farmina Pet Foods ali njenih delov;
 • Zaobiti tehnologijo za zaščito vsebine, ki jo uporablja Farmina Pet Foods;
 • Kopirati, shraniti, urejati, spreminjati in pripravljati vsebine, ki jih zagotavlja Farmina Pet Foods;
 • Uporabiti katero koli "robotsko", "pajkovo" ali podobno aplikacijo za iskanje / pridobivanje ali drugo avtomatsko napravo, metodo ali sredstva za dostop do prenosa, skrajševanja ali indeksiranja vsebine Farmina Pet Foods ali njenih delov;
 • Najeti, zakupiti ali podlicencirati Farmina Pet Foods;
 • Zavajati, zlorabljati, nadlegovati, uporabljati nevarno prakso in na kakršen koli način ogrožati ali kršiti zakonite pravice drugih (na primer pravico do zasebnosti in obveščanja javnosti);
 • Distribuirati ali objaviti vsebine, ki so nezakonite, obscene, nelegitimne, obrekljive ali neprimerne;
 • Zlorabiti drugih uporabniških računov;
 • Registrirati se ali uporabiti storitev za dostop do drugih uporabnikov za promocijo, prodajo ali oglaševanje proizvoda ali storitve;
 • Uporabljati Farmina Pet Foods na način, ki krši pogoje tega sporazuma;


POGOJI PRODAJE​

Načini plačila
Farmina Pet Foods uporablja orodja tretjih oseb za obdelavo plačil in nikakor ni povezana z dostavljenimi podatki o plačilu, ki jih uporabniki dostavijo.
Vse stroške morebitne zavrnitve transakcije nosi uporabnik.

Razpoložljivost izdelkov
Cene, opisi ali razpoložljivost prikazanih proizvodov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Objavljene slike so samo za potrebe predstavitve in ne predstavljajo nujno natančnega videza izdelka.
Lastnik bo po svojih najboljših močeh predstavil značilnosti izdelkov z najvišjo stopnjo podrobnosti, ki jo Farmina Pet Foods dovoljuje v vsakem zavihku, ki se ujema z proizvodom, ki ga uporabnik pregleda. Slike in barve proizvodov, ki so na voljo za prodajo na Farmina Pet Foods, se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi številnih dejavnikov, vključno z npr. uporabniškim monitorjem, napravo, fotografskimi filtri in tako naprej. Zato uporabnik sprejema in se strinja, da vse manjše razlike ne predstavljajo pomanjkanja skladnosti izdelka.

Postopek naročanja
Vsako oddano naročilo predstavlja ponudbo za nakup izdelka. Naročila so predmet razpoložljivosti in diskrecijskega sprejemanja lastnika.
Uporabniki morajo izbrati izdelke in dokončati naročilo po skrbnem preverjanju podatkov v povzetku le tega. Naročilo se izvrši s potrditvijo in ob plačilu vrednosti naročenega blaga / storitev, davkov, stroškov dostave in drugih pristojbin, navedenih v povzetku naročila.
Potrdilo o obdelavi naročila še ne pomeni sprejetja naročila. Naročilo se potrdi v trenutku, ko lastnik pošlje potrdilo naročila na e-poštni naslov, ki ga zagotovi uporabnik. Lastnik si pridržuje pravico do preklica naročila in v roku petih delovnih dni od dneva vpisa obvesti naročnika z uporabo e-poštnega naslova, ki ga je uporabnik zagotovil. V tem primeru bo lastnik uporabniku povrnil stroške, ki so nastali ob tej priložnosti.

Realizacija naročila
V skladu z razpoložljivostjo ustreznih proizvodov / storitev se naročilo šteje za izvedljivo, če je potrjeno v skladu s podrobnostmi, navedenimi na strani pregleda naročila, in s pošiljanjem e-poštnega naslova za potrditev naročila.
Lastnik ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi zamude pri dostavi, ki ni odvisna od okoliščin, ki jih stranke pričakujejo ob preverjanju.

Uporaba kuponov
Če ni drugače navedeno, so pogoji, ki se nanašajo na uporabo kuponov, naslednji:
 • Vsak kupon je veljaven za eno osebo in se lahko enkrat uporabi na način in na datum, naveden v navodilih na spletni strani in / ali kuponu;
 • Delna uporaba kuponov ni dovoljena;
 • Kupon je potrebno uporabiti izključno v roku, določenem v ponudbi. Po tem obdobju bo kupon samodejno potekel, s čimer bo onemogočena vsaka možnost izvedbe dela na tej podlagi;
 • Če se kupon uporablja za storitve, ki niso navedene v začetni ponudbi, uporabnik ni upravičen do nadomestila ali kompenzacije, če obstaja razlika med prvotno vrednostjo ponudbe in uporabljeno vrednostjo;
 • Uporaba kuponov je namenjena samo osebni, nekomercialni uporabi, zato je kakršno koli razmnoževanje, ponarejanje in trženje kuponov strogo prepovedano, skupaj z vsemi nezakonitimi dejavnostmi, povezanimi z nakupom in / ali uporabo kupona.
Če je storjeno kakšno nezakonito dejanje, lahko lastnik upravičeno zavrne izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti in si izrecno pridržuje pravico do ustreznih pravnih ukrepov za zaščito svojih pravic in interesov.

Dostava
Dostava poteka med delovnim časom in sicer na naslov, ki ga navede uporabnik in na način, naveden v povzetku naročila.
Ob dostavi mora uporabnik preveriti vsebino in navesti nepravilnosti v dokumentu, ki spremlja dostavo.
V primeru, da ne pride do sprejetja proizvoda v roku, ki ga je določil kurir, bo izdelek vrnjen lastniku, ki bo povrnil vrednost kupnine, ne pa tudi stroške pošiljanja. Lastnik ne odgovarja za napake pri dostavi zaradi nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izpolnjevanju naročila za nakup s strani uporabnika, za kakršno koli škodo na proizvodu nastalo po predaji pošiljke ali za zamude pri dostavi, ki so posledica dejanj kurirja.

Cene in stroški dostave
Dostava je brezplačna pri nakupu nad 49 €, ne glede na težo blaga.
 • Od 0,01 do 49,00 € je strošek dostave 4,90 €
Pri nakupih nad 49,01 € strošek dostave prevzame DJ Plus.
Pri oddaji naročila lahko izbirate med 2 možnostima za dostavo:
 • Pošta Slovenije
 • GLS
Pri dostavi s Pošto Slovenije in plačilom po povzetju vam Pošta pri dostavi zaračuna še strošek plačila s plačilnim nalogom v skladu z njihovim cenikom (1,05 € oz. v skladu s cenikom Pošte Slovenije pri vrednosti vplačila nad 98 €).

Če ni drugače navedeno, prodajne cene vključujejo ustrezne davke.
Stroški dostave so prikazani le v zaključni fazi naročila in če ni drugače navedeno, se ne štejejo za vključene.
Ti stroški se lahko včasih znatno razlikujejo zaradi namembnega kraja, ki ga uporabnik izbere. Za dostavo v tujino, se poleg stroškov pošiljanja, ki jih krije uporabnik, zaračunajo še carinske ali uvozne dajatve in sicer ko pošiljka doseže ciljno državo.
Lastnik ne nosi nobene odgovornosti za morebitne stroške, ki nastanejo in niso v njegovi pristojnosti.

Plačilo po povzetju
V nekaterih primerih lahko uporabnik izbere storitev plačila z gotovino ob dostavi. Po prejemu pošiljke, uporabnik plača kurirju, ki deluje v imenu podjetja Farmina Pet Foods in je odgovoren za pobiranje dolgovanega zneska.
Plačilo po povzetju je možno le za naročila, katerih skupna vrednost ne presega 3.000,00 EUR.
Za to vrsto storitve veljajo določbe v poglavju "Dostava".

Ponudbe in popusti
Lastnik si pridržuje pravico, da po svoji edini in nesporni presoji, ponuja popuste in / ali ponudbe v omejenem časovnem obdobju. Pogoji teh popustov in / ali ponudb bodo vsakič navedeni na spletni strani Farmina Pet Foods.
Vsak popust in / ali ponudba sta veljavna v določenem roku ali če je potrebno, v času trajanja zalog. Če je popust in / ali ponudba časovno omejen, se čas nanaša na časovni pas lastnika, kot je razvidno iz njegove lokacije v tem dokumentu.

Ohranitev lastniških pravic
Proizvodi ostanejo v lasti lastnika do popolnega plačila cene naročenih proizvodov.


PRAVICA DO PREKINITVE IN GARANCIJA

Prekinitev prehranjevalnega programa Farmina
V primeru nakupa izdelkov ali storitev preko Farmina Pet Foods ima uporabnik pravico odpovedati pogodbo brez navedbe razloga v 14 dneh. Odstopni rok poteče po 14 dneh od dneva, ko uporabnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik, in ki jo določi uporabnik, fizično prevzame proizvode. Za uveljavitev pravice do odstopa je uporabnik dolžan obvestiti lastnika o svoji odločitvi o preklicu, tako da pošlje nedvoumno izjavo imenovanemu stiku.
V ta namen je v poglavju ''Opredelitve'' uporabniku na voljo obrazec o umiku, vendar pa lahko uporabnik svobodno izražajo željo o umiku na kateri koli drug enakovreden način.

Prekinitev prehranjevalnega programa Farmina
Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja pravico do odstopa, ne da bi bil pri tem deležen sankcije in ne da bi navedel razlog za prenehanje. Uporabnik uveljavlja svojo pravico v pisni obliki.
Lastnik se lahko umakne v katerem koli trenutku, ne da bi navedel razlog, kar mora sporočiti uporabniku v pisni obliki v 15 delovnih dneh od datuma odločitve.
Uporabnik upošteva, da umik ne pomeni povračila v zvezi z že opravljeno storitvijo niti ne določa pravice zahtevati vračilo ali nadomestilo.

Učinki prekinitve
Uporabnikom, ki pravilno umaknejo pogodbo, bo lastnik povrnil vsa plačila, ki jih je prejel, vključno s tistimi, ki pokrivajo stroške dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz morebitne izbire določene vrste dostave, razen standardne dostave, ki bi imela nižje stroške) brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14 delovnih dneh od dneva, ko je lastnik prejel obvestilo o odločitvi uporabnika, da odstopi od te pogodbe. Povračila bodo izvedena z uporabo enakih plačilnih sredstev, kot jih je uporabil uporabnik za začetno transakcijo, razen če se uporabnik izrecno dogovori drugače; v vsakem primeru pa uporabnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov zaradi takega povračila.
Povračilo se lahko zadrži, do sprejema vrnjenega blaga ali dokler uporabnik ne predloži dokazila o vrnitvi blaga.
Uporabnik vrne lastniku blago brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je uporabnik sporočil svojo namero, da odstopi od pogodbe. Stroške vračila blaga krije uporabnik, vendar bodo le ti povrnjeni na prej opisan način. Uporabnik je sam odgovoren za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki izhaja iz ravnanja z blagom in ki vpliva na rok, kakovost, funkcijo in funkcionalnost proizvoda.

Uporaba pravice do odstopa od pogodbe
Določbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravice do odstopa od pogodbe in njenih posledic ter izjem, se uporabljajo izključno za tiste uporabnike, ki štejejo za potrošnike.

Garancija
Uporabnik ali potrošnik ima pravico do garancije za kupljene proizvode in storitve v roku 24 mesecev od nakupa, pod pogojem, da lastniku sporoči napako v pisni obliki v roku 2 mesecev po njenem odkritju.
Za uveljavljanje pravice do jamstva je uporabnik dolžan stopiti v stik z lastnikom, z uporabo kontaktnih informacij, ki jih vsebuje ta dokument in z natančnim opisom napake.
Če izdelek ni v skladu z opisom, ima uporabnik pravico do popravila ali zamenjave proizvoda.
Uporabnik ima tudi pravico zahtevati pošteno znižanje cene ali prenehanja pogodbe v naslednjih primerih:
 • Če je popravilo ali zamenjava nemogoča ali predraga;
 • Če lasnik ne sprejme ukrepov za popravilo ali zamenjavo blaga v razumnem roku, ki ni krajši od 15 dni;
 • Kadarkoli je bila opravljena zamenjava ali popravilo in je uporabniku povzročila znatne neprijetnosti.
Uporabnik je dolžan vrniti izdelke, ki niso primerne kakovosti.

Garancija proizvajalca
Vsi proizvodi, ki jih lastnik prodaja preko Farmin Pet Foods, vključujejo Farmina garancijo. Če hišnemu ljubljenčku proizvod ni všeč, ima uporabnik, ki izpolnjuje pogoje za potrošnika, pravico zahtevati zamenjavo za drugi izdelek, ki ima enako vrednost. Ta garancija se lahko aktivira pod pogojem, da se ni uporabilo več kot 20% proizvoda. V primeru uporabe "Farmina garancije" stroške prevoza za vračilo/zbiranje in dobavo novega proizvoda krije uporabnik.


ODŠKODNINA IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odškodnina

Uporabnik se zavezuje, da ne bo oškodoval imetnika (kakor tudi hčerinske družbe, povezane osebe, uradniki, direktorji, zastopniki, pridobitelji licenc, partnerji in zaposleni) s kakršno koli obveznostjo ali odgovornostjo, vključno s pravnimi stroški, nastalimi za obrambo na sodišču, ki bi nastali zaradi škode, povzročene drugim uporabnikom ali tretjim osebam, zaradi vsebine, naložene na spletu, zaradi kršitve zakona, kršitve teh pogojev ali kršitve pravic tretjih oseb.

Omejitve odgovornosti
Farmina Pet Foods in vse funkcije, ki so na voljo preko storitev Farmina Pet Foods morajo biti na voljo uporabnikom v skladu s pogoji in določbami tega sporazuma, brez garancije, izrecne ali implicitne, ki jih zakon ne zahteva. Zlasti ni nobenega jamstva za primernost ponujenih storitev za specifične cilje uporabnika.
Farmina Pet Foods in funkcije, ki so na voljo preko Farmina Pet Foods, uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost in v okviru lastne odgovornosti.
Lastnik je v okviru veljavne zakonodaje odgovoren za pogodbeno in nepogodbeno odškodnino za uporabnike ali tretje osebe le v primeru dokazane malomarnosti, kadar je to neposredna posledica dejavnosti podjetja Farmina Pet Foods. Zato lastnik ni odgovoren za:
 • Vsako izgubo, ki ni neposredna posledica kršitve sporazuma s strani lastnika;
 • Kakršno koli izgubo poslovne priložnosti in kakršno koli drugo izgubo, celo posredna, ki bi lahko nastala pri uporabnikih (na primer, vendar ne omejeno na izgubo v trgovini, izgubo prihodka, dohodka dobička ali pričakovanih prihrankov, prenehanje pogodbe ali poslovnega razmerja , izguba ugleda ali dobrega imena itd.)
 • Škode ali izgube, ki so posledica prekinitev ali motenj v prometu z živili Farmina Pet Foods zaradi pojavov višje sile ali vsaj nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov ter v vsakem primeru neodvisnih od volje in izven lastnega nadzora, kot je na primer prekinitev telefonskih ali električnih vodov, interneta in / ali drugih načinov prenosa, nedostopnosti spletnie strani, stavk, naravnih nesreč, virusov in kibernetskih napadov, prekinitev dobave izdelkov, storitev tretjih oseb ali aplikacij; in
 • Nepravilno ali neprimerno uporabo farmina Pet Foods s strani uporabnika ali tretjih oseb.


OSTALO

Prekinitev storitve
Da bi uporabnikom zagotovili najboljše možne uporabo storitve, si lastnik pridržuje pravico, da prekine sistem za vzdrževanje ali sistemske posodabitve, tako, da uporabnike obvešča z nenehnimi posodobitvami, objavljenimi na Farmina Pet Foods.

Storitev preprodaje
Uporabniki ne smejo reproducirati, kopirati, podvojiti, prodajati, preprodajati ali izkoriščati katerega koli dela Farmina Pet Foods in njenih storitev brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika, ki se izda neposredno ali prek ustreznega programa za prodajalca. Lastnik lahko dopusti nadaljnjo prodajo na omejen način ("ena na ena"); Vsaka oblika množične trgovine/preprodaje je izrecno prepovedana.

Politika o zasebnosti
Za informacije o uporabi svojih osebnih podatkov se morajo uporabniki sklicevati na pravilnik o zasebnosti Farmina Pet Foods, ki je del teh pogojev.

Pravice intelektualne lastnine
Vse blagovne znamke, nominalne ali figurativne, kot tudi vse druge znamke, trgovska imena, storitvene znamke, stavki, ilustracije, slike ali logotipi, ki se pojavljajo na Farmina Pet Foods so in ostajajo v izključni lasti imetnika ali njegovih dajalcev licence in so zaščitene v skladu z veljavnimi zakoni, ki veljajo za blagovne znamke in ustreznimi mednarodni sporazumi.
Vse blagovne znamke in druge znamke, trgovska imena, storitvene znamke, stavki, blagovne znamke, ilustracije, slike, logotipi v povezavi s tretjimi osebami in vsebine, objavljene v povezavi s tretjimi osebami in vsebine, objavljene s strani tretjih oseb na Farmina Pet Foods so izključna last tretjih oseb in njihovih dajalcev licence in so zaščitene z veljavnimi zakoni o zaščiti blagovnih znamk in ustreznimi mednarodnimi sporazumi. Lastnik ne poseduje prej omenjenih pravic intelektualne lastnine in jih lahko uporablja samo v mejah in v skladu s pogodbami, sklenjenimi s tretjimi osebami in za namene, navedene v tem dokumentu.

Pogoji glede starosti uporabnika
Uporabniki izjavijo, da so odrasli v skladu z veljavno zakonodajo. Osebe, mlajše od 13 let, ne morejo v nobenem primeru uporabljati Farmina Pet Foods.

Spreminjanje pogojev
Lastnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev, določenih v tem sporazumu, v vsakem trenutku, in obvesti uporabnike z obvestilom, objavljenimv okviru Farmina Pet Foods.
Uporabniki, ki po objavljanju sprememb še naprej uporabljajo Farmina Pet Foods, v celoti sprejemajo nove pogoje.

Prenos pogodbe
Lastnik si pridržuje pravico do prenosa, odstopa, dodelitve ali podizvajanja vseh pravic ali obveznosti iz teh pogojev, dokler to ne vpliva na pravice uporabnikov v skladu s pogoji.
Uporabniki svojih pravic in obveznosti po teh pogojih, ne smejo dodeliti ali prenesti na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja lastnika.

Stiki
Vsa sporočila, ki se nanašajo na Farmin Pet Foods morajo biti poslana z uporabo stikov, navedenih v tem dokumentu.

Odstranitev določb
Če katera koli določba teh pogojev ni veljavna ali je ni mogoče uporabiti, bo ta klavzula odstranjena, na preostale določbe pa ne bo vplivala in ostanejo v veljavi.

Zakonodaja in pristojnosti
Za te pogoje in vsak spor v zvezi z izvajanjem, tolmačenjem in veljavnostjo tega sporazuma, veljajo zakoni, so pristojnost države in pristojnost sodišč, v katerih ima lastnik svoj sedež.
Izjema od tega pravila se uporablja v primerih, ko zakon daje potrošniku enotno pristojnost.


REŠEVANJE SPOROV

Spletno reševanje sporov za potrošnike
Potrošniki, ki živijo na območju Evrope, morajo vedeti, da je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo za alternativno reševanje sporov, ki določa izvensodno metodo za reševanje sporov v zvezi s pogodbami o prodaji in spletnih storitev. Zato, če ste evropski potrošnik, lahko uporabite takšno platformo za reševanje kakršnih koli sporov, ki izhajajo iz spletne pogodbe, sklenjene z lastnikom. Platforma je na voljo na naslednji povezavi.
Lastnik je na voljo za vsa vprašanja prek e-poštnega naslova, navedenega v delu tega dokumenta, ki se nanaša na kontaktne podatke.

Definicije

Primer obrazca o umiku:

Naslovljeno na:
Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Italija, PIB: 01239651217,
Plačani delniški kapital: 650.000 € € Gospodarska zbornica v Neaplju
info@farmina.com
Obveščam vas, da se umikam iz pogodbe o prodaji naslednjega blaga / za opravljanje naslednje storitve:
____________________________________________ (navedite opis blaga / storitev, ki so predmet ustreznega umika)
• Naročeno: _____________________________________________ (vnesite datum)
• Prejeto: _____________________________________________ (vnesite datum)
• Ime potrošnika: _____________________________________________
• Naslov potrošnika: _____________________________________________
• Datum: ___________________________________________( podpišite, če je obrazec v papirnati obliki)


Potrdilo naročila
Označuje e-poštno sporočilo, ki ga lastnik pošlje kot potrdilo o dostavi, ko so kupljeni izdelki ali deli le teh odpremljeni.

Potrdilo o obdelavi naročila
Označuje e-poštno sporočilo, ki jo pošlje lastnik po prejemu naročila.

Storitev
Storitev, ki jo ponuja podjetje Farmina Pet Foods, kot je opisana v tem sporazumu.

Pogoji in določila (ali sporazum)
Ti pogoji in določila, ki so pravno zavezujoči sporazum med uporabnikom in lastnikom.

Uporabnik
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev.


Zadnja posodobitev: 30 maj 2018