Pravilnik o zasebnosti

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI FARMINA PET FOODS
Farmina Pet Foods zbira nekatere osebne podatke svojih uporabnikov.

Lastnik in kontrolor podatkov:
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
E-mail: info@farmina.com

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo
Vrste osebnih podatkov, ki jih Farmina Pet Foods zbira sama ali preko tretjih oseb, so: ime, priimek, telefonska številka, naslov, elektronski naslov, regija, poštna številka, kraj, različne vrste podatkov, spol, datum rojstva, ime podjetja, davčna številka, naslov dostave, domača številka, piškotki in podatki o uporabi.
Podrobnosti o vsaki vrsti zbranih osebnih podatkov so na voljo v naslednjem besedilu tega pravilnika o zasebnosti ali pa so prikazane s posebnimi besedili pred samim zbiranjem podatkov.
Uporabnik naših storitev lahko prostovoljno zagotovi svoje osebne podatke ali pa se le ti zbirajo samodejno ob uporabi Farmina Pet Foods.
Če ni drugače določeno, so vsi podatki, ki jih zahteva Farmina Pet Foods obvezni in se zbirajo izključno za namen zagotavljanja storitev za svoje stranke. V kolior uporabnik ne zagotovi zahtevanih podatkov, Farmina Pet Foods ne bo mogla zagotoviti potrebnih storitev.
V primerih, ko Farmina Pet Foods izrecno navaja, da nekateri podatki niso potrebni za opravljanje določenih storitev, podatkov ni potrebno navesti, storitve in dostopnost pa bodo delovale nemoteno.
V kolikor uporabniki niso prepričani, katere osebne podatke potrebujemo, nas lahko kontaktirajo.
Vsaka uporaba piškotkov ali drugih orodij za sledenje s strani podjetja Farmina Pet Foods ali tretjih oseb, ki jih uporablja Farmina Pet Foods, služi za zagotavljanje storitev, ki jih uporabnik potrebuje ter za druge namene, navedene v tem dokumentu in v pravilniku o piškotkih.
Uporabniki so odgovorni za vse osebne podatke tretjih oseb, ki jih prejmejo, objavijo ali dajo v skupno rabo s Farmina Pet Foods in potrjujejo, da imajo soglasje tretjih oseb, da lahko informacije posredujejo lastniku.
 

NAČIN IN KRAJ OBDELAVE PODATKOV

Metode obdelave
Lastnik sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spremembe ali nepooblaščenega uničenja podatkov.
Obdelava podatkov poteka z uporabo računalniškega omrežja in / ali ustreznih informacijskih orodij v skladu z organizacijskimi politikami in postopki v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Poleg lastnika, so lahko v določenih primerih podatki dostopni tudi posameznim zaposlenim, ki so vključeni v delovanje Farmina Pet Foods (uprava, prodaja, trženje, pravna služba, vzdrževanje sistema) ali zunanjim strankam (kot so tehnična podpora, ponudniki poštnih storitev, gostiteljske storitve, informacijske družbe, komunikacijske agencije), ki so po potrebi imenovani za obdelovalce podatkov s strani lastnika. Seznam navedenih udeležencev lahko uporabnik storitve zahteva kadar koli.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Lastnik lahko obdeluje osebne podatke v zvezi z uporabniki, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
 •  Uporabniki so dali soglasje za enega ali več posebnih namenov. Opozorilo: Nekateri predpisi dovoljujejo, lastniku obdelavo osebnih podatkov, ne da bi pri tem potrebovali soglasje uporabnikov in sicer dokler uporabnik ne nasprotuje taki obdelavi (možnost odjave). Zgoraj navedeno pa ne velja, kadar obdelava osebnih podatkov predstavlja predmet evropske zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.
 • Zagotavljanje podatkov je potrebno za izvedbo pogodbe z uporabnikom in / ali za kakršne koli predpogodbene obveznosti;
 • Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za lastnika;
 • Obdelava se nanaša na nalogo, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene lastniku;
 • Obdelava je potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih lastnik ali tretja oseba poskuša doseči.
Lastnik bo z veseljem pomagal razjasniti posebno pravno podlago, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov in zlasti, da pojasni ali je zagotavljanje osebnih podatkov zakonska oz. pogodbena obveznost ali je to obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

Kraj obdelave
Podatki se obdelujejo v prostorih lastnika in drugih prostorih, namenjenih za ta namen.

Glede na lokacijo uporabnika lahko prenos podatkov vključuje prenos osebnih podatkov v drugo državo. Če bi želeli izvedeti več o kraju obdelave prenesenih osebnih podatkov, lahko uporabniki preverijo posebno poglavje, ki vsebuje podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.
Uporabniki imajo prav tako pravico pregledati pravno podlago prenosa podatkov v državo zunaj Evropske Unije ali v katero koli mednarodno organizacijo, ki jo ureja javno mednarodno pravo, ali jo ustanovijo dve ali več držav (npr. Združeni narodi) in o varnostnih ukrepih, ki jih je sprejel lastnik, da bi zaščitil svoje osebne podatke.

Če pride do takega prenosa, lahko uporabniki izvejo več s preverjanjem ustreznih delov tega dokumenta ali se pozanimajo pri lastniku z uporabo informacij, ki so navedene v poglavju za stike.

Čas hranjenja
Osebni podatki se obdelujejo in shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani.
Zato:
 •  Se osebni podatki, zbrani za izvedbo pogodbe med lastnikom in uporabnikom hranijo, dokler se pogodba ne izvrši v celoti.
 •  Se osebni podatki, zbrani za namene legitimnih interesov lastnika hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno za dosego teh ciljev. Uporabniki lahko najdejo specifične informacije o zakonitih interesih lastnika v ustreznih poglavjih tega dokumenta ali se obrnejo neposredno na lastnika.
Lastnik lahko hrani osebne podatke za daljše obdobje, kot je določeno, kadar uporabnik soglaša s takšno uporabo in če tako soglasje ni umaknjeno. Poleg tega se lahko od lastnika zahteva, da hrani osebne podatke za daljše obdobje kadar je to potrebno, da izpolni pravne obveznosti ali da se odzove na odredbo določenega organa.
Ko se izteče obdobje hrambe, je treba osebne podatke izbrisati. Zato pravice do dostopa, brisanja, popravljanja in prenašanja podatkov ni mogoče uveljaviti po izteku obdobja hrambe.

Namen obdelave
Informacije o uporabniških podatkih se zbirajo, da omogočijo lastniku, da zagotovi svoje storitve in za naslednje namene: registracija in preverjanje identitete, upravljanje s plačili, stik z uporabniki, upravljanje stikov in pošiljanje sporočil, ponovno trženje in ciljno targetiranje, analitika, gostovanje in backend infrastrukture, interakcijo z zunanjimi socialnimi omrežji in platformami ter prikazovanje vsebine iz zunanjih platform.
Uporabniki lahko najdejo dodatne podrobne informacije o takih namenih obdelave in o posebnih osebnih podatkih, ki se uporabljajo za vsak namen v ustreznih razdelkih tega dokumenta.
 
Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov
Osebni podatki se zbirajo prek naslednjih storitev za naslednje namene:
 • Analitika
Storitve, naštete v tem poglavju, omogočajo lastniku, da spremlja in analizira spletni promet in uporablja tako zbrane podatke za spremljanje vedenja uporabnikov.

Sledenje konverzijam na Facebook oglasih (Facebook, Inc.)
Spremljanje sledenja konverzijam na Facebook oglasih je analitična storitev, ki jo zagotavlja Facebook, Inc., ki povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Facebook z dejavnostmi, ki se izvajajo na Farmina Pet Foods.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA – Pravilnik o zasebnosti.

Google Analitika z anonimiziranim IP-jem (Google Inc.)
Google Analitika je storitev analitična storitev, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«). Google uporablja zbrane podatke za sledenje in preučevanje uporabe proizvodov za hrano za hišne ljubljenčke, za pripravo poročil o teh dejavnostih in njihovo skupno rabo z drugimi Googlovimi storitvami.
Google lahko zbrane podatke uporabi za kontekstualizacijo in prilagajanje oglasov svojega oglaševalskega omrežja.
Ta integracija storitve Google Analitike anonimizira vaš naslov IP tako, da skrajša naslov IP uporabnika v državah članicah EU ali državah, ki so podpisnice Sporazuma EGP. Samo v izjemnih primerih bo Googlovemu strežniku poslan popoln IP-naslov in bo kot tak nato anonimiziran v ZDA.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA - Pravilnik o zasebnosti - možnost izklopa.
 • Stik z uporabnikom
E-poštni seznam ali newsletter (Farmina Pet Foods)
Če se prijavite na e-poštni seznam ali newsletter, bo uporabnikov e-poštni naslov dodan na seznam stikov tistih, ki lahko prejmejo e-poštna sporočila s komercialnimi ali promocijskimi informacijami o proizvodih in storitvah podjetja Farmina Pet Foods. Vaš e-poštni naslov se lahko na ta seznam doda tudi kot rezultat vaše prijave na Farmina Pet Foods ali po nakupu.
Zbrani osebni podatki: e-poštni naslov, ime in telefonska številka.
Kontaktni obrazec (Farmina Pet Foods)
Če izpolnite kontaktni obrazec s svojimi podatki, boste kot uporabnik dovolili podjetju Farmina Pet Foods, da te podatke uporabi za odzivanje na zahteve za informacije, izjave ali katero koli drugo vrsto zahteve, navedene v glavi obrazca.
Zbrani osebni podatki: e-poštni naslov, ime, telefonska številka in različne vrste podatkov.
 • Prikaz vsebine iz zunanjih platform
Ta vrsta storitve vam omogoča ogled vsebine, objavljene na zunanjih platformah, neposredno s strani Farmina Pet Foods in interakcijo z njimi.
Ta vrsta storitve še vedno lahko zbira spletne prometne informacije za strani, na katerih je storitev nameščena, tudi če jih uporabniki ne uporabljajo.

Pripomoček Instagram (Instagram, Inc.)
Instagram je storitev vizualizacije slik, ki jo ponuja Instagram, Inc. in podjetju Farmina Pet Foods omogoča, da tovrstne vsebine posreduje svojim stranem.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA – Pravilnik o zasebnosti.
 • Upravljanje plačil
Storitve obdelave plačil podjetju Farmina Pet Foods omogočajo obdelavo plačil s kreditno kartico, bančnim nakazilom itd. Za zagotovitev večje varnosti, Farmina Pet Foods deli samo podatke, potrebne za izvedbo transakcije s finančnimi posredniki, ki se ukvarjajo s plačilnimi transakcijami.
Nekatere od teh storitev lahko dovolijo tudi pošiljanje časovnih sporočil uporabnikom, kot so npr. e-poštna sporočila, ki vsebujejo račune ali obvestila o plačilih.

PayPal (PayPal Inc.)
PayPal je plačilna storitev, ki jo zagotavlja PayPal Inc., ki uporabnikom omogoča plačevanje preko spleta.
Zbrani osebni podatki: različne vrste podatkov, ki so navedeni v pravilniku o zasebnosti ponudnika storitev.

Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
Gestpay je plačilna storitev, ki jo ponuja Banca Sella S.p.A.
Zbrani osebni podatki: različne vrste podatkov, ki so navedeni v pravilniku o zasebnosti banke.
Kraj obdelave podatkov: Italija – Pravilnik o zasebnosti.
 • Gostovanje in backend infrastruktura
Namen te vrste storitev je hramba podatkov in datotek, ki omogočajo delovanje in distribucijo spletnega mesta Farmina Pet Foods ter zagotovijo pripravljeno infrastrukturo za izvajanje določenih funkcij ali delov spletnega mesta Farmina Pet Foods. Nekatere od teh storitev delujejo preko geografsko porazdeljenih strežnikov, zaradi česar je težko določiti dejansko lokacijo, na kateri so shranjeni osebni podatki.

ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
ArubaCloud je gostovanje, ki ga ponuja Aruba S.p.A.
Zbrani osebni podatki: različne vrste podatkov, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti storitve.
Kraj obdelave podatkov: Italija – Pravilnik o zasebnosti.
 • Interakcija z zunanjimi socialnimi mrežami in platformami
Ta vrsta storitve omogoča interakcijo s socialnimi omrežji ali drugimi zunanjimi platformami neposredno s strani podjetja Farmina Pet Foods.
Interakcija in informacije, pridobljene preko Farmina Pet Foods, so vedno odvisne od uporabnikovih nastavitev zasebnosti za vsako družabno omrežje.
Ta vrsta storitve lahko še vedno zbira podatke o prometu za strani, na katerih je storitev nameščena, tudi če jih uporabniki ne uporabljajo.

Twitter Tweet gumb in socialni pripomoki (Twitter, Inc.)
Twitter Tweet gumb in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo s Twitter socialno mrežo, ki jo ponuja Twitter, inc.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA – Pravilni o zasebnosti.

Facebook Like gumb in socialni pripomočki (Facebook, Inc.)
Facebook Like gumb in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo s Facebook socialno mrežo, ki jo ponuja Facebook, Inc.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA – Pravilnik o zasebnosti.
 • Upravljanje stikov in pošiljanje sporočil
Ta vrsta storitve omogoča upravljanje podatkovne baze e-poštnih stikov, telefonskih stikov ali katerih koli drugih kontaktnih informacij za komunikacijo z uporabnikom.
Te storitve lahko zbirajo tudi podatke o datumu in času, ko je uporabnik pregledal sporočilo, kot tudi, ko je se je uporabnik odzval nanj, na primer s klikom na povezave, vključene v sporočilo.

MailUp (MailUp)
MailUp je storitev za upravljanje in pošiljanje e-poštnih sporočil, ki jih pošilja MailUp SpA.
Zbrani osebni podatki: e-poštni naslov.
Kraj obdelave podatkov: Italija – Pravilnik o zasebnosti.
 • Registracija in preverjanje pristnosti
Z registracijo ali potrjevanjem, uporabniki dovoljujejo, da jih Farmina Pet Foods identificira in jim omogoči dostop do namenskih storitev.
Odvisno od tega, kar je opisano spodaj, lahko storitve registracije in preverjanja pristnosti, opravljajo tretje osebe. V tem primeru bo Farmina Pet Foods lahko dostopala do nekaterih podatkov, ki jih tretje osebe shranjujejo za namene registracije ali identifikacije.
 • Neposredna registracija (Farmina Pet Foods)
Uporabnik se registrira tako, da izpolni obrazec za registracijo in osebne podatke posreduje neposredno Farmina Pet Foods.
Zbrani osebni podatki: naslov, mesto, ime podjetja, datum rojstva, e-poštni naslov, ime, spol, hišna številka, priimek, telefonska številka, regija, naslov dostave, davčna številka, različne vrste podatkov in poštna številka.
 • Ponovno oglaševanje in targetiranje vedenja uporabnikov (ciljno targetiranje)
Ta vrsta storitve omogoča podjetju Farmina Pet Foods in njegovim partnerjem zbiranje informacij, optimizacijo in izvajanje oglaševanja na podlagi vseh informacij, zbranih med predhodno uporabo Farmina Pet Foods s strani uporabnika.
Ta dejavnost se izvaja s spremljanjem podatkov o uporabi in uporabi piškotkov, informacij, ki se posredujejo partnerjem, ki upravljajo dejavnosti ponovnega oglaševanja in ciljnim targetiranjem uporabnikov. Poleg nekaterih možnosti za odjavo, ki jih nudijo nekatere izmed spodaj navedenih storitev, lahko uporabnik odstopi od uporabe piškotkov s strani tretjih oseb, tako da obišče stran za izključitev omrežne oglaševalske akcije.

AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing je storitev ponovnega oglaševanja in targetiranja vedenja, ki jo zagotavlja Google Inc., ki povezuje dejavnosti v podjetju Farmina Pet Foods z mrežo oglaševanja Adwords in Cookie Doubleclick.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA - Pravilnik o zasebnosti - možnost odjave.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing je storitev ponovnega oglaševanja in targetiranja vedenja, ki jo izvaja Facebook, Inc., ki povezuje dejavnosti v podjetju Farmina Pet Foods s Facebook omrežjem za oglaševanje.
Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.
Kraj obdelave podatkov: ZDA - Pravilnik o zasebnosti - možnost odjave.


Dodatne informacije o osebnih podatkih
 • Russo Mangimi S.p.A. lahko osebne podatke posreduje naslednjim kategorijam subjektov: podjetjem, ki opravljajo storitve; revizijskim družbam in družbam za potrjevanje proračuna, družbam za izterjavo terjatev in drugim fizičnim in/ali pravnim osebam, ki potrebujejo prenos podatkov za opravljanje storitev, ki jih zahteva naše podjetje.
 • RdCom
RdCom je storitev za pošiljanje promocijskih sporočil prek sporočil SMS, MMS in e-pošte, ki jih zagotavlja Communication R & D s.r.l.
Mesto: Italija
PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf

 
Pravice uporabnika

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice v zvezi s svojimi podatki, ki jih obdeluje lastnik.
Uporabniki imajo zlasti pravico:
 • Do preklica soglasja v katerem koli trenutku. Uporabniki imajo pravico preklicati soglasje o obdelavi svojih osebnih podatkov.
 • Do pritožbe o obdelavi osebnih podatkov. Uporabniki imajo pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če je obdelava opravljena na pravni podlagi, vendar ne na osnovi soglasja. Dodatne podrobnosti so navedene v posebnem oddelku spodaj.
 • Do dostopa so svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico ugotoviti, kdo obdeluje njihove podatke, pridobij podrobnosti o posameznih vidikih obdelave in prejmejo kopijo podatkov, ki se obdelujejo.
 • Da potrdijo ali zahtevajo popravek. Uporabniki imajo pravico preveriti točnost svojih podatkov in zahtevati njihovo posodobitev ali popravljanje.
 • Da omejijo obdelavo svojih podatkov. Uporabniki imajo v določenih okoliščinah pravico omejiti obdelavo svojih podatkov. V tem primeru lastnik ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen kot za shranjevanje.
 • Da izbrišejo ali kako drugače odstranijo svoje osebne podatke. Uporabniki imajo v določenih okoliščinah pravico zahtevati od lastnika izbris svojih podatkov.
 • Da pridobijo svoje podatke in jih dostavijo drugemu kontrolorju Uporabniki imajo pravico, da svoje podatke pridobijo v strukturiranem in čitljivem formatu in če je to tehnično izvedljivo, jih predajo drugemu kontrolorju. Ta določba se uporablja, če se informacije obdelujejo z avtomatskimi sredstvi in ko obdelava temelji na soglasju uporabnika na podlagi pogodbe ali na podlagi njegovih pogodbenih obveznosti.
 • Do pritožbe. Uporabniki imajo pravico, da zahtevo predložijo svojemu pristojnemu organu za varstvo podatkov.
Podrobnosti o pravici do ugovora do obdelave
Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu in obdelavo izvaja uradni organ, ki je podeljen lastniku ali se podatki obdelujejo za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje lastnik, lahko uporabniki ugovarjajo taki obdelavi z zagotavljanjem ustrezne podlage v zvezi z njihovim posebnim položajem z namenom utemeljitve pritožbe.
Uporabniki morajo vedeti, da če se njihovi osebni podatki obdelajo za namen neposrednega trženja, lahko temu procesu kadar koli nasprotujejo brez obrazložitve. Če želite izvedeti ali lastnik obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne dele tega dokumenta.

Kako uveljavljati te pravice
Vse zahteve za uveljavljanje pravic uporabnikov lahko naslovite na lastnika prek kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu. Za te zahteve se ne zaračunajo pristojbine, obdelovalec pa jih bo obdelal čim prej in najkasneje v roku 30 dni.

Politika piškotkov
Farmina Pet Foods uporablja piškotke. Če želite izvedeti več ali želite podrobnejše informacije piškotkih, se lahko posvetujete s pravilnikom o piškotkih.


DODATNE INFORMACIJE O ZBIRANJU IN OBDELAVI PODATKOV

Pravni postopki
Lastnik lahko uporabi osebne podatke uporabnikav za zakonite namene na sodišču ali v fazah, ki vodijo do morebitnih pravnih postopkov, zaradi neustrezne uporabe Farmina Pet Foods ali s tem povezanih storitev. Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da se od lastnika lahko zahteva, da na zahtevo javnih organov razkrije osebne podatke uporabnika.

Dodatne informacije o osebnih podatkih uporabnika
Poleg informacij, vsebovanih v tem pravilniku o zasebnosti, lahko Farmina Pet Foods posreduje uporabniku dodatne informacije v zvezi z določenimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski zapisi in vzdrževanje
Za namen delovanja in vzdrževanja lahko Farmina Pet Foods in ostale tretje osebe zbirajo datoteke, ki posnamejo interakcijo s Farmina Pet Foods (sistemski dnevniki) in za ta namen uporabijo druge osebne podatke (na primer naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje
Uporabnik lahko več podrobnosti o zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov kadar koli zahteva od lastnika.

Kako ravnati z »Ne sledi«
Farmina Pet Foods ne podpira zahtevkov »Ne sledi«.
Če želite ugotoviti ali katera od storitev tretjih oseb podpira zahtevo »Ne sledi«, preberite njihove pravilnike o zasebnosti.

Spremembe pravilnika o zasebnosti
Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da obvesti svoje uporabnike na tej strani in po možnosti v Farmina Pet Foods in / ali v kolikor je tehnično in pravno izvedljivo, pošlje obvestilo uporabnikom preko katerega koli stika, ki je na voljo lastniku. Priporočljivo je, da se to stran in datum zadnjega urejanja preveri na dnu tega pravilnika.
Če spremembe vplivajo na obdelovalne dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi soglasja uporabnika, bo lastnik zahteval novo soglasje uporabnika v kolikor je to potrebno.


Definicije in pravne reference

Osebni podatki (ali podatki)
Vse informacije, ki neposredno, posredno ali v povezavi z drugimi informacijami - vključno z osebno identifikacijsko številko - omogočajo identifikacijo ali prepoznavanje fizične osebe.
Uporaba podatkov
Informacije, ki se samodejno zbirajo preko Farmina Pet Foods (ali storitve tretjih oseb, ki se uporabljajo v Farmina Pet Foods), lahko vključujejo: IP naslov ali ime domene računalnikov, ki jih koristijo uporabniki Farmina Pet Foods, URI naslov (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, način, uporabljen za pošiljanje zahteve strežniku (uspešen izid, napake, itd), državo izvora, lastnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ga koristi uporabnik, različne podatke o času obiska (npr. čas, porabljen za vsako stran v aplikaciji) in podrobnosti o poti, ki jo sledi uporabnik v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedje obiskanih strani in drugih parametrov o operacijskem sistemu naprave in / ali uporabnikov IT okolja.
Uporabnik
Posameznik, ki uporablja Farmina Pet Foods, ki, če ni drugače navedeno, sovpada z osebo, čigar so podatki.
Predmet podatkov
Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.
Podatkovni procesor (ali nadzornik podatkov)
Fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke, kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti.
Kontrolor podatkov (ali lastnik)
Fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa cilje in sredstva obdelave osebnih podatkov, vključno z varnostnimi ukrepi v zvezi z delovanjem in uporabo Farmina Pet Foods. Razen, če ni drugače določeno, je nadzornik podatkov lastnik podjetja Farmina Pet Foods.
Farmina Pet Foods (ali aplikacija)
Način, s katerim se osebni podatki uporabnika zbirajo in obdelujejo.
Storitev
Storitev, ki jo na tej spletni strani ponuja aplikacija Farmina Pet Foods.
Evropska Unija (ali EU)
Če ni navedeno drugače, vse navedbe v tem dokumentu, ki se nanašajo na Evropsko Unijo, vključujejo vse sedanje države članice Evropske Unije in Evropski gospodarski prostor.
Piškotki
Majhni kosi podatkov, shranjeni v uporabniški napravi.
Pravne informacije
Ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena na podlagi določb več zakonov, vključno s čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Splošni pravilnik o varstvu podatkov).
Ta pravilnik o zasebnosti velja samo za Farmina Pet Foods, razen če je v tem dokumentu drugače določeno.

Zadnja posodobitev: 30 maj 2018