Warunki i zasady

Użytkownicy Usług oferowanych przez Farmina Pet Foods potwierdzają i akceptują niniejsze warunki.

Informacje o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods jest jednym z wiodących producentów karmy dla zwierząt domowych. Produkty Farmina są sprzedawane przez rozległą sieć dystrybutorów, sklepów zoologicznych i profesjonalistów, a także przez e-commerce Farmina, dostępny pod tym adresem, gdzie można skonsultować i kupić szeroką gamę oferowanych produktów i skorzystać z różnych usług i promocji Farmina.

Wprowadzenie

Ten dokument
Niniejszy dokument jest umową prawną między tobą, czyli użytkownikiem i podmiotem dostarczającym Farmina Pet Foods. Reguluje korzystanie z usług online oraz, w każdym przypadku, korzystanie z usług. "Umowa prawna" oznacza, że ​​warunki niniejszej umowy są wiążące dla relacji między Państwem a nami po zaakceptowaniu warunków. Dla uproszczenia, "Użytkownik", "Ty", "Twój" i podobne terminy, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odnoszą się do Ciebie, Użytkownika. "My", "nasz", "nas" i podobne terminy odnoszą się do korporacji, która jest właścicielem i zarządza Farmina Pet Foods, jak przedstawiono w niniejszym dokumencie. "Farmina Pet Foods" odnosi się do aktualnej strony internetowej i / lub aplikacji. "Umowa" odnosi się do tego dokumentu, wraz z późniejszymi zmianami. Umowa zawierana jest w języku angielskim. Inne zdefiniowane warunki są określone w sekcji o nazwie "Definicje" na dole Umowy.

Akceptacja niniejszej umowy
Aby korzystać z Farmina Pet Foods, musisz uważnie przeczytać tę Umowę i zaakceptować ją, klikając przycisk w celu jej akceptacji. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Umowy, nie możesz korzystać z Usługi.

Rejestracja, treści na Farmina Pet Foods i zabronione korzystanie z karmy dla zwierząt Farmina

Rejestracja
Aby korzystać z Usługi lub jakiejkolwiek jej części, Użytkownicy muszą się zarejestrować w sposób prawdziwy i kompletny, podając wszystkie wymagane dane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Użytkownicy muszą również w pełni zaakceptować Politykę prywatności i niniejsze Warunki. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie swoich danych logowania w tajemnicy.
Rozumie się, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach w przypadku utraty, ujawnienia, kradzieży lub nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, poświadczenia dostępu Użytkownika.

Usuwanie kont użytkowników i zamykanie konta
Zarejestrowani Użytkownicy mogą anulować swoje konta i zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym czasie, za pośrednictwem interfejsu Farmina Pet Foods lub bezpośrednio kontaktując się z Właścicielem. Właściciel, w przypadku naruszenia Warunków przez Użytkownika, zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeżeli uzna, że:

 • Użytkownik naruszył niniejszą Umowę; i / lub
 • Dostęp Użytkownika lub korzystanie z Usługi może spowodować obrażenia Właściciela, innych Użytkowników lub osób trzecich; i / lub
 • Korzystanie z produktów spożywczych Farmina przez użytkownika może skutkować naruszeniem prawa lub przepisów; i / lub
 • W przypadku dochodzenia w drodze postępowania sądowego lub udziału rządu; i / lub
 • Konto uważa się za, według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu, niewłaściwe lub obraźliwe lub z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
Treści dostępne na Farmina Pet Foods
Treści dostępne na Farmina Pet Foods są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i powiązanych umów międzynarodowych. O ile nie określono inaczej, korzystanie z jakichkolwiek treści jest dozwolone wyłącznie w granicach określonych w niniejszym punkcie.
Właściciel udziela Użytkownikowi przez cały okres obowiązywania Umowy osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z takich treści. Licencja ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego takich treści, a nigdy do celów komercyjnych i jest ograniczona do urządzenia Użytkownika.
W związku z tym Użytkownik nie może kopiować i / lub pobierać i / lub udostępniać (poza określone poniżej), modyfikować, publikować, przekazywać, sprzedawać, udzielać podlicencji, edytować, przenosić / przekazywać stronom trzecim lub tworzyć dzieł pochodnych z treści, nawet stron trzecich, dostępnych na Farmina Pet Foods, ani zezwalać stronom trzecim na dokonywanie tego za pośrednictwem użytkownika lub jego urządzenia, nawet bez wiedzy użytkownika. W przypadku wyraźnego stwierdzenia na Farmina Pet Foods, Użytkownik może być upoważniony, wyłącznie do użytku osobistego, do pobierania i / lub kopiowania i / lub udostępniania niektórych treści dostępnych za pośrednictwem Farmina Pet Foods, na własny użytek i pod warunkiem, że prawa autorskie i wszystkie inne atrybuty żądane przez Właściciela są poprawnie realizowane.

Treści dostarczone przez strony trzecie
Właściciel nie moderuje treści ani linków stron trzecich przed ich publikacją na Farmina Pet Foods. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby trzecie ani za ich dostępność.

Treści dostarczane przez Użytkownika
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje treści oraz strony trzecie, które udostępniają za pośrednictwem Farmina Pet Foods, które przesyłają i publikują w witrynie lub za pośrednictwem Farmina Pet Foods lub przekazują je w jakikolwiek inny sposób. Użytkownicy potwierdzają, że posiadają wszystkie niezbędne zgody od stron trzecich, których dane i / lub treści udostępniają Właścicielowi, i niniejszym zabezpieczają Właściciela przed wszelką odpowiedzialnością lub roszczeniami wynikłymi przeciwko Właścicielowi w związku z nielegalną dystrybucją treści stron trzecich lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem. usługi.
Właściciel nie moderuje treści dostarczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie, ale działa, jeśli otrzymają skargę od Użytkowników lub jeśli władze publiczne wydadzą zamówienia dotyczące treści uznanych za obraźliwe lub nielegalne.
W szczególności Właściciel może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu wizualizacji treści w przypadku, gdy:
 • inni Użytkownicy składają skargi;
 • otrzymano zawiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej;
 • postanawia się to zrobić w związku z czynnościami prawnymi lub w wyniku tych działań;
 • działanie to jest zlecone przez organ publiczny; lub
 • jeżeli uważa się, że zawartość, będąc dostępna za pośrednictwem Farmina Pet Foods, może narazić Użytkowników, osoby trzecie, dostępność Usługi i / lub Właściciela.
Prawa do treści dostarczanych przez Użytkowników
Jedynymi prawami przyznanymi Właścicielowi w odniesieniu do treści dostarczanych przez Użytkowników są te niezbędne do prowadzenia i utrzymywania Farmina Pet Foods.
O ile nie wskazano inaczej, obowiązuje:
Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści na Farmina Pet Foods lub przez nią, Użytkownik udziela licencji Właścicielowi bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej, wolnej od opłat i z prawem do udzielania sublicencji, użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przetwarzania, adaptacji modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać i rozpowszechniać takie treści na dowolnych nośnikach lub za pośrednictwem metod dystrybucji obecnie dostępnych lub opracowanych później.

Usługi świadczone przez strony trzecie
Użytkownicy mogą korzystać z usług stron trzecich lub treści zawartych w Farmina Pet Foods, ale muszą znać zasady i warunki tych stron trzecich i wyrazić na nie zgodę. W żadnym wypadku Właściciel nie będzie uważany za odpowiedzialnego w związku z właściwą funkcjonalnością lub dostępnością lub oboma usługami stron trzecich.

Zabronione użycie
Usługa będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Użytkownicy nie mogą:
 • odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Farmina Pet Foods lub jakiejkolwiek jego części;
 • omijać wszelkie technologie stosowane przez Farmina Pet Foods lub jej licencjodawców w celu ochrony treści dostępnych za ich pośrednictwem;
 • kopiować, przechowywać, edytować, zmieniać, przygotowywać jakichkolwiek prac pochodnych lub zmieniać w jakikolwiek sposób treści dostarczanych przez Farmina Pet Foods;
 • używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania strony lub innego zautomatyzowanego urządzenia, procesu lub środków dostępu do, pobierania, skrobania lub indeksowania dowolnej części Farmina Pet Foods lub jej zawartości;
 • wynajmować, dzierżawić lub podlicencjonować Farmina Pet Foods;
 • zniesławiać, nękać, wykorzystywać zagrarażające praktyki, grozić lub naruszać praw innych osób w jakikolwiek inny sposób (na przykład prawo do prywatności i reklamy);
 • rozpowszechniać lub publikować treści, które są niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, nielegalne, zniesławiające lub nieodpowiednie;
 • sprzeniewierzyć konta używane przez innego użytkownika;
 • zarejestrować się lub korzystać z Usługi w celu skontaktowania się z Użytkownikami w celu promowania, sprzedaży lub reklamowania produktów lub usług w jakikolwiek sposób poprzez Farmina Pet Foods w jakikolwiek sposób;
 • używać Farmina Pet Foods w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób, który narusza Warunki.
Warunki i zasady sprzedaży
Zakup
Metody płatności
Żywność dla zwierząt Farmina wykorzystuje narzędzia innych firm do przetwarzania płatności i nie jest w żaden sposób powiązana z żadną z podanych informacji o płatnościach - takich jak karta kredytowa.
Wszelkie odrzucone koszty płatności ponosi Użytkownik.

Dostępność produktów
Ceny, opisy lub dostępność produktów na wyświetlaczu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zamieszczone zdjęcia służą wyłącznie do celów reprezentacyjnych i mogą nie być dokładną reprezentacją produktu.
Właściciel dołoży wszelkich starań, aby przedstawić charakterystykę produktów z najwyższym poziomem szczegółowości dopuszczonym przez Farmina Pet Foods w każdej zakładce odpowiadającej produktowi oglądanemu przez użytkownika. Jednak obrazy i kolory produktów oferowanych do sprzedaży w Farmina Pet Foods mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na wiele czynników, w tym, na przykład, monitor urządzenia użytkownika, filtry fotograficzne itp. Dlatego też Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie takie drobne różnice nie stanowią braku zgodności produktów.

Proces zakupu
Każde wysłane zamówienie stanowi ofertę zakupu produktów. Zamówienia zależą od dostępności i od uznania przez Właściciela.
Użytkownicy muszą wybrać produkty i wypełnić check-out, po uważnej weryfikacji informacji zawartych w podsumowaniu zamówienia. Zamówienie jest składane przez potwierdzenie tego samego i podlega opłacie za cenę, podatki i koszty przesyłki oraz inne opłaty wskazane w podsumowaniu zamówienia.
Potwierdzenie realizacji zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia. Zamówienie zostanie potwierdzone w chwili wysłania przez Właściciela Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Właściciel zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia, informując o tym Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, korzystając z adresu e-mail związanego z jego zakupem, o niedostępności jednego lub więcej zakupionych produktów. W takim przypadku Właściciel zwróci cenę i koszty dostawy poniesione przez Użytkownika.

Zamówienie ukończenia
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze szczegółami podanymi na stronie podsumowania zamówienia oraz w e-mailu Potwierdzenie zamówienia, w zależności od dostępności zamówionego produktu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku opóźnień w dostawie, które nie są zależne od okoliczności przewidzianych przez strony w momencie potwierdzenia zamówienia.

Oferty i rabaty
Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do oferowania rabatów i / lub ofert na ograniczony czas. Warunki tych zniżek i / lub ofert zostaną określone każdorazowo na odpowiedniej stronie informacyjnej Farmina Pet Foods.

Korzystanie z kuponów
Każda zniżka i / lub oferta będzie ważna przez ustalony okres lub, w razie potrzeby, do wyczerpania zapasów. Jeśli rabat i / lub oferta dotyczy tylko określonego czasu, czas odnosi się do strefy czasowej Właściciela, zgodnie z jej położeniem w tym dokumencie. O ile nie określono inaczej, do korzystania z Kuponów zastosowanie mają następujące warunki.
 • ​Każdy Kupon jest ważny dla jednej osoby i może być wykorzystany jednorazowo w sposób i w terminach określonych w instrukcjach na stronie internetowej i / lub towarzyszących Kuponowi;
 • Częściowe wykorzystanie kuponu jest niedozwolone i nie może być wykorzystywane w sposób, który prowadzi do jego całkowitego umorzenia na późniejszym etapie;
 • Kupon należy wykupić wyłącznie w terminie określonym w ofercie. Po tym okresie Kupon wygaśnie automatycznie, uniemożliwiając Użytkownikowi dochodzenie praw w tym zakresie;
 • Jeżeli kupon jest wykorzystywany do usług innych niż wymienione w ofercie początkowej, Użytkownikowi nie przysługuje żadna opłata / zwrot / odszkodowanie, jeżeli istnieje różnica między pierwotną wartością oferty a wartością umarzaną;
 • Wykorzystanie Kuponu jest przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. W związku z tym wszelkie powielanie, podrabianie i komercyjny zakup zakupionego Kuponu jest surowo zabronione, a także wszelkie nielegalne działania związane z zakupem i / lub użyciem Kuponu.
W przypadku popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego, Właściciel może zgodnie z prawem odmówić wykonania zobowiązań umownych.

Dostawa
Dostawy są realizowane w normalnych godzinach pracy pod adresem wskazanym przez Użytkownika oraz w sposób określony w podsumowaniu zamówienia.
Po dostarczeniu Użytkownik musi zweryfikować zawartość, podając wszelkie anomalie w formularzu dostawy.
W przypadku nieodebrania produktów w terminie określonym przez przewoźnika, produkty zostaną zwrócone Właścicielowi, który zwróci cenę zakupu, ale nie koszty wysyłki. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające z nieścisłości lub niekompletności w realizacji zamówienia przez Użytkownika, za jakiekolwiek szkody powstałe w produktach po dostarczeniu do firmy przewozowej, w przypadku ich zaaranżowania przez Użytkownika lub za opóźnienia w dostawie, które można przypisać to.

Ceny i koszty dostawy
O ile nie wskazano inaczej, ceny zawierają obowiązujące podatki.
Koszty dostawy są wyświetlane tylko w fazie realizacji zamówienia i, o ile nie zaznaczono inaczej, nie są uwzględniane.
Koszty te mogą się różnić, czasami znacznie, ze względu na miejsce docelowe wybrane przez użytkownika. W przypadku dostaw za granicę, opłaty celne lub importowe ponoszone przez Użytkownika zostaną doliczone do kosztów wysyłki i będą naliczane, gdy paczka dotrze do kraju docelowego.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma możliwości interwencji w odniesieniu do wyżej wymienionych kosztów, które nie znajdują się w jego obszarze kontroli.

Płatność gotówką przy odbiorze
W pewnych okolicznościach Użytkownik może skorzystać z usługi płatności za pobraniem, za pośrednictwem której, za przesyłką, kurier jest odpowiedzialny za pobranie należnej kwoty w imieniu Farminy.
Płatność za pobraniem jest możliwa przy zamówieniach o łącznej wartości nie większej niż 15 000,00 zł, a w każdym razie w granicach dozwolonych dla transakcji gotówkowych.
Tam, gdzie jest to zgodne, obowiązują postanowienia sekcji "Dostawa".

Oferty i rabaty
Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do oferowania rabatów i / lub ofert na ograniczony czas. Warunki tych zniżek i / lub ofert zostaną określone każdorazowo na odpowiedniej stronie informacyjnej Farmina Pet Foods. Każda zniżka i / lub oferta będzie ważna przez ustalony okres lub, w razie potrzeby, do wyczerpania zapasów. Jeśli rabat i / lub oferta dotyczy tylko określonego czasu, czas odnosi się do strefy czasowej Właściciela, zgodnie z jej położeniem w tym dokumencie.

Zachowanie tytułu
Do czasu całkowitej zapłaty ceny zamówionych produktów, produkty pozostają własnością Właściciela.

Prawo do odstąpienia od umowy i gwarancji

Wycofanie z programu żywieniowego Farmina
W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Farmina Pet Foods, Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Okres wypłaty wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub strona trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika - przejmie fizyczne posiadanie produktów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Użytkownik jest zobowiązany poinformować Właściciela o swojej decyzji o anulowaniu, wysyłając jednoznaczne oświadczenie do wyznaczonych osób.
W tym celu Użytkownik ma dostęp do formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w sekcji "Definicje" niniejszego dokumentu. Użytkownicy mogą jednak wyrazić życzenie wycofania się w jakikolwiek inny równoważny sposób.

Wycofanie z programu żywieniowego Farmina
Użytkownik może skorzystać z prawa do wypowiedzenia w dowolnym momencie, bez poddawania się karom i bez konieczności uzasadniania przyczyn rozwiązania. Musi wysłać pisemną wiadomość do właściciela wskazanego w tym dokumencie.
Właściciel może wycofać się w dowolnym momencie bez konieczności motywowania i musi poinformować o tym Użytkownika na piśmie w ciągu 15 dni roboczych. Nie obejmuje to przypadków okoliczności łagodzących, w których właściciel może natychmiast się wycofać.
Użytkownik bierze pod uwagę, że wypłata nie wiąże się z żadnym zwrotem kosztów w odniesieniu do części już świadczonej Usługi, ani nie określa tytułu żądania zwrotu lub zwrotu kosztów.

Skutki wycofania
Użytkownicy, którzy prawidłowo odstąpią od umowy, zostaną zwróceni przez Właściciela za wszystkie płatności dokonane na rzecz Właściciela, w tym koszty pokrywające koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnego wyboru określonego rodzaju dostawy innego niż dostawa standardowa; metoda, która wiązałaby się z niższymi kosztami dostawy) bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Użytkownika do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w wyniku takiego zwrotu.
Zwrot może zostać wstrzymany do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia przez Użytkownika dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.
Użytkownik odeśle towary i zwróci je Właścicielowi bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o swoim zamiarze odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu towarów ponosi Użytkownik, ale zostaną zwrócone, jak wskazano powyżej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Możliwość zastosowania prawa odstąpienia od umowy
Klauzule odnoszące się do wykonywania prawa odstąpienia, jego skutków i wyjątków, mają zastosowanie wyłącznie do tych Użytkowników, którzy kwalifikują się jako konsumenci, tj. Użytkownicy działający w celach, które mogą być uznane za wykraczające poza ich działalność handlową (lub działalność gospodarczą) lub zawód .

Gwarancja 
Użytkownik, który kupuje jako konsument, ma prawo do gwarancji zgodności na zakupione produkty i usługi, w ciągu 24 miesięcy od zakupu, pod warunkiem, że zawiadomienie zostanie przekazane Właścicielowi stwierdzonych wad, w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia.
W celu skorzystania z prawa do gwarancji, Użytkownik jest zobowiązany do skontaktowania się z Właścicielem, korzystając z informacji kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz do przedstawienia dokładnego opisu wady.
Jeśli produkt nie jest zgodny z opisem, Użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany produktu.
Użytkownik ma również prawo żądać uczciwej obniżki ceny lub rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
 • Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub zbyt kosztowne;
 • Jeśli właściciel nie podjął kroków w celu naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym terminie, nie krótszym niż 15 dni;
 • Ilekroć dokonana wcześniej wymiana lub naprawa spowodowała znaczną niedogodność dla Użytkownika.
Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wadliwych produktów.

Gwarancja producenta
Wszystkie produkty sprzedawane przez Właściciela za pośrednictwem Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. korzystają z "Gwarancji Farmina". Jeżeli zwierzęciu nie będzie odpowiadać produkt, Użytkownik, który kwalifikuje się jako konsument, ma prawo zażądać wymiany produktu na inny, który ma taką samą wartość handlową. Gwarancja ta może zostać aktywowana pod warunkiem, że nie zużyto więcej niż 20% produktu. W przypadku korzystania z "Gwarancji Farmina" koszty transportu związane z odbiorem i dostawą nowego produktu ponosi Użytkownik.

ODSZKODOWANIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odszkodowanie
Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zatrzymać Właściciela i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, agentów, współpartnerów, partnerów i pracowników, w zależności od przypadku, nieszkodliwe z jakiegokolwiek roszczenia lub żądania, w tym, bez ograniczeń, rozsądnego prawnika. opłaty i koszty, poniesione przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z treści, użytkowania lub połączenia z Usługą, naruszenia niniejszych Warunków lub naruszenia jakichkolwiek praw stron trzecich.

Granice odpowiedzialności
Żywność dla zwierząt Farmina oraz wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem karmy dla zwierząt Farmina są udostępniane Użytkownikom na warunkach i warunkach Umowy, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, która nie jest wymagana przez prawo. W szczególności nie ma gwarancji przydatności oferowanych usług dla konkretnych celów Użytkownika.
Żywność dla zwierząt Farmina oraz funkcje dostępne poprzez Farmina Pet Foods są wykorzystywane przez Użytkowników na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
W szczególności Właściciel, w granicach obowiązującego prawa, ponosi odpowiedzialność za szkody umowne i pozaumowne dla Użytkowników lub osób trzecich wyłącznie w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, gdy są to bezpośrednie i bezpośrednie konsekwencje działalności Farmina Pet Foods. . W związku z tym Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wszelkie straty, które nie są bezpośrednią konsekwencją naruszenia Umowy przez Właściciela;
 • każda utrata możliwości biznesowych i wszelkie inne straty, nawet pośrednie, które mogą być poniesione przez Użytkownika (takie jak między innymi straty handlowe, utrata przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utrata kontraktów lub stosunków handlowych, utrata reputacji lub dobrej woli itp.);
 • szkody lub straty wynikające z zakłóceń lub wad Farmina Pet Foods z powodu działania siły wyższej lub przynajmniej nieprzewidziane i nieprzewidziane zdarzenia, a w każdym razie niezależne od woli i niezwiązane z kontrolą Właściciela, takie jak przykład, ale nie ograniczając się do awarii lub zakłóceń linii telefonicznych lub elektrycznych, Internetu i / lub innych środków transmisji, niedostępności stron internetowych, strajków, klęsk żywiołowych, wirusów i cyberataków, przerw w dostawie produktów, usług stron trzecich lub aplikacje; i
 • niewłaściwe lub niewłaściwe stosowanie produktów spożywczych Farmina przez użytkowników lub strony trzecie.

RÓŻNE
Przerwanie usługi
Aby zagwarantować Użytkownikom jak najlepsze korzystanie z Usługi, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania usługi w celu przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji systemu, informując Użytkowników poprzez ciągłe aktualizacje publikowane na Farmina Pet Foods.
Odsprzedaż usług
Użytkownikom nie wolno powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Farmina Pet Foods i jej Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, przyznanej bezpośrednio lub poprzez odpowiedni program odsprzedaży.
Właściciel może tolerować odsprzedaż na ograniczonej zasadzie jeden do jednego; każda forma masowej odsprzedaży jest wyraźnie wykluczona.
Polityka prywatności
W celu uzyskania informacji na temat wykorzystania ich danych osobowych, Użytkownicy muszą zapoznać się z polityką prywatności Farmina Pet Foods, która jest uważana za część niniejszych Warunków.
Prawa własności intelektualnej
Wszystkie znaki towarowe, nominalne lub graficzne oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne znaki, ilustracje, obrazy lub logotypy pojawiające się w przypadku produktów Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością właściciela lub jego licencjodawców i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych i powiązanych umów międzynarodowych.
Wszystkie znaki towarowe i wszystkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, znaki towarowe, ilustracje, obrazy, logotypy dotyczące stron trzecich oraz treści zamieszczane przez takie strony trzecie na Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością takich stron trzecich i ich licencjodawców i są chronione odpowiednimi przepisami o znakach towarowych i odpowiednimi traktatami międzynarodowymi. Właściciel nie jest właścicielem wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i może z nich korzystać tylko w granicach i zgodnie z umowami zawartymi z takimi stronami trzecimi oraz w celach określonych w niniejszym dokumencie.
Kwalifikowalność wieku
Użytkownicy deklarują, że są pełnoletni zgodnie z obowiązującymi przepisami. W żadnym wypadku osoby poniżej 13 roku życia nie mogą używać Farmina Pet Foods.
Zmiany w niniejszych warunkach
Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie, informując Użytkowników poprzez opublikowanie ogłoszenia w Farmina Pet Foods.
Użytkownicy, którzy nadal korzystają z Farmina Pet Foods po opublikowaniu zmian, akceptują nowe Warunki w całości.
Cesja umowy
Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbywania przez nowację lub podzlecenia wszystkich lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, o ile nie narusza to praw Użytkownika wynikających z Warunków.
Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Właściciela.
Kontakty
Wszelka korespondencja dotycząca produktów dla zwierząt Farmina musi być wysyłana za pośrednictwem kontaktów określonych w niniejszym dokumencie.
Rozłączność
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie nieważne lub niewykonalne, klauzula zostanie usunięta, a pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone i pozostaną w mocy.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki i wszelkie spory dotyczące wdrożenia, interpretacji i ważności niniejszej umowy podlegają prawu, jurysdykcji państwa i wyłącznej jurysdykcji sądów, w których Właściciel ma swoje siedziby.
Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie w przypadkach, gdy prawo stanowi wyłączne miejsce jurysdykcji dla konsumentów.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Internetowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów
Konsument zamieszkujący w Europie musi mieć świadomość, że Komisja Europejska stworzyła internetową platformę alternatywnych metod rozstrzygania sporów, która przewiduje pozasądową metodę rozwiązywania wszelkich sporów związanych z umowami sprzedaży i usługami online. W związku z tym, jeśli jesteś konsumentem europejskim, możesz skorzystać z takiej platformy w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy online zawartej z Właścicielem. Platforma jest dostępna pod poniższym linkiem.
Właściciel jest dostępny na wszelkie pytania za pośrednictwem adresu e-mail zamieszczonego pod informacjami właściciela w tym dokumencie.
  
   Definicje
 
Przykładowy formularz odstąpienia
Adresowany do:
Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, 05-820 Piastów, przy ulicy Stanisława Bodycha 97, NIP 534-243-33-48, REGON 142070418
info.pl@farmina.com

Niniejszym informuję / informujemy, że wycofuję / wycofujemy się z mojej / naszej umowy sprzedaży następujących towarów / na świadczenie następującej usługi:
_____________________________________________ (wstaw opis towarów / usług, które podlegają danej wypłacie)​
 • Zamówione: _____________________________________________ (wstaw datę)
 • Otrzymano: _____________________________________________ (wstaw datę)
 • Nazwa konsumenta (-ów):_____________________________________________
 • Adres konsumenta (ów):_____________________________________________
 • Data: _____________________________________________
(podpisz jeśli ten formularz został zgłoszony na papierze)

Potwierdzenie zamówienia
Wskazuje e-mail wysłany przez Właściciela jako potwierdzenie wysyłki w momencie wysyłki zakupionych produktów lub ich części.
Zamów potwierdzenie przetwarzania
Wskazuje e-mail wysłany przez właściciela po otrzymaniu zamówienia.
Usługa
Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz w Farmina Pet Foods.
Warunki i Zasady (lub warunki)
Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem i Właścicielem.
Użytkownik
Każdy użytkownik Serwisu, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną.REGULAMIN PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D NA STRONIE FARMINA.COM
1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Proces zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D jest organizowany przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Piastowie przy ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352506, NIP: 534-243-33-48, REGON: 142070418  (określany dalej jako „Organizator”).
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnej chwili.
1.3. Zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu procesu zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D
1.4. Próbkę można zamówić wyłącznie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia umieszczony na www.farmina.com

2. UCZESTNICY PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI N&D
2.1. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D może dokonać każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której można dostarczyć produkt na adres w Polsce (zwanej dalej terytorium), spełniająca warunki określone poniżej.
2.2. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D nie mogą dokonać pracownicy Organizatora oraz ich bliscy, pracownicy firmy, której organizator powierzył organizację wysyłek próbek sprzedawcy produktów organizatora, a także przedsiębiorcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROCESIE ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D
3.1. Warunkiem udziału jest złożenie zamówienia na bezpłatną próbkę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.farmina.com lub www.farmina.com/pl
3.2. Uczestnik obowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki próbek, telefon oraz adres e-mail.
3.3. Uczestnik obowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy wyżej wymienionych informacji, jak i prawdziwych danych osobowych. Za podanie nieprawdziwych danych odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
3.4. Podanie niekompletnych danych w formularzu może spowodować brak dostarczenia próbki.

4. ZASADY REALIZACJI DOSTAWY PRÓBEK
4.1. Uczestnik ma prawo do złożenia jednego zamówienia na bezpłatną próbkę karmy N&D.
4.2. Na jeden adres do wysyłki oraz adres e-mail zostanie wysłana tylko jedna próbka karmy N&D.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej wysyłki próbki karmy N&D w innym smaku w przypadku braku dostępności zamówionego rodzaju. Organizator w takiej sytuacji skontaktuje się z Uczestnikiem procesu zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D.
4.4. Każda z próbek jest wielkości: karma dla kota 50 g, karma dla psa 100 g. Próbki będą dostarczane za pomocą poczty polskiej lub kuriera.
4.5. Jeżeli Uczestnik poda organizatorowi nieprawdziwe dane lub dane, które mogą wywołać uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik działał nieuczciwie lub podał nieprawdziwe dane, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do niezrealizowania przesłania bezpłatnej próbki.
4.6. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z uczestnictwa w procesie zamówienia bezpłatnej próbki poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie go na adres e-mail info.pl@farmina.com Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Organizator nie jest zobowiązany do przesłania bezpłatnej próbki Uczestnikowi, jeżeli zobowiązanie to nie zostało wykonane przed dniem otrzymania oświadczenia Uczestnika.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Aby dokonać zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D Uczestnik musi podać określone w punkcie 3.2 wymagane przez formularz dane osobowe. Dane te są gromadzone przez Organizatora, który pełni funkcję administratora danych.
5.2. Udostępnianie swoich danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Brak ich przekazania uniemożliwi jednak skuteczne zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D.
5.3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora poprzez ich udostępnienie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w procesie dostawy próbki w celu jej dostarczenia. Złożenie zamówienia na www.farmina.com oznacza akceptację warunków procesu dostawy próbek karmy N&D zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do wyżej wymienionych podmiotów w celach powyżej wskazanych.
5.4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Organizatora, ma prawo żądać poprawy lub wykasowania danych oraz wnosić zastrzeżenia co do tych danych, jak również korzystać z innych praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.
5.5. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgody określone w punkcie 5.3, które mogą być w każdym czasie cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem drogi elektronicznej (na maila info.pl@farmina.com). Organizator niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia, usuwa wszelkie dane przechowywane dotyczące Uczestnika. Cofnięcie zgody jak w zdaniu poprzedzającym jest równoważne w skutkach z oświadczeniem o odstąpieniu przez Uczestnika od zamówienia próbki karmy N&D.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: info.pl@farmina.com. Wiadomość powinna zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem Organizatora.
6.2. Organizator obowiązany jest do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2019 r.