Warunki i zasady

Użytkownicy Usług oferowanych przez Farmina Polska potwierdzają i akceptują niniejsze warunki.

Informacje o Farmina Polska
Farmina Polska jest jednym z wiodących producentów karmy dla zwierząt domowych. Produkty Farmina są sprzedawane przez rozległą sieć dystrybutorów, sklepów zoologicznych i profesjonalistów, a także przez e-commerce Farmina, dostępny pod tym adresem, gdzie można skonsultować i kupić szeroką gamę oferowanych produktów i skorzystać z różnych usług i promocji Farmina.

Wprowadzenie

Ten dokument
Niniejszy dokument jest umową prawną między tobą, czyli użytkownikiem i podmiotem dostarczającym Farmina Pet Foods. Reguluje korzystanie z usług online oraz, w każdym przypadku, korzystanie z usług. "Umowa prawna" oznacza, że ​​warunki niniejszej umowy są wiążące dla relacji między Państwem a nami po zaakceptowaniu warunków. Dla uproszczenia, "Użytkownik", "Ty", "Twój" i podobne terminy, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odnoszą się do Ciebie, Użytkownika. "My", "nasz", "nas" i podobne terminy odnoszą się do korporacji, która jest właścicielem i zarządza Farmina Pet Foods, jak przedstawiono w niniejszym dokumencie. "Farmina Pet Foods" odnosi się do aktualnej strony internetowej i / lub aplikacji. "Umowa" odnosi się do tego dokumentu, wraz z późniejszymi zmianami. Umowa zawierana jest w języku polskim. Inne zdefiniowane warunki są określone w sekcji o nazwie "Definicje" na dole Umowy.

Akceptacja niniejszej umowy
Aby korzystać z Farmina Pet Foods, musisz uważnie przeczytać tę Umowę i zaakceptować ją, klikając przycisk w celu jej akceptacji. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Umowy, nie możesz korzystać z Usługi.

Rejestracja, treści na Farmina Pet Foods i zabronione korzystanie z karmy dla zwierząt Farmina

Rejestracja
Aby korzystać z Usługi lub jakiejkolwiek jej części, Użytkownicy muszą się zarejestrować w sposób prawdziwy i kompletny, podając wszystkie wymagane dane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Użytkownicy muszą również w pełni zaakceptować Politykę prywatności i niniejsze Warunki. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie swoich danych logowania w tajemnicy.
Rozumie się, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach w przypadku utraty, ujawnienia, kradzieży lub nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, poświadczenia dostępu Użytkownika.

Usuwanie kont użytkowników i zamykanie konta
Zarejestrowani Użytkownicy mogą anulować swoje konta i zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym czasie, za pośrednictwem interfejsu Farmina Pet Foods lub bezpośrednio kontaktując się z Właścicielem. Właściciel, w przypadku naruszenia Warunków przez Użytkownika, zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeżeli uzna, że:

 • Użytkownik naruszył niniejszą Umowę; i / lub
 • Dostęp Użytkownika lub korzystanie z Usługi może spowodować obrażenia Właściciela, innych Użytkowników lub osób trzecich; i / lub
 • Korzystanie z produktów spożywczych Farmina przez użytkownika może skutkować naruszeniem prawa lub przepisów; i / lub
 • W przypadku dochodzenia w drodze postępowania sądowego lub udziału rządu; i / lub
 • Konto uważa się za, według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu, niewłaściwe lub obraźliwe lub z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
Treści dostępne na Farmina Pet Foods
Treści dostępne na Farmina Pet Foods są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące prawa własności intelektualnej i powiązanych umów międzynarodowych. O ile nie określono inaczej, korzystanie z jakichkolwiek treści jest dozwolone wyłącznie w granicach określonych w niniejszym punkcie.
Właściciel udziela Użytkownikowi przez cały okres obowiązywania Umowy osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z takich treści. Licencja ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego takich treści, a nigdy do celów komercyjnych i jest ograniczona do urządzenia Użytkownika.
W związku z tym Użytkownik nie może kopiować i / lub pobierać i / lub udostępniać (poza określone poniżej), modyfikować, publikować, przekazywać, sprzedawać, udzielać podlicencji, edytować, przenosić / przekazywać stronom trzecim lub tworzyć dzieł pochodnych z treści, nawet stron trzecich, dostępnych na Farmina Pet Foods, ani zezwalać stronom trzecim na dokonywanie tego za pośrednictwem użytkownika lub jego urządzenia, nawet bez wiedzy użytkownika. W przypadku wyraźnego stwierdzenia na Farmina Pet Foods, Użytkownik może być upoważniony, wyłącznie do użytku osobistego, do pobierania i / lub kopiowania i / lub udostępniania niektórych treści dostępnych za pośrednictwem Farmina Pet Foods, na własny użytek i pod warunkiem, że prawa autorskie i wszystkie inne atrybuty żądane przez Właściciela są poprawnie realizowane.

Treści dostarczone przez strony trzecie
Właściciel nie moderuje treści ani linków stron trzecich przed ich publikacją na Farmina Pet Foods. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby trzecie ani za ich dostępność.

Treści dostarczane przez Użytkownika
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje treści oraz strony trzecie, które udostępniają za pośrednictwem Farmina Pet Foods, które przesyłają i publikują w witrynie lub za pośrednictwem Farmina Pet Foods lub przekazują je w jakikolwiek inny sposób. Użytkownicy potwierdzają, że posiadają wszystkie niezbędne zgody od stron trzecich, których dane i / lub treści udostępniają Właścicielowi, i niniejszym zabezpieczają Właściciela przed wszelką odpowiedzialnością lub roszczeniami wynikłymi przeciwko Właścicielowi w związku z nielegalną dystrybucją treści stron trzecich lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem usługi.
Właściciel nie moderuje treści dostarczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie, ale działa, jeśli otrzymają skargę od Użytkowników lub jeśli władze publiczne wydadzą rozporządzenia dotyczące treści uznanych za obraźliwe lub nielegalne.
W szczególności Właściciel może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu wizualizacji treści w przypadku, gdy:
 • inni Użytkownicy składają skargi;
 • otrzymano zawiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej;
 • postanawia się to zrobić w związku z czynnościami prawnymi lub w wyniku tych działań;
 • działanie to jest zlecone przez organ publiczny; lub
 • jeżeli uważa się, że zawartość, będąc dostępna za pośrednictwem Farmina Pet Foods, może narazić Użytkowników, osoby trzecie, dostępność Usługi i / lub Właściciela.
Prawa do treści dostarczanych przez Użytkowników
Jedynymi prawami przyznanymi Właścicielowi w odniesieniu do treści dostarczanych przez Użytkowników są te niezbędne do prowadzenia i utrzymywania Farmina Pet Foods.
O ile nie wskazano inaczej, obowiązuje:
Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści na Farmina Pet Foods lub przez nią, Użytkownik udziela licencji Właścicielowi bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej, wolnej od opłat i z prawem do udzielania sublicencji, użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przetwarzania, adaptacji modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać i rozpowszechniać takie treści na dowolnych nośnikach lub za pośrednictwem metod dystrybucji obecnie dostępnych lub opracowanych później.

Usługi świadczone przez strony trzecie
Użytkownicy mogą korzystać z usług stron trzecich lub treści zawartych w Farmina Pet Foods, ale muszą znać zasady i warunki tych stron trzecich i wyrazić na nie zgodę. W żadnym wypadku Właściciel nie będzie uważany za odpowiedzialnego w związku z właściwą funkcjonalnością lub dostępnością lub oboma usługami stron trzecich.

Zabronione użycie
Usługa będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Użytkownicy nie mogą:
 • odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Farmina Pet Foods lub jakiejkolwiek jego części;
 • omijać wszelkie technologie stosowane przez Farmina Pet Foods lub jej licencjodawców w celu ochrony treści dostępnych za ich pośrednictwem;
 • kopiować, przechowywać, edytować, zmieniać, przygotowywać jakichkolwiek prac pochodnych lub zmieniać w jakikolwiek sposób treści dostarczanych przez Farmina Pet Foods;
 • używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania strony lub innego zautomatyzowanego urządzenia, procesu lub środków dostępu do, pobierania, skrobania lub indeksowania dowolnej części Farmina Pet Foods lub jej zawartości;
 • wynajmować, dzierżawić lub podlicencjonować Farmina Pet Foods;
 • zniesławiać, nękać, wykorzystywać zagrarażające praktyki, grozić lub naruszać praw innych osób w jakikolwiek inny sposób (na przykład prawo do prywatności i reklamy);
 • rozpowszechniać lub publikować treści, które są niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, nielegalne, zniesławiające lub nieodpowiednie;
 • sprzeniewierzyć konta używane przez innego użytkownika;
 • zarejestrować się lub korzystać z Usługi w celu skontaktowania się z Użytkownikami w celu promowania, sprzedaży lub reklamowania produktów lub usług w jakikolwiek sposób poprzez Farmina Pet Foods w jakikolwiek sposób;
 • używać Farmina Pet Foods w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób, który narusza Warunki.
Warunki i zasady sprzedaży
Zakup
Metody płatności
Żywność dla zwierząt Farmina wykorzystuje narzędzia innych firm do przetwarzania płatności i nie jest w żaden sposób powiązana z żadną z podanych informacji o płatnościach - takich jak karta kredytowa.
Wszelkie odrzucone koszty płatności ponosi Użytkownik.

Dostępność produktów
Ceny, opisy lub dostępność produktów w sklepie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zamieszczone zdjęcia służą wyłącznie do celów reprezentacyjnych i mogą nie być dokładną reprezentacją produktu.
Właściciel dołoży wszelkich starań, aby przedstawić charakterystykę produktów z najwyższym poziomem szczegółowości dopuszczonym przez Farmina Pet Foods w każdej zakładce odpowiadającej produktowi oglądanemu przez użytkownika. Jednak obrazy i kolory produktów oferowanych do sprzedaży w Farmina Pet Foods mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na wiele czynników, w tym, na przykład, monitor urządzenia użytkownika, filtry fotograficzne, zmiany szaty graficznej opakowań itp. Dlatego też Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie takie drobne różnice nie stanowią braku zgodności produktów.

Proces zakupu
Każde wysłane zamówienie stanowi ofertę zakupu produktów. Zamówienia zależą od dostępności i od uznania przez Właściciela.
Użytkownicy muszą wybrać produkty i wypełnić check-out, po uważnej weryfikacji informacji zawartych w podsumowaniu zamówienia. Zamówienie jest składane przez potwierdzenie tego samego i podlega opłacie za produkt, podatki i koszty przesyłki oraz inne opłaty wskazane w podsumowaniu zamówienia.
Potwierdzenie realizacji zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia. Zamówienie zostanie potwierdzone w chwili wysłania przez Właściciela Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Właściciel zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia, informując o tym Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, korzystając z adresu e-mail związanego z jego zakupem, o niedostępności jednego lub więcej zakupionych produktów. W takim przypadku Właściciel zwróci koszty produktu poniesione przez Użytkownika.

Realizacja zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze szczegółami podanymi na stronie podsumowania zamówienia oraz w e-mailu Potwierdzenie zamówienia, w zależności od dostępności zamówionego produktu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku opóźnień w dostawie, które nie są zależne od okoliczności przewidzianych przez strony w momencie potwierdzenia zamówienia.

Oferty i rabaty
Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do oferowania rabatów i / lub ofert na ograniczony czas. Warunki tych zniżek i / lub ofert zostaną określone każdorazowo na odpowiedniej stronie informacyjnej Farmina Pet Foods.

Korzystanie z kuponów
Każda zniżka i / lub oferta będzie ważna przez ustalony okres lub, w razie potrzeby, do wyczerpania zapasów. Jeśli rabat i / lub oferta dotyczy tylko określonego czasu, czas odnosi się do strefy czasowej Właściciela, zgodnie z jej położeniem w tym dokumencie. O ile nie określono inaczej, do korzystania z Kuponów zastosowanie mają następujące warunki:
 • ​Każdy Kupon jest ważny dla jednej osoby i może być wykorzystany jednorazowo w sposób i w terminach określonych w instrukcjach na stronie internetowej i / lub komunikacji towarzyszącej Kuponowi;
 • Częściowe wykorzystanie kuponu jest niedozwolone i nie może być wykorzystywane w sposób, który prowadzi do jego całkowitego umorzenia na późniejszym etapie;
 • Kupon należy wykupić wyłącznie w terminie określonym w ofercie. Po tym okresie Kupon wygaśnie automatycznie, uniemożliwiając Użytkownikowi dochodzenie praw w tym zakresie;
 • Jeżeli kupon jest wykorzystywany do usług innych niż wymienione w ofercie początkowej, Użytkownikowi nie przysługuje żadna opłata / zwrot / odszkodowanie, jeżeli istnieje różnica między pierwotną wartością oferty a wartością umarzaną;
 • Wykorzystanie Kuponu jest przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. W związku z tym wszelkie powielanie, podrabianie i komercyjna sprzedaż / zakup Kuponu jest surowo zabroniona, a także wszelkie nielegalne działania związane z zakupem i / lub użyciem Kuponu.
W przypadku popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego, Właściciel może zgodnie z prawem odmówić wykonania zobowiązań umownych.

Dostawa
Dostawy są realizowane w normalnych godzinach pracy, na adres wskazany przez Użytkownika oraz w sposób określony w podsumowaniu zamówienia.
Po dostarczeniu Użytkownik musi zweryfikować zawartość przesyłki w obecności kuriera, podając wszelkie anomalie w formularzu dostawy.
W przypadku nieodebrania produktów w terminie określonym przez przewoźnika, produkty zostaną zwrócone Właścicielowi, który zwróci cenę zakupu, ale nie koszty wysyłki. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające z nieścisłości lub niekompletności w realizacji zamówienia przez Użytkownika,  za wszelkie szkody powstałe w produktach po dostarczeniu ich do firmy przewozowej, jeśli została ona zamówiona przez Użytkownika lub za opóźnienia w dostawie z winy firmy przewozowej.

Ceny i koszty dostawy
O ile nie wskazano inaczej, ceny zawierają obowiązujące podatki.
Koszty dostawy są wyświetlane tylko w fazie realizacji zamówienia i, o ile nie zaznaczono inaczej, nie są uwzględniane.
Koszty te mogą się różnić, czasami znacznie, ze względu na miejsce docelowe wybrane przez użytkownika. W przypadku dostaw za granicę, opłaty celne lub importowe ponoszone przez Użytkownika zostaną doliczone do kosztów wysyłki i będą naliczane, gdy paczka dotrze do kraju docelowego.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma możliwości interwencji w odniesieniu do wyżej wymienionych kosztów, które nie znajdują się w jego obszarze kontroli.

Płatność gotówką przy odbiorze
W niektórych okolicznościach Użytkownik może skorzystać z usługi płatności za pobraniem, dzięki której, w momencie dostawy, kurier jest odpowiedzialny za pobranie należności w imieniu Farminy.
Płatność za pobraniem jest możliwa w przypadku zamówień o łącznej wartości nie przekraczającej 15 000,00 zł, a w każdym razie w ramach limitów dozwolonych dla transakcji gotówkowych.
Jeśli jest to zgodne, stosuje się postanowienia sekcji "Dostawa".

Oferty i rabaty
Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do oferowania rabatów i / lub ofert na ograniczony czas. Warunki tych zniżek i / lub ofert zostaną określone każdorazowo na odpowiedniej stronie informacyjnej Farmina Pet Foods. Każda zniżka i / lub oferta będzie ważna przez ustalony okres lub, w razie potrzeby, do wyczerpania zapasów. Jeśli rabat i / lub oferta dotyczy tylko określonego czasu, czas odnosi się do strefy czasowej Właściciela, zgodnie z jej położeniem w tym dokumencie.

Zachowanie tytułu
Do momentu całkowitej zapłaty należności za zamówione produkty, pozostają one własnością Właściciela.

Prawo do odstąpienia od umowy i gwarancji

Prawo do odstąpienia od umowy
W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Farmina Pet Foods Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika - weszła w fizyczne posiadanie produktów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik ma obowiązek poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie jednoznacznego oświadczenia na wskazany adres kontaktowy: info.pl@farmina.com, wypełniając formularz FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU, stanowiący załącznik niniejszej umowy na dole strony. 
Użytkownik może jednak wyrazić swoją wolę odstąpienia od umowy w każdy inny równoważny sposób.

Wycofanie z programu żywieniowego Farmina
Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek kar i bez konieczności uzasadniania przyczyn odstąpienia. Musi on wysłać pisemną informację do Właściciela wskazanego w niniejszym dokumencie wypełniając formularz FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU, stanowiący załącznik niniejszej umowy na dole strony. 
Właściciel może w każdej chwili odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyn i musi poinformować o tym Użytkownika na piśmie w ciągu 15 dni roboczych. Wyklucza to przypadki okoliczności łagodzących, w których Właściciel może odstąpić od umowy natychmiast.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy nie pociąga za sobą zwrotu pieniędzy za już wykonaną część Usługi ani nie stanowi tytułu do żądania zwrotu pieniędzy.

Skutki odstąpienia od umowy
Użytkownik, który prawidłowo odstąpi od umowy, otrzyma od Właściciela zwrot wszystkich dokonanych na jego rzecz płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnego wyboru innego niż standardowy sposób dostawy, który wiązałby się z niższymi kosztami dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z takim zwrotem.
Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej.
Użytkownik ma obowiązek odesłać towar i zwrócić go Właścicielowi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o zamiarze odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Koszty odesłania towaru ponosi Użytkownik, ale zostaną one zwrócone w sposób opisany powyżej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Możliwość zastosowania prawa odstąpienia od umowy
Klauzule odnoszące się do wykonywania prawa odstąpienia, jego skutków i wyjątków, mają zastosowanie wyłącznie do tych Użytkowników, którzy kwalifikują się jako konsumenci, tj. Użytkownicy działający w celach, które mogą być uznane za wykraczające poza ich działalność handlową (lub działalność gospodarczą) lub zawód.

Gwarancja 
Użytkownik dokonujący zakupu jako konsument ma prawo do gwarancji zgodności na zakupione produkty i usługi, w okresie 24 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Właściciela o stwierdzonych wadach, w terminie 2 miesięcy od ich wykrycia.
W celu skorzystania z prawa do gwarancji, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Właścicielem, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz podać dokładny opis wady.
Jeżeli produkt nie jest zgodny z opisem, Użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany produktu.
Użytkownik ma również prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, w następujących przypadkach:
 • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie kosztowne;
 • Jeżeli Właściciel nie podjął działań zmierzających do naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym terminie, nie krótszym niż 15 dni;
 • gdy uprzednio dokonana wymiana lub naprawa narażała Użytkownika na znaczne niedogodności.
Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wadliwych produktów.

Gwarancja producenta
Wszystkie produkty sprzedawane przez Właściciela za pośrednictwem Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. korzystają z "Gwarancji Farmina". Jeżeli zwierzęciu nie będzie odpowiadać produkt, Użytkownik, który kwalifikuje się jako konsument, ma prawo zażądać wymiany produktu na inny, który ma taką samą wartość handlową, jednak nie później niż 5 dni od daty otrzymania zakupionego towaru. Gwarancja ta może zostać aktywowana pod warunkiem, że nie zużyto więcej niż 20% produktu. W przypadku korzystania z "Gwarancji Farmina" koszty transportu związane z odbiorem i dostawą nowego produktu ponosi Użytkownik.

ODSZKODOWANIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Właściciela i jego filie, podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, co-branderów, partnerów i pracowników, w zależności od przypadku, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń, uzasadnione honoraria prawników i koszty, wniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku treści Użytkownika, korzystania lub połączenia z Serwisem, naruszenia niniejszych Warunków lub naruszenia praw osób trzecich.

Granice odpowiedzialności
Żywność dla zwierząt Farmina oraz wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem karmy dla zwierząt Farmina są udostępniane Użytkownikom na warunkach określonych w Umowie, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, która nie jest wymagana przepisami prawa. W szczególności, nie ma gwarancji przydatności oferowanych usług do określonych celów Użytkownika.

Żywność dla zwierząt Farmina i funkcje dostępne za pośrednictwem karmy dla zwierząt Farmina są wykorzystywane przez Użytkowników na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W szczególności Właściciel, w granicach obowiązującego prawa, ponosi odpowiedzialność za szkody umowne i pozaumowne wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim wyłącznie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, gdy są one bezpośrednim i natychmiastowym następstwem działalności Farmina Pet Foods. W związku z tym Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wszelkie straty, które nie są bezpośrednią konsekwencją naruszenia Umowy przez Właściciela;
 • wszelkie straty możliwości biznesowych i wszelkie inne straty, nawet pośrednie, które może ponieść Użytkownik (takie jak, ale nie tylko, straty handlowe, utrata przychodów, dochodu, zysków lub przewidywanych oszczędności, utrata umów lub relacji biznesowych, utrata reputacji lub dobrej woli, itp;)
 • szkody lub straty wynikające z przerw lub nieprawidłowego działania Farmina Pet Foods z powodu działania siły wyższej, lub przynajmniej nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, a w każdym razie niezależnych od woli i pozostających poza kontrolą Właściciela, takich jak, na przykład, ale nie ograniczając się do, awarii lub zakłóceń linii telefonicznych lub elektrycznych, Internetu i / lub innych środków transmisji, niedostępności stron internetowych, strajków, klęsk żywiołowych, wirusów i cyberataków, przerw w dostawie produktów, usług osób trzecich lub aplikacji; oraz
 • nieprawidłowe lub nieodpowiednie korzystanie z produktów spożywczych przez Użytkowników lub osoby trzecie.

RÓŻNE
Przerwanie usługi
Aby zagwarantować Użytkownikom jak najlepsze korzystanie z Usługi, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania usługi w celu przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji systemu, informując Użytkowników poprzez ciągłe aktualizacje publikowane na Farmina Pet Foods.
Odsprzedaż usług
Użytkownikom nie wolno powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Farmina Pet Foods i jej Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, przyznanej bezpośrednio lub poprzez odpowiedni program odsprzedaży.
Właściciel może tolerować odsprzedaż na ograniczonej zasadzie jeden do jednego; każda forma masowej odsprzedaży jest wyraźnie wykluczona.
Polityka prywatności
W celu uzyskania informacji na temat wykorzystania ich danych osobowych, Użytkownicy muszą zapoznać się z polityką prywatności Farmina Pet Foods, która jest uważana za część niniejszych Warunków.
Prawa własności intelektualnej
Wszystkie znaki towarowe, nominalne lub graficzne oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne znaki, ilustracje, obrazy lub logotypy pojawiające się w przypadku produktów Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością właściciela lub jego licencjodawców i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych i powiązanych umów międzynarodowych.
Wszystkie znaki towarowe i wszystkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, znaki towarowe, ilustracje, obrazy, logotypy dotyczące stron trzecich oraz treści zamieszczane przez takie strony trzecie na Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością takich stron trzecich i ich licencjodawców i są chronione odpowiednimi przepisami o znakach towarowych i odpowiednimi traktatami międzynarodowymi. Właściciel nie jest właścicielem wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i może z nich korzystać tylko w granicach i zgodnie z umowami zawartymi z takimi stronami trzecimi oraz w celach określonych w niniejszym dokumencie.
Kwalifikowalność wieku
Użytkownicy deklarują, że są pełnoletni zgodnie z obowiązującymi przepisami. W żadnym wypadku osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z usług i produktów Farmina Pet Foods.
Zmiany w niniejszych warunkach
Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie, informując Użytkowników poprzez opublikowanie ogłoszenia w Farmina Pet Foods.
Użytkownicy, którzy nadal korzystają z Farmina Pet Foods po opublikowaniu zmian, akceptują nowe Warunki w całości.
Cesja umowy
Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbywania przez nowację lub podzlecenia wszystkich lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, o ile nie narusza to praw Użytkownika wynikających z Warunków.
Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Właściciela.
Kontakty
Wszelka korespondencja dotycząca produktów dla zwierząt Farmina musi być wysyłana za pośrednictwem kontaktów określonych w niniejszym dokumencie.
Rozłączność
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie nieważne lub niewykonalne, klauzula zostanie usunięta, a pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone i pozostaną w mocy.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki i wszelkie spory dotyczące wdrożenia, interpretacji i ważności niniejszej umowy podlegają prawu, jurysdykcji państwa i wyłącznej jurysdykcji sądów, w których Właściciel ma swoje siedziby.
Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie w przypadkach, gdy prawo stanowi wyłączne miejsce jurysdykcji dla konsumentów.ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Internetowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów
Konsument zamieszkujący w Europie musi mieć świadomość, że Komisja Europejska stworzyła internetową platformę alternatywnych metod rozstrzygania sporów, która przewiduje pozasądową metodę rozwiązywania wszelkich sporów związanych z umowami sprzedaży i usługami online. W związku z tym, jeśli jesteś konsumentem europejskim, możesz skorzystać z takiej platformy w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy online zawartej z Właścicielem. Platforma jest dostępna pod poniższym linkiem.
Właściciel jest dostępny na wszelkie pytania za pośrednictwem adresu e-mail zamieszczonego pod informacjami właściciela w tym dokumencie.
  
   Definicje
Przykładowy formularz zwrotu /wymiany towaru znajduje się na dole strony.
Adresowany do:
Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, 05-090 Raszyn, przy ulicy Zdrojowa 19, Wypędy, NIP 534-243-33-48, REGON 142070418

Potwierdzenie zamówienia
Wskazuje e-mail wysłany przez Właściciela jako potwierdzenie wysyłki w momencie wysyłki zakupionych produktów lub ich części.
Potwierdzenie realizacji zamówienia
Wskazuje wiadomość e-mail, którą Właściciel wysyła po otrzymaniu zamówienia.
Usługa
Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods zgodnie z niniejszymi Warunkami w Farmina Pet Foods.
Warunki i Zasady (lub warunki)
Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem i Właścicielem.
Użytkownik
Każdy użytkownik Serwisu, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną.REGULAMIN PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D NA STRONIE FARMINA.COM
1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Proces zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D jest organizowany przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Zdrojowa 19, 05-090 Wypędy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352506, NIP: 534-243-33-48, REGON: 142070418  (określany dalej jako „Organizator”).
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnej chwili.
1.3. Zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu procesu zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D
1.4. Próbkę można zamówić wyłącznie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia umieszczony na www.farmina.com

2. UCZESTNICY PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI N&D
2.1. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D może dokonać każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której można dostarczyć produkt na adres w Polsce (zwanej dalej terytorium), spełniająca warunki określone poniżej.
2.2. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D nie mogą dokonać pracownicy Organizatora oraz ich bliscy, pracownicy firmy, której organizator powierzył organizację wysyłek próbek sprzedawcy produktów organizatora, a także przedsiębiorcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROCESIE ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D
3.1. Warunkiem udziału jest złożenie zamówienia na bezpłatną próbkę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.farmina.com lub www.farmina.com/pl bądź w moblinej aplikacji FarminaGenius
3.2. Uczestnik obowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki próbek, telefon oraz adres e-mail.
3.3. Uczestnik obowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy wyżej wymienionych informacji, jak i prawdziwych danych osobowych. Za podanie nieprawdziwych danych odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
3.4. Podanie niekompletnych danych w formularzu może spowodować brak dostarczenia próbki.

4. ZASADY REALIZACJI DOSTAWY PRÓBEK
4.1. Uczestnik ma prawo do złożenia jednego zamówienia na bezpłatną próbkę karmy N&D.
4.2. Na jeden adres do wysyłki oraz adres e-mail zostanie wysłana tylko jedna próbka karmy N&D.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej wysyłki próbki karmy N&D w innym smaku w przypadku braku dostępności zamówionego rodzaju. Organizator w takiej sytuacji skontaktuje się z Uczestnikiem procesu zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D.
4.4. Każda z próbek jest wielkości: karma dla kota 50 g, karma dla psa 100 g. Próbki będą dostarczane za pomocą poczty polskiej lub kuriera.
4.5. Realizacja wysyłki próbek może zająć maksymalnie do około 30 dniu od momentu złożenia zamówienia.
4.6. Jeżeli Uczestnik poda organizatorowi nieprawdziwe dane lub dane, które mogą wywołać uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik działał nieuczciwie lub podał nieprawdziwe dane, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do niezrealizowania przesłania bezpłatnej próbki.
4.7. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z uczestnictwa w procesie zamówienia bezpłatnej próbki poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie go na adres e-mail info.pl@farmina.com Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Organizator nie jest zobowiązany do przesłania bezpłatnej próbki Uczestnikowi, jeżeli zobowiązanie to nie zostało wykonane przed dniem otrzymania oświadczenia Uczestnika.
4.8. Kurier podejmuje 2 próby dostarczenia przesyłki. Jeżeli mu się to nie uda, przesyłka zostanie odesłana do naszego magazynu.  Ponowna wysyłka zamówienia będzie możliwa tylko wtedy, kiedy Uczestnik opłaci wcześniej koszty ponownej wysyłki. 5. DANE OSOBOWE
5.1. Aby dokonać zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D Uczestnik musi podać określone w punkcie 3.2 wymagane przez formularz dane osobowe. Dane te są gromadzone przez Organizatora, który pełni funkcję administratora danych.
5.2. Udostępnianie swoich danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Brak ich przekazania uniemożliwi jednak skuteczne zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D.
5.3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora poprzez ich udostępnienie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w procesie dostawy próbki w celu jej dostarczenia. Złożenie zamówienia na www.farmina.com oznacza akceptację warunków procesu dostawy próbek karmy N&D zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do wyżej wymienionych podmiotów w celach powyżej wskazanych.
5.4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Organizatora, ma prawo żądać poprawy lub wykasowania danych oraz wnosić zastrzeżenia co do tych danych, jak również korzystać z innych praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.
5.5. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgody określone w punkcie 5.3, które mogą być w każdym czasie cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem drogi elektronicznej (na maila info.pl@farmina.com). Organizator niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia, usuwa wszelkie dane przechowywane dotyczące Uczestnika. Cofnięcie zgody jak w zdaniu poprzedzającym jest równoważne w skutkach z oświadczeniem o odstąpieniu przez Uczestnika od zamówienia próbki karmy N&D.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: info.pl@farmina.com. Wiadomość powinna zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem Organizatora.
6.2. Organizator obowiązany jest do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022 r.

POBIERZ
FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU (41,14 Kb)