FARMINA FARMINA PET FOODS KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİ METNİ

Farmina Pet Foods kullanıcılarından bazı kişisel bilgileri toplar.

Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
iletişim e-postası: info@farmina.com

Toplanan Veri Çeşitleri
Farmina Pet Foods tarafından ya da üçüncü Partiler aracılığıyla toplanan kişisel veriler arasında ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi, bölge, posta kodu, şehir, çeşitli veri tipleri, cinsiyet, doğum tarihi, firma ismi, vergi numarası, teslimat adresi, kapı numarası, çerezler ve kullanım verileri bulunmaktadır.
Toplanan her bir kişisel veri türü ile ilgili ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya veri toplamasından önce görüntülenen belirli açıklama metinlerinde sağlanır.
Kişisel veriler kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya kullanım verileri konusunda, kullanıcı Farmina Pet Foods kullanırken otomatik olarak toplanabilir.
 
Aksi belirtilmedikçe, Farmina Pet Foods tarafından talep edilen tüm veriler gereklidir ve bu verilerin tedarik edilememesi durumunda Farmina Pet Foods’un hizmet sunması olanaksız hale gelebilir.
 
Aksi belirtilmedikçe, Farmina Pet Foods tarafından talep edilen tüm veriler gereklidir ve bu verilerin sağlanmaması, Farmina Pet Foods'un hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Farmina Pet Foods'un bazı verilerin gerekli olmadığını belirttiği durumlarda, kullanıcıların bu verileri sağlaması gerekli değildir ve bu durumda hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişinde bir aksama yaşanmaz.
 
Hangi verilerin gerekli olduğuna karar verilemediği durumlarda kullanıcılar, Farmina Pet Foods Türkiye ile iletişime geçebilirler.
 
Farmina Pet Foods tarafından veya Farmina Pet Foods’un hizmet sağlayıcısı olan üçüncü parti hizmetlerinin sahipleri tarafından çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanılması, kullanıcı tarafından talep edilen veya bu doküman ve Çerez Politikası dokümanlarında açıklanan hizmetleri sağlama amacına hizmet eder.
 
Kullanıcılar, Farmina Pet Foods aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü parti kişisel verilerden sorumludur ve üçüncü partinin verileri Farmina Pet Foods’a vermeyi onayladığını teyit eder.
 
Veri İşleme Yeri ve Yöntemi
İşleme Yöntemleri
Veri sahibi verilere izinsiz erişim, ifşa, veriler üzerinde değişiklik yapma ya da verileri yetkisiz olarak yok etme durumlarına karşı uygun önlemleri almaktadır.
Veri işleme, belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya bağlantılı olan organizasyonel prosedürleri ve yöntemleri izleyerek, bilgisayar ve / veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Farmina’ya ek olarak, bazı durumlarda veriler, Farmina Pet Foods' un (yönetim, satış, pazarlama, yasal, sistem yönetimi) veya harici tarafların (üçüncü parti teknik servis sağlayıcılar, posta taşıyıcıları, barındırma/hosting sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) gerektiğinde Farmina tarafından veri işlemcileri olarak atanır. Bu tarafların güncellenmiş listesi, herhangi bir zamanda Farmina’dan talep edilebilir.
 
In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of Farmina Pet Foods (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Owner at any time.
 
İşlemenin Yasal Temeli
Aşağıdakilerden biri geçerli olduğunda, Farmina, kişisel verileri kullanıcılarla ilgili olarak işleyebilir
Kullanıcılar bir veya daha fazla özel amaç için onay verdiler. Not: Bazı yasalar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı'nın bu tür işlemlere (“devre dışı bırakma”) itirazını kabul etmeden, Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir, bu izinlere veya aşağıdaki yasal dayanaklara dayanmak zorunda kalmadan. Bununla birlikte, bu, Kişisel Verilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda geçerli değildir;
·       Kullanıcılar bir veya daha fazla özel amaç için onay verdiler. Not: Bazı yasalar uyarınca, Farmina’nın, kullanıcı bu tür işlemlere (“devre dışı bırakma”) itiraz edene kadar, kişisel verileri işlemesine izin verilebilir, bu izinlere veya aşağıdaki yasal dayanaklara dayanmak zorunda kalmadan. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin işlenmesi, Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda bu durum geçerli değildir;
·       Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile bir sözleşmenin yapılması ve / veya herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülükleri için gereklidir;
·       Farmina’nın konu olduğu yasal bir gerekliliğe uymak için veri işleme işlemi önemlidir.
·       İşleme, kamu yararına veya Farmina’nın kazandığı resmi otoritenin uygulanmasında gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir;
·       İşleme, Farmina veya üçüncü partiler tarafından takip edilen meşru çıkarlar amacı için önemlidir.
Her halükarda, Farmina, işleme ilişkin belirli yasal dayanakların açıklığa kavuşturulmasına ve özellikle de kişisel verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmesel bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girilmesi için gerekli bir gereklilik mi olup olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulmasında yardımcı olacaktır.

Yer
Veriler, Farmina’nın işletim ofislerinde ve işlemde yer alan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenmektedir.

Kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak, veri aktarımları kullanıcı verilerinin kendi ülkelerinden başka bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bu tür aktarılan verilerin işlenme yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kullanıcılar kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilirler.

Kullanıcılar ayrıca Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye ya da uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen ya da BM gibi iki ya da daha fazla ülkenin kurduğu herhangi bir uluslararası kuruluşa veri aktarımlarının yasal temelini ve Farmina taraşından verilerinin güvenliği için alınan güvenlik önlemlerini öğrenmeye hak kazanır.
Bu tür bir transfer gerçekleşirse, kullanıcılar bu dokümanın ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi alabilir veya iletişim bölümündeki bilgileri kullanarak Farmina ile görüşebilirler.
 
Kayıtlı Tutma Süresi
Kişisel Veriler, topladıkları amaç doğrultusunda gerektiği sürece işlenecek ve saklanacaktır.
Bu nedenle:
·       İş Sahibi ile kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili olarak toplanan kişisel veriler, bu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar korunacaktır.
·       Farmina’nın meşru menfaatleri için toplanan kişisel veriler, bu tür amaçların yerine getirilmesi için gerekli oldukları sürece muhafaza edilecektir. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümleri dahilinde Farmina’nın izlediği yasal menfaatler hakkında bilgi edinebilirler veya Şirket ile iletişime geçebilirler.
 
Farmina, verilen izin geri alınmadıkça kullanıcının kişisel verilerin saklanması konusunda verdiği iznin süresinden daha fazla bir süre bahsi geçen kişisel verileri saklayabilir. Ayrıca, Farmina, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir yetki sırasına göre, kişisel verileri daha uzun bir süre saklamakla yükümlü olabilir.

Saklama süresi dolduğunda kişisel veriler silinir. Bu nedenle, erişim süresinin sona ermesinden sonra erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı uygulanamaz.

 
İşleme Amaçları
Kullanıcıya ilişkin veriler, Farmina’nın hizmetlerini sunmasının yanı sıra şu amaçlarla kullanılmasını sağlamak için toplanır: kayıt ve kimlik doğrulama, ödemeleri işleme, kullanıcıyla iletişim kurma, kişileri yönetme ve mesaj gönderme, yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme, analizler, Hosting(barındırma) ve backend(arka plan web sitesi kodlaması) yapısı, dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim ve dış platformlardan içerik görüntüleme.
Kullanıcılar, bu gibi kullanım amaçlarıyla ve her bir amaç için kullanılan kişisel verilerle ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu belgenin ilgili bölümlerinden ulaşabilirler.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Detaylı Bilgi
Kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için toplanır ve aşağıdaki servisleri kullanır.
 • Analizler
  Bu bölümde yer alan hizmetler, Farmina’nın web trafiğini izlemesini ve analiz etmesini sağlar ve kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.
   
  Facebook Reklamları Dönüşüm İzleme (Facebook, Inc.)
  Facebook Ads dönüşüm izleme, Facebook reklam ağındaki verileri Farmina Pet Foods üzerinde gerçekleştirilen eylemlerle birleştiren Facebook, Inc. tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir.
   
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Datası.
  İşlenme yeri: A.B.D. – Gizlilik Politikası.
   
  Anonimleştirilmiş IP ile Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, Farmina Pet Foods'in kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında rapor hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan verileri kullanır.
   
  Google, kendi reklam ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.
  Google Analytics'in bu entegrasyonu IP adresinizi anonimleştirir. Kullanıcıların IP adreslerini Avrupa Birliğine üye devletlerde veya diğer sözleşmeci devletlerde Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması uyarınca kısaltmak suretiyle çalışır. Sadece istisnai durumlarda eksiksiz bir IP adresi bir Google sunucusuna gönderilecek ve ABD içinde kısaltılacaktır.
   
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
  İşleme yeri: A.B.D – Gizlilik Politikası – Opt Out.
   
 • Kullanıcı ile İletişim Kurma

  E-posta listesi veya bülten (Farmina Pet Foods)
  E-posta listesine veya bülten için kayıt olarak, kullanıcının e-posta adresi, Farmina Pet Foods ile ilgili ticari veya promosyon niteliğindeki bilgileri içeren e-posta mesajlarını alan kişilerin irtibat listesine eklenecektir. E-posta adresiniz, Farmina Pet Foods'a kaydolarak veya satın alma işlemi yaptıktan sonra bu listeye eklenebilir..
  Toplanan kişisel veriler: e-posta adresi, ad soyad ve telefon numarası.

  İletişim Formu (Farmina Pet Foods)
  İletişim formunu kendi verileri ile doldurarak, kullanıcı, Farmina Pet Foods'a bu bilgileri, formun başlığının işaret ettiği bilgi, fiyat teklifi veya başka türden isteklere cevap vermek için kullanma yetkisi verir.
  Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi, ad soyad, telefon numarası ve çeşitli veri türleri.
   
 • Harici platformlardan içerik görüntüleme
  Bu tür bir hizmet, harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan Farmina Pet Foods sayfalarından görmenize ve onlarla etkileşime girmenize izin verir.
   
  Bu tür hizmet, kullanıcıların kullanmadığı zamanlarda bile hizmetin yüklendiği sayfalar için web trafiği verilerini toplayabilir.
   
  Instagram Widget’i (Instagram, Inc.)
  Instagram, Farmina Pet Foods'un bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine izin veren Instagram, Inc. tarafından sağlanan bir görüntü görselleştirme servisidir.
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve kullanım verisi.
  İşleme yeri: A.B.D – Gizlilik Politikası.
   
 • Hosting(Barındırma) ve Backend (Arka plan web sitesi kodlaması) yapısı
  Bu hizmet türü, Farmina Pet Foods'un çalışmasına ve dağıtılmasına olanak tanıyan veri ve dosyaları barındırmanın yanı sıra, belirli özellikleri veya Farmina Pet Foods'un belirli bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu servislerin bir kısmı, coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve kişisel verilerin depolandığı gerçek konumu belirlemeyi güçleştirir.
   
  ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
  ArubaCloud, Aruba S.p.A. tarafından sağlanan bir barındırma hizmetidir..
  Toplanan Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli veri türleri.
  İşleme yeri: İtalya – Gizlilik Politikası.
   
 • Dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim
  Bu hizmet türü, doğrudan Farmina Pet Foods'un sayfalarından sosyal ağlarla veya diğer harici platformlarla etkileşime izin verir.
  Farmina Pet Foods aracılığıyla elde edilen etkileşim ve bilgiler her zaman kullanıcının her bir sosyal ağ için gizlilik ayarlarına tabidir.
  Bu hizmet türü, kullanıcıların kullanmadığı zamanlarda bile hizmetin yüklendiği sayfaların trafik verilerini toplayabilir.
   
  Twitter Tweet düğmesi ve sosyal widget'lar (Twitter, Inc.)
  Twitter Tweet düğmesi ve sosyal widget'lar Twitter, Inc. tarafından sağlanan Twitter sosyal ağıyla etkileşime izin veren hizmetlerdir.
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
  İşleme yeri: A.B.D. – Gizlilik Politikası.
   
  Facebook Beğen butonu ve sosyal widget’lar (Facebook, Inc.)
  Facebook Like düğmesi ve sosyal widget'lar Facebook, Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağıyla etkileşime izin veren hizmetlerdir.
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Datası.
  İşleme yeri: A.B.D. – Gizlilik Politikası.
   
 • Kişileri yönetme ve mesaj gönderme
  Bu servis türü, e-posta kişilerinin, telefon kayıtlarının veya diğer iletişim bilgilerinden oluşan bir veritabanının kullanıcı ile iletişim kurmak için yönetilmesini mümkün kılar.

  Bu servisler ayrıca, mesajın kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve zamana ve ayrıca kullanıcı ile etkileşime girdiklerinde, örneğin mesajda yer alan linklere tıklayarak da veri toplayabilir.
   
  MailUp (MailUp)
  MailUp, MailUp SpA tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme servisidir.
  Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.
  İşleme yeri: İtalya – Gizlilik Politikası.
   
 • Kayıt ve kimlik doğrulama

  Kayıt veya kimlik doğrulaması ile, kullanıcılar Farmina Pet Foods'un onları tanımlamasını ve onlara özel hizmetlere erişmelerini sağlarlar.
  Aşağıda açıklananlara bağlı olarak, üçüncü taraflar kayıt ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayabilir. Bu durumda, Farmina Pet Foods, bu üçüncü taraf hizmetleri tarafından saklanan bazı verilere kayıt veya tanımlama amacıyla erişebilecektir.

  Doğrudan Kayıt (Farmina Pet Foods)
  Kullanıcı kayıt formunu doldurarak ve kişisel verileri doğrudan Farmina Pet Foods'a sunarak kaydolur.
   
  Toplanan Kişisel Veriler: adres, şehir, şirket adı, doğum tarihi, e-posta adresi, ad soyad, cinsiyet, kapı numarası, telefon numarası, bölge, teslimat adresi, vergi numarası, çeşitli veri tipleri ve posta kodu.
   
 • Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme
  Bu hizmet türü, Farmina Pet Foods ve ortaklarının, kullanıcı tarafından Farmina Pet Foods'un geçmişte kullanımına dayalı olarak reklamlarını bilgilendirmesini, optimize etmesini ve sunmasını sağlar.
  Bu etkinlik, kullanım verilerini izleme ve çerezleri kullanarak, yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme etkinliğini yöneten iş ortaklarına aktarılan bilgileri kullanarak gerçekleştirilir. Aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tarafından sunulan herhangi bir çıkışın yanı sıra, kullanıcı, Network Advertising Initiative devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek bir üçüncü taraf hizmetinin çerez kullanımını devre dışı bırakabilir.
   
  AdWords Yeniden Pazarlama (Google Inc.)
  AdWords Yeniden Pazarlama, Farmina Pet Foods'un etkinliğini AdWords reklam ağı ve Doubleclick çerezi ile birleştiren Google Inc. tarafından sağlanan bir yeniden pazarlama ve davranış hedefleme hizmetidir.
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve kullanım verileri.
  İşleme yeri: A.B.D. – GizlilikPolitikası – Opt Out.
   
  Facebook Yeniden Pazarlama (Facebook, Inc.)
  Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook reklam ağı ile Farmina Pet Foods'un faaliyetlerini birbirine bağlayan Facebook, Inc. tarafından sağlanan bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir.
  Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve kullanım verileri.
  İşleme yeri: A.B.D. – Gizlilik Politikası – Opt Out.
Kişisel Veriler hakkında daha fazla bilgi
 • Üçüncü taraflara veri iletişimi
  Russo Mangimi spa, sağlanan kişisel verileri aşağıdaki konu kategorilerine iletebilir: Hizmet veren şirketler, denetim ve bütçe belgelendirme şirketleri, kredi kurtarma şirketleri ve genel olarak şirketimizden talep edilen hizmetlerin sağlanması için veri aktarımının gerekli olduğu diğer gerçek ve / veya tüzel kişiler.
   
 • RdCom
  RdCom, R&D Communication s.r.l. tarafından sağlanan, SMS, MMS ve e-posta aracılığıyla promosyonel iletişim kuran bir servistir.
  Yer: İtalya
  Gizlilik Politikası: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
Kullanıcı hakları
Kullanıcılar, Farmina tarafından işlenen verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir.
Kullanıcılar, özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
 • Onaylarını istedikleri zaman geri çekebilirler. Kullanıcılar, daha önce vişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdikleri yerde izni geri çekme hakkına sahiptir.
 • Verilerin işlenme konusu. İşlemler, izinler dışında yasal bir temelde yürütülürse, Kullanıcıların Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki ilgili bölümde verilmektedir.
 • Verilerine erişim. Kullanıcılar, veriler Farmina tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir, işlemin belirli yönlerine ilişkin açıklamayı elde edebilir ve işlenmekte olan verilerin bir kopyasını edinebilirler.
 • Doğrulama ve düzeltme talebi. Kullanıcılar, verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellemelerini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerin işlenmesini sınırlama. Kullanıcılar, belirli durumlarda, verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Farmina verilerini depolama dışında herhangi bir amaç için işlemeyecektir.
 • Kişisel verilerin silinmesi veya kaldırılmasını sağlama. Kullanıcılar, verilerinin Farmina’dan silinmesini sağlamak için belirli koşullar altında haklara sahiptir.
 • Verilerini alma ve başka bir kontrollöre aktarma. Kullanıcılar, verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir formatta alma ve teknik olarak mümkün olduğunda başka bir denetleyiciye herhangi bir engel olmaksızın iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin, kullanıcının rızasıyla veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerine bağlı olduğu bir sözleşmeyle kullanıcının rızasına dayanması koşuluyla uygulanabilir.
 • Bir şikayette bulunmak. Kullanıcılar yetkili veri koruma yetkililerinden önce bir hak talep etme hakkına sahiptir.
İşleme alınma hakkıyla ilgili ayrıntılar
Kişisel verilerin bir kamu yararı için işlendiği durumlarda, Farmina’da yer alan resmi bir yetkinin kullanılmasında veya Farmina’nın izlediği yasal menfaatlerin amaçlarına yönelik olarak, kullanıcılar bu tür işlemlere, kendi özel durumlarına ilişkin bir zemin sağlayarak itiraz edebilirler. Ancak kullanıcılar bilmedirler ki, kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amaçları için işlenecektir ve herhangi bir gerekçe sunmadan bu işleme herhangi bir zamanda itiraz edebilirler. Kullanıcının Doğrudan Pazarlama amacıyla kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek için, kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.
 
Bu haklar nasıl kullanılabilir?
Kullanıcı haklarını kullanmak için herhangi bir talep, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Farmina’ya yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak kullanılabilir ve mümkün olduğunca erken ve her zaman bir ay içinde Farmina tarafından ele alınır.
 
Çerez Politikası
Farmina Pet Foods çerez kullanır. Daha fazla bilgi edinmek ve detaylı bir çerez bildirimi için, Kullanıcı Çerez Politikasına başvurabilir.
 
Verİ toplama ve İşleme hakkında ek bİlgİ

Yasal işlem
Kullanıcının kişisel verileri, mahkemede Farmina tarafından, Farmina Pet Foods veya ilgili hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.
Kullanıcı, Farmina’nın, kamu yetkililerinin talebi üzerine kişisel verileri açıklamasının gerekebileceğini bildiğini beyan eder.

Kullanıcının kişisel verileri hakkında ek bilgiler
Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, Farmina Pet Foods, kullanıcıya belirli hizmetler ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir veya talep üzerine kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine olanak sağlayabilir.
 
Sistem kayıtları ve bakımı
İşletme ve bakım amaçlı olarak, Farmina Pet Foods ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti Farmina Pet Foods ile etkileşime giren dosyaları toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.
 
Bu politikada yer almayan bilgiler
Kişisel Verilerin toplanması ya da işlenmesi ile ilgili daha fazla bilgi, herhangi bir zamanda Farmina’dan talep edilebilir. Lütfen bu dokümanın başındaki iletişim bilgilerine bakınız.

“Takip Etme” istekleri nasıl ele alınır?
Farmina Pet Foods, “Takip Etme” taleplerini desteklemiyor.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinin “Takip Etme” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen bahsi geçen üçüncü parti hizmetlerin gizlilik politikalarını okuyun.
 
Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler
Farmina kullanıcı'ya bu sayfada ve muhtemelen Farmina Pet Foods içinde ve / veya - teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – bildirim ile bildirerek, herhangi bir kişi aracılığıyla kullanıcılara bir bildirim göndermek suretiyle bu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Altta belirtilen son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz önerilir.
Değişiklikler, kullanıcı onayı temelinde gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkiliyorsa, Firma, gerektiğinde kullanıcıdan yeni onay toplayabilir.
 
Tanımlar ve yasal referanslar
 • Kişisel Veri (ya da Veri)
  Doğrudan, dolaylı olarak veya kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere diğer bilgilerle bağlantılı herhangi bir bilgiyi kapsar.
   
 • Kullanım Verisi
  Aşağıdakileri içerebilen Farmina Pet Foods (veya Farmina Pet Foods'da çalışan üçüncü şahıs servisleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler: Farmina Pet Foods kullanan kullanıcıların kullandığı bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Uniform Resource Identifier - Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) ), talebin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, cevap olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun cevabının durumunu belirten sayısal kod (başarılı sonuç, hata, vb.), ülke menşei, tarayıcının özellikleri ve kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemi, ziyaret başına çeşitli zaman bilgileri (örn. Uygulama içinde her sayfada geçirilen süre) ve özel referans ile uygulama içinde takip edilen yol hakkında detaylar ve cihaz işletim sistemi ve / veya Kullanıcı BT ortamı hakkında diğer parametreler.
   
 • Kullanıcı
  Aksi belirtilmedikçe, veri konusu ile çakışan Farmina Pet Foods kullanan birey.
   
 • Veri Konusu
  Kişisel Verilerin ifade ettiği gerçek kişi.
   
 • Veri İşlemcisi (veya Veri Denetçisi)
  Bu gizlilik politikasında belirtildiği üzere, Denetleyici adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer kurum.
  Farmina Pet Foods (ya da bu Uygulama)
  Kullanıcının kişisel verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar.
   
 • Hizmet(Servis)
  Farmina Pet Foods tarafından, ilgili koşullar altında (varsa) ve bu sitede / uygulamada belirtildiği şekilde sağlanan hizmet.
   
 • Avrupa Birliği (ya da A.B.)
  Aksi belirtilmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm referanslar, mevcut tüm Avrupa Birliği üye ülkelerini ve Avrupa Ekonomik Alanı'nı kapsar
   
 • Çerezler
  Kullanıcının cihazında saklanan küçük veri parçaları.
   
 • Yasal bilgi
  Bu gizlilik beyannamesi, Sanat da dahil olmak üzere birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün 13 / 14'ü (Genel Veri Koruma Yönetmeliği).
  Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmedikçe, yalnızca Farmina Pet Foods ile ilgilidir.
Son güncelleme: Mayıs 11, 2018