Şartlar ve Koşullar

Farmina Pet Foods tarafından sunulan hizmetlerin kullanıcıları, bu şartlar ve koşulları onaylar ve kabul eder.

Farmina Pet Foods hakkında bilgi​
Farmina Pet Foods, önde gelen evcil hayvan maması üreticilerinden biridir. Farmina ürünleri geniş bir distribütör ağı, evcil hayvan dükkanı ve uzmanları tarafından pazarlanmaktadır.


GİRİŞ

Bu doküman
Bu belge siz – kullanıcı – ve Farmina Pet Foods’u sağlayan kuruluş arasındaki yasal bir sözleşmedir. Bu sözleşme, çevrimiçi özellikleri kullanımınızı ve her koşulda sağlanan hizmetlerin kullanımını yönetir. “Yasal anlaşma”, bu sözleşmenin şartlarının, şartları kabul ettiğinizde sizinle bizim aramızdaki ilişkiyi bağlayıcı kıldığı anlamına gelir. Basitlik için, “Kullanıcı”, “siz”, “sizin” ve benzer terimler, ister tekil ister çoğul olsun, size, kullanıcıya atıfta bulunur.  “Biz”, “bizim”, “biz” ve benzeri terimler, mevcut belgede belirtildiği gibi Farmina Pet Foods'a sahip olan ve yöneten şirkete atıfta bulunmaktadır. “Farmina Pet Foods” mevcut web sitesine ve / veya uygulamaya atıfta bulunur. “Anlaşma”, zaman zaman tadil edildiği şekliyle bu belgeyi ifade eder. Anlaşma Türkçe dilinde sonuçlandırılmıştır. Diğer tanımlanmış terimler, anlaşmanın en altındaki “Tanımlar” adlı bölümde belirtilmiştir.

Bu anlaşmanın kabulü​
Farmina Pet Foods'ı kullanabilmek için, bu anlaşmayı dikkatlice okumalı ve kabulü için butona tıklayarak bu sözleşmeyi kabul etmelisiniz. Bu sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, hizmeti kullanamazsınız.

Kayıt, Farmina Pet Foods içeriği ve Farmina Pet Foods kısıtlamaları
Kayıt​
Hizmetin veya herhangi bir parçasının kullanılması için, kullanıcıların gerekli kayıt verilerini ilgili kayıt formunda sunarak doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar ayrıca Gizlilik Politikası'nı (Kişisel Verilerin Kullanımı Konusundaki Bilgilendirme Metni) ve bu Hüküm ve Koşulları eksiksiz olarak kabul etmelidir. Kullanıcılar giriş bilgilerini gizli tutmaktan sorumludur.
Herhangi bir sebepten ötürü, kullanıcının erişim bilgilerinin kaybolması, ifşa edilmesi, çalınması veya izinsiz kullanılması durumunda Farmina’nın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı anlaşılmaktadır.

Kullanıcı hesaplarını ve hesap sonlandırmalarını silme
Kayıtlı kullanıcılar, hesaplarını iptal edebilir ve herhangi bir zamanda, Farmina Pet Foods arayüzüyle veya doğrudan Farmina ile iletişime geçerek hizmeti kullanmayı bırakabilir. Farmina, kullanıcı tarafından şartların ihlali durumunda, kullanıcı hesabını istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.
Farmina, şu şartlarda kullanıcının hesabını istediği zaman, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmadan askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar:

 • Kullanıcı bu şözleşeyi ihlal ettiğinde; ve/veya
 • Kullanıcının Hizmete erişimi veya kullanımı, Sahibine, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara zarar verme durumunda; ve/veya
 • Kullanıcı tarafından Farmina Pet Foods kullanımının yasa veya yönetmeliklere aykırı olması durumlarında; ve/veya
 • yasal işlem veya hükümet katılımı ile soruşturma yapılması halinde; ve/veya
 • Farmina’nın isteğine bağlı olarak, hesabın uygunsuz veya saldırgan veya bu sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir sebep yaratması durumlarında.
Farmina Pet Foods'dan erişilebilen içerik​
Farmina Pet Foods'da bulunan içerik, fikri mülkiyet hakları ve ilgili uluslararası sözleşmelerle yürürlükte olan yasalar tarafından korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, herhangi bir içeriğin kullanımı, yalnızca bu fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde izinlidir.

Farmina, Sözleşmenin tüm süresi boyunca, söz konusu içeriğin kullanımı için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans için kullanım hakkını kullanıcıya hibe eder. Bu tür bir lisans, yalnızca bu tür içeriklerin kişisel kullanımı içindir ve asla ticari kullanımı için değildir ve kullanıcı cihazı ile sınırlıdır.
 
Bu nedenle, kullanıcı içerikleri kopyalayamaz ve/veya indiremez ve/veya paylaşamaz (aşağıda belirtilen sınırlar dışında), değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, satamaz, alt lisans veremez) düzenleyemez, üçüncü partilere transfer edemez/atayamaz -Famrina Pet Foods’ta kullanılan bir üçüncü parti bile olsa-, bahsi geçen içerikten türetilmiş bir içerik de aynı şekilde paylaşılamaz. Farmina Pet Foods'ta açıkça belirtildiği durumlarda kullanıcı, yalnızca kişisel kullanım için, Farmina Pet Foods aracılığıyla sunulan bazı içerikleri indirmek ve / veya kopyalamak ve / veya paylaşmak, yalnızca kendi kişisel kullanımı ve telif hakkı atıfları ve tüm Farmina tarafından talep edilen diğer atıflar doğru bir şekilde uygulamak konusunda yetkilendirilebilir.

Üçüncü taraflarca sağlanan içerik​
Farmina, Farmina Pet Foods ürününün yayınlanmasından önce üçüncü taraflarca sağlanan içeriği veya bağlantıları denetlemez. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan içeriğin veya uygunluğunun sağlanmasından Farmina sorumlu değildir.

Kullanıcı tarafından sağlanan içerik
Kullanıcılar kendi içeriklerinden ve Farmina Pet Foods aracılığıyla paylaştıkları üçüncü şahıslardan, Farmina Pet Foods üzerinden veya aracılığıyla yükledikleri veya gönderdikleri veya başka bir yoldan transfer ettikleri içeriklerinden sorumludurlar. Kullanıcılar, Farmina ile paylaştıkları üçüncü tarafların sahip olduğu bilgileri ve / veya içeriklerin kullanımı için gerekli onayları aldıklarını ve üçüncü taraf içeriğinin yasa dışı dağıtımı veya yasa dışı kullanımla bağlantılı olarak kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya hak talebi durumunda zararı tazmin ettiklerini onaylarlar.

Farmina, kullanıcılar tarafından veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriği denetlemez, ancak kullanıcılardan şikayet alınırsa veya saldırgan veya yasa dışı kabul edilen bir içerikle ilgili olarak resmi makamlar tarafından emir verildiğinde hareket eder.
 
Farmina, özellikle aşağıdaki durumlarda içeriğin görselleştirilmesini askıya almaya veya kesintiye uğratmaya karar verebilir:
 • diğer kullanıcıların dosya şikayetleri ;
 • fikri mülkiyet hakkı ihlali bildirimi;
 • yasal işlemler sonucunda bu yönde karar alınır;
 • söz konusu eylem bir kamu makamı tarafından istenir; ya da
 • içeriğin, Farmina Pet Foods aracılığıyla erişilebilir olduğu halde, kullanıcıları, üçüncü tarafları, hizmetin kullanılabilirliğini ve / veya Farmina’yı riske atabileceğine inanılıyorsa.
Kullanıcılar tarafından sağlanan içerik için haklar
Kullanıcı tarafından sağlanan içeriğe ilişkin Farmina’ya verilen haklar yalnızca Farmina Pet Foods'u işletmek ve sürdürmek için gerekli olanlardır.
Aksi belirtilmedikçe, aşağıdakiler geçerlidir:
İçeriği Farmina Pet Foods üzerinden veya aracılığıyla göndererek, postalayarak veya görüntüleyerek kullanıcı, ülke sınırları olmaksızın, münhasır olmayan, telifsiz ve alt lisans verme, kullanma, kopyalama, çoğaltma, işleme, adaptasyon hakkı ile Farmina’ya bir lisans vermiş sayılır. Kullanıcı söz konusu içeriği herhangi bir ortamda veya daha sonra mevcut veya daha sonra geliştirilmiş dağıtım yöntemleriyle değiştirebilir, yayınlayabilir, iletebilir, görüntüleyebilir ve dağıtabilirsiniz.
 
Üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler
Kullanıcılar, Farmina Pet Foods'da bulunan üçüncü taraf hizmetleri veya içeriği kullanabilir, ancak kullanıcı üçüncü tarafların hüküm ve koşullarının farkında olmalı ve onlardan izin almış olmalıdır. Hiçbir koşul altında Farmina, üçüncü taraf hizmetlerinin uygun işlevselliği veya kullanılabilirliği veya

Yasak kullanım
Hizmet sadece bu Şartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanıcılar şu işlemleri yapamazlar:
 • Farmina Pet Foods'a veya herhangi bir bölümüne dayalı tersine mühendislik, geri derleme(kaynak kodlarda), parçalara ayırma, değişiklik yapma veya türev çalışmalar oluşturma;
 • Farmina Pet Foods veya onun lisans verenleri tarafından erişilebilir içeriği korumak için kullanılan herhangi bir teknolojiyi atlatmak;
 • Farmina Pet Foods aracılığıyla sağlanan içeriğin herhangi bir şekilde kopyalanması, saklanması, değiştirilmesi veya herhangi bir türev çalışması yapılması;
 • Farmina Pet Foods ya da içeriğinin herhangi bir bölümüne erişmek, içeriği almak ya da endekslemek için herhangi bir robot, örümcek, site arama / geri alma uygulaması ya da diğer otomatik cihaz, süreç ya da araçları kullanmak
 • Farmina Pet Foods alt lisansını satmak ya da kiralamak;
 • kötüye kullanma, suiistimal etme, taciz etme, tehdit edici uygulamaları kullanma, başkalarının yasal haklarını tehdit etme veya ihlal etme (gizlilik ve tanıtım hakları gibi);
 • Yasa dışı, müstehcen, gayri meşru, hakaret veya uygunsuz içerik yaymak veya yayınlamak;
 • Başka bir Kullanıcının kullandığı herhangi bir hesabı yanlış kullanma;
 • Herhangi bir şekilde Farmina Pet Foods aracılığıyla herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtmak, satmak veya tanıtmak için kullanıcılara yaklaşmak amacıyla hizmete kayıt olmak veya hizmeti kullanmak;
 • Farmina Pet Foods'u, Şartları ihlal eden başka herhangi bir uygunsuz şekilde kullanmak.
Tazmİnat ve sorumluluk sınırlaması

Tazminat
Kullanıcı, kullanıcının içeriğinden, hizmetten yararlanma, bu şartların ihlali veya üçüncü taraf haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkan veya bunlardan doğan herhangi bir üçüncü tarafça yapılan ücret ve masraflar da dahil olmak üzere, makul bir avukat dahil olmak üzere, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir iddia veya talepte bulunmaksızın ve bunlardan zarar görebileceğinden, Farmina ve iştiraklerinin, iş ortaklarının, yetkililerinin, yöneticilerinin, temsilcilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Yükümlülük kısıtlamaları
Farmina Pet Foods ve Farmina Pet Foods aracılığıyla erişilebilen tüm işlevler, kullanıcıların, sözleşmenin hüküm ve koşulları altında, herhangi bir garanti verilmeksizin, açık ya da ima olarak kullanıma sunulur. Özellikle, kullanıcının özel hedefleri için sunulan hizmetlerin uygunluğunun garantisi yoktur.
 
Farmina Pet Foods ve Farmina Pet Foods aracılığıyla erişilebilen işlevler, kullanıcılar tarafından kendi sorumlulukları altında kullanılmaktadır.
Farmina özellikle, yürürlükteki yasaların sınırları dahilinde, kullanıcıların veya üçüncü şahısların sözleşmeye bağlı ve sözleşmeye bağlı olmayan zararlarını sadece niyet ya da ağır ihmal nedeniyle Farmina Pet Foods'un faaliyetinin doğrudan ve dolaysız sonuçları olduğunda karşılayacaktır. Bu nedenle, Farmina aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
 • Farmina tarafından Sözleşmenin ihlalinin doğrudan bir sonucu olmayan herhangi bir kayıp;
 • Kullanıcı tarafından üstlenilebilecek herhangi bir iş fırsatı kaybı ve dolaylı olarak herhangi bir kayıp. (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ticari kayıplar, gelir kaybı, gelir, kar veya beklenen tasarruflar, sözleşmeler veya iş ilişkileri kaybı, itibar kaybı veya şerefiye kaybı gibi);
 • zorlayıcı ya da öngörülemeyen sebeplerden oluşan Farmina Pet Foods’un işlevini yerine getiremediği, kesintiye uğradığı durumlardan oluşan zarar ve kayıplardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak, telefon, internet ve/veya elektrik arızaları, internet sitesine ulaşılamayan durumlarda, grev ve ayaklanmalar, doğal felaketler, virüsler ve siber saldırılar, ürün/hizmetlerin, üçüncü parti hizmer ve uygulamaların ulaştırılmasında yaşanan aksaklıklar)
 • Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından Farmina Pet Foods'un yanlış veya uygunsuz kullanımı.
Muhtelİf Hükümler

Servis kesintisi​
Kullanıcıların hizmeti en iyi şekilde kullanabilmelerini garanti altına almak için, Farmina, bakım veya sistem güncellemeleri için hizmeti kesintiye uğratma hakkını saklı tutar ve kullanıcıları, Farmina Pet Foods'da yayınlanan sürekli güncellemeler aracılığıyla bilgilendirir.

Hizmetin yeniden satışı
Kullanıcıların doğrudan ya da uygun bir yeniden satma programı aracılığıyla, önceden verilen yazılı izni olmaksızın, Farmina Pet Foods ve hizmetlerinin herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, ya da istismar edilemez.
 
Farmina, sınırlı, bire bir bazda gerçekleştirilen yeniden satışı tolere edebilir ancak herhangi bir kitleye satma şekli açıkça hariç tutulur.
 
Gizlilik politikası
Kişisel verilerin kullanımı hakkında bilgi için, Kullanıcıların işbu koşulların bir parçası olarak kabul edilen Farmina Pet Foods'un gizlilik politikasına (Kişisel veriler hakkında aydınlatma metni) başvurmaları gerekir.
 
Fikri mülkiyet hakları
Farmina Pet Foods ile ilgili görünen nominal veya mecazi tüm ticari markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime işaretleri, çizimler, resimler veya logolar, Farmina veya lisans verenlerinin münhasır mülküdür ve ticari markalar kanunları ve ilgili uluslararası sözleşmelerle yürürlükte olan kanunlara göre korunmaktadır.
 
Tüm ticari markalar ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime markaları, ticari markalar, çizimler, resimler, üçüncü şahıslarla ilgili logolar ve Farmina Pet Foods’da üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan içerikler, bu üçüncü şahısların ve lisans verenlerin münhasır mülkiyetindedir ve yürürlükteki ticari marka yasaları ve ilgili uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Farmina, yukarıda belirtilen fikri mülkiyet haklarına sahip değildir ve bunları yalnızca bu sınırlar içinde ve bu üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmelere ve burada belirtilen amaçlara uygun olarak kullanabilir.
 
Yaş uygunluğu
Kullanıcılar yürürlükteki mevzuata göre yetişkin olduklarını beyan ederler. Hiçbir koşul altında 13 yaşın altındaki kişiler Farmina Pet Foods'u kullanamazlar.
Bu şartlarda yapılan değişiklikler
Farmina, bu şartları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve kullanıcıları, Farmina Pet Foods içinde bir bildirim yayınlayarak bilgilendirir.
 
Users who continue to use Farmina Pet Foods after the publication of the changes accept the new Terms in their entirety.
 
Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Farmina Pet Foods'ı kullanmaya devam eden kullanıcılar, yeni şartları bütünüyle kabul ederler.
 
Sözleşme atama
Kullanıcı'nın şartlar kapsamındaki hakları etkilenmediği sürece Farmina, işbu koşullar kapsamındaki tüm haklar veya yükümlülükleri bir başkasına devretme, aktarma, elden çıkarma veya alt sözleşme ile devretme hakkını saklı tutar.
Kullanıcılar, bu Şartlar altındaki haklarını veya yükümlülüklerini, Farmina’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde devredemez veya aktaramaz..
 
Kontaklar
Farmina Pet Foods ile ilgili tüm iletişimler bu belgede belirtilen kişiler kullanılarak gönderilmelidir.
 
Bölünebilirlik
 
Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu madde kaldırılacak ve kalan hükümler bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
 
Yasa ve yargı yetkisi düzenleme
Bu şartlar ve bu anlaşmanın uygulanması, yorumlanması ve geçerliliği ile ilgili her türlü ihtilaf, kanuna, devletin yetkisine ve Farmina’nın kayıtlı ofislerinin bulunduğu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabidir.

Bu kuralın bir istisnası, yasaların tüketiciler için tek yetkili bölge sağladığı durumlarda geçerlidir..

Anlaşmazlık çözümü
Tüketiciler için çevrimiçi uyuşmazlık çözümü
Avrupa'daki tüketiciler, Avrupa Komisyonu'nun, çevrimiçi satış ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için mahkeme dışı bir yöntem sunan alternatif uyuşmazlık çözümlerine yönelik bir çevrimiçi platform oluşturduğunun farkında olmalıdırlar. Sonuç olarak, Avrupalı bir tüketici iseniz, bu tür bir platformu, Farmina ile girilen çevrimiçi sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için kullanabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Platformu.
Farmina, bu belgede Farmina'nın bilgileri altında yayınlanan e-posta adresi aracılığıyla herhangi bir sorunuz için ulaşılabilir durumdadır.

Bu şartların yetkili versiyonu
Bu Şartlar İtalyanca olarak hazırlanmış ve gözden geçirilmiştir. Diğer dillerdeki versiyonlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Farklı dillerdeki versiyonlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İtalyancada hazırlanan versiyon her zaman geçerli olacaktır.
 
  
   Tanımlar
Hizmet
Bu koşullarda ve Farmina Pet Foods'da açıklandığı gibi Farmina Pet Foods tarafından sağlanan hizmet.
 
Kural ve Koşullar (ya da Koşullar)
Kullanıcı ve Farmina arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturan bu Kural ve Koşullar.
 
Kullanıcı
Bir insan veya tüzel kişilik olsun, hizmetin herhangi bir kullanıcısı.


Son güncelleme: 22 Mayıs 2018