Polityka plików Cookie

Polityka plików Cookie Farmina Pet Foods
Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których są instalowane pliki cookie, mogą również wymagać zgody użytkownika.
W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie służące do zagregowanych celów statystycznych
 • Działanie ściśle niezbędne do funkcjonowania Serwisu
 • Farmina Pet Foods wykorzystuje Cookie, aby zapisać sesję Użytkownika i wykonać inne czynności, które są ściśle niezbędne do działania Farmina Pet Foods, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.
 • Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk
 • Farmina Pet Foods używa plików cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Pośród tych plików cookies znajdują się na przykład te używane do określania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystyką strony pierwszej zatrudnionymi bezpośrednio przez Właściciela strony.
Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie
Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w formie anonimowej i zbiorczej i nie mogą wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od sposobu ich opisania - bez pomocy osób trzecich.
Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez stronę trzecią znajdują się wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystywane do śledzenia zwyczajów przeglądania przez Użytkowników - oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.
 • Analityka
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.
Śledzenie konwersji na Facebooku reklam (Facebook, Inc.)
Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa analityczna firmy Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na Farmina Pet Foods.
 
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania wykorzystania Farmina Pet Foods, do przygotowywania raportów na temat swoich działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.Ta integracja Google Analytics anonimizuje twój adres IP. Działa poprzez skrócenie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.
 
 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
  Ten rodzaj usługi pozwala przeglądać treści hostowane na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods i wchodzić w interakcje z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

  Widżet na Instagramie (Instagram, Inc.)
  Instagram to usługa wizualizacji obrazu dostarczana przez Instagram, Inc., która umożliwia firmie Farmina Pet Foods włączanie takich treści na swoich stronach.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
   
 • Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami
  Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods.
  Interakcja i informacje uzyskane przez Farmina Pet Foods są zawsze zależne od ustawień prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

  Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)
  Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Twitter, dostarczaną przez Twitter, Inc.
   
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

  Facebook przycisk Like i widżety społecznościowe (Facebook Inc.)
  Przycisk Like na Facebook’u i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook Inc.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
   
 • Remarketing i kierowanie behawioralne
  Ten rodzaj usługi pozwala firmie Farmina Pet Foods i jej partnerom na informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie produktów Farmina Pet Foods przez użytkownika.
  Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania i za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
  Oprócz rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie osób trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji usługi Network Advertising Initiative.

  Remarketing AdWords (Google Inc.)
  Remarketing AdWords to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy działalność firmy Farmina Pet Foods z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.

  Remarketing na Facebooku (Facebook Inc.)
  Remarketing na Facebooku to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Facebook Inc., która łączy działalność Farmina Pet Foods z siecią reklamową Facebooka.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.
Jak dostarczyć lub wycofać zgodę na instalację plików cookies
Oprócz tego, co zostało określone w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookies bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić - na przykład - osobom trzecim instalację plików cookies.
Dzięki preferencjom przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookies, które mogły zachować pierwotną zgodę na instalację plików cookies przez tę witrynę.
Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.
W odniesieniu do plików cookies instalowanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody, klikając link do rezygnacji (jeśli został podany), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z osobą trzecią.
Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi na temat później powiązanych inicjatyw przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów poza informacjami podanymi w tym dokumencie.

Właściciel i kontroler danych
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Adres e-mail właściciela: info@farmina.com

Ponieważ instalowanie plików cookies stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w produktach Farmina Pet Foods nie może być kontrolowane pod względem technicznym przez właściciela, wszelkie informacje o plikach cookiew i systemach śledzenia zainstalowane przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności dla usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach Cookies, zachęca się użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez Farmina Pet Foods.
 
Definicje i odniesienia prawne
 • Dane osobowe (lub dane)
 • Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.
 • Dane użytkowania
  Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Farmina Pet Foods (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w Farmina Pet Foods), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z Farmina Pet Foods, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencja odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.
 • Użytkownik
  Osoba używająca Farmina Pet Foods, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.
 • Podmiot danych
  Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
 • Data Processor (lub Data Supervisor)
  Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • Kontroler danych (lub właściciel)
  Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i stosowania produktów dla zwierząt Farmina. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem Farmina Pet Foods.
 • Farmina Pet Foods (lub ta aplikacja)
  Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.
 • Usługa
  Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej stronie / wniosku.
 • Unia Europejska (lub UE)
  O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Cookies
  Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.
 • Informacje prawne
  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do Farmina Pet Foods, o ile w niniejszym dokumencie nie podano inaczej.
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018 br.