Dlaczego wybrać surowce wolne od GMO?

Organizm modyfikowany genetycznie (GMO) to organizm żywy, który posiada materiał genetyczny zmodyfikowany za pomocą technik inżynierii genetycznej, które umożliwiają dodanie, usunięcie lub zmienienie elementów genomu. Stosunek Unii Europejskiej do GMO opiera się na zasadzie ostrożności, zgodnie z którą każdy produkt zawierający organizmy transgeniczne może mieć potencjalnie niebezpieczne działanie. W związku z tym, że nie jest możliwe dokładne określenie ryzyka stosowania GMO, wszystkie produkty je zawierające są poddawane specyficznym restrykcjom w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt, roślin i środowiska.
 
Chociaż Unia Europejska pozwala na wykorzystywanie GMO pod pewnymi warunkami, Farmina idzie krok dalej i nie wykorzystuje w swoich produktach składników potencjalnie zmodyfikowanych. W efekcie w naszych Systemach Żywieniowych Natural & Delicious i Vet Life Natural Diet stosujemy wyłącznie surowce certyfikowane jako w 100% bez GMO, nie wykorzystujemy kukurydzy i wolimy korzystać z prazbóż, typowych w tradycyjnym włoskim żywieniu, takich jak owies i orkisz, oraz rośliny okopowe, takie jak ziemniaki.
 
Wybór aby unikać stosowania GMO ma podstawę głównie w chęci ochrony zdrowia naszych zwierzaków. Uważa się, że pokarmy z GMO mogą potencjalnie sprzyjać wprowadzaniu nowych toksyn i alergenów do żywności wcześniej pewnych i zdrowych, transmisji antybiotykooporności, zmniejszeniu wartości odżywczej pokarmu, zwłaszcza przy dłuższym stosowaniu. Niektóre z przeprowadzonych badań wykazały, że zwierzęta żywione roślinami zmodyfikowanymi genetycznie mogą mieć zmiany w strukturze jelita cienkiego, proliferację komórkową w ścianie żołądka i jelit, nieprawidłową ekspresję genów, zmiany strukturalne i funkcjonalne w hepatocytach, zmienioną syntezę proenzymów, zwiększenie poziomu dehydrogenazy mleczanowej nerkowej i sercowej. U tych samych zwierząt można było zaobserwować także wzrost stężenia trójglicerydów, hipertrofię wątroby, zaburzenie parametrów nerkowych i generalnie toksyczność wątrobowo-nerkową, czasem związaną ze zmianami w sercu, nadnerczach lub śledzionie.
 
Rozpowszechnienie GMO może prowadzić do zmian nie tylko u zwierząt, które je jedzą, ale także w środowisku (zmniejszając bioróżnorodność), przekazując modyfikowanym roślinom oporność na pestycydy, faworyzując w ten sposób rozwój pasożytów coraz bardziej opornych), co może doprowadzić do zachwiania delikatnej równowagi, która jest podstawą naszego ekosystemu.
 
Z tych powodów jednym z fundamentów naszych działań jest szacunek dla natury jako ekosystemu, w którym żyjemy, i który stanowi naturalne środowisko życia naszych czworonożnych domowników, bo chcemy im zapewnić dobrobyt i zdrowie, a więc radość.