Vilkår og betingelser

Vilkår og Betingelser for Farmina Pet Foods
Brukere av tjenestene som tilbys av Farmina Pet Foods erkjenner og aksepterer disse vilkårene.
Eier av Farmina Pet Foods og tilhørende tjenester
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Italia

Organisasjonsnummer: 01239651217
Betalt aksjekapital: 6.750.000 €
Napoli handelskammer
Eiers kontaktepost: info@farmina.com

Informasjon om Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods er en av de ledende produsentene av dyrefôr. Produktene fra Farmina selges i et omfattende nettverk av forhandlere, dyrebutikker med mer, samt via Farmina e-handel, tilgjengelig på denne adressen. Her kan du se og kjøpe produkter fra det store utvalget som tilbys og dra nytte av de ulike tjenester og tilbud som Farmina tilbyr.
Introduksjon
Dette dokumentet
Dette dokumentet er en juridisk avtale mellom deg, brukeren, og foretaket Farmina Pet Foods. Det regulerer din bruk av nettsiden og bruken av tjenestene. «Juridisk avtale» betyr at vilkårene i denne avtalen er bindende for forholdet mellom deg og oss når du har godtatt vilkårene. For enkelheten skyld refererer «Bruker», «du», «din» og lignende betingelser, enten i entall eller flertall, til deg, Brukeren. «Vi», «vår», «oss» og liknende uttrykk refererer til selskapet som eier og forvalter Farmina Pet Foods som beskrevet i dette dokumentet. «Farmina Pet Foods» refererer til det nåværende nettstedet og/eller program. «Avtale» refererer til dette dokumentet, som kan bli endret fra tid til annen. Avtalen er inngått på engelsk. Andre definerte vilkår er angitt i avsnittet med navnet «Definisjoner» nederst i Avtalen.
Godkjenning av denne Avtalen
For å bruke Farmina Pet Foods må denne Avtalen leses nøye og godkjennes med det samme ved å klikke på Godta-knappen. Hvis du ikke godtar denne avtalen, kan du ikke bruke tjenesten.
Registrering, innhold på Farmina Pet Foods og forbudt bruk av Farmina Pet Foods
Registrering
For å bruke tjenesten eller deler av den må brukerne registrere seg på en sannferdig og fullstendig måte ved å gi alle nødvendige data i det relevante registreringsskjemaet. Brukerne må også godta Personvernreglene og disse Vilkår og betingelser i sin helhet. Brukerne er ansvarlige for å lagre innloggingsinformasjonen på en sikker måte.
Det er forutsatt at Eieren ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig i tilfelle brukernes innloggingsinformasjon blir tapt, offentliggjort, stjelt eller brukt av tredjepart uten godkjenning, uansett årsak.
Sletting av brukerkontoer og avslutning av konto
Registrerte brukere kan avslutte sine kontoer og slutte å bruke tjenesten når som helst gjennom nettsiden Farmina Pet Foods eller ved å kontakte Eieren direkte. Eieren forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte brukerens konto når som helst og uten varsel, i tilfelle brukeren ikke overholder vilkårene.
Eier forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte brukerens konto når som helst og uten varsel hvis man mener at:

 • brukeren har brutt denne avtalen; og/eller
 • brukerens tilgang eller bruk av tjenesten kan resultere i skade for Eieren, andre brukere eller tredjeparter; og/eller
 • bruken av Farmina Pet Foods av brukeren kan føre til brudd på lover og regler; og/eller
 • i en undersøkelse av rettslig eller statlig engasjement; og/eller
 • kontoen er ansett for å ifølge Eierens skjønn være upassende eller støtende eller i strid med denne avtalen, uansett årsak.
Tilgjengelig innhold på Farmina Pet Foods
Innholdet som er tilgjengelig på Farmina Pet Foods er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter og relaterte internasjonale lover. Med mindre annet er oppgitt er bruk av innhold tillatt utelukkende innenfor grensene fastsatt i dette dokumentet.
Eieren gir brukeren, for hele varigheten av avtalen, en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for bruk av slikt innhold. Denne lisensen er kun ment for personlig bruk av innhold og aldri for kommersiell bruk og er begrenset til brukerens enhet.
Derfor kan bruker ikke kopiere og/eller laste ned og/eller dele (utover betingelsene beskrevet nedenfor), endre, publisere, overføre, selge, viderelisensiere, redigere, overføre/tildele til tredjeparter eller lage avledede produkter av innholdet, selv av tredjeparter, tilgjengelig på Farmina Pet Foods, samt heller ikke tillate en tredjepart å gjøre det gjennom brukeren eller enheten, selv uten brukerens viten. Der hvor det er uttrykkelig angitt på Farmina Pet Foods kan brukeren laste ned og/eller kopi og/eller dele noen innhold tilgjengelig gjennom Farmina Pet Foods, for sitt eget personlig bruk og under forutsetning av at opphavsretten og alle andre rettigheter fremsatt av eieren, er riktig implementert.
Innhold levert av tredjeparter
Eieren gjennomgår ikke innhold eller lenker levert av tredjeparter før publisering på Farmina Pet Foods. Eieren er ikke ansvarlig for innhold som leveres av tredjeparter eller dennes tilgjengelighet.
Innhold levert av brukeren
Brukerne er ansvarlige for sitt eget innhold samt det som de deler fra tredjeparter på Farmina Pet Foods, som de laster opp og publiserer på eller gjennom Farmina Pet Foods, eller som overføres på noen annen måte. Brukerne bekrefter at de har alle nødvendige samtykker fra tredjeparter for innholdet de deler med Eieren slik at Eieren er beskyttet mot eventuelle tap eller krav som oppstår mot Eieren i forbindelse med ulovlig distribusjon av tredjeparts innhold eller ulovlig bruk av tjenesten.
Eieren gjennomgår ikke innhold levert av brukere eller tredjeparter, men vil handle hvis klager fra brukere eller henstillinger utstedt av offentlige myndigheter angående innhold som anses for å være støtende eller ulovlig.
Eieren kan særskilt velge å suspendere eller avbryte visningen av innholdet i det:
 • andre brukere klager;
 • en melding om krenkelse av immaterielle rettigheter er mottatt;
 • det er besluttet å gjøre det i lys av, eller som følge av, søksmål;
 • nevnt handling er ønsket av en offentlig myndighet; eller
 • hvis det antas at innholdet, når det er tilgjengelig via Farmina Pet Foods, kan utsette brukere, tredjeparter, tilgjengeligheten av tjenesten og/eller eieren for risiko.
Rettigheter til innhold levert av brukere
De eneste rettighetene Eieren har i forhold til innhold levert av brukere er de som er nødvendige for drift og vedlikehold av Farmina Pet Foods.
Om ikke annet er angitt, gjelder følgende:
Ved å sende, legge ut eller vise innhold på eller via Farmina Pet Foods, gir brukeren en lisens til Eieren uten territorielle grenser. Lisensen er ikke-eksklusiv, royalty-fri, med rett til viderelisensiering, bruke, kopiere, gjengi, behandle, tilpasse, endre, publisere, overføre, vise og distribuere slikt innhold i alle medier eller via distribusjonsmetoder for tiden tilgjengelig eller utviklet senere.
Tjenester levert av tredjeparter
Brukere kan bruke tredjeparts tjenester eller innhold inkludert i Farmina Pet Foods, men de må være klar over disse tredjeparters avtalevilkår samt gi samtykke til dem. Under ingen omstendigheter vil Eieren bli ansett som ansvarlig i forhold til riktig funksjonalitet og tilgjengelighet, eller begge, i forhold til tredjeparts tjenester.
Forbudt bruk
Tjenesten skal brukes bare i henhold til disse vilkårene.
Brukere kan ikke:
 • reprodusere, demontere, endre eller lage avledende produkter basert på Farmina Pet Foods eller deler av det;
 • omgå teknologi som brukes av Farmina Pet Foods eller dets lisensgivere for å beskytte tilgjengelig innhold;
 • kopiere, lagre, redigere, endre, lage avledet arbeid av eller på noen måte endre  innholdet som tilbys gjennom Farmina Pet Foods;
 • bruke roboter, spidere, program for områdesøk/henting, eller andre automatiserte enheter eller prosesser med det formål å få adgang til, gjenopprette eller indeksere deler av Farmina Pet Foods eller dets innhold;
 • leie ut, lease eller sublisensiere Farmina Pet Foods;
 • ærekrenke, misbruke, trakassere, true eller krenke rettigheter til andre på andre måter (som retten til personvern);
 • spre eller publisere innhold som er ulovlig, støtende, ulovlig, krenkende eller upassende;
 • misbruke andre brukeres konto.
 • registrere eller bruke tjenesten for å på noen måte kontakte brukerne for å markedsføre, selge eller reklamere for produkter eller tjenester av alle slag gjennom Farmina Pet Foods;
 • bruke Farmina Pet Foods på annen upassende måte som bryter vilkårene.
Vilkår og betingelser for salg
Kjøp
Betalingsmåter
Farmina Pet Foods bruker tredjepartsverktøy for behandling av betalinger og er ikke forbundet med noe av den angitte betalingsinformasjonen – for eksempel kredittkortet - på noen måte.
Kostnader som følge av avslått betaling skal bæres av brukeren.
Tilgjengeligheten av produkter
Priser, beskrivelser eller tilgjengelighet av produktene som vises kan endres uten varsel. Bildene lagt ut er bare for representasjon og er nødvendigvis ikke en eksakt presentasjon av produktet.
Eieren vil gjøre sitt beste for å presentere egenskapene til produktene med det største detaljnivået tillatt av Farmina Pet Foods i kategoriene for produktet som brukeren besøker. Men bilder av og farger på produkter som tilbys for salg på Farmina Pet Foods, kan avvike fra virkeligheten. Dette skyldes mange faktorer som f.eks. brukerenhetens skjerm, fotografiske filtre, etc. Brukeren erkjenner og godtar at alle slike små forskjeller ikke utgjør en mangel på produkter.
Innkjøpsprosessen
Hver bestilling som er sendt utgjør et tilbud om å kjøpe produktene. Bestillinger er avhengig av tilgjengelighet og Eierens skjønnsmessige aksept.
Brukere må velge produktene og fullføre utsjekkingen etter å nøye ha kontrollert informasjonen i bestillingssammendraget. Bestillingen er gyldig når bekreftelsen foreligger og er underlagt betaling av pris, avgifter, frakt og ytterligere gebyrer som er angitt i bestillingssammendraget.
Kvittering for bestillingsbehandling betyr ikke at bestillingen er godkjent. Bestillingen skal bekreftes ved at bestillingsbekreftelsen sendes av Eieren til e-postadressen som brukeren har oppgitt. Eier forbeholder seg retten til å heve en bestilling ved å informere brukeren innen 5 virkedager etter bestilling, på e-postadresse knyttet til kjøpet, om utilgjengelighet av en eller flere av de kjøpte produktene. I dette tilfellet vil Eieren refundere kjøpesummen og leveringskostnader som brukeren har pådratt seg.
Fullføring av bestilling
Bestillingen er gjennomført i henhold til de opplysninger som er angitt i sammendraget og bestillingsbekreftelsen avhengig av det bestilte produktet.
Eieren skal ikke holdes ansvarlig for skader påført som følge av forsinkelser i leveringen som ikke er avhengig av omstendigheter partene kunne ha forutsett.
Tilbud og rabatter
Eier forbeholder seg retten, etter skjønn og ytterste diskresjon, til å tilby rabatter og/eller tilbud for en begrenset tidsperiode. Betingelsene for disse rabatter og/eller tilbud vil bli spesifisert i hvert tilfelle på gjeldende side på Farmina Pet Foods nettsted.
Hver rabatt og/eller tilbud vil være gyldig i en bestemt tidsperiode og/eller i henhold til lagerbeholdning. Når rabatt og/eller tilbudet er kun for en begrenset periode, refererer perioden til tidssonen til Eieren, i henhold til plasseringen indikert i dette dokumentet.
Bruk av kuponger
Med mindre annet er oppgitt er det følgende betingelser som gjelder ved bruk av kuponger.
 • hver kupong er gyldig for én person og kan brukes en eneste gang på datoen som er angitt i instruksjonene på webområdet og/eller tilhørende kupong;
 • delvis bruk av kupongen er ikke tillatt, heller ikke kan den brukes på en måte som fører til fullstendig innløsning på et senere tidspunkt;
 • kupongen må innløses utelukkende innenfor tidsperioden angitt i tilbudet. Etter denne perioden utløper kupongen automatisk, slik at enhver mulighet for brukeren å kreve rettigheter i den forbindelse opphører;
 • hvis kupongen brukes for tjenester utenom det som er beskrevet i første tilbud, er brukeren ikke berettiget til noen kreditt/tilbakebetaling/kompensasjon hvis det er en forskjell mellom den opprinnelige verdien av tilbudet og den innløste verdien.
 • bruk av kupongen er ment kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Derfor er enhver reproduksjon, forfalskning og kommersiell handel med allerede kjøpt kupong strengt forbudt på lik linje med ulovlig aktivitet knyttet til kjøp og/eller bruk av kupongen.
Hvis en ulovlig handling er begått, kan Eieren legitimt nekte å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.
Levering
Leveringer utføres i normal arbeidstid, på adressen angitt av brukeren og spesifisert i bestillingsbekreftelsen.
Ved levering må du kontrollere innholdet og melde fra om eventuelle uregelmessigheter i leveringsskjemaet.
Hvis man blir forhindret i å hente produktene innen transportørens tidsfrist, returneres produktene til Eieren, som da vil refundere kjøpesummen, men ikke fraktkostnaden. Eieren kan ikke holdes ansvarlig for feil i leveringen på grunn av feil eller ufullstendigheter i fullføringen av bestillingen fra brukerens side, eller om produkter skades under transport hvis transportselskap er innhentet av brukeren eller hvis forsinkelser i levering tilskrives det.
Priser og leveringskostnader
Med mindre annet er oppgitt er gjeldende avgifter inkludert i prisene.
Leveringskostnadene vises i det bestillingen ferdigstilles, og med mindre annet er oppgitt, anses disse for ikke inkludert.
Disse kostnadene kan variere betydelig etter hvilken destinasjon som er valgt av brukeren. For leveranser i utlandet må toll og importkostnader legges til fraktkostnadene, og dette belastes når pakken når destinasjonslandet.
Eieren har ikke ansvar for eller muligheten for påvirkning i forhold til de nevnte kostnadene da dette er utenfor Eierens kontroll.
Kontant ved levering
I noen tilfeller kan brukeren benytte seg av betalingsmåten kontant ved levering, og da er det budet som er ansvarlig for å ta betaling på vegne av Farmina.
Kontant ved levering er mulig for bestillinger med en samlet verdi på mer enn 3 000 EUR og er underlagt gjeldende lovverk for pengetransaksjoner.
Bestemmelsene i avsnittet "Levering" gjelder uansett.
Tilbud og rabatter
Eier forbeholder seg retten, etter skjønn og ytterste diskresjon, til å tilby rabatter og/eller tilbud for en begrenset tidsperiode. Betingelsene for disse rabatter og/eller tilbud vil bli spesifisert i hvert tilfelle på gjeldende side på Farmina Pet Foods nettsted. Hver rabatt og/eller tilbud vil være gyldig i en bestemt tidsperiode og/eller i henhold til lagerbeholdning. Når rabatt og/eller tilbudet er kun for en begrenset periode, refererer perioden til tidssonen til Eieren, i henhold til plasseringen indikert i dette dokumentet.
Tilbaketrekking av rettigheter
Produktene er å regne som selgers eiendom inntil betalingen er komplett.
Rett til tilbaketrekking og garanti
Angrefrist
Ved kjøp av produkter eller tjenester via Farmina Pet Foods har brukeren rett til å si opp avtalen uten grunn, innen 14 dager. Angrefristen utløper etter 14 dager fra leveringstidspunktet og brukeren har fysisk besittelse av produktene. For å bruke angreretten er brukeren forpliktet til å informere Eieren om beslutningen om å avbryte handelen ved å sende en utvetydig erklæring om dette til den angitte kontakten.
Her kan en skjemamal for angrefrist benyttes. Dette finnes i avsnittet «Definisjoner» i dette dokumentet. Brukerne kan når som helst bruke angrefristen på andre tilsvarende måter.
Angrerett vedrørende et ernæringsprogram fra Farmina
Brukeren kan utøve retten til å angre til enhver tid, uten å risikere straff av noe slag og uten å måtte grunngi årsaken til hevingen av kjøpet. Han/hun må sende en skriftlig melding til Eieren angitt i dette dokumentet.
Eieren kan foreta tilbaketrekking til enhver tid, uten å måtte gi noen grunn. Dette må kommuniseres til brukeren, skriftlig, innen 15 virkedager. Dette utelukker tilfeller av formildende omstendigheter der Eieren kan foreta tilbaketrekking umiddelbart.
Brukeren må påregne at tilbaketrekkingen ikke medfører noen refusjon i henhold til deler av tjenesten som allerede er levert. Tilbaketrekkingen åpner heller ikke for anmodninger om tilbakebetaling eller refusjon.
Virkninger av angreretten
Brukere som benytter seg av angreretten på korrekt vis vil få refundert alle betalinger til Eieren, inkludert de som dekker leveringskostnader (unntatt de ekstra kostnadene som ved avvik fra Standard leveringsmetode som forårsaker høyere leveringskostnader) uten forsinkelser og senest 14 dager fra da Eieren blir informert om brukerens beslutning om å trekke seg fra den nåværende kontrakten. Refusjoner vil bli utført med lik betalingsmetode som den som har blitt benyttet i den opprinnelige transaksjonen hvis ikke brukeren har uttrykkelig avtalt noe annet; i alle tilfelle skal brukeren ikke påføres tilleggskostnader som følge av en slik refusjon.
Refusjonen kan holdes tilbake før mottak av varene, eller før brukeren har gitt bevis for å ha sendt varen i retur, avhengig av hva som tiltreffer først.
Brukeren skal returnere varene til Eieren umiddelbart og uansett senest 14 dager fra det tidspunktet brukeren kommuniserte sin intensjon om å trekke seg fra kontrakten. Fristen er oppfylt hvis brukeren returnerer varene før 14-dagersperioden er utløpt. Kostnadene ved å returnere varene blir lagt ut av brukeren, men vil bli refundert som nevnt ovenfor. Brukeren er selv ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av håndtering av varene på andre måter enn det som er nødvendig å verifisere varens egenskaper og funksjon.
Anvendelse av angreretten
Klausulene refererer til utøvelse av retten til å angre og konsekvenser og unntak gjelder utelukkende for brukere som kvalifiserer som private forbrukere, dvs brukere som handler til formål som kan betraktes som utenfor deres virksomhet (eller gründeraktivitet) eller yrke.
Garanti
Du som privat forbruker har rett til en garanti for samsvar for innkjøpte produkter og tjenester innen 24 måneder etter kjøpet, forutsatt at varsel er gitt til Eieren om mangler innen 2 måneder.
For å utøve retten til garanti er brukeren forpliktet til å kontakte Eieren, ved hjelp av kontaktopplysningene som finnes i dette dokumentet, og gi en nøyaktig beskrivelse av feilen.
Hvis produktet ikke samsvarer med beskrivelsen, har brukeren rett til reparasjon eller erstatning av produktet.
Brukeren har også rett til å be om en rettferdig prisreduksjon eller oppsigelse av kontrakten, i følgende tilfeller:
 • hvis reparasjon og utskifting er umulig eller uoverkommelig dyrt;
 • hvis Eieren ikke har handlet for å reparere eller erstatte varene innen rimelig tid, ikke mindre enn 15 dager.
 • når en tidligere utført utskifting eller reparasjon har forårsaket betydelig besvær for brukeren.
Brukeren er forpliktet til å returnere de defekte produktene.
Produsentens garanti
Alle produktene som selges av Eieren via @ {this_application} kommer innunder «Farmina-garantien». Hvis kjæledyret ditt ikke liker produktet, skal brukere som kvalifiserer som en privat forbruker ha rett til å be om bytting av produktet med et annet produkt etter fritt valg og med samme verdi. Garantien gjelder forutsatt at ikke mer enn 20 % av produktet er oppbrukt. Ved benyttelse av «Farmina-garantien» vil transportkostnader for retur og levering av det nye produktet belastes brukeren.
Skadeerstatning og ansvarsbegrensing
Skadeerstatning
Brukeren godtar å beskytte og holde Eieren og datterselskaper, agenter, ledere, direktører, agenter, partnere og ansatte uten risikio for og mot alle fordringer og krav, inkludert uten begrensning, rimelige advokatgebyrer og kostnader, forårsaket av enhver tredjepart på grunn av eller som oppstår fra brukerens innhold, bruk av eller tilkoblingen til tjenesten, brudd på disse vilkårene eller krenkelse av tredjeparts rettigheter.
Begrensning av ansvar
Farmina Pet Foods og samtlige funksjoner tilgjengelige gjennom Farmina Pet Foods gjøres tilgjengelige for brukere under vilkårene og betingelsene i avtalen, uten noen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, som ikke er nødvendig ved lov. Spesielt er det ingen garanti for egnethet av tjenestene som tilbys til brukerens spesifikke mål.
Farmina Pet Foods og funksjoner tilgjengelig gjennom Farmina Pet Foods benyttes av brukerne på egen risiko og på eget ansvar.
Spesielt er Eieren, innenfor rammene av gjeldende lov, ansvarlig for kontraktsmessige og andre brudd på kontrakten bare ved hensikt eller grov uaktsomhet, når disse opptrer umiddelbart og som direkte konsekvens av aktiviteten til Farmina Pet Foods. Eieren skal derfor ikke holdes ansvarlig for:
 • tap som ikke er en direkte konsekvens av brudd på avtalen med Eieren;
 • tap av forretningsmuligheter og andre tap, selv indirekte, som kan være påført brukeren (slik som, men ikke begrenset til, handelstap, tap av omsetning, inntekter, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforbindelser, tap av omdømme eller goodwill, etc.);
 • skader eller tap som følge av driftsavbrudd eller funksjonssvikt ved Farmina Pet Foods på grunn av force majeure, eller uforutsette hendelser utenfor Eierens kontroll, som for eksempel, men ikke begrenset til, feil eller avbrudd på telefon eller elektriske linjer, Internett og/eller andre former for overføring, utilgjengelighet av nettsteder, streik, naturkatastrofer, virus- og cyber-angrep, avbrudd i leveringen av produkter, tredjeparts tjenester eller programmer; og
 • feil eller upassende bruk av Farmina Pet Foods av brukere eller tredjeparter.
Diverse
Service-avbrudd
For å garantere at brukerne får best mulig bruk av tjenesten, forbeholder Eieren seg retten til å avbryte tjenesten for vedlikehold eller systemoppdateringer og informerer brukerne om dette gjennom stadige oppdateringer publisert på Farmina Pet Foods.
Videresalg
Brukere kan ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte deler av Farmina Pet Foods og den tjenesten som tilbys, uten Eierens uttrykkelig skriftlige tillatelse enten direkte eller via en gyldig avtale for videresalg.
Eieren kan tillate videresalg som utføres på en begrenset en-til-en-basis; alle former for videresalg i stort omfang er uttrykkelig forbudt.
Personvernerklæring
For informasjon om bruk av personopplysninger må brukere referere til personvernreglene for Farmina Pet Foods som herved er å anse for en del av disse vilkårene.
Immaterielle rettigheter
Alle varemerker, nominell eller figurative og alle andre merker, varenavn, tjenestemerker, ordmerker, illustrasjoner, bilder eller logoer som omhandler Farmina Pet Foods er og forblir, Eierens eller dens lisensgiveres eksklusive eiendom og er beskyttet av gjeldende lovverk om varemerker og relaterte internasjonale lover.
Alle varemerker og alle andre merker, varenavn, tjenestemerker, ordmerker, varemerker, illustrasjoner, bilder, logoer for tredjeparter og innhold publisert av tredjeparter på Farmina Pet Foods er og forblir den eksklusive eiendommen til slike tredjeparter og deres lisensgivere og er beskyttet av gjeldende lover og relevante internasjonale lover. Eieren eier ikke nevnte immaterielle rettigheter og kan derfor kun bruke de innenfor grensene og avtalene som er inngått med slike tredjeparter og til formålene som beskrevet her.
Alderskvalifikasjon
Brukere erklærer at de er voksne i henhold til deres gjeldende lovgivning. Under ingen omstendigheter kan personer under 13 år bruke Farmina Pet Foods.
Endringer i disse vilkårene
Eier forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst og informerer brukerne ved å publisere en melding på Farmina Pet Foods.
Brukere som fortsatt bruker Farmina Pet Foods etter publiseringen av endringene godtar de nye vilkårene i sin helhet.
Tildeling av kontrakt
Eier forbeholder seg retten til å overføre, tildele, rettslig endre eller sette bort alle eller noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene, så lenge brukerens rettigheter ifølge vilkårene forblir urørt.
Brukere kan ikke tildele eller overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til vilkårene på noen måte uten skriftlig tillatelse fra eieren.
Kontakt
All kommunikasjon til Farmina Pet Foods må sendes via kontakten som er angitt i dette dokumentet.
Avbrudd
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er ugyldige eller ikke rettskraftige, vil klausulen bli fjernet og de gjenværende bestemmelsene blir ikke påvirket og vil fortsatt gjelde.
Lovregulering og myndighetsområde
Disse vilkårene og eventuelle tvister vedrørende implementeringen, tolkning og gyldigheten av denne avtalen er underlagt lov, jurisdiksjon i landet og den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene der Eieren har registrert kontoradresse.
Et unntak fra denne regelen gjelder i tilfeller hvor loven fastsetter et eget sted for jurisdiksjon for forbrukerne.
Konfliktløsning
Online tvisteløsning for forbrukerne
Forbrukeren bosatt i Europa må være klar over at EU-kommisjonen har etablert en online plattform for alternativ tvisteløsning som gir en mulighet til å løse eventuelle tvister relatert til online salg og service-kontrakter utenfor rettsapparatet. Hvis du er en europeisk forbruker, kan du bruke denne plattformen for å løse uoverensstemmelser som stammer fra online-kontrakten som er inngått med Eieren. Plattformen er tilgjengelig på følgende link.
Eieren er tilgjengelig for alle spørsmål via e-postadressen som er oppgitt i avsnittet som omhandler Eiers informasjon i dette dokumentet.
Versjoner av vilkårene
Disse vilkårene er utarbeidet og revidert på italiensk. Versjoner i andre språk må anses som kun veiledende. Ved inkonsekvenser mellom forskjellige språkversjoner vil alltid versjonen utarbeidet på italiensk være gjeldende.
Definisjoner
Eksempel på angrerettskjema
Adressert til:
Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Italia organisasjonsnummer: 01239651217 betalt aksjekapital: 6.750.000 € handelskammer i Napoli
info@farmina.com

Jeg/vi gir herved varsel om at jeg/vi trekker meg/oss fra kjøpekontrakten som omhandler varene/levering av følgende tjeneste:
___ (Sett inn en beskrivelse av varer og tjenester som er berørt av angreretten)
 • Bestilt den: ___ (sett inn dato)
 • Mottatt: ___ (sett inn dato)
 • Navnet på forbruker(ene): ___
 • Adressen til forbruker(ene): ___
 • Dato: ___
(Signer om dette skjemaet er på papir)
Bestillingsbekreftelse
Angir e-posten som Eieren sender som bekreftelse for at varene er sendt i det øyeblikket det innkjøpte produktet, eller deler av det, blir sendt.
Bekreftelse på bestillingsbehandling
Angir e-posten som Eieren sender ved mottak av bestillingen.
Tjenesten
Tjenesten tilbudt av Farmina Pet Foods som beskrevet i disse vilkårene og på Farmina Pet Foods.
Vilkår og betingelser (eller vilkår)
Disse vilkårene og betingelsene, som utgjør en juridisk bindende avtale mellom brukeren og Eieren.
Bruker
Alle brukere av tjenesten, enten et menneske eller en juridisk enhet.