Cookie policy

Farmina Pet Foods retningslinje for informasjonskapsler
Informasjonskapsler er deler av koder installert i nettleseren som gir Eieren informasjon for det formålet som er beskrevet. Noen av disse formålene kan også kreve brukerens samtykke.
Der hvor installering av informasjonskapsler er basert på samtykke, kan slikt samtykke trekkes tilbake når som helst etter de instruksjoner som blir gitt i dette dokumentet.
Tekniske informasjonskapsler og informasjonskapsler for statistikkformål
  • Aktivitet som er helt nødvendig for at tjenesten skal fungere
Farmina Pet Foods bruker informasjonskapsler for å lagre brukerens økt og utføre andre aktiviteter som er strengt nødvendig for driften av Farmina Pet Foods, for eksempel i forbindelse med trafikkdistribusjon.
  • Aktivitet angående lagring av innstillinger, optimalisering og statistikk
Farmina Pet Foods bruker informasjonskapsler for å lagre surfevaner og å optimalisere brukeropplevelsen. Eksempler på slike informasjonskapsler er språk- og valutainnstillinger og håndtering av brukerstatistikk på direkte oppdrag fra Eieren av siden.
Andre typer informasjonskapsler eller tredjeparter som installerer informasjonskapsler
Noen av tjenestene nedenfor innhenter statistikk i en anonymisert og samlet form og trenger nødvendigvis ikke å kreve samtykke fra brukeren eller den styres direkte av eier - avhengig av hvordan de er beskrevet - uten hjelp av tredjeparter.
Hvis det er tjenester drevet av en tredjepart blant verktøyene nedenfor, kan disse brukes til å spore brukernes surfevaner, i tillegg til informasjonen som er angitt her og uten eierens viten. Se personvernreglene for de oppførte tjenestene for detaljert informasjon.
  • Statistikk og analyser
Tjenestene som beskrives i dette avsnittet gir Eieren mulighet til å overvåke og analysere trafikk og kan brukes til å spore brukeratferd.
Facebook Ads sporing av konvertering (Facebook, Inc.)
Facebook Ads for sporing av konvertering er en tjeneste for analysering av konverteringsdata levert av Facebook, Inc. som kobler data fra Facebook Ads med trafikk på Farmina Pet Foods nettsider.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – Personvernregler.
Google Analytics med anonymisert IP (Google Inc.)
Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google bruker innhentet data for å spore og undersøke bruken av Farmina Pet Foods samt å utarbeide rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke innhentet data for å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk.
Denne integreringen av Google Analytics anonymiserer IP-adressen din. Det fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser i medlemslandene i EU og andre stater som ligger innunder avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Bare unntaksvis vil den komplette IP-adressen sendes til en Google-server og forkortes i USA.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – PersonvernreglerUtmelding
  • Visning av innhold fra eksterne plattformer
Denne typen tjenester tillater deg å se innholdet på eksterne plattformer direkte fra sidene til Farmina Pet Foods samt samhandle med de.
Denne typen tjenester kan fortsatt innhente trafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytter seg av den.
Instagram-widget (Instagram, Inc.)
Instagram er en bildetjeneste levert av Instagram, Inc. som lar Farmina Pet Foods inkludere innhold av denne typen på sine sider.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – Personvernregler.
  • Interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer
Denne typen tjeneste tillater samspill med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene til Farmina Pet Foods.
Samhandlingen og informasjonen innhentet via Farmina Pet Foods er alltid underlagt brukerens personverninnstillinger for ethvert sosialt nettverk.
Denne typen tjenester kan fremdeles innhente trafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytter seg av den.
Twitter-knapp og widgets knyttet til sosiale media (Twitter, Inc.)
Twitter-knappen og sosiale media-widgets fra Twitter er tjenester som tillater samspill med Twitter fra Twitter Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – Personvernregler.
Facebook Like-knappen og sosiale media-widgets (Facebook, Inc.)
Facebook Like-knappen og sosiale media-widgets fra Facebook er tjenester som tillater samspill med Facebook fra Facebook Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – Personvernregler.
  • Remarketing og målretting etter atferd
Denne typen tjeneste tillater Farmina Pet Foods og partnerne å informere, optimalisere og rette reklame basert på brukerens tidligere bruk av Farmina Pet Food,
Denne aktiviteten utføres ved å spore bruksdata og bruke informasjonskapsler, informasjon som overføres til partnere som styrer remarketing og målretting etter atferd.
I tillegg til utmelding som tilbys av tjenestene nedenfor kan brukeren velge å melde seg ut av en tredjepartstjenestes bruk av informasjonskapsler ved å gå til Network Advertising Initiative opt-out page.
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Google Inc. som kobler aktiviteten til Farmina Pet Food med Adwords-nettverket og dobbeltklikk-informasjonskapselen.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US –  PersonvernreglerUtmelding
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Facebook Inc. som kobler aktiviteten til Farmina Pet Food med Facebook Ads-nettverket.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.
Behandlingssted: US – PersonvernreglerUtmelding
Hvordan gi eller trekke samtykke til installasjon av informasjonskapsler
I tillegg til hva som er angitt i dette dokumentet, kan brukeren administrere innstillinger for informasjonskapsler direkte fra egen nettleser og hindre - for eksempel - at tredjeparter installerer informasjonskapsler.
Gjennom nettleserinnstillinger er det også mulig å slette informasjonskapsler installert tidligere, inkludert informasjonskapsler som har lagret opprinnelige samtykke for installasjon av informasjonskapsler fra dette webområdet.
Brukere kan for eksempel finne informasjon om hvordan man håndterer informasjonskapsler i de mest brukte nettlesere på følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.
I forhold til informasjonskapsler installert av tredjeparter, kan brukerne administrere sine preferanser og tilbaketrekking av samtykke ved å klikke på de relaterte utmeldingslenkene (hvis tilgjengelig), ved å bruke retningslinjer gitt i tredjepartens personvern, eller ved å kontakte tredjepartsleverandøren.
Uavhengig av det ovennevnte opplyser Eieren at brukere kan følge instruksjonene på de følgende initiativene fra EDAA (EU), the Network Advertising Initiative (US) og the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre lignende tjenester. Slike tiltak tillater brukerne å velge innstillinger for sporing for de fleste reklameverktøyene. Eieren anbefaler derfor at brukerne benytter seg av disse ressursene i tillegg til informasjonen i dette dokumentet.
Eier og behandlingsansvarlig
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Eiers epost for kontakt: info@farmina.com
Siden installasjon av tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingssystemer gjennom tjenestene som brukes i Farmina Pet Foods ikke kan kontrolleres teknisk av Eieren, er bestemte referanser til informasjonskapsler og sporingssystemer installert av tredjeparter vurdert indikativt. For å få komplett informasjon bes brukeren om å kontrollere personvernreglene for de respektive tredjepartstjenester som er oppført i dette dokumentet.
Gitt den objektive kompleksiteten rundt identifikasjon av teknologier basert på informasjonskapsler, oppfordres brukere til å kontakte eieren dersom de ønsker å motta mer informasjon om bruk av informasjonskapsler fra Farmina Pet Foods.
Definisjoner og juridiske referanser
Personopplysninger (eller Data)
All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon - inkludert et personlig identifikasjonsnummer - tillater identifikasjon eller identifiserbarheten av enkeltpersonen.
Brukerdata
Informasjon samles inn automatisk gjennom Farmina Pet Foods (eller tredjeparts tjenester i Farmina Pet Food), som kan omfatte: IP-adresser eller domenenavn til datamaskinene benyttes av brukere som bruker Farmina Pet Foods, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden benyttes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, numeriske kode som indikerer status på serverens svar (vellykket resultat, feil, etc.), opprinnelsesland , funksjoner i nettleser og operativsystem benyttet av brukeren, ulike detaljer om tidsbruken ved besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i programmet) og detaljer om programstien som er fulgt i programmet med spesiell henvisning til sekvensen av sider besøkt og andre parametere om operativsystemet og/eller brukerens IT-miljø.
Bruker
Den individuelle brukeren som bruker Farmina Pet Foods. Hvis ikke annet er spesifisert, samsvarer det med den registrerte brukeren.
Registrert person
Den enkeltpersonen som de personlige dataene refererer til.
Databehandler (eller dataveileder)
Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren, som beskrevet i denne personvernserklæringen.
Behandlingsansvarlig (eller Eier)
Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre bedrifter som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet med behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak vedrørende driften og bruken av Farmina Pet Foods. Behandlingsansvarlig er, hvis ikke annet er spesifisert, Eieren av Farmina Pet Foods.
Farmina Pet Foods (eller dette programmet)
Måten personopplysninger fra brukeren er samlet inn og behandlet.
Tjenesten
Tjenesten tilbys av Farmina Pet Foods som beskrevet i de generelle vilkårene (hvis tilgjengelig) og på nettstedet/programmet.
Europeiske Union (eller EU)
Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle henvisningene i dette dokumentet til EU, inkludert alle gjeldende medlemsland, og EØS-området.
Informasjonskapsler
Liten del av kode lagret i brukerens enhet.
 
Juridisk informasjon
Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelsene i flere lover, inkludert art. 13/14 av forordning (EU) 2016/679 (Personvernforordningen).
Disse retningslinjene gjelder utelukkende for Farmina Pet Foods hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.
Siste oppdatering: 11 mai 2018
iubenda hoster dette innholdet og samler kun inn personopplysninger der hvor det er nødvendig.