Teknologi og kontroller

Konstant teknologiforbedring garanterer kvalitet og muliggjør produksjon av naturlige produkter

Hos Farmina tror vi at teknologi kan øke kvaliteten på produktene våre. Vi investerer stadig i nye innovative løsninger som muliggjør at vi kan følge vårt mål om å: utvikle det beste fullt naturlige, næringsrike og vitenskapelige anerkjente fôret. Under produksjonen bruker vi to unike teknologier, sammen med en spesiell pakkeprosess for å øke kvaliteten på sluttproduktene våre, samtidig som vi bevarer det naturlige i fôret vårt.​​

Teknologi

DOBBELSKRUE SYSTEM

Vi bruker et dobbeltskrue system som hovedsakelig blir brukt ved matproduksjon til mennesker (pasta, kjeks etc). Dobbeltskrue systemet sikrer en bedre gelatinisering av stivelse, som gir en økt fordøyeligheten med ca. 25% sammenlignet med enkeltskrue systemet.

KALDPRESSTEKNOLOGI MED VAKUMBELEGNINGSYSTEM

Etter ekstruderingsprosessen plasseres fôrkulene i et vakuummiljø som fjerner oksygenet som befinner seg i fôrkulene. Vi kaldpresser så næringsstoffene (vitaminer, mineraler og antioksidanter) i miljøet og gjenoppretter trykket for å la næringsstoffene trekke jevnt inn i mikroporene i 
fôrkulene.  
Etter denne prosessen dekker vi overflaten til fôrkulene med et fettlag (fiskeolje) for å beskytte vitaminene og for å få frem den gode smaken. Takket være denne vakuumbeleggteknologien kan Farmina tilføre alle vitaminer på slutten av produksjonsprosessen, etter ekstrudering og tørking. Dette beskytter vitaminene fra mekanisk og termisk skade, og gir dem lengre levetid og høyere effektivitet.

EMBALLASJE MED BESKYTTENDE ATMOSFÆRE

Farmina bruker en beskyttende atmosfære på emballasjen hvor oksygenet blir erstattet med nitrogen i fôrsekken, som sikrer en fullstendig isolasjon av fôr-kulene. Fordelene med denne teknologien er at man forhindrer fettoksidasjon (også kalt harskning), bedre bevaring av næringsstoffer over tid samt at det ivaretar den høye smakeligheten.

kontroller

NØYE KONTROLL FOR Å ØKT NÆRINGSKVALITET

Gjennom lang erfaring med utvikling av dyrefôr har Farmina sett nødvendigheten og behovet for overvåkningsprosedyrer gjennom hele produksjonen. Det er derfor blitt gjort store investeringer for å sikre og utvikle slike systemer.  Et eget team kontrollerer systematisk alle råmaterialer, mens et annet analyserer kvaliteten på hver eneste batch som produseres. Fra hver batch blir det oppbevart en prøve i 18 måneder for ytterligere kontroll og analyse om det skulle vise seg nødvendig. Alt som er produsert til forskjellige land har en egen batch. På denne måten har Farmina full kontroll over hvor de ulike batcher er, og kan handle omgående om det skulle være nødvendig.

Alle råvarer kommer fra leverandører som er blitt sertifisert og godkjent etter strenge prosesser. I tillegg benytter Farmina en infrarød analyse både av de innkommende råvarene og det ferdige produktet før det sendes fra fabrikk. Det interne laboratoriet støttes også av eksterne laboratorier for testing av både råvarene og det ferdige produktet. Gjennom en slik analyseplan, sikrer Farmina at alle aspekter innen fôrsikkerhet er ivaretatt – kompromissløst!  

JUST IN TIME

VI KAN PRODUSERE PRODUKTER SOM ALLTID ER FERSKE MED HØYE ORGANOLEPTISKE OG NÆRINGSRIKE KVALITETER.

Hos Farmina produserer vi ferskt høykvalitets fôr, og vi produserer kun etter bestilling. Når fôret ankommer våre kunder er den ofte produsert bare 4 dager i forveien. Dette gjør at vi kan tilby ferske og næringsrike produkter til våre 4-beinte venner.