Политика за поверителност

Farmina Pet Foods
Политика за поверителност

Farmina Pet Foods изисква някои лични данни от своите потребители.
 
Собственик и контрольор на информацията
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Е-мейл за контакти на Собственика: info@farmina.com
 
Видове събирана информация
Сред типовете лична информация, която  Farmina Pet Foods събира, самостоятелно или чрез трети страни са: име, фамилия, телефонен номер, адрес, е-мейл адрес, област, пощенски код, населено място, а също и разнообразна друга информация като пол, дата на раждане, име на компанията, данъчен идентификационен номер, адрес за получаване на доставките, номер на сградата, бисквитки и информация за употребяваните стоки.
Подробности за различните видове лична информация, която се събира, са представени в отредените за целта раздели на настоящата политика за поверителност или чрез конкретни обяснителни текстове показвани преди да се събере информацията. Личната информация се предоставя на собствена воля от потребителя, а в случая с информацията за употребяваните стоки се събира автоматично при използването на Farmina Pet Foods.
Освен ако не е посочено друго, цялата информация изисквана от Farmina Pet Foods е задължителна и отказа за предоставянето й означава невъзможност от страна на Farmina Pet Foods да осигури исканите услуги. В случаите, когато Farmina Pet Foods заявява, че определена информация не е задължителна, потребителите имат право да не я споделят, като това не се отразява на достъпа до и функционирането на услугата. В случай на съмнение дали дадена информация е задължителна или не, потребителите следва да се обърнат към собственика.
Всякаква употреба на бисквитки, както и други трекинг инструменти, от Farmina Pet Foods или собственици на услуги като трети страни служи на целите на осигуряване качествена услуга изисквана от потребителя, както и за цели, описани в настоящия документ и в Политиката за поверителност, ако е нужно.
Потребителите носят отговорност за личната информация на трети страни получена, публикувана или споделена чрез Farmina Pet Foods и потвърждават, че разполагат със съгласието на съответните трети страни да предоставят информацията на Собственика.  
 
Метод и място за обработване на информацията
Методи на обработка
Собственикът взема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данните. Обработката на данните се извършва като се използват компютри и/или IT инструменти при следването на организационни процедури и методи строго свързани с посочените цели. Освен на собственика, в някои случаи, информацията може да е достъпна и до определени отговорни служители ангажирани с дейността на Farmina Pet Foods (администрация, продажби, маркетинг, юридически отдел, системна администрация), както и на външни страни  (като външни провайдъри на технически услуги, куриери, хостинг провайдъри) назначени от собственика, ако е необходимо, за обработка на данните. Актуален списък на тези страни може да бъде поискан от собственика във всеки един момент.
 
Законова основа на обработката на данни
Собственикът може да обработва лична информация отнасяща се до потребителите в следните случаи:

 • Потребителите са изразили съгласието си за една или повече конкретни цели.  Бележка: В някои съдебни системи собственикът има право да обработва лични данни до момента, в който потребителят не възразява срещу това (“opt-out”), без да е необходимо да разчита на съгласие или на друго юридическо основание. Това, обаче, не е приложимо спрямо обработката на данни според Европейския закон за защита на данните;
 • Осигуряване на такива данни е необходимо за сключване на споразумение с потребителя и/или за други пред-договорни задължения;
 • Обработването на данни е необходимо, за да се осъществи законовото задължение на собственика;
 • Обработването на данни е свързано със задача, извършвана в полза на обществения интерес или при упражняване на официална власт изразявана от собственика;
 • Обработването на данни е необходимо за целите на легитимните интереси преследвани от собственика или трета страна.
 
Във всички случаи, собственикът с радост ще помогне за изясняване на специфичната законова база, отнасяща се до обработването на данни, и по-конкретно в случаите, когато осигуряването на лична информация е изисквано от закона или необходимо изискване за осъществяване на договорни отношения.
 
Място
Обработването на данните се извършва в оперативните офиси на собственика, а също и на всяко друго място, където се намират страните включени в процеса на обработване на информацията.
В зависимост от местонахождението на потребителя, преносът на данни може да включва пренос на информацията за потребителя до държава, различна от неговата. За повече информация относно мястото на обработване на такива прехвърлени данни, потребителите може да проверят в раздела отнасящ се до подробностите по обработка на личните данни.
Потребителите също така имат правото да научат повече за законовата база за пренос на данни към страни извън Европейския съюз или към международни организации управлявани от обществени международни закони или основани от две или повече държави, като например ООН, както и за мерките за безопасност, които Собственикът е предприел за да защити техните данни.
В случай на такъв пренос на данни потребителите могат да разберат повече като проверят в съответните раздели на настоящия документ или отправят запитване към собственика чрез контактите обявени тук.


Време на съхраняване на информацията
Личните данни ще бъдат обработени и съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за целта за която са събрани.
Следователно:
 • Лични данни, събрани за осъществяване на дейности по договор между собственика и потребителя, ще се съхраняват докато съответният договор не бъде изпълнен изцяло.
 • Лични данни, събрани за целите на легитимните интереси на собственика, ще се съхраняват докато е необходимо за тази цел. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно легитимните интереси на собственика в съответните раздели на този документ или чрез директен контакт с него.
 
Собственикът може да получи разрешение да задържи личните данни за по-дълъг период, ако потребителят даде съгласието си за такова обработване на информация до момента, в който това съгласие на бъде оттеглено. Освен това, собственикът може да бъде принуден да запази лични данни за по-дълъг период, когато това се налага за извършване на законови задължения или при нареждане от страна на властите.
При изтичане на периода разрешен за запазване на личните данни, същите ще бъдат изтрити. Това означава, че правото на достъп, правото на заличаване, правото на коригиране, както и правото на преносимост на данните не могат да бъдат прилагани след изтичане на периода на съхранение.
 
Цели на обработката на информация
Данните отнасящи се до потребителя се събират с цел да се позволи на собственика да осигури услугите си, както и да за следните цели: Регистрация и удостоверяване на автентичността, Осъществяване на разплащанията, Връзка с потребителя, Поддържане на контакти и изпращане на съобщения, Вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти, Анализи, Хостинг и поддържаща инфраструктура, Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи, а също и Показване на съдържание от външни платформи.
Потребителите могат да намерят допълнителна подробна информация за тези цели на обработката на данни, както и за конкретните данни необходими за всяка цел в съответните раздели на този документ.
 
Подробна информация за обработването на лични данни
Личните данни се събират за следните цели и в полза на следните услуги:

Анализи
Услугите съдържащи се в този раздел позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и може да се използват за наблюдаване на поведението на потребителите. 
 
Проследяване на разговорите по реклами във Фейсбук (Facebook, Inc.)
Проследяване на разговорите, свързани с реклами във Фейсбук е анализ услуга осигурена от Facebook, Inc., която свързва данни от рекламната мрежа на Фейсбук с действия, извършвани в сайта на Farmina Pet Foods.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.
 
Google Analytics с анонимизиран IP (Google Inc.)
Google Analytics е уеб анализ услуга осигурена от Google Inc. (“Google”). Google използва събраните данни, за да проследи и проучи използването на Farmina Pet Foods, както и да подготви доклади за дейността на сайта и да ги сподели с другите услуги Google.
Google може да използва събраната информация да контекстуализира и персонифицира рекламите на своята рекламна мрежа. Включването на Google Analytics анонимизира вашия IP адрес. Тази услуга работи чрез съкращаване на IP адресите на потребителите в страните членки на Европейския съюз, както и в други страни подписали Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в крайни случаи е възможно пълния IP адрес да бъде изпратен до сървър на Google в САЩ, след което той бива съкратен.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy- Opt Out.

Свързване с потребителя
Мейл лист или бюлетин  (Farmina Pet Foods)

При регистриране в мейл листа или бюлетина, е-мейл адреса на потребителя ще бъде добавен към списъка с контакти на клиенти, които може да получават е-мейл съобщения с информация от търговски или промоционален характер по отношение продуктите и услугите на Farmina Pet Foods. Вашият е-мейл адрес също може да бъде добавен към този списък в резултат на регистрацията ви във  Farmina Pet Foods или след като извършите покупка. 
Събирана лична информация: e-мейл адрес, име и телефонен номер.
 
Формуляр за контакти (Farmina Pet Foods)
Чрез попълване на формуляра за контакти потребителят оторизира Farmina Pet Foods да използва тези данни, когато отговаря на запитвания за информация, както и за друг вид запитвания според заглавието на формуляра.
Събирана лична информация: e-мейл адрес, име и телефонен номер, както и други видове информация.

Показване на съдържание от външни платформи
Този вид услуга ви позволява да преглеждате съдържание поствано на външни платформи директно от страниците на Farmina Pet Foods, както и да комуникирате с тях.
Напълно възможно е тази услуга да събира уеб трафик информация за страниците, където е инсталирана, дори и когато не се ползва от потребителите.
 
Instagram уиджет (Instagram, Inc.)
Instagram е услуга за визуализация на изображения осигурена от is Instagram, Inc., която позволява на  Farmina Pet Foods да включва съдържание от този вид на страниците си.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.

Извършване на плащания
Услугите за обработване на плащанията позволяват на Farmina Pet Foods да извършва плащания чрез кредитни карти, банкови трансфери и други начини. За осигуряване на по-голяма сигурност Farmina Pet Foods споделя с финансовите посредници, извършващи транзакцията, само тази информация необходима, за да се извърши транзакцията.
Някои от тези услуги може също така да позволява изпращането на съобщения до потребителя, например е-мейли съдържащи фактури или съобщения относно плащането.

PayPal (PayPal Inc.)
PayPal е услуга за извършване на плащания осигурена от PayPal Inc., която позволява на потребителите да извършват онлайн плащания.
Събирана лична информация: различни видове информация, определена от политиката за поверителност на услугата.
 
Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
Gestpay е услуга за извършване на плащания осигурена от Banca Sella S.p.A.
Събирана лична информация: различни видове информация, определена от политиката за поверителност на услугата.
Място на обработване: Italy – Privacy Policy.

Хостинг и поддържаща инфраструктура
Този вид услуга има за цел да хоства данни и файлове, които позволяват на Farmina Pet Foods да извършва дейността си и да бъде разпространяван, както и да осигурява готова инфраструктура за специфичните характеристики или части от сайта на Farmina Pet Foods. Някои от тези услуги работят чрез географски разпределени сървъри, което прави трудно да се определи действителното място на съхранение на личната информация.  
 
ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
ArubaCloud е хостинг услуга осигурена от Aruba S.p.A.
Събирана лична информация: различни видове информация, определена от политиката за поверителност на услугата.
Място на обработване:  Italy – Privacy Policy.

Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи
Този вид услуга позволява взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на Farmina Pet Foods.
Взаимодействието и информацията получена чрез Farmina Pet Foods са винаги подчинени на настройките за поверителност на потребителя за всяка социална мрежа.
Този вид услуга може да събира трафик информация за страниците на които е инсталирана, дори и когато потребителите не я използват.
 
Twitter уиджет (Twitter, Inc.)
Twitter уиджет  предлага услуги за интерактивност със социалната мрежа Twitter.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.
 
Facebook бутона Like и социалните уиджети (Facebook, Inc.)
Facebook бутона Likе и социалните уиджети позволяват интерактивност в социалната мрежа Фейсбук осигурена от Facebook, Inc.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy

Поддържане на контакти и изпращане на съобщения
Тази услуга прави възможно да се поддържа база данни от е-мейл контакти и друга контактна информация за комуникация с потребителите.
Тези услуги може също така да събират информация относно датата и часа, когато съобщението е видяно от потребителя, както и кога потребителят е работил със съобщението като например кликнал на линковете включени в съобщението.
 
MailUp (MailUp)

MailUp e услуга за поддържане на база от е-мейл адреси и изпращане на съобщения осигурена от  MailUp SpA.
Събирана лична информация: е-мейл адрес
Място на обработване: Italy – Privacy Policy.

Регистрация и удостоверяване на автентичността
Чрез регистрация и удостоверяване на автентичността, потребителите позволяват на Farmina Pet Foods да ги идентифицира и да им даде достъп до специално предназначени услуги.
Трети страни могат да предлагат услуги за регистрация и удостоверяване на автентичността. В този случай Farmina Pet Foods може да има достъп до част от информацията съхранявана от тези трети страни с цел регистрация и идентификация.
 
Директна регистрация (Farmina Pet Foods)
Потребителят се регистрира като попълни формуляра за регистрация и предостави лични данни директно към Farmina Pet Foods.
Събирана лична информация: адрес, град, име на компанията, дата на раждане, е-мейл адрес, име, фамилия, пол, телефонен номер, област, адрес на доставка, данъчен ID, пощенски код и друга информация.

Вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти
Този вид услуга позволява на Farmina Pet Foods и партньорите им да информират, оптимизират и предлагат реклама основана на предишни употреби на Farmina Pet Foods от потребителя.
Тази дейност се извършва чрез проследяване на информацията за предишна употреба на продуктите и като се използват бисквитки, тази информация се предава на партньорите, които се занимават с вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти.
Потребителят може да отхвърли някои от услугите изброени по-долу, включително и използването на бисквитки от трети страни като посети  Network Advertising Initiative opt-out page.
 
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing е услуга за вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти осигурена от Google Inc., която свързва Farmina Pet Foods с рекламната мрежа Adwords и  Doubleclick Cookie.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy – Opt Out.
 
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing е услуга за вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти осигурена от Facebook, Inc., която свързва Farmina Pet Foods с рекламната мрежа на Facebook.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy – Opt Out.
 

Допълнителна информация относно личните данни

Предаване на информация към трети страни
Собственикът може да създава база данни като използва цялата или част от информацията, предоставена от потребителите, както и да използва второ ниво данни извлечени от дейности, свързани с профилиране или анализ. При съгласие от страна на потребителя, собственикът може да споделя такива бази данни с трети страни действащи като негови дистрибутори извън територията на Италия. Потребителят е наясно, че споделената информация може да бъде използвана от тези трети страни за изпращане на търговски и промоционални съобщения, както в така и извън рамките на Farmina Pet Foods. Потребителят винаги има правото да отмени съгласието си като просто изпрати е-мейл до контактната информация, съдържаща се в този документ. Извън посоченото в този параграф, личната информация не може да бъде споделяна по никакъв начин.

RdComRdCom е услуга за изпращане на промоционална комуникация чрез SMS, MMS и е-мейли, която е осигурена от R&D Communication s.r.l. 
Местонахождение: Italy - Privacy Policy
 
Права на потребителите
 
Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите данни, обработвани от собственика.
По-конкретно, потребителите имат правото да направят следното:
 • Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат правото да оттеглят съгласието, което преди са дали за ползване и обработка на техни лични данни.
 • Да възразят срещу обработването на личните им данни.  Потребителите имат правото да възразят срещу обработването на личните им данни, ако то се извършва на законова база различна от тази, за която те са дали съгласие. В отделената за това секция по-долу ще намерите допълнителна информация по този въпрос.
 • Да имат достъп до своите данни. Потребителите имат правото да научат дали техните данни се обработват от собственика, да получат разкритие относно определени аспекти от обработването и да получат копие от текущия процес на обработване.
 • Да сверяват и да изискват корекции. Потребителите имат правото да сверяват точността на своите данни и да изискват те да бъдат ъпдейтвани или коригирани.
 • Да ограничават обработването на своите данни. Потребителите имат правото при определени обстоятелства да ограничават обработването на своите лични данни. В този случай собственикът не може да обработва техните данни за всякаква друга причина освен съхранение.
 • Да изискат заличаване или премахване по друг начин на личните си данни. Потребителите имат правото при определени обстоятелства да получат от собственика изтриване на данните им.
 • Да получат обратно своята лична информация и да я прехвърлят на друг контрольор. Потребителите имат правото да получат своите данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и, ако е възможно, да искат прехвърлянето им към друг контрольор без пречки. Това условие е приложимо в случаите, когато информацията се обработва чрез автоматични средства и обработката е основана на съгласие от страна на потребителя и на договор, в който потребителят е страна или от това произтичат пред-договорни задължения.
 • Да подава оплакване. Потребителите имат право да подават оплакване пред компетентните власти ангажирани със защита на информацията.
 
Подробности относно правото на възражение срещу обработка на личните данни
В случаите, когато личната информация се обработва в обществен интерес, като дейност на официална власт представена от собственика или за целите на законните интереси преследвани от собственика, потребителите може да възразят срещу такова обработване като представят основания, свързани с тяхното конкретно положение, за да обосноват възражението си.
Потребителите, обаче, трябва да знаят, че ако тяхната лична информация се обработва за директни маркетингови цели, те могат да възразят срещу това обработване без да е необходимо да представят някаква обосновка. За да научат дали собственикът използва тяхната лична информация за директни маркетингови цели, потребителите може да се отнесат към съответните раздели на този документ.
 
Как да се упражняват посочените права
Всяко заявление за упражняване на правата на потребителите трябва да се отправи към собственика като се използват контактната информация посочена в настоящия документ. Тези молби не се таксуват и ще получат отговор от собственика колкото е възможно по-рано, но не по-късно от един месец. 
 
Политика за използване на бисквитки
Farmina Pet Foods използва бисквитки. За да научи повече по този въпрос, потребителят може да се консултира с  Cookie Policy.
 
Допълнителна информация относно събирането и обработването на информация
Законови действия
Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за юридически цели от собственика в съда или през етапите, водещи до възможен съдебен процес, породен от неподходящо използване на  Farmina Pet Foods или свързаните с тях услуги.
Потребителят декларира, че е наясно, че от собственика може да се изиска да разкрие лична информация от страна на обществените власти. 
Spa Russo Mangimi може да предоставя лични данни на следните категории субекти: компании, които извършват услуги; дружества за одит и бюджетна сертификация, компании за възстановяване на кредити и като цяло на други физически и / или юридически лица, на които е необходим трансферът на данни за предоставянето на услугите, поискани от нашата компания.

Допълнителна информация относно личните данни на потребителя
Освен информацията съдържаща се в тази политика на поверителност, Farmina Pet Foods може да предостави на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги, както и събиране и обработване на лични данни по молба на потребителя. 
 
Системни логове и поддръжка
За целите на дейността и поддръжката, Farmina Pet Foods и всяка друга трета страна предлагаща услуги може да събират файлове, които регистрират взаимодействие с Farmina Pet Foods (Системни логове) като за целта се използва друга персонална информация (например, IP адреси).
 
Информация, която липсва в тази политика за поверителност
Повече подробности относно събирането и обработването на персонална информация може да бъде поискано от собственика по всяко време. За тази цел, обърнете внимание на контактните данни в началото на този документ. 
 
Как се отнасяме към заявки “Do Not Track”

Farmina Pet Foods не подкрепя заявки от типа на “Do Not Track”.
За да определите дали трети страни, чиито услуги използваме, зачитат заявки  “Do Not Track” , е добре да се обърнете към техните политики за поверителност.
 
Промени на тази политика за поверителност
Собственикът си запазва правото да прави промени на тази политика за поверителност по всяко време като отправи уведомление към потребителите на тази страница и евентуално в рамките на Farmina Pet Foods и/или, доколкото е технически и юридически възможно, като изпрати уведомление към потребителите чрез контактната информация с която разполага собственика. Препоръчваме да се проверява често тази страница, като се взема предвид датата на последната модификация, поместена в дъното на страницата.
В случай, че промените се отнасят до дейности по обработка на информацията, за които се изисква съгласието на потребителя, собственикът трябва да поиска ново съгласие от потребителя там, където това е необходимо.

Дефиниции и правни отпратки

Лични данни (или данни)
Всяка информация, която директно, индиректно, или във връзка с друга информация, включително личен идентификационен номер, позволява да се идентифицира физическо лице. 
 
Информация за потреблението
Информация събирана автоматично чрез Farmina Pet Foods (или услуги предлагани от трети страни ангажирани с Farmina Pet Foods), която може да включва: IP адреси или имена на домейни на компютри използвани от потребителите, които ползват Farmina Pet Foods, URI адреси (Uniform Resource Identifier), време на заявката, метод използван да се подаде заявката към сървъра, размера на файла получен в отговор, цифров код показващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и др.), страна на произход, характеристиките на браузъра и операционната система използвани от потребителя, подробности за времето на посещението (напр. времето отделено на всяка страница в рамките на апликацията), както и  подробности относно пътя следван в рамките на апликацията със специална отметка за реда на посетените страници, а също и други параметри отнасящи се до операционната система на устройството и/или  IT средата на потребителя.
 
Потребител
Лицето, използващо Farmina Pet Foods, което, освен ако не е посочено друго, съвпада с обекта на данните.
 
Обект на данните
Физическото лице, до което се отнася персоналната информация. 
 
Обработващият данните (или Супервайзър на данните)
Физическото или юридическо лице, обществени власти, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на контрольора, както е посочено в настоящата политика за поверителност.
 
Контрольор на данните (или Собственик)
Физическото или юридическо лице, обществени власти, агенция или друг орган, който, сам или в съдружие с други, определя целите и средствата на обработка на личните данни, включително мерките за безопасност отнасящи се до дейността и употребата на Farmina Pet Foods. Контрольор на данните, освен ако не е посочено друго, е Собственикът на Farmina Pet Foods.
 
Farmina Pet Foods (или настоящото приложение)
Средството, чрез което личните данни на потребителя се събират и обработват.
 
Услуга
Услугата, предлагана от Farmina Pet Foods, както е описана в свързаните с това термини ( ако има такива) и на този сайт/ приложение. 
 
Европейски съюз (или ЕС)
Освен ако не е посочено друго, всички отпратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички страни, които членуват понастоящем в Европейския съюз и Европейската икономическа зона.
 
Бисквитки
Малки частици информация запаметени в устройството на потребителя.
 
Правна информация
Настоящата политика за поверителност е подготвена на основание на  правните положения в повечето правораздавателни системи, включително Членове 13/14 от Разпоредба на ЕС 2016/679 (Обща наредба за защита на информацията).
Настоящата политика за поверителност се отнася единствено до Farmina Pet Foods, освен ако не е посочено друго в този документ.
Последна редакция: 22 май 2018.