Политика за използване на бисквитки

Политика на Farmina Pet Foods относно бисквитките
 
Бисквитките се състоят от части от код, инсталирани в браузъра, които подпомагат собственика да предлага услугата според описаните цели и предназначение. Някои от целите, за които се инсталират бисквитки, може да изискват съгласието на потребителя.
Когато инсталирането на бисквитки е основано на съгласие, това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време като се следват инструкциите посочени в настоящия документ.
 
Технически бисквитки и бисквитки за общи статистически цели
·Строго необходима дейност за функционирането на услугата
Farmina Pet Foods използва бисквитки за да запази сесията на потребителя и да извършва други дейности, които са строго необходими за дейността на Farmina Pet Foods, например във връзка с разпределението на трафика.
 

  • Дейност свързана със запазването на предпочитания, оптимизация и статистика
 
Farmina Pet Foods използва бисквитки за да запази предпочитанията при браузинг и за да оптимизира възможностите за браузинг. Сред такива бисквитки са например тези, използвани за настройка на език, предпочитание на дадена валута, както и за управлението на статистически данни използвани директно от собственика в сайта.   
 
Други видове бисквитки или трети страни, които инсталират бисквитки
Някои от изброените по-долу услуги събират статистическа информация в анонимна и обобщена форма и може да не изискват съгласието на потребителя или може да бъде управлявана директно от собственика без помощ от трети страни. 
Ако сред инструментите по-долу са изброени услуги оперирани от трети страни, те може да се използват за да се проследят браузинг навиците на потребителите, в допълнение към информацията посочена тук и без знанието на собственика. Моля да прегледате политиката на поверителност на изброените услуги за по-подробна информация.
  • Анализи 
Услугите съдържащи се в този раздел позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и може да се използват за наблюдаване на поведението на потребителите. 
 
Проследяване на разговорите по реклами във Фейсбук (Facebook, Inc.)
Проследяване на разговорите, свързани с реклами във Фейсбук е анализ услуга осигурена от Facebook, Inc., която свързва данни от рекламната мрежа на Фейсбук с действия, извършвани в сайта на Farmina Pet Foods.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.
 
Google Analytics с анонимизиран IP (Google Inc.)
Google Analytics е уеб анализ услуга осигурена от Google Inc. (“Google”). Google използва събраните данни, за да проследи и проучи използването на Farmina Pet Foods, както и да подготви доклади за дейността на сайта и да ги сподели с другите услуги Google.
Google може да използва събраната информация да контекстуализира и персонифицира рекламите на своята рекламна мрежа. Включването на Google Analytics анонимизира вашия IP адрес. Тази услуга работи чрез съкращаване на IP адресите на потребителите в страните членки на Европейския съюз, както и в други страни подписали Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в крайни случаи е възможно пълния IP адрес да бъде изпратен до сървър на Google в САЩ, след което той бива съкратен.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy- Opt Out.  
  • Показване на съдържание от външни платформи 
Този вид услуга ви позволява да преглеждате съдържание поствано на външни платформи директно от страниците на Farmina Pet Foods, както и да комуникирате с тях.
Напълно възможно е тази услуга да събира уеб трафик информация за страниците, където е инсталирана, дори и когато не се ползва от потребителите.
 
Instagram уиджет (Instagram, Inc.)
Instagram е услуга за визуализация на изображения осигурена от is Instagram, Inc., която позволява на  Farmina Pet Foods да включва съдържание от този вид на страниците си.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.
  • Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи
Този вид услуга позволява взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на Farmina Pet Foods.
Взаимодействието и информацията получена чрез Farmina Pet Foods са винаги подчинени на настройките за поверителност на потребителя за всяка социална мрежа.
Този вид услуга може да събира трафик информация за страниците на които е инсталирана, дори и когато потребителите не я използват.
 
Twitter уиджет (Twitter, Inc.)
Twitter уиджет  предлага услуги за интерактивност със социалната мрежа Twitter.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy.
 
Facebook бутона Like и социалните уиджети (Facebook, Inc.)
Facebook бутона Likе и социалните уиджети позволяват интерактивност в социалната мрежа Фейсбук осигурена от Facebook, Inc.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy
  • Вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти 
Този вид услуга позволява на Farmina Pet Foods и партньорите им да информират, оптимизират и предлагат реклама основана на предишни употреби на Farmina Pet Foods от потребителя.
Тази дейност се извършва чрез проследяване на информацията за предишна употреба на продуктите и като се използват бисквитки, тази информация се предава на партньорите, които се занимават с вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти.
Потребителят може да отхвърли някои от услугите изброени по-долу, включително и използването на бисквитки от трети страни като посети  Network Advertising Initiative opt-out page.
 
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing е услуга за вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти осигурена от Google Inc., която свързва Farmina Pet Foods с рекламната мрежа Adwords и  Doubleclick Cookie.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy – Opt Out.
 
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing е услуга за вторичен маркетинг и насоченост към определен тип клиенти осигурена от Facebook, Inc., която свързва Farmina Pet Foods с рекламната мрежа на Facebook.
Събирана лична информация: Бисквитки и данни за използваните продукти.
Място на обработване: US – Privacy Policy – Opt Out.
  • Rdcom
RdCom е услуга за изпращане на промоционална комуникация чрез SMS, MMS и е-мейли, която е осигурена от R&D Communication s.r.l. 
Местонахождение: Italy - Privacy Policy
 
Как да дадем или оттеглим съгласието си за инсталиране на бисквитки 
В допълнение на посоченото в настоящия документ, потребителят може да изрази предпочитанията си за бисквитки директно от своя собствен браузър и да попречи, например на трети страни, да инсталират бисквитки.
Чрез избор на самия браузър, също така е възможно да се изтрият бисквитки инсталирани в миналото, включително и бисквитки, които са запазили първоначалното съгласие за инсталиране на бисквитки от този уебсайт. Потребителите могат да намерят информация за това как да се справят с бисквитките в най-често използваните браузъри на следните адреси: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari и Microsoft Internet Explorer.
 
Що се отнася до бисквитките, инсталирани от трети страни, потребителите могат да изразят своите предпочитания, както и да оттеглят съгласието си, като кликнат на съответния opt-out линк (ако има такъв), като използват метода за това предвиден от политиката за поверителност на тези трети страни или като се свържат с тях.
Въпреки горепосоченото, собственикът информира, че потребителите могат да следват инструкциите посочени в последствие свързаните инициативи от  EDAA (EU),  Network Advertising Initiative (US), както и Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) или други подобни услуги. Тези инициативи позволяват на потребителите да избират своите предпочитания за проследяване при повечето от инструментите за реклама. Собственикът препоръчва на потребителите да се възползват от тези ресурси в допълнение към информацията посочена в този документ. 
 
Собственик и контрольор на информацията
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)

Е-мейл за контакти на Собственика: info@farmina.com
 
След инсталирането на бисквитки от трети страни, а също и други трекинг системи чрез услугите използвани в рамките на Farmina Pet Foods, които технически не могат да бъдат контролирани от собственика, всякакви конкретни отпратки към бисквитки и трекинг системи инсталирани от трети страни ще бъдат считани за  индикативни. За да получи пълна информация, потребителят е редно да се консултира с политиката за поверителност на услугите предлагани от съответната трета страна, които са изброени в този документ. 
Като се има предвид обективната сложност на идентификацията на технологиите основани на използването на бисквитки, потребителите могат да се свържат със собственика в случай че желаят да получат допълнителна информация за употребата на бисквитки от страна на Farmina Pet Foods.
 
Дефиниции и правни отпратки
Лични данни (или данни)
Всяка информация, която директно, индиректно, или във връзка с друга информация, включително личен идентификационен номер, позволява да се идентифицира физическо лице. 
 
Информация за потреблението

Информация събирана автоматично чрез Farmina Pet Foods (или услуги предлагани от трети страни ангажирани с Farmina Pet Foods), която може да включва: IP адреси или имена на домейни на компютри използвани от потребителите, които ползват Farmina Pet Foods, URI адреси (Uniform Resource Identifier), време на заявката, метод използван да се подаде заявката към сървъра, размера на файла получен в отговор, цифров код показващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и др.), страна на произход, характеристиките на браузъра и операционната система използвани от потребителя, подробности за времето на посещението (напр. времето отделено на всяка страница в рамките на апликацията), както и  подробности относно пътя следван в рамките на апликацията със специална отметка за реда на посетените страници, а също и други параметри отнасящи се до операционната система на устройството и/или  IT средата на потребителя.
 
Потребител
Лицето, използващо Farmina Pet Foods, което, освен ако не е посочено друго, съвпада с обекта на данните.
 
Обект на данните
Физическото лице, до което се отнася персоналната информация. 
 
Обработващият данните (или Супервайзър на данните)
Физическото или юридическо лице, обществени власти, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на контрольора, както е посочено в настоящата политика за поверителност.
 
Контрольор на данните (или Собственик)
Физическото или юридическо лице, обществени власти, агенция или друг орган, който, сам или в съдружие с други, определя целите и средствата на обработка на личните данни, включително мерките за безопасност отнасящи се до дейността и употребата на Farmina Pet Foods. Контрольор на данните, освен ако не е посочено друго, е Собственикът на Farmina Pet Foods.
 
Farmina Pet Foods (или настоящото приложение)
Средството, чрез което личните данни на потребителя се събират и обработват.
 
Услуга
Услугата, предлагана от Farmina Pet Foods, както е описана в свързаните с това термини ( ако има такива) и на този сайт/ приложение. 
 
Европейски съюз (или ЕС)
Освен ако не е посочено друго, всички отпратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички страни, които членуват понастоящем в Европейския съюз и Европейската икономическа зона. 
 
Бисквитки
Малки частици информация запаметени в устройството на потребителя.
 
Правна информация
Настоящата политика за поверителност е подготвена на основание на  правните положения в повечето правораздавателни системи, включително Членове 13/14 от Разпоредба на ЕС 2016/679 (Обща наредба за защита на информацията).
Настоящата политика за поверителност се отнася единствено до Farmina Pet Foods, освен ако не е посочено друго в този документ.

Последна редакция: 22 май 2018.