Prečo si vybrať zloženie krmiva bez obsahu GMO?

PREČO SI VYBRAŤ ZLOŽENIE KRMIVA BEZ OBSAHU GMO ?
Geneticky modifikované organizmy (GMO) sú živé organizmy geneticky modifikované technikami, ktoré umožňujú pridanie, oddelenie alebo úpravu prvkov génu. Prístup Európskej únie k tematike GMO sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, podľa ktorého akýkoľvek produkt s obsahom plodín so zmeneným génom by mohol mať potenciálne nebezpečné účinky a keďže momentálne nie je možné s istotou určiť tieto riziká, všetky produkty podliehajú špecifickým nariadeniam a obmedzeniam z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat, rastlín a tiež životného prostredia.
Aj keď Európska únia povoľuje používanie GMO a má reštriktívne opatrenia, spoločnosť Farmina rozširuje princíp predbežnej opatrnosti a vylučuje z receptúry používanie všetkých potenciálne geneticky modifikovaných surovín. Z tohto dôvodu používame výlučne 100% certifikovaných surovín bez obsahu GMO pre naše nutričné systémy N&D a Vet Life Natural Diets. Nepoužívame kukuricu a podporujeme používanie pôvodne pestovaných obilnín typických pre tradičné talianske jedlá ako je špalda, ovos a hľuzy, napríklad zemiaky.
Rozhodli sme sa nepoužívať GMO najmä preto, že máme záujem chrániť zdravie našich zvierat: existuje hypotéza, že GMO krmivo môže potenciálne spustiť nové toxíny a alergény v pôvodne bezpečnom a zdravom krmive, môže prenášať antibiotickú rezistenciu, znížiť nutričnú hodnotu krmiva najmä v dlhodobom meradle. Niektoré štúdie odhalili, že zvieratá, ktorým boli podávané GMO plodiny, vykazovali štrukturálne konfigurácie ilea, bujnenie buniek žalúdočnej steny a čriev, abnormálne expresie génu, štrukturálne a funkčné zmeny hepatocytov, poškodenú syntézu zymogénu a nárast hladiny laktátdehydrogenázy obličiek a srdca. U tých istých jedincov bol tiež pozorovaný nárast hladiny triglyceridov, hypetrofia pečene, zmeny renálnych hodnôt a všeobecná hepatorenálna toxicita, príležitostne spojená so srdcovými, nadobličkovými a slezinovými komplikáciami.
Rozšírenie GMO môže viesť k zmenám nielen u zvierat, ktorým sa podávajú, ale tiež v životnom prostredí (znižuje biodiverzitu, prenos pesticídnej rezistencie na invazívne rastliny, podporuje vývin čoraz rezistentnejších parazitov) a predstavuje riziko porušenia jemnej rovnováhy, ktorá je základom nášho ekosystému.
Z týchto dôvodov je pre nás základom rešpektovať prírodu ako ekosystém v ktorom žijeme a tiež fyziologickú povahu našich štvornohých členov rodiny, ktorým chceme ponúknuť len to najlepšie pre ich pohodu, zdravie a tým aj šťastie.


Farmina, šťastné zviera, šťastný majiteľ.