Farmina Vet Life

PRÍRODNÉ NUTRIČNÉ RIEŠENIA PRE ZDRAVIE MAČIEK A PSOV
Farmina Vet Life Natural Diet je nový, revolučný, veterinárny rad spoločnosti Farmina Pet Foods, ako prvý výlučne prírodný. Príroda sama je hlavný princíp filozofie spoločnosti Farmina, ktorý sa po dlhom a cielenom vedeckom výskume v spolupráci s katedrou výživy zvierat Univerzity Federica II. v Neaople, plne zhmotnil v nových diétach. Skúsenosti získané pri vývoji ideálnej nutričnej stratégie vhodnej pre fyziológiu mačiek a psov, umožnili vedeckému tímu Farmina Vet Research vytvoriť prvú veterinárnu diétu, ktorá sa vyznačuje nasledovnými vlastnosťami:
 

Vyrobené bez obsahu GMO (geneticky modifikovaných organizmov), EÚ umožňuje používanie geneticky modifikovaných organizmov, ale vyžaduje striktný „princíp predbežnej opatrnosti“. Spoločnosť Farmina rozširuje predbežnú opatrnosť a vylučuje zo svojich krmív potenciálne GMO suroviny (napríklad kukuricu) a využíva pôvodne pestované obilniny (špaldu a ovos) bez obsahu GMO.

 

Výlučne prírodné antioxidanty, výťažky bohaté na tokoferol umožňujú konzerváciu produktu prírodnými zložkami.
 

Pôvodne pestované obilniny viedli k vývoju krmiva s nízkym glykemickým indexom, ktorý dokonale upravuje postprandiálnu glykemickú odozvu. Produkty Farmina Vet Life Natural Diets sú tiež balené v ochrannej atmosfére, aby sa predišlo oxidácii tukov a zachovala čerstvosť produktu.

Rešpekt ako základ nášho vedeckého výskumu
Jednou z charakteristík klinických skúšok navrhnutých FVR je zabezpečiť spoluprácu desiatok veterinárnych lekárov, ktorí zadarmo ponúkajú nutričné riešenia pre zvieratá už trpiace na ochorenie. Zvieratám je tak poskytovaná možnosť zlepšiť ich zdravotný stav a naďalej žiť svoj bežný život v rodinách počas celého trvania klinickej štúdie, s plným ohľadom na pohodu zvierat kedy zmenu predstavuje iba podávaná diéta.
 

Objavte Farmina Vet Life, najlepšiu podporu pre zdravie vášho zvieraťa.
Na každý problém riešenie, to správne riešenie.