N&D Ancestral Grain canine

N&D Ancestral Grain canine

SISTEM PREHRANE ZA MESOJEDE. ZNANOST U SLUŽBI PRIRODE
Godine znanstvenog istraživanja u suradnji s katedrom za prehranu životinja na Sveučilištu u Napulju "Federico II" vodile su Farmina Vet Research tim ka stvaranju sistema ishrane prilagođenog prirodnim potrebama naših četvoronožnih članova obitelji: Natural & Delicious Low Grain, sistem prehrane za mesojede koju čine 60% vrhunski sastojci životinjskog porijekla, nizak udio drevnih žitarica (zobi i pira) i bez genetski modificiranih organizama (GMO)