O našim proizvodima

Farminina razvojna istraživanja, provedena u poslijednih nekokoliko godina, dovela su do stvaranja široke lepeze proizvoda koji predstavljaju riješenja za posebne potrebe pasa i mačaka u odnosu na njihovu veličinu, starost i sportsku i radnu aktivnost, za posebna fiziološka stanja kao i za stanja u kojima je potrebna podrška medicinskoj terapiji.
 

ISTRAŽIVANJE
Farmina se u svojim istraživanjima oslanja na suradnju sa fakultetima i specijaliziranim klinikama, a zahvaljujući uzgajivačima i vlasnicima kućnih ljubimaca, Farmina provodi istraživanja poštujući navike ljubimaca, u okruženju njihovih doma,pod uobičajenim navikama i bez ograničenja, potpuno posvećeni njihovoj dobrobiti.
Zahvaljujući ovakvom pristupu, hrane koju pospješuju rast, su na primjer, uspoređene i ocjenjivane u odnosu na druge komercijalne proizvode. Rezultat koji smo dobili pokazao je visoku učinkovitnost Puppy Farmina proizvoda, jer su štenci ostvarili odličan napredak.
Posebna pažnja usmjerena je na razvoj posebnih eksperimentalnih protokola za svaku Vet Life liniju hrane pojedinačno.
Prema rezultatima, Farmina dijetetska linija hrane ostvarila je učinkovitost u liječenju pretilosti, dijabetesa, urolita nastalih od kalcij oksalata i struvita.
Preliminarni rezultati protokola za liječenje pretilosti (provedenih u toku sedam tjedana) javno su objavljeni diljem svijeta.

 

JESTIVOST
U procesu razvoja proizvoda, za nas u Farmini, jestivost predstavlja jedan o najznačajnijih faktora.
Kućni ljubimci jestivost procjenjuju jednostavnim istovremenim biranjem na koje utječu okus, miris,  hranjive vrijednosti, fizičke karakteristike i mehaničke osobine. Puno napora posvetili smo proučavanju oblika, veličine, teksture i sastojaka, kako bi naši proizvodi zadovoljili želje i potrebe naših krznenih prijatelja. 
Konkretno, u razvoju proizvoda u okviru N&D i Farmina VetLife linija, svaki proizvodni proces, osim kemijske i fizičke kontrole (analitička vrijednost, veličina i tekstura hrane za pse) podrazumijeva i provođenje kontrole jestivosti.
Jedino nakon potvrde zadovoljstva i potvrđenih hranjivih vrijednosti, proizvodi se puštaju u prodaju.

 

Naša hrana za pse je uvijek ”svježe pripremljena…
Jedna od najvažnijih kvaliteta koja izdvaja Farmina proizvode, je svakako proizvodnja "u tom trenutku", što znači da proizvodi koji se isporučuju iz proizvodnih pogona, u prosijeku imaju za sobom samo četiri dana "života". U Farmina pogonima ne postoje police i regali, jer se roba ne skladišti: zahvaljujući radu agenata koji su rasprostranjeni svuda po svijetu i upravljaju narudžbama modernim softverskim sustavom koji ažurira narudžbe i izdaje naloge prema zahtjevima tržišta, hrana za pse i mačke uvijek je svježa, što naši ljubimci osjete i cijene.