Farmina Vet Life Za Pse

PRIRODNO RjEŠENJE ZA DOBROBIT PASA
Farmina Vet Life „Natural Diet” je revolucionarna linija prve prirodne Farmina veterinarske hrane za ljubimca.

Nutritivna rješenja razvijena za dobrobit pasa i mačaka, rezultat su obimnih i temeljnih znanstvenih ispitivanja, provedenih u suradnji sa katedrom za prehranu životinja na Sveučilištu „Federico II” u Napulju, uz opredjeljenost za primjenu potpuno prirodnih, svježih sastojaka i poštovanje fiziologije mačaka i pasa.
Iskustva stečena tokom razvoja idealnog prirodnog nutritivnog rješenja, prilagođenog fiziologiji mačaka i pasa, omogućila su timu Farmina Vet Research da napravi recepturu prve prirodne dijete koju karakteriziraju:

Sadrži samo prirodne antioksidanse, kakav je tokoferol dobiven iz bogatih prirodnih izvora, koji omogućava prirodno očuvanje svježine hrane.

Formulirana je bez GMO (genetski modificiranih organizama), čija je upotreba dozvoljena u Europskoj uniji (mada se apelira na oprez pri njihovom korištenju). Farmina je potpuno isključila rizik od potencijalnih posljedica upotrebe GMO sastojaka (kao što je kukuruz), koristeći drevne žitarice (pir i zob) i druge sirovine bez genetski modificiranih organizama.

Korištenje drevnih žitarica omogućava proizvodnju hrane sa niskim glikemijskim indeksom, čime se osiguravae optimalna regulacija glikemijskog odgovora nakon obroka. Proizvodi Farmina Vet Life Natural Diets se takođe pakuju u kontroliranom okruženju čime se sprječava oksidacija masti i zadržava svježina proizvoda.

Poštovanje je osnova naših znanstvenih ispitivanja
Kako bi potvrdila efikasnost svojih dijeta, Farmina Pet Foods surađuje sa nezavisnim lokalnim veterinarima male prakse koji primjenjuju Vet Life Natural dijete kao podršku u terapiji, ili kao terapiju svojih pacijenata. 
Poštujući dobrobit naših četvoronožnih prijatelja, oni tokom ispitivanja i primjene terapije ostaju u svom okruženju, nastavljajući sa istim načinom života i navikama. U obiteljskim domovima, okruženi ljubavlju i pažnjom vlasnika, dobivaju podršku koja pozitivno utječe na njihov oporavak.

OTKRIJTE FARMINA VET LIFE, Najbolju podršku zdravlju vašeg ljubimca. Za svaki problem, postoji riješenje, pravo riješenje.