Zašto Farmina?

Farmina je znanost i priroda, mi želimo razviti najbolju prirodnu i znanstveno provjerenu hranu. Koristimo samo odabrane sastojke, stručno pomiješane u našoj kuhinji koristeći zdrave metode dok istovremeno pratimo stroge smjernice dobivene od stručnjaka za pseću i mačju prehranu koji imaju iskustva i znanja u prehrani mesojeda.  Posebna pažnja posvećena razvoju formule tipična je za našu obitelj i od tuda dolazi i naša filozofija prehrane. Psi i mačke su naši četveronožni članovi obitelji koji žive u našem domu. Prehrana je temelj zdravlja i preduvijet za sreću, zato je naš moto : Sretan ljubimac. Sretni vi.

PRIRODA JE NAŠA INSPIRACIJA
Priroda je najveći izvor zdravlja i upravo je to razlog zašto koristimo metode i alate Majke prirode kako bi proizveli ovu hranu;

SAMO PRIRODNI ANTIOKSIDANSI
Ekstrakti bogati tokoferolom omogućuju prirodnu zaštitu proizvoda.

BEZ GENETSKI MODIFICIRANIH SASTOJAKA
EU nam dozvoljava korištenje GMOa, ali to striktno regulira pomoću "načela mjera opreza". Farmina dodatno proširuje mjere opreza tako da ne koristi sastojke koji su potencijalno GMO, već isključivo pražitarice (zob i pir) koje nisu GMO.

PAKIRANO U SIGURNIM UVJETIMA
Za vrijeme pakiranja vreće punimo dušikom, koji zamjenjuje kisik, na taj način osiguravamo dulje čuvanje proizvoda. Ova tehnologija koristi se pretežno za pakiranje hrane za ljude, dušik je promjenjiv plin koji je zastupljen u zraku, kojeg svakodnevno udišemo.

ZNANOST JE NAŠA METODA

Znanost vodi naša djela, stoga u našim istraživanjima surađujemo sa Katedrom za ishranu životinja Sveučilišta u Napulju „Federico II”. Klinička istraživanja na kojima zasnivamo našu recepturu, kao i suradnja sa nezavisnim znanstvenim institucijama pri sprovođenju ispitivanja, garantiraju znanstvenu relevantnost i potvrđuju stvarnu efikasnost naših proizvoda. Ova dugogodišnja suradnja je omogućila razvoj različitih linija ispitivanja, potvrđenih znanstvenim studijama objavljenim u međunarodnim časopisima sa visokim bibliometrijskim indeksima. Suradnja između Sveučilišta i Farmine najbolje se vidi kroz odjel Farmina Vet Research (FVR) čija svrha i cilj jesu istraživanje i receptura novog koncepta ishrane na osnovu najnovijih znanstvenih ispitivanja.
Ta ispitivanja istakla su, na primjer važnost niskog glikemijskog indeksa.

FARMINA: Priroda i znanost u savršenoj harmoniji
Savršeni spoj prirode i znanosti doveo nas je do prve, revolucionarne linije prirodnih kliničkih veterinarskih dijeta, Farmina Vet Life i do razvoja znanstveno potvrđene recepture u prehrani mesojeda: Natural & Delicious Grain Free ( bež žitarica) i Low grain (samo sa pra žitaricama - zob i pir).