Farmina Vet Life canine

Farmina Vet Life canine

PRÍRODNá NUTRIČNá PODPORA PRE ZDRAVIE PSOV
Farmina Vet Life “Natural Diet” je nový revolučný rad klinickej výživy od spoločnosti Farmina Pet Foods. Príroda sama je hlavný princíp filozofie spoločnosti Farmina, ktorý sa po dlhom a cielenom vedeckom výskume v spolupráci s katedrou výživy zvierat Univerzity Federica II. v Neaople, plne zhmotnil v nových diétach.