Humánny prístup k výskumu

Humánny prístup k výskumu

ÚCTA PREDSTAVUJE ZÁKLAD NÁŠHO VEDECKÉHO VÝSKUMU

Jednou z charakteristík klinických skúšok navrhnutých FVR je zabezpečiť spoluprácu desiatok veterinárnych lekárov, ktorí zadarmo ponúkajú nutričné riešenia pre zvieratá už trpiace na ochorenia. Zvieratám je tak poskytovaná možnosť zlepšiť ich zdravotný stav a naďalej žiť svoj bežný život v rodinách počas celého trvania klinickej štúdie, s plným ohľadom na ich pohodu, kedy zmenu predstavuje iba podávaná diéta.