Technológia a kontroly

NEUSTÁLE TECHNICKÉ VYLEPŠENIA SÚ ZÁKLADOM KVALITY A PRÍRODNEJ BÁZY NAŠICH PRODUKTOV
V spoločnosti Farmina si myslíme, že technológia je naším priateľom, najmä ak je nástrojom na zvyšovanie kvality našich produktov. Vždy hľadáme najnovšie inovácie, ktoré nám umožnia dosiahnuť našu misiu: vytvárať prírodné krmivo, ktorého účinnosť je vedecky preukázaná. Pri výrobe krmiva používame dve jedinečné technológie a špecifický typ balenia, ktoré zvyšujú kvalitu našich produktov a uchovávajú prírodnú bázu krmiva.

TECHNOLÓGIA
Extrudér s dvojitým šnekom využívaný najmä v potravinárskom priemysle (cestoviny, keksy, atď.) zabezpečuje lepšie želírovanie škrobov, zvyšuje účinnosť miešania a pečenia o 20-25% v porovnaní s extrudérom s jedným šnekom. Konečným výsledkom je minimálne znehodnotenie živín, čo predstavuje vyššiu stráviteľnosť krmív.

VÁKUOVÉ VSTREKOVANIE Prídavok tukov sa vykonáva systémom vákuového vstrekovania, ktoré zaisťuje lepšie a pravidelnejšie rozptýlenie tuku v granule. Technológia umožňuje pridávať vitamíny pri nižších teplotách, predchádza ich znehodnoteniu vplyvom tepla a zabezpečuje im dlhšiu trvanlivosť a účinnosť– to je koncept Trvanlivých vitamínov spoločnosti Farmina.

BALENIE V KONTROLOVANEJ ATMOSFÉRE : Venujeme značnú pozornosť tiež momentu balenia, používame dusík, prchavý plyn, ktorý sa pri otvorení balenia rozptýli, v balení tak nahrádza kyslík a predchádza oxidácii tukov a znehodnoteniu produktu. Technologické riešenie sa využíva v potravinárstve a predstavuje záruku uchovania živín vďaka dokonalej izolácii granúl od okolitého prostredia.

KONTROLY
STRIKTNÉ KONTROLY PRE MAXIMÁLNE ORGANOLEPTICKÉ A NUTRIČNĚ HODNOTY PRODUKTU

Systém kontroly kvality je v potravinovom priemysle veľmi dôležitý nakoľko zabezpečuje pre zákazníka najlepší produkt vzhľadom na organoleptické vlastnosti, chuť, čerstvosť a integritu. Celý náš výrobný proces je monitorovaný systémom kontroly kvality. Začína pri výbere dodávateľov, cez výber surovín a kontroly výrobného cyklu, je ukončený striktným monitoringom konečného produktu tesne pred expedovaním a inými kontrolami. Spoločnosť Farmina investuje do neustálej kontroly kvality. Náš tím pravidelne preveruje všetky suroviny, rovnako aj výrobná šarža je predmetom hĺbkového rozboru, ktorého rozsah môže byť v trvaní až 18 mesiacov.
Podľa prísnych auditov pochádzajú všetky suroviny od certifikovaných dodávateľov. Výrobné série sú vysledovateľné, čo spoločnosti Farmina umožňuje v prípade potreby promptne zasiahnuť a vysledovať históriu každého balenia krmiva. Analýza surovín a finálnych produktov spektografom NIR umožňuje monitoring vstupných surovín a tiež finálnych produktov v reálnom čase. Naše laboratóriá majú podporu nezávislých laboratórií vo všetkých aspektoch bezpečnosti potravín podľa striktného východiskového plánu analýzy. Pri kontrolách venujeme výnimočnú pozornosť všetkým aktivitám za účelom vylúčenia prítomnosti mykotoxínov a alfatoxínov.
 

PRÁVE NAČAS
VŽDY ČERSTVÝ PRODUKT S MAXIMÁLNYMI ORGANOLEPTICKÝMI A NUTRIČNÝMI HODNOTAMI
V spoločnosti Farmina sme vytvorili pracovnú metódu, ktorá umožňuje podávať našim zvieratám čerstvo upečený lákavý produkt: Práve načas. Naše produkty vyrábame až po prijatí objednávky od našich partnerov a preto našim štvornohým priateľom môžeme poslúžiť produktmi, ktoré sú vždy čerstvé s najvyššími nutričnými a organoleptickými hodnotami. Tento postup nám umožňuje dodávať našim predajcom krmivo vyrobené v priemere pred štyrmi dňami. Bez zásob a skladu, vďaka účinnému pracovnému postupu, ktorý nám umožňuje ponúkať produkty vysokej kvality.