Technológia a kontrola kvality

NEUSTÁLE TECHNICKÉ VYLEPŠENIA SÚ ZÁKLADOM KVALITY A PRÍRODNEJ BÁZY NAŠICH PRODUKTOV

V spoločnosti Farmina si myslíme, že technológia je naším priateľom, najmä ak je nástrojom na zvyšovanie kvality našich produktov. Vždy hľadáme najnovšie inovácie, ktoré nám umožnia dosiahnuť našu misiu: vytvárať prírodné krmivo, ktorého účinnosť je vedecky preukázaná. Pri výrobe krmiva používame dve jedinečné technológie a špecifický typ balenia, ktoré zvyšujú kvalitu našich produktov a uchovávajú prírodnú bázu krmiva.

TECHNOLÓGIA

Extrudér s dvojitým šnekom využívaný najmä v potravinárskom priemysle (cestoviny, keksy, atď.) zabezpečuje lepšie želírovanie škrobov, zvyšuje účinnosť miešania a pečenia o 20-25 % v porovnaní s extrudérom s jedným šnekom. Konečným výsledkom je minimálne znehodnotenie živín, čo predstavuje vyššiu stráviteľnosť krmív.

TECHNOLÓGIA VSTREKOVANIA ZA STUDENA - SYSTÉM VÁKUOVÉHO VSTREKOVANIA:

Po extrudovaní sa granuly umiestnia do vákua, čím sa odstráni všetok prítomný vzduch (vrátane kyslíka). Následne sa do tohto prostredia pridajú výživné látky (medzi ktoré patria vitamíny a antioxidanty) a pri obnovení tlaku sa živiny rovnomerne nasiaknu do mikropórov granuly.
Po tomto procese obalíme povrch granuly vrstvou tuku (olej zo sleďov), ktorý chráni vitamíny a pridáva im vynikajúcu chuť. Vďaka technológii vákuového obaľovania pridáva spoločnosť Farmina vitamíny na konci výrobného procesu, po extrudovaní a sušení, čím chráni vitamíny pred mechanickým a tepelným znehodnotením a dodáva im dlhšiu trvanlivosť a vyššiu účinnosť.

BALENIE V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE

Veľkú pozornosť venujeme tiež momentu balenia, pri ktorom používame dusík, prchavý plyn, ktorý sa pri otvorení balenia rozptýli. V uzatvorenom balení nahrádza kyslík, čím zabraňuje oxidácii tukov a skazeniu produktu. Technologické riešenie sa využíva tiež v potravinárskom priemysle a zaručí ochranu živín vďaka úplnej izolácii granuly od vonkajšieho prostredia.

BALENIE V KONTROLOVANEJ ATMOSFÉRE : Venujeme značnú pozornosť tiež momentu balenia, používame dusík, prchavý plyn, ktorý sa pri otvorení balenia rozptýli. V balení tak nahrádza kyslík a predchádza oxidácii tukov a znehodnoteniu produktu. Technologické riešenie sa využíva v potravinárstve a predstavuje záruku uchovania živín vďaka dokonalej izolácii granúl od okolitého prostredia.

KONTROLA KVALITY

STRIKTNÉ KONTROLY PRE MAXIMÁLNE ORGANOLEPTICKÉ A NUTRIČNĚ HODNOTY PRODUKTU


Systém kontroly kvality je v potravinovom priemysle veľmi dôležitý nakoľko zabezpečuje pre zákazníka najlepší produkt vzhľadom na organoleptické vlastnosti, chuť, čerstvosť a integritu. Celý náš výrobný proces je monitorovaný systémom kontroly kvality. Začína pri výbere dodávateľov, cez výber surovín a kontroly výrobného cyklu, je ukončený striktným monitoringom konečného produktu tesne pred expedovaním a inými kontrolami. Spoločnosť Farmina investuje do neustálej kontroly kvality. Náš tím pravidelne preveruje všetky suroviny, rovnako aj výrobná šarža je predmetom hĺbkového rozboru, ktorého rozsah môže byť v trvaní až 18 mesiacov.
Všetky suroviny pochádzajú od vybraných dodávateľov, ktorí boli podrobení striktnému výberovému procesu.
Výrobné série sú vysledovateľné, čo spoločnosti Farmina umožňuje v prípade potreby promptne zasiahnuť a vysledovať históriu každého balenia krmiva. Analýza surovín a finálnych produktov spektografom NIR umožňuje monitoring vstupných surovín a tiež finálnych produktov v reálnom čase. Naše laboratóriá majú podporu nezávislých laboratórií vo všetkých aspektoch bezpečnosti potravín podľa striktného východiskového plánu analýzy. Pri kontrolách venujeme výnimočnú pozornosť všetkým aktivitám za účelom vylúčenia prítomnosti mykotoxínov a alfatoxínov.
 

PRÁVE NAČAS

VŽDY ČERSTVÝ PRODUKT S MAXIMÁLNYMI ORGANOLEPTICKÝMI A NUTRIČNÝMI HODNOTAMI

V spoločnosti Farmina využívame pracovné postupy, ktoré umožňujú poskytovať našim miláčikom produkt čerstvý a chutný, ako práve načas upečený. 
Naše produkty vyrábame až po prijatí objednávky od našich partnerov a preto našim štvornohým priateľom môžeme poslúžiť produktmi, ktoré sú vždy čerstvé s najvyššími nutričnými a organoleptickými hodnotami. Tento postup nám umožňuje dodávať našim predajcom krmivo vyrobené v priemere pred štyrmi dňami. Bez zásob a skladu, vďaka účinnému pracovnému postupu, ktorý nám umožňuje ponúkať produkty vysokej kvality.