Vedecký výskum spoločnosti Farmina

Farmina Pet Foods dlhodobo spolupracuje s katedrou Výživy zvierat Univerzity Federica II. v Neapole. Kvôli zachovaniu vedeckej dôveryhodnosti a preukazovaniu skutočnej účinnosti produktov testy navrhujú a vykonávajú verejné odborné inštitúcie. Spolupráca umožnila spoločnosti Farmina vyvinúť viaceré línie vedeckého výskumu potvrdené publikovaním vedeckých štúdií v medzinárodných časopisoch s vysokým bibliometrickým indexom. Naše produkty Farmina Vet Life a N&D sú vedecky navrhnuté a ich účinnosť je certifikovaná tretími stranami.

FARMINA VET RESEARCH
TÍM PROFESIONÁLOV V SLUŽBE PRE ZDRAVIE ZVIERAT
Spolupráca spoločnosti Farmina s Univerzitou znamenala vznik Farmina Vet Research, tímu odborníkov na výživu, veterinárnu medicínu a receptúry krmív. Tím v spolupráci s katedrou Výživy zvierat na Univerzite Federica II. v Neapole vykonal viacero výskumov za účelom navrhnutia nutričného systému vhodného pre fyziológiu mačiek a psov.

CHUTNOSŤ
MYSLÍME SI, ŽE ZDRAVÉ KRMIVO MÔŽE BYŤ AJ CHUTNÉ
Dobré krmivo sa vyrába z dobrých surovín, v spoločnosti Farmina tomu veríme a naša história to potvrdzuje.
Vyberáme iba najkvalitnejšie suroviny a nakladáme s nimi pozorne a opatrne, používame technológie, ktoré umožňujú zachovať najlepšie nutričné hodnoty. Výsledkom je nefalšovaný pravý produkt, ktorý je z tohto dôvodu veľmi chutný.
Chutnosť krmiva je kľúčový faktor, iba dôkladnou prácou máme šancu vytvoriť krmivo, ktoré je výnimočne chutné pre psy a mačky a to pridaním príťažlivých aróm, ktoré lákajú ochutnať krmivo už pri otvorení vrecka a tiež granulami správnej konzistencie a veľkosti. Je to komplexný proces, v spoločnosti Farmina ho dosahujeme vysokou pozornosťou a starostlivosťou, ktorú venujeme vývoju našich krmív a tiež skúsenosťami, ktoré sme získali a ktoré viedli k podrobnému rozboru krmiva a podávaniu krmiva stovkám našich štvornohých priateľov.
 

ÚCTA AKO ZÁKLAD NÁŠHO VEDECKÉHO VÝSKUMU
Jednou z výlučných charakteristík klinických skúšok vedeckého výskumu Farmina Vet Research je spolupráca s desiatkami nezávislých veterinárnych lekárov pôsobiacich v mnohých európskych krajinách, ktorí ponúkajú nutričné riešenia mačkám a psom s už vyvinutým ochorením. Zvieratám tak poskytujeme možnosť zlepšiť ich zdravotný stav a naďalej žiť svoj bežný život v rodinách počas celého trvania klinickej štúdie, s plným ohľadom na pohodu zvierat, kedy zmenu predstavuje iba podávaná diéta.