Viac o našom prírodnom riešení

VÝZNAM KONZERVÁCIE PRÍRODNÝMI LÁTKAMI
Celý rad Farmina Vet Life a N&D je konzervovaný výlučne prírodnými antoxidantmi (výťažky bohaté na tokoferol), ktoré uchovávajú kvality nášho krmiva v dokonalom súlade s prírodou.

Konzervanty a najmä antioxidanty sú látky so schopnosťou oddialiť, predchádzať, redukovať a eliminovať oxidáciu krmiva. Od staroveku ľudstvo pridávalo do potravín látky s konzervačnými vlastnosťami . Najmä pridávanie korenín bolo jednou z mála účinných metód ako konzervovať jedlo, predchádzať jeho skazeniu najmä v teplých oblastiach.

Niektoré živiny v krmive ľahko podliehajú oxidácii: tuky majú vo všeobecnosti vyššiu tendenciu strácať elektróny a samo-oxidovať čo vedie k zmenám farby, chute, štruktúry, kvality, pravosti a bezpečnosti krmiva. Oxidácia napríklad mení esenciálne mastné kyseliny (EFA) alebo v tuku rozpustné vitamíny, ktoré vedú k podstatným zmenám kvality krmiva a vzniku prchavých zapáchajúcich látok a hydroxy kyselín, ktoré ovplyvňujú arómu a chuť.
Dietetické antioxidanty konzervujú krmivo a majú tiež prospešný účinok na zvieratá, ktoré ho konzumujú: v organizme dokážu antioxidanty redukovať poškodenie spôsobené voľnými radikálmi. Vo všeobecnosti, reaktívne druhy kyslíka (ROS) naviac bojujú proti starnutiu buniek, znižujú riziko vzniku degeneratívnych ochorení často spojených s oxidačným stresom.


Cieľ prírodnej povahy našich diét sa preto dosahuje výmenou klasických umelých antioxidantov za výlučne prírodné antioxidanty. Umelé konzervanty, napríklad BHA a BHT môžu mať negatívne účinky na zdravie zvierat, hoci niektoré z nich sú ako následok akumulácie pozorovateľné iba v dlhodobom meradle.


Syntetické antioxidanty vznikli v roku 1940 a ich cieľom bolo stabilizovať oleje a tak predchádzať ich zatuchnutiu. Vo všeobecnosti majú vyšší antioxidačný účinok a sú rýchlejšie dostupné ako prírodné antioxidanty.
 
TBHQ, BHA, BHT sú umelé antioxidanty často používané v potravinách a ich účinok na zdravie je stále kontroverzný. Viaceré štúdie preukázali existujúcu súvislosť medzi prísunom týchto látok a zmenami orgánov živočíchov, ktorým sa podávali, najmä v prípade vysokých dávok.


Literatúra uvádza vedľajšie účinky napríklad supresívny účinok na pocit sýtosti závislý od leptínu, abnormality chromozómov a spermií, záah do syntézy prostaglandínov a imunitnej odozvy, vyvoláva mikrozomálny vznik H2O2, zníženú schopnosť kontrakcie hladkého srdcového svalu, ovplyvňuje metabolizmus tukov a hladinu vitamínu E a prechodné zvýšenie tukov a cholesterolu v krvnej plazme, podporuje vznik karcinómu žalúdka, močového mechúra, štítnej žľazy a pľúc, vyvoláva hyperpláziu a cytotoxicitu žalúdka a pečene a hypertrofiu pečene, štítnej žľazy, nadobličkových žliaz a pľúc.

 
Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli pridávať do našich krmív výlučne prírodné antioxidanty z prírodných zdrojov, medzi ktoré patria kartenoidy (vitamín A), bioflavonoidy (citrín), polyfenoly (hydroxytyrozol), tokoferol (vitamín E), a kyselina citrónová (vitamín C) a ktoré pridávame do našich do konečného produktut a tiež pri uskladnení surovín. Mnoho rastlín má prirodzene vysoký obsah antioxidantov, napríklad niektoré obilniny (ovos, repa a zemiaky, ovocie, napríklad granátové jablká a pomaranče, ale predovšetkým bobuľové ovocie (čučoriedky, ríbezle) a zelený čaj.


Prírodné antioxidanty je možné pridávať do krmiva vo vyšších dávkach ako umelé, keďže bezpečnostné limity sú vyššie; to značí vyššie výrobné náklady pre spoločnosť, ktorá ich používa, avšak sú odôvodnené zdravotnými prínosmi.


Ako ďalšia garancia dokonalej a ideálnej trvanlivosti, sú všetky rady Farmina Vet Life and N&D balené v ochrannej atmosfére, aby sa predišlo ďalšej oxidácii tukov a uchovala sa chuť a čerstvosť a preto je produkt ako čerstvo upečený. Technológia sa často využíva v potravinárskom priemysle pretože dusík je prchavý plyn obsiahnutý vo vzduchu, ktorý denne dýchame.
 

PREČO VYRÁBAME BEZ GMO SUROVÍN?
Geneticky modifikované organizmy (GMO) sú živé organizmy geneticky modifikované technikami, ktoré umožňujú pridanie, oddelenie alebo úpravu prvkov génu. Prístup Európskej únie k tematike GMO sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, podľa ktorého akýkoľvek produkt s obsahom plodín so zmeneným génom by mohol mať potenciálne nebezpečné účinky a keďže momentálne nie je možné s istotou učiť tieto riziká, všetky produkty podliehajú špecifickým nariadeniam a obmedzeniam z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat, rastlín a tiež životného prostredia.
Aj keď Európska únia povoľuje používanie GMO a má reštriktívne opatrenia, spoločnosť Farmina rozširuje princíp predbežnej opatrnosti a vylučuje z receptúry používanie všetkých potenciálne geneticky modifikovaných surovín. Z tohto dôvodu používame v našich nutričných systémoch Natural & Delicious a Farmina Vet Life iba suroviny, ktoré nie sú geneticky modifikované, nepoužívame kukuricu a podporujeme používanie tradičných pôvodne pestovaných talianskych obilnín, ako je špalda, ovos a hľuzy, napríklad zemiaky.
Rozhodli sme sa nepoužívať GMO najmä preto, že máme záujem chrániť zdravie našich zvierat: existuje hypotéza, že GMO krmivo môže potenciálne spustiť nové toxíny a alergény v pôvodne bezpečnom a zdravom krmive, môže prenášať antibiotickú rezistenciu, znížiť nutričnú hodnotu krmiva najmä v dlhodobom meradle. Niektoré štúdie odhalili, že zvieratá, ktorým boli podávané GMO plodiny, vykazovali štrukturálne konfigurácie ilea, bujnenie buniek žalúdočnej steny a čriev, abnormálne expresie génu, štrukturálne a funkčné zmeny hepatocytov, poškodenú syntézu zymogénu a nárast hladiny laktátdehydrogenázy obličiek a srdca. U tých istých jedincov bol tiež pozorovaný nárast hladiny triglyceridov, hypetrofia pečene, zmeny renálnych hodnôt a všeobecná hepatorenálna toxicita, príležitostne spojená so srdcovými, nadobličkovými a slezinovými komplikáciami.
Rozšírenie GMO môže viesť k zmenám nielen u zvierat, ktorým sa podávajú, ale tiež v životnom prostredí (znižuje biodiverzitu, prenos pesticídnej rezistencie na invazívne rastliny, podporuje vývin čoraz rezistentnejších parazitov) a predstavuje riziko porušenia jemnej rovnováhy, ktorá je základom nášho ekosystému.
Z týchto dôvodov je pre nás základom rešpektovať prírodu ako ekosystém v ktorom žijeme a tiež fyziologickú povahu našich štvornohých členov rodiny, ktorým chceme ponúknuť len to najlepšie pre ich pohodu, zdravie a tým aj šťastie.


Farmina, šťastné zviera, šťastný majiteľ.