Farmina blog

 

Historické fakty a zaujímavosti o mačkách

Historické fakty a zaujímavosti o mačkách
Mačky sú obdivuhodné zvieratá. Krásne elegantné, sladké, zahalené do tajomstva dokážu zaujať každého. Vďaka ich obľúbenosti sme prirodzene našli mnohé zaujímavosti, mýty a povery, niektoré pozitívne a niektoré negatívne. Odkiaľ pochádzajú? Prečo pradú? Prečo ich považovali za posvätné zvieratá? Prinášajú čierne mačky nešťastie? Odpovede na tieto a iné otázky nájdete v našom článku.

Odkiaľ pochádza mačka domáca?
Odpoveď na túto otázku nie je ešte plne úplne potvrdená. Čo dnes vieme po testoch DNA je, že mačka domáca pochádza v rôznych druhov mačky divej. V minulosti sa verilo, že je potomkom africkej mačky divej (Felis silvestris cafra) a Egypťania boli prví ľudia, ktorí ich domestikovali približne pred 3600 rokmi. Avšak nálezy kostry mačky na ostrove Cyprus (pri Stredozemnom mori) vyvrátili túto teóriu. V roku 1983 našli archeológovia čeľusť mačky, ktorej pôvod sa datoval do obdobia pred 8000 rokmi. Keďže nájdená kostra divej mačky je veľmi podobná kostre mačky domácej, vedci si nemôžu byť istí, či je to druh mačky, ktorý poznáme dnes alebo jej voľne žijúci predok. Avšak v roku 2004 bola objavená kompletná kostra mačky, pochovaná s človekom, ktorej vek sa datoval na obdobie pred 9500 rokmi, čo predstavuje konkrétny dôkaz, že minimálne v tomto období už boli mačky domestikované. Vedcov zmiatol fakt, že mačky nie sú zvieratá s prirodzeným výskytom na ostrovoch Stredozemného mora, a dospeli k záveru, že museli byť skrotené už dlhšie obdobie pretože iba skrotené zvieratá, zvyknuté na život s ľuďmi, bolo možné zobrať na loď a prekonať s nimi dlhú plavbu na ostrovy.

 ,,Mačka pochádza z Felis silvestris, z druhu morfologicky príbuzného dnešnej mačke. Posledné genetické štúdie publikované v Science dokázali, že mačka domáca je potomok Mačky plavej- Felis silvestres lybica , pôvodom zo Stredného východu, v relatívnej blízkosti Cypru. Na základe týchto nových objavov sa uvažuje, že začiatky domestikácie boli už pred 12000 rokmi, zhruba v období najväčšej expanzie poľnohospodárstva. Keď sa začínali zakladať dediny a siať obilie, zostávali zvyšky, ktoré lákali hlodavce a inú malú korisť a spolu s nimi prišli tiež mačky. Takto sa divé mačky začali prispôsobovať ľudskému životu.´´
 
Význam mačky pre ľudstvo v staroveku
Ľudia v staroveku už natoľko dominovali poľnohospodárstvu, že dokázali nasýtiť celú populáciu, čo bola v tejto dobe kľúčová schopnosť pre pokrok spoločnosti. Jedným z hlavných problémov poľnohospodárstva je, že obilie láka mnohé zvieratá, najmä hlodavce, ktoré ničia úrodu a zásoby potravín. Prežitie mačiek, ako striktných mäsožravcov, záviselo výlučne na koristi (najmä v časoch keď neexistovalo krmivo pre mačky). Nastala takmer dokonalá „symbióza“: mačky regulovali škodce, ktoré ničili ľuďom zásoby a za to dostávali starostlivosť a opateru svojich majiteľov. Je to najakceptovanejšie vysvetlenie prečo sa mačky stali pre Egypťanov posvätné a inými ľuďmi tiež uctievané. V starovekom Egypte panovala úcta k mačkám, existovali zákony na ich ochranu, taktiež povery o bohoch a božstvách. Hovorí sa, že Egypťania boli ohromení loveckými schopnosťami a eleganciou mačiek, preto verili, že sú poslané bohmi, aby zachránili ľudí pred morom. Stojí za zmienku, že úloha potkanov ako šíriteľov ochorení bola známa už dávno. Mačky preto pracovali „ na dve zmeny“ – chránili zásoby potravín a dokonca sa starali o zdravie populácie. V egyptskej mytológii bola dokonca bohyňa s hlavou mačky a telom ženy nazývaná Bastet. Bola bohyňou plodnosti a materinskej lásky a jej chrámy boli plné mačiek, ktoré sa považovali za jej vtelenie. Uctievanie mačky bolo v Egypte v takej miere, že mačky boli mumifikované a pochovávané na miestach vyhradených po boku ich majiteľov a niektorí králi mali zvieratá ozdobené šperkami. Dokonca aj po ovládnutí Egypta Rimanmi boli mačky naďalej uctievané a spájané s rôznymi bohmi. Zaujímavosťou je, že na znak smútku za uhynutou rodinnou mačkou, si ľudia holili obočie.
 
Mýty a povery
Keďže mačky sú veľmi záhadné zvieratá, za mnohé roky vznikli viaceré povery a mýty:

- Strážca: V niektorých kultúrach sa mačka považuje za strážcu duše a bránu do iných dimenzií, považuje sa za spojenie pozemského života a iných svetov.

- Nešťastie: Nakoľko mačku spomínajú viaceré pohanské náboženstvá, v stredoveku proti nim brojila katolícka cirkev. Averzia cirkvi môže mať tiež vysvetlenie v príbehu, v ktorom mačka zachránila Mohameda (z Islamu) od uhryznutia hadom. Exituje tiež mýtus, že čierna mačka prináša nešťastie, ktorý vznikol, pretože v minulosti sa čierne mačky využívali v čarodejníctve a pri okultných rituáloch. Prítomnosť mačky sa vnímala ako niečo zlé. Mnohí verili, že mačky nosili nešťastie a sú nositeľkami zlých duchov.

- Schopnosť vidieť duchov: Niektorí ľudia veria, že mačky sú schopné vidieť duše a duchov, pretože sú veľmi citlivé na okolie a energie. Keď sa zamyslíme, nad niektorými záhadnými a náhlymi pohybmi zvierat, možno pochopíme ako vznikla táto povera.

- Sedem životov : Vďaka svoje vynikajúcej schopnosti uniknúť hrozbe, vznikol mýtus, že majú niekoľko životov. Vieme, že napriek schopnosti prežiť je dĺžka života mačky v priemere 15 rokov. Zvláštnosťou je, že v anglosaských krajinách (napríklad v Anglicku a USA) „vyhrali“ mačky ešte dva životy naviac- verí sa, že majú 9 životov.

- Pripútanosť k miestu, nie k majiteľovi:  Mačky sú vo svojej podstate teritoriálne. Neznamená to však, že nie sú pripútané k svojmu majiteľovi. Tento „chlad“ mačiek je iba súčasť ich prirodzeného správania, ktoré sa podstatne odlišuje od psov, ktoré napríklad vždy veľmi jasne vyjadrujú svoje pocity.

- Vždy pristanú na nohy: To je ďalší mýtus, odôvodnený obratnosťou mačky pri skokoch z veľkých výšok. Nanešťastie nie vždy dokážu pristáť na nohách a bez zranení a u mačiek často vidíme zranenia spôsobené pádmi dokonca aj  z nie veľmi vysokých miest.

Zaujímavosti o mačkách
Keď sme už vysvetlili, niektoré mýty, ktorými sú mačky opradené, dovoľte nám teraz spomenúť skutočné zaujímavosti:

- Prečo mačky pradú? Predovšetkým pradenie je zvuk vzduchu prechádzajúceho svalmi hrtana, ktoré sa rýchlo sťahujú. Priasť dokážu iba mačky a do dnešného dňa, nikto presne nepozná dôvod takéhoto prejavu. Mnohí hovoria, že mačka tak vyjadruje spokojnosť a pokoj, čo sa javí ako pravdivé. Od narodenia mačatá počujú matku „priasť“ a dokáže ich to upokojiť. Zvyčajne pradú, keď sa cítia v bezpečí a pohodlí, ale v niektorých prípadoch aj keď sú hladné alebo cítia bolesť. Niektorí vedci si myslia, že mačky využívajú tento mechanizmus na „samoliečbu“ a na upokojenie, vždy udržiavajúc pravidelný dych.

- Jakobsonov alebo vomeronasálny orgán: Mačky majú na podnebí tlamy umiestnený čuchový orgán, ktorý sa nazýva vomeronasálny orgán. Vďaka orgánu dokáže mačka získavať rôzne informácie z prirodzených vôní z okolia. Pomocou tohto mechanizmu mačka rozpozná pohlavie inej mačky, mačku v ruji, zistí aké jedince prechádzali miestom a preskúma, či je potrava vhodná na konzumáciu. Orgán majú aj iné zvieratá, avšak tento mechanizmus je u mačky veľmi vyvinutý.

- Zmysel pre orientáciu: Mačky sa zriedka stratia, pretože majú vysoko vyvinutý zmysel pre orientáciu. Vďaka dobrej pamäti si dokážu vizuálne a čuchovo zapamätať aj veľmi  dlhú cestu. Dokážu sa zorientovať pomocou známych vôní (napríklad materiál domu alebo napríklad dom na ulici) a vrátiť sa z potulky využívajúc svoj zrak (viac menej ako my). Existuje tiež teória, že mačky na orientáciu využívajú tiež uhol dopadu slnečného svetla.

- Sladká chuť: Vďaka prirodzenému vývoju nie sú mačky schopné rozpoznať sladkú chuť v potrave. Vzhľadom na to, že pre život potrebujú iba nízky prísun sacharidov a žijú iba z koristi, schopnosť rozpoznávať túto chuť nie je u mačky vyvinutá.
 
- Používanie hmatových chlpov: Hmatové chlpy, fúzy, sú pre mačku životne dôležité. Ich hlavnou úlohou je zistiť či priestor, ktorým chce mačka prejsť, je pre ňu dostatočne veľký, rozpoznať smer vetra, zacítiť prítomnosť nebezpečenstva z okolia pohybom a ohmatať potravu a korisť. Preto nikdy nestrihajte mačke fúzy!
 
Použitá literatúra:
DISCROLL, A.C. et al. The Near Eastern Origin of Cat Domestication. Science. 317, 519 (2007);
Super Interessante - Ciência: Os 7 maiores mitos sobre os gatos
Alexandre Rossi - Cão Cidadão

 

15 január 2018